До 165-річчя з дня народження Я.П. Новицького (документи фонду Ф-161 “Новицький Яків Павлович (1847 – 1925 рр.), етнограф, історик, археолог Запоріжжя)

Середа, 21 листопада 2012, 13:34

Друк

Державним архівом Запорізької області підготовлено виставку: До 165-річчя з дня народження Я.П. Новицького (документи фонду Ф-161 “Новицький Яків Павлович (1847 – 1925 рр.), етнограф, історик, археолог Запоріжжя).

 

 

Перелік документів до виставки

До 165-річчя з дня народження Я.П. Новицького

(документи фонду Ф-161 “Новицький Яків Павлович (1847 – 1925 рр.), етнограф, історик, археолог Запоріжжя).

 

№ з/п

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Примітки(номер файла)

1.

1943 р.

Із збірника фольклору півдня України (пісні, придання), записані Я.П.Новицьким у 1885 -1887 рр.

Ф-161, оп. 1, спр. 2, арк. 6, 8, 11 – 12 зв

2.

1943 р.

Із збірника фольклору півдня України (пісні), записані Я.П.Новицьким у 1882 – 1887 рр.

Ф-161, оп. 1, спр. 3, арк. 5, 6

3.

1943 р.

Титульний лист “Истории города Александровска в связи с историей возникновения крепостей Днепровской линии 1770 – 1805 гг.” Я.П. Новицького, 1905 р.

Ф-161, оп. 1, спр. 5, арк. 5, 6

4.

1943 р.

Із збірника Я.П. Новицького “Народная память о Запорожье 1875 – 1905 гг.”

Ф-161, оп. 1, спр. 11, арк. 1 – 1 зв.

5.

1943 р.

Із збірника Я.П. Новицького “Малорусские народные заговоры, заклинания, молитвы и рецепты, собранные в Екатеринославщине”, 1913 р.

Ф-161, оп. 1, спр. 12, арк. 1 – 3 зв.

6.

1943 р.

Титульний лист історико-археологічного нарису Я.П. Новицького “Остров Хортица на Днепре”

Ф-161, оп. 1, спр. 4, арк. 1

7.

1943 р.

Автобіографія Я.П. Новицького; надрукована в журналі “Україна” у 1925 р.

Ф-161, оп. 1, спр. 6, арк. 1а – 3

8.

1943 р.

Конспект статті Чернявського Д. “Яков Павлович Новицкий”; надрукована в журналі “Україна” в 1926 р.

Ф-161, оп. 1, спр. 8, арк. 1 – 3 зв.

9.

1943 р.

Конспект статті Білого В. ”Я.П. Новицкий (1847 – 1925 р.)”; надрукована в “Записках історико-філологічного відділу УАН” в 1926 р.

Ф-161, оп. 1, спр. 9, арк. 1 – 4 зв.

10.

1943 р.

Фотографія Я.П. Новицького

Ф-161, оп. 1, спр. 7, арк. 1

Перелік склала головний спеціаліст-археограф І.В. Козлова