Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Інформація про стан протидії корупції в Державному архіві Запорізької області за 9 місяців 2014 року

У Державному архіві Запорізької області організація роботи з питань недопущення та профілактики корупційних правопорушень здійснюється відповідно до вимог законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції».

Постійно забезпечується вжиття щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», виконанням Указів Президента України від 06.02.2003 № 84 «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією», від 09.02.2004 № 175 «Про систему заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють злочинним проявам і корупції», від 21.10.2011 № 1001/2011 «Національна антикорупційна стратегія на 2011-2015 роки», чинних розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією та інших нормативно-правових актів, що регулюють заходи протидії корупції у сфері державної служби, періодично розглядаються на нарадах, засіданнях колегії Державного архіву Запорізької області питання про роботу Державного архіву Запорізької області щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції.

Проводилась робота з державними службовцями Державного архіву Запорізької області щодо роз’яснення положень Національної антикорупційна стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21.10.2011 № 1001/2011.

Протягом 9 місяців 2014 року на нарадах у керівництва Державного архіву Запорізької області 27.01.2014, 17.02.2014, 03.03.2014, 11.03.2014, 30.06.2014, 30.09.2014 розглядалися питання щодо попередження корупційних діянь.

На засіданні колегії Державного архіву Запорізької області 12.02.2014 було розглянуто питання про роботу Державного архіву Запорізької області щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції у 2013 році, по цьому питанню прийняте відповідне рішення за №2.

На виконання розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 27.12.2013 № 633, 04-05 березня 2014 року проведено щорічне оцінювання виконання державними службовцями Державного архіву Запорізької області покладених на них обов’язків і завдань за 2013 рік. Високу оцінку отримало 14 державних службовців, добру – 3. Державних службовців, які проходили щорічну оцінку, ознайомлено з підсумками її проведення, заповнені бланки щорічної оцінки долучено до їх особових справ.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», у березні було організовано подання державними службовцями декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік. Своєчасно було надано 22 декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» серед працівників Державного архіву Запорізької області немає випадків безпосереднього підпорядкування. Також архівом взято до уваги те, що ситуація безпосереднього підпорядкування може виникати і у випадку тимчасового виконання заступником керівника або іншим працівником обов’язків безпосереднього керівника у зв’язку з його відсутністю.

Державного архіву Запорізької області постійно вживає заходи щодо забезпечення дотримання державними службовцями обмежень, встановлених статтями 12 і 16 Закону України «Про державну службу» та розділом II Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Відповідно до п.11 Плану організаційних заходів Державного архіву Запорізької області щодо забезпечення дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», що затверджений наказом від 18.07.2011 № 42, вживаються заходи щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів.

Постійно діє контроль за вживанням заходів щодо недопущення отримання Державним архівом Запорізької області від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуг та майна, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України.

У Державному архіві Запорізької області постійно вивчається практика реагування керівниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на повідомлення правоохоронних органів стосовно корупційних правопорушень, скоєних державними службовцями та посадовими особами; вивчається та аналізується інформація прокуратури Запорізької області щодо боротьби з корупцією. Проводиться відповідна профілактична та роз’яснювальна робота.

У керівництва Державного архіву Запорізької області постійно перебуває на контролі питання невідкладного інформування облдержадміністрації у разі виявлення фактів корупційних проявів серед державних службовців архіву. Протягом 9 місяців 2014 року серед державних службовців фактів корупційних проявів не виявлено.

У Державному архіві Запорізької області постійно тримається на контролі питання, що у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до кримінальної або адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», забезпечити прийняття у триденний строк відповідного наказу щодо звільнення в установленому порядку з відповідної посади такого державного службовця відповідно до частини 2 статті 22 зазначеного Закону.

Протягом звітного періоду формування кадрового складу державних службовців Державного архіву Запорізької області здійснювалося за рахунок конкурсного відбору, проведенням стажування та призначення державних службовців на посади з кадрового резерву. Прийняття Присяги, присвоєння чергових рангів державним службовцям, встановлення надбавок за вислугу років здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Особлива увага приділяється спеціальній перевірці щодо кандидатів на зайняття посад у державній службі. Конкурс на заміщення посад державних службовців протягом 9 місяців 2014 року оголошувався один раз. На посаду головного спеціаліста-архівіста відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи була призначена особа, яка пройшла за конкурсом на заміщення вакантної посади державного службовця та спецперевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

На призначених осіб сформовані особові справи, а також електронні картки у єдиній державній комп’ютерній системі «Кадри». Сформовані картки надані до Управління держслужби Головного управління держслужби України в Запорізькій області.

Відповідно до розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 23.12.2013 № 616 «Про затвердження планів-графiків навчання у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій на 2014 рік» державні службовці V-VI категорії протягом 9 місяців 2014 року підвищували кваліфікацію, у тому числі і за тематичним короткостроковим семінаром з актуальних питань запобігання і протидії корупції.

Також у Державному архіві Запорізької області продовжено практику внутрішнього вивчення антикорупційного законодавства.

Із 04.06.2014 набрав чинності Закон України від 13.05.2014 № 1261-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України». Забезпечено ознайомлення державних службовців зі змінами антикорупційного законодавства.

З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності Державного архіву Запорізької області, постійно оприлюднюється на веб-сайті архіву у рубриці «Запобігання проявам корупції» інформація про стан протидії корупції в Державному архіві Запорізької області.

Станом на 15.10.2014 звернень фізичних та юридичних осіб щодо фактів корупції серед працівників Архіву не надходило. Посадові особи архіву до відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, не притягалися.

Протягом 9 місяців 2014 року осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, звільнених у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення немає.

Додержання вимог антикорупційного законодавства постійно перебуває на у керівництва Державного архіву Запорізької області.


Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи

О.В. Видавська 

«Визволення Запорізького краю від німецько-фашистських загарбників»

Велика Вітчизняна війна (22 червня 1941 р. – 09 травня 1945 р.) – визвольна війна радянського народу проти фашистської Німеччини та її союзників. 22 червня 1941 р. Німеччина оголосила Радянському Союзу війну і розпочала наступ на його територію. Саме Україні судилося першій пізнати всі жахи гітлерівської навали. Влітку 1942 р. вся територія України була захоплена. Окупація Запорізької області розпочалася 17 серпня і закінчилася 28 жовтня 1941 р. Визволення тривало з 11 вересня 1943 р. по 08 лютого 1944 р.

Детальніше:«Визволення Запорізького краю від німецько-фашистських загарбників»

Тематичний короткостроковий семінар з актуальних питань діяльності архівних установ області

23 жовтня 2014 року Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій було проведено тематичний короткостроковий семінар з актуальних питань діяльності архівних установ області для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад та трудових архівів. Кількість учасників – 32 особи.

Детальніше:Тематичний короткостроковий семінар з актуальних питань діяльності архівних установ області

Тарас Шевченко очима дітей

Відкрита виставка картин, створених дітьми: Тарас Шевченко очима дітей (До 200-річчя з дня народження Кобзаря).

Детальніше:Тарас Шевченко очима дітей

Відбулося засідання колегії Державного архіву Запорізької області

15 жовтня 2014 року відбулося чергове засідання колегії Державного архіву Запорізької області, на якому підбито підсумки роботи Державного архіву Запорізької області, архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад, трудових архівів за 9 місяців 2014 року.

Детальніше:Відбулося засідання колегії Державного архіву Запорізької області

Cемінар з актуальних питань діяльності архівних установ області

23 жовтня 2014 року Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій буде проведено тематичний короткостроковий семінар з актуальних питань діяльності архівних установ області для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад та трудових архівів. Місце проведення семінару: м. Запоріжжя, вул. Героїв Сталінграду, 1 (будівля торгового коледжу), 4 поверх, аудиторія № 49; реєстрація учасників з 8.00 до 9.00 год.

 

«Перший радянський комбайн» (до 85-річчя випуску Запорізьким заводом «Комунар» першого вітчизняного комбайну)

Запорізький завод «Комунар» - найстаріше підприємство нашого міста, його створення датується 1863 роком. З перших днів свого існування завод виробляв сільськогосподарські машини і обладнання для купорушок та олійниць . З 1929 року почав випускати перші в бувшому Радянському Союзі комбайни, а згодом перейшов на випуск мікролітражних автомобілів «Запорожець».

Детальніше:«Перший радянський комбайн» (до 85-річчя випуску Запорізьким заводом «Комунар» першого...

Річний план державних закупівель

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2019 рік (зі змінами)РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2019 рікРІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2018 рік (зі змінами)РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2018 рікДодаток до річного плану на 2017 рікРІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2017 рікДодаток до річного плану на 2016 рік (із змінами)РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2016 рік (із змінами)РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2016 рікРІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік (із змінами)

Державний архів Запорізької області 03494617

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води − код Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010 − 35.30.1

2271

Лот № 1 – 207824,00 грн. (двісті сім тисяч вісімсот двадцять чотири гривні 00 копійок, у тому числі ПДВ – 34637,33 грн. (тридцять чотири тисячі шістсот тридцять сім гривень 33 коп.);

Лот № 2 – 243251,00 грн. (двісті сорок три тисячі двісті п’ятдесят одна гривна 00 копійок, у тому числі ПДВ – 40541,83 грн. (сорок тисяч п’ятсот сорок одна гривна

83 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий - березень

2015 року

(строк надання послуг – січень 2015 - грудень 2015 року)

Головний розпорядник коштів

Запорізька обласна державна адміністрація

Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки − код Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010 − 84.24.1

2240

534000,00 грн. (п’ятсот тридцять чотири тисячі гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ – 89000,00 (вісімдесят дев’ять тисяч гривень 00 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Березень - квітень

2015 року

(строк надання послуг – березень 2015 - грудень 2015 року)

Головний розпорядник коштів

Запорізька обласна державна адміністрація

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.03.2015 № 3

 

Голова комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

О.Л. Пилявська

М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

А.В. Штефан


РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік

Державний архів Запорізької області 03494617

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води − код Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010 − 35.30.1

2271

Лот № 1 – 207824,00 грн. (двісті сім тисяч вісімсот двадцять чотири гривні 00 копійок, у тому числі ПДВ – 34637,33 грн. (тридцять чотири тисячі шістсот тридцять сім гривень 33 коп.);

Лот № 2 – 243251,00 грн. (двісті сорок три тисячі двісті п’ятдесят одна гривна 00 копійок, у тому числі ПДВ – 40541,83 грн. (сорок тисяч п’ятсот сорок одна гривна

83 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий - березень

2015 року

(строк надання послуг – січень 2015 - грудень 2015 року)

Головний розпорядник коштів

Запорізька обласна державна адміністрація

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 23.02.2015 № 1

 

Голова комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

О.Л. Пилявська

М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

А.В. Штефан


РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік (проект)

Державний архів Запорізької області 03494617

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

35.30.1

(пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води)

2271

Кошти Державного бюджету України

Переговорна процедура закупівлі

І квартал 2015 року

(строк надання послуг – січень 2015 -грудень 2015 року)

Головний розпорядник коштів

Запорізька обласна державна адміністрація;

тариф – 1128,084 грн. за 1 (одну) Гкал

84.24.1

(послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки)

2240

Кошти місцевих бюджетів

Переговорна процедура закупівлі

І квартал 2015 року

(строк надання послуг – січень 2015 -грудень 2015 року)

Головний розпорядник коштів

Запорізька обласна державна адміністрація; кошти обласного бюджету за Програмою розвитку архівної справи у Запорізькій області на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 22.11.2012 № 14 із змінами

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.08.2014 № 7

Голова комітету з конкурсних торгів Пилявська О.Л. _______________
(підпис) М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів Штефан А.В. _______________
(підпис)

 


РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2014 рік

Державний архів Запорізької області 03494617

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

35.30.1

(пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води)

2271

Кошти Державного бюджету України

Закупівля в одного учасника

Листопад - грудень

2013 року

(строк надання послуг – січень 2014 -грудень 2014 року)

Процедуру закупівлі проведено на очікувану вартість її предмета; з учасником − Концерном «Міські теплові мережі» 15.01.2014 укладено договори про закупівлю теплової енергії за державні кошти, що відповідають лотам предмету закупівлі

84.24.1

(послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки)

2240

Кошти Державного бюджету України

Закупівля в одного учасника

Листопад - грудень

2013 року

(строк надання послуг – січень 2014 -грудень 2014 року)

Процедуру закупівлі проведено на очікувану вартість її предмета;

асигнувань для оплати цих послуг за рахунок коштів державного бюджету

не доведено

84.24.1

(послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки)

2240

Кошти місцевих бюджетів

Закупівля в одного учасника

Квітень

2014 року

(строк надання послуг – січень 2014 -грудень 2014 року)

Головний розпорядник коштів

Запорізька обласна державна адміністрація

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 16.04.2014 № 3

Голова комітету з конкурсних торгів Пилявська О.Л. _______________
(підпис) М.П.


Секретар комітету з конкурсних торгів Штефан А.В. _______________
(підпис) 

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2014 рік (попередній)

Державний архів Запорізької області 03494617

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

35.30.1

(пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води)

2271

Кошти Державного бюджету України

Закупівля в одного учасника

Листопад - грудень

2013 року

(строк надання послуг – січень 2014 -грудень 2014 року)

Головний розпорядник коштів

Запорізька обласна державна адміністрація

84.24.1

(послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки)

2240

Кошти Державного бюджету України

Закупівля в одного учасника

Листопад - грудень

2013 року

(строк надання послуг – січень 2014 -грудень 2014 року)

Головний розпорядник коштів

Запорізька обласна державна адміністрація

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 27.11.2013 № 4

Голова комітету з конкурсних торгів Пилявська О.Л. _______________
(підпис) М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів Штефан А.В. _______________
(підпис)


 


 

 

«З історії створення та діяльності Олександрівського середнього семикласного механіко-технічного училища (нині Запорізький Національний технічний університет)»

Олександрівське середнє семикласне механіко-технічне училище з нижчою ремісничою школою було засновано 29 березня 1899 р. Відкрите в 1900 р. у складі 2-х класів. У 1918 р. училище було реорганізоване в Олександрівське технічне училище з нижчою ремісничою школою, у 1920 р. - у механічний технікум з профшколою. У 1930 р. на базі технікуму був створений Запорізький машинобудівний інститут. У 1941 р. інститут був евакуйований до м. Барнаул Алтайського краю. У 1944 р. на місці колишнього машинобудівного інституту був створений автомеханічний інститут, перейменований у 1947 р. в інститут сільськогосподарського машинобудування, у 1952 р. – у машинобудівний інститут. У 1961 р. інститут отримав назву - Запорізький машинобудівний інститут ім. Чубаря. Згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР від 29 квітня 1980 р. інститут був нагороджений орденом “Знак Пошани” і став іменуватися – Запорізький ордену “Знак Пошани” машинобудівний інститут ім. Чубаря. У 1994 р. на базі інституту був створений Запорізький технічний університет (нині Запорізький Національний технічний університет).

Детальніше:«З історії створення та діяльності Олександрівського середнього семикласного механіко-технічного...

«День Незалежності України. Події, які стали історією та назавжди залишились у серцях патріотів.»

Виставка документів до 23-ї річниці Дня Незалежності України (24 серпня 1991 р.)

Детальніше:«День Незалежності України. Події, які стали історією та назавжди залишились у серцях патріотів.»

До уваги громадян, представників ЗМІ та громадських організацій!

Державний архів Запорізької області з метою збереження важливих джерел із сучасної історії України, увічнення пам’яті громадян, які загинули захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України, створення архівної колекції, звертається до Вас з проханням передавати на постійне зберігання документи, що відбивають події під час Революції гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року), проведення антитерористичної операції, та у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим: друковану документацію (плакати, листівки, брошури, буклети тощо); газети (окремі тематичні випуски); фото- та відеодокументи.

Контактна інформація: вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095

тел. (0612) 63 59 10