До дня Соборності та Свободи України

Неділя, 22 січня 2017, 10:40

Друк


З історії становлення Української державності на Запоріжжі в 1917 – 1919 рр.

До дня Соборності та Свободи України (22 січня).

 

Українська громадськість відзначає 95-річчя з Дня проголошення злуки (об’єднання) українських земель в єдину Українську державу. Передували цій визначній історичній даті бурхливі революційні події 1917 р., що призвели до падіння Російської імперії і надали історичний шанс українському народові, як і багатьом іншим, реалізувати своє право на самовизначеність та розбудову власної незалежної держави.

 

Один з вдумливих політиків тієї доби – О. Шульгин досить тонко підмітив: “Історія, така скупа для українців протягом віків, занадто щедро наділила їх державними подарунками протягом місяців. Державність, самостійність, влада з усіма своїми труднощами і несподіванками не прийшла, а злетіла до нас… Україні довелось вести своє державне будівництво серед нечуваних обставин, на руїнах знесиленої Росії, на руїнах світової війни”1. З самого початку Україна в силу об’єктивних причин опинялася в епіцентрі боротьби різних зовнішніх сил, неодноразово зазнавала воєнної агресії з боку Німеччини, Австро-Угорщини, Росії, Англії, Франції, Польщі, Румунії тощо. Та незважаючи на всі об’єктивні і низку суб’єктивних чинників (головним з яких була відсутність єдності української нації, яка ще не повністю сформувалася) український народ доклав героїчних зусиль для розбудови власної держави. Протягом 1917-1920 рр. українська державність набувала різних форм (Українська Народна Республіка періоду Центральної Ради, Директорія, Українська Держава гетьмана П. Скоропадського) і закріпила в свідомості всього українства давню ідею самостійної держави, яка бере свій початок ще з часів гетьмана Б. Хмельницького.

Символічним актом возз’єднання українських земель в єдину державу стала злука ЗУНР (Західноукраїнської Народної Республіки ) та УНР, яку було урочисто проголошено 22 січня 1919 р. на Софіївському майдані в Києві. А передувало цій визначній події скликання Директорією Конгресу Трудового Народу, який мав дістати “всі верховні права і повновласність рішати всі питання соціального, економічного і політичного життя Республіки”2. 23 січня 1919 р. Трудовий конгрес ратифікував “Універсал Соборності”3.

Представляємо добірку документів з фондів Державного архіву Запорізької області, що відображає деякі події з історії становлення Української державності на Запоріжжі.

 


 

 

11 серпня 1917 р.

Лист Олександрівської Української військової ради в Олександрівську міську думу про заснування ради в місті Олександрівськ 11 липня 1917 р.

.

ДАЗО, ф. р-2030, оп. 2, спр. 44, арк. 19

Лист Олександрівської Української військової ради в Олександрівську міську думу про заснування ради в місті Олександрівськ 11 липня 1917 р.

 

11 серпня 1917р.

Статут Олександрівської Української військової ради

.

ДАЗО, ф. р-2030, оп. 2, спр. 44, арк. 20, 20зв.

Статут Олександрівської Української військової ради.

Статут Олександрівської Української військової ради.

 

20 серпня 1917р.

Протокол засідання повітового з’їзду в місті Олександрівськ. Розгляд питань: про федерацію і національно-територіальну автономію; про установчі збори; про вибори до Центральної, губернської та повітової рад; про події з полком ім. Гетьмана Богдана Хмельницького.

.

ДАЗО, ф. р-74, оп. 1, спр. 1, арк. 1,2,3

Протокол засідання повітового з’їзду в місті Олександрівськ. Розгляд питань: про федерацію і національно-територіальну автономію; про установчі збори; про вибори до Центральної, губернської та повітової рад; про події з полком ім. Гетьмана Богдана Хмельницького.

Протокол засідання повітового з’їзду в місті Олександрівськ. Розгляд питань: про федерацію і національно-територіальну автономію; про установчі збори; про вибори до Центральної, губернської та повітової рад; про події з полком ім. Гетьмана Богдана Хмельницького.

Протокол засідання повітового з’їзду в місті Олександрівськ. Розгляд питань: про федерацію і національно-територіальну автономію; про установчі збори; про вибори до Центральної, губернської та повітової рад; про події з полком ім. Гетьмана Богдана Хмельницького.

Протокол засідання повітового з’їзду в місті Олександрівськ. Розгляд питань: про федерацію і національно-територіальну автономію; про установчі збори; про вибори до Центральної, губернської та повітової рад; про події з полком ім. Гетьмана Богдана Хмельницького.

Протокол засідання повітового з’їзду в місті Олександрівськ. Розгляд питань: про федерацію і національно-територіальну автономію; про установчі збори; про вибори до Центральної, губернської та повітової рад; про події з полком ім. Гетьмана Богдана Хмельницького.

 

6 вересня 1917р.

Посвідчення, видане Успенівським волосним виконавчим комітетом громадянам с. Успенівки Олександрівського повіту Катеринославської губерніїї Буряку Микиті та Іваненку Микиті щодо командирування їх на український з’їзд 8 вересня.

.

ДАЗО, ф. р-74, оп. 1, спр. 1, арк. 27.

Посвідчення, видане Успенівським волосним виконавчим комітетом громадянам с. Успенівки Олександрівського повіту Катеринославської губерніїї Буряку Микиті та Іваненку Микиті щодо командирування їх на український з’їзд 8 вересня.

 

7 вересня 1917 р.

Посвідчення, видане Наталівським волосним виконавчим комітетом громадянину с. Наталівки Олександрівського повіту Катеринославської губерніїї Мозолевському В.О. щодо командирування його на з’їзд в Українську повітову раду.

.

ДАЗО, ф. р-74, оп. 1, спр. 1, арк. 30.

Посвідчення, видане Наталівським волосним виконавчим комітетом громадянину с. Наталівки Олександрівського повіту Катеринославської губерніїї Мозолевському В.О. щодо командирування його на з’їзд в Українську повітову раду.

[Наступна сторінка]