Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

ПРОТОКОЛ переговорів щодо закупівлі послуг в рамках проведення переговорної процедури закупівлі

ПРОТОКОЛ

переговорів щодо закупівлі послуг в рамках проведення переговорної процедури закупівлі


11.12.2015 м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, каб. 2

10.00 год.

 

замовник: Державний архів Запорізької області

 

Учасник: Управління поліції охорони в Запорізькій області

 

ПРИСУТНІ:

Ядловська О.Л. заступник директора Державного архіву Запорізької області голова комітету з конкурсних торгів;

Власенко О.В.– начальник фінансово-господарчого відділу – головний бухгалтер, заступник голови комітету з конкурсних торгів;

Штефан А.В. – науковий співробітник відділу формування НАФ та діловодства, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів;

Бондар В.О. – головний спеціаліст-керівник режимно-секретної служби, член комітету з конкурсних торгів;

Видавська О.В. − головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи, член комітету з конкурсних торгів.

 

ЗАПРОШЕНІ:

Представник учасника процедури закупівлі: начальник Жовтневого МВ Управління поліції охорони в Запорізькій області Отцов Андрій Олексійович.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Розгляд питань щодо проведення закупівлі послуг за кодом ДК продукції та послуг 016:2010: 84.24.1 (послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки), послуг охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області в Управління поліції охорони в Запорізькій області за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 

СЛУХАЛИ:

Ядловську О.Л., голову комітету з конкурсних торгів Державного архіву Запорізької області.

Вона повідомила про нагальну необхідність у закупівлі послуг за кодом ДК продукції та послуг 016:2010: 84.24.1 (послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки) − послуг охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області в Управління поліції охорони в Запорізькій області в Запорізькій області.

Згідно з рішенням Запорізької обласної ради від 27.08.2015 № 9 «Про Програму розвитку архівної справи у Запорізькій області на 2016 – 2018 роки» Державному архіву Запорізької області у 2016 році заплановано виділити кошти з обласного бюджету у сумі 773,00 тис. грн. для забезпечення охорони документів Національного архівного фонду в приміщеннях Державного архіву, дотримання існуючого порядку доступу до приміщень та читальних залів відвідувачами.

Для цього Державним архівом Запорізької області заплановано переговорну процедуру закупівлі послуг у сфері громадського порядку та громадської безпеки за кодом Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010 − 84.24.1, строк надання послуг: січень 2016 - грудень 2016 року. Річний план закупівлі 24.11.2015 оприлюднено на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі».

Переговорну процедуру закупівлі послуг в Управління поліції охорони в Запорізькій області було заплановано у зв’язку з тим, що постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності» передбачено, що Державні архіви та їхні сховища підлягають обов’язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ.

Управління поліції охорони в Запорізькій області надало інформацію в листі від 02.12.2015 за № 19/2-145/Рб про те, що структурні підрозділи поліції охорони, як правонаступники Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області, керуються в своїй діяльності вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності».

Тому, враховуючи пп.2 п.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель», Управління поліції охорони в Запорізькій області 02.12.2015 було запрошено до участі у переговорах для подальшого укладення договору про закупівлю послуг охоронців.

На запит архіву від 02.12.2015 № 01-26/0671, Управління поліції охорони в Запорізькій області надало необхідний пакет документів про відповідність кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII:

довідку про наявність достатньої кількості персоналу відповідної кваліфікації для надання послуг з забезпечення безпеки від 09.12.2015 № 186/43/27/2/01-2015;

довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання замовлення від 09.12.2015 № 187/43/27/2/01-2015;

довідку про наявність підстав для застосування процедури закупівлі від 09.12.2015 № 188/43/27/2/01-2015;

довідку про виконання аналогічних договорів та досвід роботи від 09.12.2015 № 189/43/27/2/01-2015;

баланс (звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2015 р., звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2015 року, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 р., довідка Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» від 09.12.2015 № 32-05/428 про відсутність заборгованості за кредитами, відсотками.

Також було надано для ознайомлення копії наказу про призначення керівника Управління поліції охорони, положення про Управління, витягу та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відомостей з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), витягу з реєстру платників податку на додану вартість, ліцензії Міністерства внутрішніх справ України від 13.11.2015 № 1461 на охоронну діяльність.

Ядловська О.Л. акцентувала увагу на тому, що з метою забезпечення охорони документів Національного архівного фонду та одержання з 01.01.2016 послуг охоронців на об’єктах Державного архіву Запорізької області з перспективою укладання договору про закупівлю після проведення переговорної процедури закупівлі послуг, процедуру закупівлі розпочато до затвердження постійного кошторису на 2016 рік.

У листі від 19.11.2015 № 19/2-55/Рб Управлінням поліції охорони в Запорізькій області надано прогнозовану ціну на послуги з охорони, що будуть надавати підрозділами Управління у 2016 році, а саме: цивільна охорона – 50 грн. за годину.

Відповідно до Програми розвитку архівної справи у Запорізькій області на 2016 – 2018 роки, Державному архіву Запорізької області у 2016 році заплановано виділити кошти з обласного бюджету у сумі 773,00 тис. грн. Кількість днів охорони у 2016 р. − 366; кількість годин охорони на одному об’єкті у 2016 р. – 8784.

За ціною 50 грн. за годину, на один пост охорони на 2016 рік потрібні кошти у сумі 8784*50=439200 грн. На два пости охорони: 439200*2=878400 грн.

У зв’язку з цим пропонується вартість цілодобової охорони на об’єкті по вул. Українська, 48, м. Запоріжжя −439200 грн. Вартість охорони на об’єкті по просп. Леніна, 162б: 773000-439200=333800грн., що становить 333800:50=6676 годин охорони на 2016 р.

Через це пропонуються узгодити орієнтовний графік охорони об’єктів Державного архіву Запорізької області Управлінням поліції охорони в Запорізькій області (на об’єкті по проспекту Леніна, 162б, м. Запоріжжя).

 

Виступили:

Отцов А.О. − начальник Жовтневого МВ Управління поліції охорони в Запорізькій області.

Погодив ціну пропозиції на послуги охоронців на об’єктах Державного архіву Запорізької області на термін з 01.01.2016 по 31.12.2016: 773000,00 грн. (сімсот сімдесят три тисячі гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ – 128833,33 (сто двадцять вісім тисяч вісімсот тридцять три гривни 33 коп.).

У зв’язку з недостатністю коштів на цілодобову охорону на об’єкті Державного архіву Запорізької області по проспекту Леніна, 162б, м. Запоріжжя, не заперечував проти узгодження орієнтовного графіку охорони об’єктів Державного архіву Запорізької області Управління поліції охорони в Запорізькій області.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Замовником (Державним архівом Запорізької області) та представником учасника (Управлінням поліції охорони в Запорізькій області) здійснена домовленість про таке:

найменування предмета закупівлі: послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки − код Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010 − 84.24.1.;

обсяг надання послуг: послуги охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області;

процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі;

найменування учасника, його адреса: Управління поліції охорони в Запорізькій області, м. Запоріжжя, вул. Гаврилова, 3, 69118;

ціна пропозиції: 773000,00 грн. (сімсот сімдесят три тисячі гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ – 128833,33 (сто двадцять вісім тисяч вісімсот тридцять три гривни 33 коп.);

джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів;

місце надання послуг: вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095, проспект Леніна, 162б, м. Запоріжжя, 69057;

строк надання послуг: січень 2016 року – грудень 2016 року.

умови застосування процедури закупівлі: відповідно до пп.2 п.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

Одержані від учасника документи підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII.

2. Угодити та подати на затвердження керівникам Державного архіву Запорізької області та Управління поліції охорони в Запорізькій області орієнтовний графік охорони об’єктів Державного архіву Запорізької області Управлінням поліції охорони в Запорізькій області (на об’єкті по проспекту Леніна,162б, м. Запоріжжя), що додається.

3. Врахувати, що з метою одержання з 01.01.2016 послуг охоронців на об’єктах Державного архіву Запорізької області від Управління поліції охорони в Запорізькій області з перспективою укладання договору про закупівлю після проведення переговорної процедури закупівлі послуг, процедуру закупівлі розпочато до затвердження постійного кошторису на 2016 рік.

 

від замовника:

Голова комітету з конкурсних торгів Державного архіву Запорізької області

О.Л. Ядловська

Заступник голови комітету

О.В. Власенко

Секретар комітету

А.В. Штефан

Члени комітету

В.О. Бондар

О.В. Видавська

 

Від Учасника:

Начальник Жовтневого МВ

Управління поліції охорони

в Запорізькій області А.О. Отцов