Семінар з актуальних питань забезпечення збереженості, використання архівних документів та ведення діловодства

02 жовтня 2013 року Державним архівом Запорізької області разом із Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій проведено тематичний короткостроковий семінар з актуальних питань забезпечення збереженості архівних документів для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад та трудових архівів.

 

В рамках семінару було організовано вивчення Правил роботи архівних установ України, які затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013  № 656/5, інших нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань діловодства та архівної справи. Зокрема, у зв’язку з виходом нової редакції Типового положення про експертну комісію архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради, яке затверджено наказом Мін’юсту від 19.06.2013  № 1226/5, проведено практичне заняття на тему: «Організація роботи експертної комісії архівного відділу райдержадміністрації, міської ради міста обласного значення».

Зі слухачами обговорені особливості ведення діловодства за зверненнями фізичних і юридичних осіб в архівних установах області та проведено круглий стіл на тему: «Облік документів в архівних відділах райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та трудових архівах».

На семінарі було презентовано та надано архівістам для користування в роботі Методичні рекомендації, розроблені Державним архівом Запорізької області: «Організація роботи експертної комісії архівного відділу районної державної адміністрації, міської ради.» та «Реєстрація звернень фізичних і юридичних осіб в архівних установах області».

У заході взяли участь 38 слухачів.