Протокол переговорів щодо закупівлі послуг теплопостачання

ПРОТОКОЛ

переговорів щодо закупівлі послуг в рамках проведення переговорної процедури закупівлі

02.03. 2015р. м. Запоріжжя, вул. Українська, 48

11.00 год.


замовник: Державний архів Запорізької області

Учасник: Концерн «Міські теплові мережі»


ПРИСУТНІ:

Пилявська О.Л. заступник директора Державного архіву Запорізької області голова комітету з конкурсних торгів;

Штефан А.В. – науковий співробітник відділу формування НАФ та діловодства, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів;

Бондар В.О. – головний спеціаліст-керівник режимно-секретної служби, член комітету з конкурсних торгів;

Видавська О.В. − головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи, член комітету з конкурсних торгів.


ЗАПРОШЕНІ:

Представник учасника процедури закупівлі: заступник генерального директора з питань роботи зі споживачами Концерну «Міські теплові мережі» Цегельник Тетяна Іванівна.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Розгляд питань щодо проведення переговорної закупівлі послуг за кодом ДК продукції та послуг 016:2010: 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (Теплова енергія) на об’єкти Державного архіву Запорізької області у Концерну «Міські теплові мережі».


СЛУХАЛИ:

Пилявську О.Л., голову комітету з конкурсних торгів Державного архіву Запорізької області.

Вона повідомила про необхідність проведення переговорної закупівлі послуг з постачання теплової енергії в гарячій воді на об’єкти Державного архіву Запорізької області у Концерну «Міські теплові мережі».

Системи теплопостачання будівель Державного архіву Запорізької області приєднані до мереж, які належать Концерну «Міські теплові мережі», і обслуговуються філіями Концерну в Орджонікідзевському та Жовтневому районах м. Запоріжжя.

Концерн «Міські теплові мережі» є одним з найбільших комунальних теплопостачальних підприємств міста Запоріжжя. Основною метою діяльності Концерну є здійснення виробничо-технічної діяльності, спрямованої на надійне та безперебійне забезпечення споживачів тепловою енергією. Згідно зі статтями 5 та 6 Закону України «Про природні монополії» до сфери діяльності суб’єктів природних монополій віднесено, зокрема, транспортування теплової енергії, а виробництво та постачання теплової енергії віднесено до суміжних ринків. Концерн «Міські теплові мережі» має ліцензії серії АВ №597460, серії АВ №597461, серії АВ №597462 на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії), на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та на право провадження діяльності з постачання теплової енергії.

У Зведеному переліку суб’єктів природних монополій від 14.02.2015р., який оприлюднений на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=108326&schema=main), в позиції № 365 розміщено Концерн «Міські теплові мережі» як суб’єкт, що займає монопольне становище в Запорізькій області у сфері транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

Відповідно до ст. 19 Закону України від 24.06.2004 № 1875-IV «Про житлово – комунальні послуги» зі змінами виконавцем послуг з централізованого постачання гарячої води для об’єктів усіх форм власності є суб’єкт господарювання з постачання теплової енергії (теплопостачальна організація), тобто для нашої установи це − Концерн «Міські теплові мережі».

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII – «відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи», замовником застосовується переговорна процедура закупівлі.

Тому, керуючись пп.2 п.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель», Концерн «Міські теплові мережі» 24.02.2015 було запрошено до участі у переговорах для подальшого укладення договору про закупівлю послуг.

Зауважила про те, що Державний архів Запорізької області не має орендаторів – суб’єктів підприємницької діяльності.

Концерном було надано до переговорів необхідний пакет документів відповідно до Закону України 10.04.2014 № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель».

Переговорна процедура була запланована відповідно до річного плану закупівель Державного архіву Запорізької області на 2015 рік, який оприлюднено на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі».

Вартість предмета закупівлі була визначена за розміром розмір бюджетного призначення за кошторисом Державного архіву Запорізької області на 2015 рік, а саме:

Лот № 1 (корпус 2 Орджонікідзевський район м. Запоріжжя) – 207824,00 грн. (двісті сім тисяч вісімсот двадцять чотири гривні 00 копійок, у тому числі ПДВ – 34637,33 грн. (тридцять чотири тисячі шістсот тридцять сім гривень 33 коп.); обсяг теплової енергії − 153,785 Гкал;

Лот № 2 (корпус 1 Жовтневий район м. Запоріжжя) – 243251,00 грн. (двісті сорок три тисячі двісті п’ятдесят одна гривна 00 копійок, у тому числі ПДВ – 40541,83 грн. (сорок тисяч п’ятсот сорок одна гривна 83 коп.); обсяг теплової енергії − 180 Гкал.

Строк надання послуг: січень 2015 року – грудень 2015 року. Під час підготовки договорів про закупівлю послуг теплопостачання необхідно врахувати, що згідно зі статтею 631 Цивільного кодексу України умови договорів застосовуються до відносин між Сторонами, які виникли до їх укладення – з 01.01.2015. Відносини підтверджуються листом Державного архіву Запорізької області від 30.12.2014 № 01-26/0093 «Про надання послуг теплопостачання на об’єкти Державного архіву Запорізької області».

Вартість предмета закупівлі та обсяги теплової енергії визначені виключно за розміром бюджетного призначення за кошторисом Державного архіву Запорізької області на 2015 рік і є значно нижчими від очікуваних обсягів теплової енергії на 2015 рік – за філією Концерну «МТМ» Орджонікідзевського району – 220 Гкал, за філією Концерну «МТМ» Жовтневого району – 386,29 Гкал.

Заплановані обсяги теплової енергії на 2015 рік є нижчими навіть за фактичне споживання у 2014 році: за філією Концерну «МТМ» Орджонікідзевського району – 185,178 Гкал, за філією Концерну «МТМ» Жовтневого району – 218,24 Гкал.

Враховуючи складне фінансове становище, Пилявською О.Л. внесено пропозицію погодитись із запланованою вартістю предмета закупівлі та обсягами теплової енергії на 2015 рік і взяти їх до уваги для підготовки договорів про закупівлю послуг теплопостачання.

Виступили:

Цегельник Т.І., заступник генерального директора з питань роботи зі споживачами Концерну «Міські теплові мережі».

Погодила ціну пропозиції та обсяги теплової енергії для об’єктів Державного архіву Запорізької області на термін з 01.01.2015 по 31.12.2014:

до Лоту № 1 (корпус 2 Державного архіву Запорізької області, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б) – 153,785 Гкал на суму 207824,00 грн. з ПДВ;

до Лоту № 2 (корпус 1 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, вул. Українська, 48) – 180 Гкал на суму 243251,00 грн. з ПДВ.

УХВАЛИЛИ:

Замовником (Державним архівом Запорізької області) та представником учасника (Концерн «Міські теплові мережі») здійснена домовленість про таке:

найменування предмета закупівлі: код – 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (Теплова енергія);

процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі;

найменування учасника, місцезнаходження: Концерн «Міські теплові мережі», м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 137, 69091;

місце надання послуг:

Лот № 1 – корпус 2 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б, 69054);

Лот № 2 – корпус 1 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095 – за адресою замовника);

інформація про ціну пропозиції:

Лот № 1 – 207824,00 грн. (двісті сім тисяч вісімсот двадцять чотири гривні 00 копійок, у тому числі ПДВ – 34637,33 грн. (тридцять чотири тисячі шістсот тридцять сім гривень 33 коп.)

Лот № 2 – 243251,00 грн. (двісті сорок три тисячі двісті п’ятдесят одна гривна 00 копійок, у тому числі ПДВ – 40541,83 грн. (сорок тисяч п’ятсот сорок одна гривна 83 коп.);

обсяг надання послуг:

Лот № 1 – 153,785 Гкал;

Лот № 2 – 180 Гкал;

джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України;

строк надання послуг: січень 2015 року – грудень 2015 року.

умови застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до пп.2 п.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.


Голова комітету О.Л. Пилявська

Секретар комітету А.В. Штефан

Член комітету В.О. Бондар

О.В. Видавська


Від Учасника:

Заступник генерального директора

з питань роботи зі споживачами

Концерну «Міські теплові мережі» Т.І. Цегельник