Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

ПРОТОКОЛ переговорів щодо закупівлі послуг в рамках проведення переговорної процедури закупівлі

ПРОТОКОЛ

переговорів щодо закупівлі послуг в рамках проведення переговорної процедури закупівлі

 

07.12.2015р. м. Запоріжжя, вул. Українська, 48

11.00 годин

 

замовник: Державний архів Запорізької області

Учасник: Концерн «Міські теплові мережі»

 

ПРИСУТНІ:

Ядловська О.Л. − заступник директора, голова комітету з конкурсних торгів Державного архіву Запорізької області;

Власенко О.В. − начальник фінансово-господарчого відділу – головний бухгалтер, заступник голови комітету з конкурсних торгів;

Штефан А.В. – науковий співробітник відділу формування НАФ та діловодства, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів;

Бондар В.О. – головний спеціаліст-керівник режимно-секретної служби, член комітету з конкурсних торгів;

Видавська О.В. − головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи, член комітету з конкурсних торгів.

 

ЗАПРОШЕНІ:

Представник учасника процедури закупівлі: заступник генерального директора з питань роботи зі споживачами Концерну «Міські теплові мережі» Цегельник Тетяна Іванівна.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Розгляд питань щодо проведення переговорної закупівлі послуг за кодом ДК продукції та послуг 016:2010: 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (Теплова енергія) на об’єкти Державного архіву Запорізької області у Концерну «Міські теплові мережі».

 

СЛУХАЛИ:

Ядловську О.Л., голову комітету з конкурсних торгів Державного архіву Запорізької області.

Вона повідомила про необхідність проведення переговорної процедури закупівлі послуг з постачання теплової енергії в гарячій воді на об’єкти Державного архіву Запорізької області у Концерну «Міські теплові мережі».

Системи теплопостачання будівель Державного архіву Запорізької області приєднані до мереж, які належать Концерну «Міські теплові мережі», і обслуговуються філіями Концерну в Орджонікідзевському та Жовтневому районах м. Запоріжжя.

Концерн «Міські теплові мережі» є одним з найбільших комунальних теплопостачальних підприємств міста Запоріжжя. Основною метою діяльності Концерну є здійснення виробничо-технічної діяльності, спрямованої на надійне та безперебійне забезпечення споживачів тепловою енергією. Згідно зі статтями 5 та 6 Закону України «Про природні монополії» до сфери діяльності суб’єктів природних монополій віднесено, зокрема, транспортування теплової енергії, а виробництво та постачання теплової енергії віднесено до суміжних ринків. Концерн «Міські теплові мережі» має ліцензії серії АВ №597460, серії АВ №597461, серії АВ №597462 на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії), на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та на право провадження діяльності з постачання теплової енергії.

У Зведеному переліку суб’єктів природних монополій від 12.11.2015р., який оприлюднений на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=113896&schema=main), в позиції № 354 розміщено Концерн «Міські теплові мережі» як суб’єкт, що займає монопольне становище в Запорізькій області у сфері транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

Відповідно до ст. 19 Закону України від 24.06.2004 № 1875-IV «Про житлово – комунальні послуги» зі змінами виконавцем послуг з централізованого постачання гарячої води для об’єктів усіх форм власності є суб’єкт господарювання з постачання теплової енергії (теплопостачальна організація), тобто для нашої установи це − Концерн «Міські теплові мережі».

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII – «відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи», замовником застосовується переговорна процедура закупівлі.

Тому, керуючись пп.2 п.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель», Концерн «Міські теплові мережі» 26.11.2015 було запрошено до участі у переговорах для подальшого укладення договору про закупівлю послуг.

Зауважила про те, що Державний архів Запорізької області не має орендаторів – суб’єктів підприємницької діяльності.

Концерном (його філіями) було надано до переговорів відповідний пакет документів згідно із Законом України 10.04.2014 № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель».

Переговорна процедура була запланована відповідно до річного плану закупівель Державного архіву Запорізької області на 2016 рік, який оприлюднено на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі».

Очікувана вартість предмета закупівлі в річному плані закупівель Державного архіву Запорізької області на 2016 рік визначена за запланованими бюджетними асигнуваннями на 2016 рік (проект Бюджетного запиту) та діючими тарифами на теплову енергію станом на травень 2015 року:

Лот № 1 (корпус 2 Орджонікідзевський район м. Запоріжжя) – 240 Гкал; 374386,00 грн. (триста сімдесят чотири тисячі триста вісімдесят шість гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ – 62397,67 грн. (шістдесят дві тисячі триста дев’яносто сім гривень 67 коп.);

Лот № 2 (корпус 1 Жовтневий районі м. Запоріжжя) – 312 Гкал; 486701,00 грн. (чотириста вісімдесят шість тисяч сімсот одна гривна 00 копійок, у тому числі ПДВ – 81116,83 грн. (вісімдесят одна тисяча сто шістнадцять гривень 83 коп.).

Строк надання послуг: січень 2016 року – грудень 2016 року.

Враховуючи, що на дату проведення переговорів діючий тариф на теплову енергію − 1530,528 грн. (з ПДВ) за 1 Гкал – бюджетні установи, Ядловська О.Л. запропонувала внести до інформації про застосування переговорної процедури закупівлі такі позиції:

- Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

Лот № 1 – 240 Гкал;

Лот № 2 – 312 Гкал.

- Інформація про ціну пропозиції:

Лот № 1 – 367326,72 грн. (триста шістдесят сім тисяч триста двадцять шість гривень 72 коп., у тому числі ПДВ – 61221,12 грн. (шістдесят одна тисяча двісті двадцять одна гривна 12 коп.);

Лот № 2 – 477524,74 грн. (чотириста сімдесят сім тисяч п’ятсот двадцять чотири гривні 74 коп., у тому числі ПДВ – 79587,46 (сімдесят дев’ять тисяч п’ятсот вісімдесят сім гривень 46 коп.).

Ядловська О.Л. акцентувала увагу на тому, що з метою створення оптимальних умов зберігання архівних документів, підтримання належного температурно-вологісного режиму в архівосховищах та одержання з 01.01.2016 послуг теплопостачання на об’єкти Державного архіву Запорізької області з перспективою укладання договору про закупівлю після проведення переговорної процедури закупівлі послуг, процедуру закупівлі розпочато до затвердження постійного кошторису на 2016 рік. У зв’язку з цим сума договору може бути відкорегована після доведення розміру бюджетного призначення на оплату послуг теплопостачання у кошторисі Державного архіву Запорізької області на 2016 рік.

 

Виступили:

Цегельник Т.І., заступник генерального директора з питань роботи зі споживачами Концерну «Міські теплові мережі».

Погодила ціну пропозиції та обсяги теплової енергії для об’єктів Державного архіву Запорізької області на термін з 01.01.2016 по 31.12.2016:

до Лоту № 1 (корпус 2 Державного архіву Запорізької області, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б) – 240 Гкал на суму 367326,72 грн. з ПДВ;

до Лоту № 2 (корпус 1 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, вул. Українська, 48) – 312 Гкал на суму 477524,74 грн. з ПДВ.

 

УХВАЛИЛИ:

Замовником (Державним архівом Запорізької області) та представником учасника (Концерн «Міські теплові мережі») здійснена домовленість про таке:

найменування предмета закупівлі: код – 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (Теплова енергія);

процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі;

найменування учасника, місцезнаходження: Концерн «Міські теплові мережі», м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 137, 69091;

місце надання послуг:

Лот № 1 – корпус 2 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б, 69057);

Лот № 2 – корпус 1 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095 – за адресою замовника);

інформація про ціну пропозиції:

Лот № 1 – 367326,72 грн. (триста шістдесят сім тисяч триста двадцять шість гривень 72 коп., у тому числі ПДВ – 61221,12 грн. (шістдесят одна тисяча двісті двадцять одна гривна 12 коп.);

Лот № 2 – 477524,74 грн. (чотириста сімдесят сім тисяч п’ятсот двадцять чотири гривні 74 коп., у тому числі ПДВ – 79587,46 (сімдесят дев’ять тисяч п’ятсот вісімдесят сім гривень 46 коп.).

обсяг надання послуг:

Лот № 1 – 240 Гкал;

Лот № 2 – 312 Гкал;

джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України;

строк надання послуг: січень 2016 року – грудень 2016 року.

умови застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до пп.2 п.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

 

від замовника:

Голова комітету з конкурсних торгів Державного архіву Запорізької області

О.Л. Ядловська

Заступник голови комітету

О.В. Власенко

Секретар комітету

А.В. Штефан

Члени комітету

В.О. Бондар

О.В. Видавська

Від Учасника:

Заступник генерального директора з питань роботи зі споживачами Концерну «Міські теплові мережі»

Т.І. Цегельник