«Засновник Бердянського степового лісництва Йоган Корніс»

Понеділок, 16 червня 2014, 12:50

Друк

Виставка архівних документів «Засновник Бердянського степового лісництва Йоган Корніс»

Документи Бердянського зразкового степового лісництва Таврійсько - Катеринославського управління землеробства та державного майна, що зберігаються у Державному архіві Запорізької області охоплюють період з 1846 року до 1917 року та налічують 356 справ. У фонді містяться особливо цінні документи дореволюційного періоду та тимчасового уряду. Це й обіжники Міністерства землеробства та державного майна, лісового департаменту; річні звіти про роботу лісництва; протоколи з'їздів лісників Таврійської та Катеринославської губерній; господарські плани лісових дач, короткий опис лісництва (1846 - 1887); статистичні дані про площі лісів, розподіл їх по повітах, заготівлю лісоматеріалів; описи порід дерев і трав лісництва; відомості про результати метеорологічних спостережень, кількість і стан плодових садів по селах Катеринославської і Таврійської губерній (1903 - 1907); оренду земель, підготовку учнів на курсах лісівництва; матеріали про мобілізацію менонітів у лісові команди та ін. У представлених документах за період 40 років ми маємо змогу побачити господарське освоєння південного степового краю.

Витоки цього культурного господарського освоєння запорізьких земель сягає 30-х років ХІХ століття. У 1830 р. у безкраїм степу було засновано хутір Юшанле на р. Молочній і закладено перший лісорозсадник. Засновником цієї справи був Йоган Корніс (20 червня 1789 р.н. – 1848 р.) – науковець, освітянин. Народився в Західній Прусії в Болевільді. Родина Корніс поселилася на Запоріжжі в 1804 році спочатку в Хортицькій волості, згодом – у кол. Орлово Бердянського повіту на річці Молочній. Він займався дослідженнями у веденні сільського господарства, використанні нових добрив, виводив сухостійкі види дерев і лісонасаджень. Стояв у витоках заснування сільськогосподарських союзів у Молочанському менонітському окрузі, й у 1830 р. був призначений довічним головою «Союзу для заохочення сільського господарства та промисловості», під його керівництвом у молочанських колоніях була створена Комісія зі швидкого розвитку лісництва, шовківництва та виноробства, у якій головував до самої смерті, був членом-кореспондентом вченого комітету Міністерства державного майна. У 1830-1840-х рр. у Мелітопольському та Бердянському повітах були насаджені великі лісові плантації. За ініціативою та безпосередньою участю Корніса в Орлово була відкрита народна школа, в якій проходили навчання та вчилися лісорозведенню хлопчики із сільських громад Бердянського та Мелітопольського повітів.

Підсумки його величезної і копіткої роботи дійшли до нашого часу. Особливою заслугою є Бердянське лісництво, яке стало вінцем його життя і діяльності.

 

№ з/п

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Примітки(номер файла)

1.

08 вересня 1847 р.

Лист від Міністерства державного майна члену-кореспонденту повітового комітету міністерства Йогану Корнісу про затвердження направлення на роботи працівників з волостей губернії в Бердянське степове лісництво та затвердження кошторису

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 1, арк. 17

2.

29 вересня 1847 р.

Статистичні відомості про кількість робітників, працюючих на лісових плантаціях у Бердянському та Мелітопольському повітах бердянського степового лісництва в 1846-1847 рр.

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 1, арк. 9

3.

18 грудня 1847 р.

Свідоцтво, видане учню Бердянської зразкової лісової плантації Олександру Кулінічу з характеристикою за власноручним підписом члена-кореспондента повітового комітету міністерства Йогана Корніса

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 1, арк. 23

4.

06 березня 1848 р.

Лист Таврійської палати державного майна члену-кореспонденту повітового комітету міністерства Йогану Корнісу про направлення до Бердянського лісництва каталогів рослинності

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 1, арк. 34

5.

1861 р.

Звіт по Бердянському степовому навчальному лісництву за 1860-1861 рр.

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 3, арк. 6, 6 зв., 7

6.

23 серпня 1867 р.

Свідоцтво, видане ліснику Мокроусову М.

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 11, арк. 10

7.

1867 р.

Список дерев та кустів, що Бердянське лісництво направляє до м. Сімферополь

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 11, арк. 19

8.

1867 р.

Вимоги до вирубки дерев

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 11, арк. 60, 60 зв.

9.

05 серпня 1868 р.

Лист про надання Бердянському степовому лісництву бронзової медалі на Паризькій світовій виставці 1867 року

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 12, арк. 34

10.

05 листопада 1868 р.

Звіт по Бердянському степовому навчальному лісництву за 1867-1868 рр.

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 12, арк. 45, 46

11.

1871 р.

Атестат, виданий учню Бердянського степового навчального лісництва

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 19, арк. 9

12.

1874 р.

Опис ділянок Бердянського степового навчального лісництва

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 26, арк. 19-23

13.

1876 р.

Програма дослідів Бердянського степового навчального лісництва

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 30, арк. 5-13

14.

квітень 1888 р.

Запрошення Бердянського степового навчального лісництва до участі у сільськогосподарській та промисловій виставці у Сімферополі

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 116, арк. 52

15.

11 липня 1888 р.

Рапорт Бердянського степового навчального лісництва до Управління державного майна про надані зразки для участі у сільськогосподарській та промисловій виставці у Сімферополі

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 116, арк. 54, 54 зв.

16.

жовтень 1888 р.

Лист Управління державним майном Таврійської та Катеринославської губерній до Бердянського лісництва про обов’язкове придбання жетонів на пам'ять 50-річчя управління

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 116, арк. 122, 122 зв.

17.

02 травня 1898 р.

Запрошення директора лісового департаменту Бердянському лісництву взяти участь у Паризькій світовій виставці 1900 року

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 193, арк. 1, 1 зв.

18.

28 жовтня 1898 р.

Список експонатів, які надсилаються Бердянським лісництвом на Паризьку світову виставку 1900 року

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 193, арк. 15, 15 зв.

 

Укладач: Начальник відділу інформації та використання документів

О.Г. Величко