«До 230 річчя від дня заснування с. Широке Василівського району Запорізької області»

Понеділок, 18 липня 2016, 08:47

Друк

Сучасне село Широке засновано наприкінці ХVІІІ ст. вихідцями з Полтавської та Курської губерній і мало назву Вовкодави. Згодом було найменовано Еристівкою на честь дружини сина Василя Попова – генерала Павла Васильовича Попова грузинської княжни Олени Олександрівни Еристової. З травня 1945 року село Еристівка було перейменовано на село Широке.

 

Тематичний перелік до виставки

«До 230 річчя від дня заснування с. Широке Василівського району Запорізької області»

 

№ з/п

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Примітки(номер файла)

1.

1893 р.

Відомість про заклади трактирного промислу, які були відкриті в Мелітопольському повіті у 1893 р.

Ф-323, оп. 1, спр. 1, арк. 136, 137-138.

2.

1894 р.

Відомість про кількість землі Мелітопольського повіту, яка перебуває у володінні сільських товариств і землевласників

Ф-232, оп. 1, спр. 1, арк. 246, 250 зв.

3.

1895 р.

Відомість про стан громадських хлібних запасів по Мелітопольському повіту

Ф-232, оп. 1, спр. 2, арк. 195, 196

4.

1897 р.

Клопотання Еристівської сільської громади про утримання вчителя училища за кошти земства

Ф-232, оп. 1, спр. 3, арк. 96-98

5.

1897 р.

Доклад Мелітопольської повітової земської управи про призначення завідувачів військово-кінними ділянками

Ф-232, оп. 1, спр. 3, арк.174 зв., 175,177

6.

1912 р.

Общинний бланк с. Еристівка Мелітопольського повіту Таврійської губернії

Ф-255, оп. 1, спр. 76, арк. 1, 1 зв., 2 зв., 4 зв., 5, 6, 7 зв., 8, 8 зв., 9, 10

7.

1917 р.

Картка Всеросійського сільськогосподарського і поземельного перепису по с. Еристівка Мелітопольського повіту Таврійської губернії

Ф-255, оп. 1, спр. 413, арк. 161, 161 зв.

8.

1923 р.

Анкета статистичного обстеження с. Еристівка Запорізького округу Катеринославської губернії

Р-221, оп. 1, спр.170, арк. 25-26

9.

1924 р.

Статистичні відомості по с. Еристівка Василівського району Запорізького округу Катеринославської губернії станом на січень 1924 р.

Р-221, оп. 1, спр. 189, арк. 2

 

Укладач: головний спеціаліст – архівіст відділу інформації та використання документів

С.Д. Третяк