Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Протокол переговорів щодо закупівлі послуг охоронців

ПРОТОКОЛ

переговорів щодо закупівлі послуг в рамках проведення переговорної процедури закупівлі

20.03.2015 м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, каб. 2

10.00 год.


замовник: Державний архів Запорізької області

Учасник: Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області


ПРИСУТНІ:

Пилявська О.Л. заступник директора Державного архіву Запорізької області голова комітету з конкурсних торгів;

Тарасенко О.В.– начальник фінансово-господарчого відділу – головний бухгалтер, заступник голови комітету з конкурсних торгів;

Штефан А.В. – науковий співробітник відділу формування НАФ та діловодства, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів;

Бондар В.О. – головний спеціаліст-керівник режимно-секретної служби, член комітету з конкурсних торгів;

Видавська О.В. − головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи, член комітету з конкурсних торгів.


ЗАПРОШЕНІ:

Представник учасника процедури закупівлі: начальник Жовтневого МВ Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області Отцов Андрій Олексійович.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Розгляд питань щодо проведення закупівлі послуг за кодом ДК продукції та послуг 016:2010: 84.24.1 (послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки), послуг охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області в Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області за рахунок коштів місцевих бюджетів.


СЛУХАЛИ:

Пилявську О.Л., голову комітету з конкурсних торгів Державного архіву Запорізької області.

Вона повідомила про нагальну необхідність у закупівлі послуг за кодом ДК продукції та послуг 016:2010: 84.24.1 (послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки) − послуг охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області в Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

Згідно з рішенням Запорізької обласної ради від 05.03.2015 № 33 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 16.01.2015 № 12 «Про обласний бюджет на 2015 рік» за Програмою розвитку архівної справи у Запорізькій області на 2013-2015 роки, затвердженою рішенням сесії обласної ради від 22.11.2012 № 14 із змінами, Державному архіву Запорізької області заплановано виділити кошти субвенції обласного бюджету державному бюджету в сумі 534,0 тис. грн. для закупівлі послуг у сфері громадського порядку та громадської безпеки, послуг охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області в Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

Для цього Державним архівом Запорізької області заплановано переговорну процедуру закупівлі послуг у сфері громадського порядку та громадської безпеки за кодом Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010 − 84.24.1, строк надання послуг: березень 2015 року − грудень 2015 року. Річний план закупівлі 16.03.2015 оприлюднено на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі».

Застосувати переговорну процедуру закупівлі послуг в Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області було заплановано у зв’язку з тим, що постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності» передбачено, що Державні архіви та їхні сховища підлягають обов’язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ.

Тому, враховуючи пп.2 п.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель», Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області було запрошено до участі у переговорах для подальшого укладення договору про закупівлю послуг охоронців.

На запит архіву від 16.03.2015 № 01-26/0198, відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 39 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII, УДСО надало необхідний пакет документів про відповідність кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII:

довідку про наявність достатньої кількості персоналу відповідної кваліфікації для надання послуг з забезпечення безпеки від 18.03.2015 № 19/2-493Рб;

довідку щодо дозволу або ліцензії на виконання певних робіт та послуг від 18.03.2015 № 19/2-494Рб;

довідку про наявність підстав для застосування процедури закупівлі від 18.03.2015 № 19/2-495Рб;

довідку про виконання аналогічних договорів та досвід роботи від 18.03.2015 № 19/2-496Рб;

довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання замовлення від 18.03.2015 № 19/2-497Рб;

баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 р., звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2014 рік, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 р., довідка Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» від 19.03.2015 № 32-05/139 про відсутність заборгованості за кредитами, відсотками.

Також було надано для ознайомлення копії наказу про призначення керівника УДСО, положення про Управління, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Серія А00 № 207837, витягу та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідки про взяття на облік платника податків від 13.05.2010 № 34/10/29-028, свідоцтва № 100150345 про реєстрацію платника податку на додану вартість НБ № 060936, ліцензії АЕ № 184858 на надання послуг з охорони власності та громадян.

Виступили:

Отцов А.О. − начальник Жовтневого МВ Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

Підтвердив початок відносин між Управлінням Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області та Державним архівом Запорізької області з 21.03.2015, з 8.00 год., й запропонував ціну пропозиції для закупівлі послуг у сфері громадського порядку та громадської безпеки (послуг охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області) з 21.03.2015 по 31.12.2015 від УДСО у розмірі 534000,00 грн. (п’ятсот тридцять чотири тисячі гривень 00 копійок) з ПДВ.

УХВАЛИЛИ:

Замовником (Державним архівом Запорізької області) та представником учасника (Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області) здійснена домовленість про таке:

найменування предмета закупівлі: послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки − код Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010 − 84.24.1.;

обсяг надання послуг: послуги охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області;

процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі;

найменування учасника, його адреса: Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 15, 69002;

ціна пропозиції: 534000,00 грн. (п’ятсот тридцять чотири тисячі гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ – 89000,00 (вісімдесят дев’ять тисяч гривень 00 коп.);

джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів;

місце надання послуг: вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095, проспект Леніна, 162б, м. Запоріжжя, 69054;

строк надання послуг: березень 2015 року – грудень 2015 року.

умови застосування процедури закупівлі: відповідно до пп.2 п.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

Одержані від учасника документи підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII.

 

Голова комітету

О.Л. Пилявська

Заступник голови комітету

О.В. Тарасенко

Секретар комітету

А.В. Штефан

Члени комітету

В.О. Бондар

О.В. Видавська

 

Від Учасника:

Начальник Жовтневого МВ

Управління Державної служби

охорони при ГУМВС України

в Запорізькій області А.О. Отцов