Розширене засідання колегії

Друк

Новини - Березень

15 березня 2011 року у Державному архіві Запорізької області відбулося розширене засідання колегії присвячене підбиттю підсумків діяльності архівних установ області за 2010 рік та їх завданням на 2011 рік, у якому взяли участь керівництво та працівники Державного архіву Запорізької області, керівники архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад міст обласного значення, трудових архівів області.

2010 рік був для архівістів області роком напруженої праці, яка завершилася успішним виконанням всіх запланованих показників по формуванню, зберіганню і використанню документів Національного архівного фонду.

Протягом 2010 року на кошти, що надійшли з державного та місцевих бюджетів, здійснено ряд заходів щодо поліпшення умов зберігання документів, посилення контролю за організацією охоронного режиму з метою попередження несанкціонованого доступу до архівосховищ, виносу або крадіжок документів, посилення пожежної безпеки, зміцнення матеріально-технічної бази архівних установ.

Упродовж 2010 року активно проводилася робота з перегляду грифів секретності матеріальних носіїв інформації колишнього СРСР та приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства. Переглянуто грифи секретності справам та документам по 6 фондах. Скасовано грифи секретності 843 справам та 34 документам, які мали гриф обмеження доступу «совершенно секретно» і «секретно». У місцевих засобах масової інформації висвітлювалась інформація про хід розсекречення архівних документів колишнього СРСР, які знаходяться на секретному зберіганні в Державному архіві Запорізької області та відкрита виставка розсекречених документів.

Пріоритетним напрямком роботи архівних установ області у 2010 році було перевіряння наявності документів Національного архівного фонду. Цей показник перевиконано на 21%.

У 2010 році архівними установами області проводилася робота щодо поповнення Національного архівного фонду важливою документацією з історії суспільства. Протягом року прийнято на зберігання близько 19 тис. справ Національного архівного фонду України.

Інформаційна діяльність архівних установ області й організація використання документів у 2010 році були спрямовані на висвітлення актуальних питань з історії України, важливих та пам’ятних подій, розвитку районів і міст області.

Щорічно зростає кількість користувачів документної інформації. У 2010 році в читальних залах Державного архіву Запорізької області та в архівних відділах працювали 1,2 тисяч користувачів інформації, з них 647 – в держархіві області. Користувачам видано понад 19 тисяч справ.

За 2010 рік архівними установами області виконано 1,5 тисячі тематичних запитів, понад 27,3 тисяч запитів соціально-правового характеру, в т.ч. держархівом області – 3,3 тисячі, архівними відділами – 9 тисяч, трудовими архівами – 15 тисяч.

У 2010 році продовжувала розвиватися мережа трудових архівів. На сьогоднішній день в області діє 66 трудових архівів. Протягом року працівниками трудових архівів прийнято на зберігання 34305 справ з особового складу 358 ліквідованих організацій.

У напрямку впровадження сучасних інформаційних технологій у рамках створення галузевої інформаційної системи створено офіційний веб-сайт Державного архіву (http://www.dazo.ho.ua/) З розвитком інформатизації наряду з традиційними формами науково-довідкового апарату до документів архівні установи все більше уваги приділяють створенню електронних баз даних на документи.

Архівні установи області і надалі забезпечуватимуть вільний та безперешкодний доступ до документів, які в них знаходяться на збереженні, реалізовуючи тим самим одне з основних прав людини – право на інформацію.

На засіданні колегії було підведено підсумки щорічного огляду-конкурсу роботи колективів архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад за 2010 рік та проведено нагородження кращих колективів архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад. За перше місце - архівний відділ Гуляйпільської райдержадміністрації (начальник відділу Шамрай Людмила Володимирівна), за друге місце - архівний відділ Куйбишевської райдержадміністрації (начальник відділу Батечко Наталія Миколаївна), за третє місце - архівний відділ Запорізької міськради (начальник відділу Риженкова Любов Геннадіївна).

По закінченню засідання колегії Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій проведено тематичний короткотерміновий семінар з актуальних питань діяльності місцевих архівних установ щодо забезпечення збереження документів та їх використання для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та трудових архівів.