«До 100-річчя початку Української революції та створення Української Центральної ради»

Один із найважливіших наслідків Першої світової війни потужне піднесення національно-визвольного та революційного рухів. На уламках трьох імперій, що зазнали поразки (Австро-Угорської, Німецької та Османської), і значно ослабленої Російської виникла велика кількість незалежних держав, зросла національна свідомість гноблених народів. Варто підкреслити, що Україна була в особливо тяжкому становищі, бо навіть недавно відродженні держави, у тому числі й ті, що виникали на уламках імперій (Польща, Чехословаччина, Румунія, Угорщина), прагнули анексувати на свою користь хоч якусь частину України. Отже, українці мусили боротися не лише проти імперій, а й проти молодих країн-хижаків. Після перемоги Лютневої революції в Україні виник ще один центр, який представляв інтереси українського народуУкраїнська Центральна Рада (УЦР). Її було створено 20 (7) березня 1917 р. у Києві з ініціативи українських політичних партій, наукових, освітніх, кооперативних, студентських та інших організацій. До Української Центральної Ради ввійшли керівники Товариства українських поступовців (ТУП), представники українських соціал-демократів, культурно-освітніх, кооперативних, студентських та інших організацій, громад і гуртків. Керівництво УЦР стало створювати в повітових містах, губерніях українські ради, підтримувало заходи щодо створення української преси, введення української мови в школах і становлення українських культурно-освітніх організацій – «Просвіт».

Таким чином Українська Центральна Рада стала центром українського національно-демократичного руху.

Представляємо добірку документів, яка дає змогу ознайомитися з подіями, що відбувалися на території Запорізького краю протягом 1917 р.

 

Тематичний перелік до виставки

«До 100-річчя початку Української революції та створення Української Центральної ради»

 

№ з/п

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Примітки(номер файла)

1.

30 травня 1917 р.

Звернення голови українського товариства «Просвіта» до Олександрівської міської управи про надання субсидії

Ф-24, оп. 7, спр. 44, арк. 1 а, 1 а зв.

2.

10 липня 1917 р.

Звернення голови українського товариства «Просвіта» до Олександрівської міської управи з проханням передати Народний Дім товариству

Ф-24, оп. 7, спр. 44, арк. 9

3.

11 липня 1917 р.

Протокол об’єднаного засідання українських організацій і партій міста Олександрівськ на Катеринославщині від 11 липня 1917 р.

Ф-24, оп. 7, спр. 44, арк. 10, 10 зв.

4.

20 липня 1917 р.

Постанова Олександрівської міської управи від 20 липня 1917 р. про відмову в передачі Народного Дому українському товариству «Просвіта»

Ф-24, оп. 7, спр. 44, арк. 12

5.

21 липня 1917 р.

Виписка з журналу Олександрівської міської думи від 21 липня 1917 р. про прохання передачі товариству «Просвіта» у власність Народного дому

Ф-24, оп. 7, спр. 44, арк. 12

6.

11 серпня 1917 р.

Лист до Олександрівської міської думи Олександрівської Української Військової Ради про її заснування

Ф-24, оп. 7, спр. 44, арк. 19

7.

11 серпня 1917 р.

Статут Олександрівської Української Військової Ради

Ф-24, оп. 7, спр. 44, арк. 20, 20 зв.

8.

28 жовтня 1917 р.

Телефонограма про створення Українською Центральною Радою Комітету охорони революції демократичних партій та організацій

Ф-24, оп. 7, спр. 66, арк. 22

9.

28 жовтня 1917 р.

Звернення Олександрівського міського громадського управління до населення міста

Ф-24, оп. 7, спр. 66, арк. 69

 

Укладач:

Бокій Г. А.