«До 60-річчя відновлення Запорізького титаномагнієвого комбінату та 60-річчя ДП «УНДП Інститут титану»

Понеділок, 13 червня 2016, 13:24

Друк

Запорізький титаномагнієвий комбінат заснований у 1935 як Дніпровський магнієвий завод. У 1939 р. завод був нагороджений орденом Трудового Червоного прапору. Під час Другої світової війни завод був зруйнований, устаткування було евакуйоване на Солікамський магнієвий завод.

Відбудова розпочалася у 1950-ті роки. Згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 9 березня 1954 р. № 407-177сс та наказу Міністру кольорової металургії СРСР від 11 березня 1954 р. № 7сс розпочато будівництво Дніпровського титанового заводу. У 1956 р. завод був ведений у число діючих підприємств. Наказом Міністру кольорової металургії від 7 червня 1956 р. завод отримав назву «Дніпровський титаномагнієвий завод». Наказом Міністру кольорової металургії СРСР від 17 квітня 1971 р. № 132 завод був реорганізований у Запорізький титаномагнієвий комбінат. У 1971 р. комбінат був нагороджений орденом Леніна, у 1985 р. – орденом Жовтневої революції.

Згідно з рішенням акціонерів від 17 лютого 1993 р. (протокол № 3), наказом від 13 квітня 1993 р. комбінат став іменуватися Орендне підприємство «Запорізький титаномагнієвий комбінат». Згідно з наказом фонду державного майна України від 26 січня 1994 р. з 1 листопада 1993 р. договір оренди був розірваний. Розпорядженням Заводського райвиконкому м. Запоріжжя від 30 березня 1994 р. № 273 комбінат був реорганізований у Запорізький державний титаномагнієвий комбінат. Згідно з наказом Державного комітету промислової політики України від 21 грудня 1999 р. № 436 Запорізький державний титаномагнієвий комбінат був перейменований в казенне підприємство Запорізький титаномагнієвий комбінат.

У 1956 р. на титаномагнієвому комбінаті було одержано перший вітчизняний промисловий титан. У 1958 р. освоєно виробництво германію, у 1964 р. – кремнію. У 1960 р. введено в дію цех електролізу магнію, у 1968 розпочато виробництво трихлорсилану. У 1978 р. створено цех кремнієвих структур для потреб мікроелектроніки. У 2009 р. введено в експлуатацію електропроменеву установку з виплавлення титанових зливків. Серед основних видів продукції – титан (зливки, титан губчастий, виливки титанові фасонні, феротитан, шлак, тетрахлорид титану), германій (діоксид германію, полі- й монокристалічні кристали германію оптичні), кремній. Частину продукції комбінат експортує у США, Німеччину, Японію, Корею, Велику Британію, Китай, Італію, РФ.

Державний науково-дослідний та проектний інститут титану створено в 1956 р. на підставі наказу Міністра кольорової металургії СРСР від 8 серпня 1956 р. № 364 в м. Запоріжжі для забезпечення науково-дослідними та проектними роботами підприємства кольорової металургії України. У 1956 р. на базі проектно-конструкторського відділу Дніпровського титаномагнієвого заводу був організований Запорізькій філіал Державного спеціалізованого проектного інституту (ДСПІ-1). Згідно з постановою ЦК КП України та Ради Міністрів УРСР від 24 червня 1958 р. № 815 Запорізький філіал інституту ДСПІ-1 був реорганізований в Український державний проектний інститут кольорової металургії «Укрдіпрокольормет». Наказом Голови Держкомітету по чорній та кольоровій металургії при Держплані СРСР від 19 червня 1965 р. № 132 інститут «Укрдіпрокольормет» був перейменований у Всесоюзний науково-дослідний та проектний інститут титану.

У зв’язку з проголошенням Верховною Радою України 24 серпня 1991 р. незалежності України інститут став іменуватися Український науково-дослідний та проектний інститут титану. На підставі наказу Міністерства промисловості України від 16 вересня 1993 р. № 209 інститут був перейменований в Державний науково-дослідний та проектний інститут титану. Відповідно до наказу Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном від 30 березня 2012 р. № 55 Інститут титану перейменовано у Державне підприємство «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану» (ДП «ДНДП Інститут титану»).

У 1966 р. інститут стає спеціалізованим головним інститутом з виробництва титану в Радянському Союзі, а з 1976 р. – провідним з виробництва магнію та генеральним проектувальником усіх титаномагнієвих підприємств. З 1992 р. Інститут титану – головний інститут та генеральний проектувальник підприємств кольорової металургії, виробництва на провідникових та вуглеграфітових матеріалів в Україні. У теперішній час Інститут титану – єдина в Європі комплексна науково-дослідна та проектна установа в галузі виробництва титану і магнію, первинної кольорової металургії.

Представляємо добірку документів з історії діяльності Запорізького титаномагнієвого комбінату і Державного науково-дослідного та проектного інституту титану у 1950 – 1960 рр., підготовлену співробітниками Державного архіву Запорізької області, Центрального державного науково-технічного архіву України.


Тематичний перелік до виставки

«До 60-річчя відновлення Запорізького титаномагнієвого комбінату

та 60-річчя ДП «УНДП Інститут титану».

 

№ з/п

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Примітки(номер файла)

1.

17 січня 1955 р.

Протокол розгляду Міністром кольорової металургії СРСР проектного завдання на будівництво Дніпровського титанового заводу Головредмета

ДАЗО, Р-2855, оп. 2, спр. 4, арк. 3 - 11

2.

21 січня 1955 р.

Довідка про перебіг будівництва Дніпровського заводу станом на січень 1955 р.

ДАЗО, Р-2855, оп. 2, спр. 5, арк. 5 -10

3.

18 лютого 1955 р.

Лист директора Дніпровського титанового заводу до голови Державного комітету Ради Міністрів СРСР у справах будівництва Соколову К.М. про збільшення капітальних затрат на будівництво заводу

ДАЗО, Р-2855, оп. 2, спр. 7, арк. 20 - 22

4.

18 лютого 1955 р.

Розрахунок необхідного збільшення об’єму капітальних витрат

ДАЗО, Р-2855, оп. 2, спр. 7, арк. 23 - 24

5.

13 травня 1955 р.

Основні положення проектування розширення виробництва титану на Дніпровському заводі Головредмета

ДАЗО, Р-2855, оп. 2, спр. 4, арк. 15 - 22

6.

13 травня 1955 р.

Схема розміщення цехів ІІ черги на генплані заводу

ДАЗО, Р-2855, оп. 2, спр. 4, арк. 23

7.

14 червня 1955 р.

Завдання на проектування розширення Дніпровського титанового заводу

ДАЗО, Р-2855, оп. 2, спр. 3, арк. 119 - 120

8.

16 листопада 1955 р.

Коротка технологічна схема виробництва титану на Дніпровському титановому заводі

ДАЗО, Р-2855, оп. 2, спр. 7, арк. 45 - 46

9.

30 червня 1956 р.

Мітинг на Дніпровському титано-магнієвому заводі, присвячений пуску заводу

О-4825, О-4823, О-4824

10.

3 липня 1956 р.

Загальний вигляд будівлі цехів №№ 1, 2 Дніпровського титаномагнієвого заводу

О-4831

110.

3 липня 1956 р.

Загальний вигляд головної прохідної Дніпровського титаномагнієвого заводу

О-4832

12.

7 липня 1956 р.

Загальний вигляд будівлі ремонтно-механічного цеху Дніпровського титаномагнієвого заводу

О-4833

13.

23 січня 1957 р.

З річного звіту Дніпровського титаномагнієвого заводу за 1956 р.

ДАЗО, оп. 2, спр. 7, арк. 3 -7, 26 – 34, 42 - 46

14.

1 вересня 1957 р.

Монтаж обладнання з очищення азоту на Дніпровському титаномагнієвому заводі

О-4884

15.

1 вересня 1957 р.

Загальний вигляд цеху № 8 Дніпровського титаномагнієвого заводу

О-4883

16.

26 липня 1957 р.

Загальний вигляд інструментальної ділянки ремонтно-механичного цеху Дніпровського титаномагнієвого заводу

О-4878

17.

1957 р.

Капітальні вкладення в будівництво ДТМЗ на повну потужність. [З техно-економічної частини проектного завдання розширення заводу].

ЦДНТА України, Р-62, к. 1-141, оп. 3, спр. 243, арк. 84

18.

24 грудня 1958 р.

Монтаж генераторної станції в експериментальному цеху № 4 Дніпровського титаномагнієвого заводу

О-4960

19.

1959 р.

Калькуляція собівартості 1 т титану, отриманого електролітичним рафінуванням титану за методом Центрального науково-дослідного інституту чорної металургії. [З техніко-економічної частини проектного завдання на проектування дослідного цеху електролізу титану ДТМЗ].

ЦДНТА України, Р-62, к. 1-141, оп. 3, спр. 245, арк. 28

20.

23 травня 1960 р.

Довідка про стан будівництва хімічних об’єктів Дніпровського титаномагнієвого заводу першої черги

ДАЗО, Р-2855, оп. 1, спр. 171, арк. 38 - 40

21.

1960 р.

Дослідна ділянка виготовлення виробів з особливо чистого кварцу. Апаратурно-технологічна схема. [З технологічної частини проектного завдання на проектування дослідної ділянки виготовлення виробів з особливо чистого кварцу ДТМЗ].

ЦДНТА України, Р-62, к. 1-141, оп. 3, д. 251, арк. 36

22.

1962 р.

Штати і фонд заробітної плати. [Із загальної та техніко-економічної частини проектного завдання на реконструкцію та розширення цеху № 8 ДТМЗ].

ЦДНТА України, Р-62, к. 1-141, оп. 3, спр. 246, арк. 16

23.

1963 р.

Завдання Українському державному інституту кольорової металургії «Укрдіпрокольормет» на проектування реконструкції та розширення (IV черга будівництва) ДТМЗ

ЦДНТА України, Р-62, к. 1-141, оп. 3, спр. 238, арк. 1

24.

1964 р.

Список осіб, які брали участь у проектуванні комплексу титанового виробництва ДТМЗ (IV черга будівництва).

ЦДНТА України, Р-62, к. 1-141, оп. 3, спр. 254, арк. 4

25.

1964 р.

Готова продукція переділу відновлення і сепарації (цех № 3; цех № 6, корпуси 1 і 2) ДТМЗ. [З технологічної частини проектного завдання на проектування комплексу титанового виробництва ДТМЗ (IV черга будівництва)].1964 р.

ЦДНТА України, Р-62, к. 1-141, оп. 3, спр. 254, арк. 141

Звіти про науково-дослідні роботи Українського державного проектного інституту кольорової металургії «Укрдіпрокольормет» / Всесоюзного науково-дослідного і проектного інституту титану (Інституту титану).

26.

1962 р.

Вивчення впливу електромагнітного поля на якість графітованих виробів. [Із звіту про науково-дослідну роботу «Укрдіпрокольормет» з теми № 29 «Розробка заходів зі збільшення продуктивності пічних трансформаторів графітувальних печей»].

ЦДНТА України, Р-62, к. 3-14, оп. 1, спр. 29, арк. 21

27.

1964 р.

Завантаження графітувальних печі при графітизації антрациту. Схема. [Із звіту про науково-дослідну роботу «Укрдіпрокольормет» з теми № 33: «Удосконалення технології електродного виробництва»].

ЦДНТА України, Р-62, к. 3-14, оп. 1, спр. 34, арк. 75

28.

1968 р.

Великолабораторна струменева установка. Схема. [Із звіту про науково-дослідну роботу Інституту титану з теми № 10-66-01 «Розробка і перевірка в дослідно-промислових умовах технології спеціального обладнання для підготовки відходів титану до переробки»].

ЦДНТА України, Р-62, к. 3-14, оп. 1, спр. 19, арк. 28)

29.

1968 р.

Стенд Інституту титану «ТИТАН» у павільйоні «Металургія» на Виставці досягнень народного господарства СРСР. Фото. [Із звіту про науково-дослідну роботу Інституту титану з теми № 10-67-34 «Розробити і освоїти в різних галузях промисловості технологію виготовлення виробів з титану і його сплавів, провести дослідно-промислові випробування з метою його впровадження»].

ЦДНТА України, Р-62, к. 3-14, оп. 1, спр. 41, арк. 172

30.

1968 р.

Рекламний проспект «Електролітичний титановий порошок». [Із звіту про науково-дослідну роботу Інституту титану з теми № 10-67-34 «Розробити і освоїти в різних галузях промисловості технологію виготовлення виробів з титану і його сплавів, провести дослідно-промислові випробування з метою його впровадження»]

ЦДНТА України, Р-62, к. 3-14, оп. 1, спр. 41, арк. 178

31.

 

Плазмова піч. Схема. [Із звіту про науково-дослідну роботу Інституту титану та ДТМЗ з теми № 10-66-02 «Розробити сплави вторинного титану, а також промислову технологію виплавки і обробки злитків і фасонного лиття»]. 1968 р.

ЦДНТА України, Р-62, к. 3-14, оп. 1, спр. 7, арк. 98

32.

1968 р.

Лабораторна вакуумно-дугова піч для порівняльних плавок титану. Фото. [Із звіту про науково-дослідну роботу Інституту титану та ДТМЗ з теми № 10-66-02 «Розробити сплави вторинного титану, а також промислову технологію виплавки і обробки злитків і фасонного лиття»].

ЦДНТА України, Р-62, к. 3-14, оп. 1, спр. 7, арк. 111

33.

1969 р.

Бункерна піч ПДО-500 для переплавки кускових відходів. Схема. [Із звіту про науково-дослідну роботу Інституту титану з теми № 10-66-02 «Розробити сплави вторинного титану, а також промислову технологію виплавки і обробки злитків і фасонного лиття»].

ЦДНТА України, Р-62, к. 3-14, оп. 1, спр. 11, арк. 43

34.

1969 р.

Керамічна ливарна форма вентиля ДУ-50 перед складанням. Фото. [Із звіту про науково-дослідну роботу Інституту титану з теми № 10-66-02 «Розробити сплави вторинного титану, а також промислову технологію виплавки і обробки злитків і фасонного лиття»].

ЦДНТА України, Р-62, к. 3-14, оп. 1, спр. 12, арк. 67

35.

1969 р.

Великолабораторна дугова вакуумна піч для виплавки споживаних електродів, обладнана конічним бункером з віброживильником. Фото. [Із звіту про науково-дослідну роботу Інституту титану з теми № 10-66-02 «Розробити сплави вторинного титану, а також промислову технологію виплавки і обробки злитків і фасонного лиття»].

ЦДНТА України, Р-62, к. 3-14, оп. 1, спр. 12, арк. 17