Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

ІНФОРМАЦІЯ про виконання вимог Закону України «Про засади та запобігання протидії корупції» в Державному архіві Запорізької області за I півріччя 2013 року

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання вимог Закону України

«Про засади та запобігання протидії корупції»

в Державному архіві Запорізької області

за I півріччя 2013 року


Керівництвом Державного архіву Запорізької області здійснюється систематичний контроль за дотриманням державними службовцями вимог Закону України «Про засади та запобігання протидії корупції», виконанням Указів Президента України від 06.02.2003 № 84 «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією», від 09.02.2004 № 175 «Про систему заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють злочинним проявам і корупції», від 11.09.2006 № 742 «Про Концепцію подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності», чинних розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією та інших нормативно-правових актів, що регулюють заходи протидії корупції у сфері державної служби.

Протягом звітного періоду постійно проводилась робота з державними службовцями Державного архіву Запорізької області щодо роз’яснення положень Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності», схваленої Указом Президента України від 11.09.2006 № 742/2006 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 № 657-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності».

Наказом від 05.08.2011 № 46 затверджені додаткові заходи до Плану організаційних заходів Державного архіву Запорізької області щодо забезпечення дотримання вимог Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції».

За результатами моніторингу проведеної у 2012 році роботи з питань запобігання та протидії корупції в Державному архіві Запорізької області були підготовлені узагальнені матеріали та розглянуто на засіданні колегії архіву 23.01.2013 питання про роботу Державного архіву Запорізької області щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції у 2012 році. З результатами розгляду прийнято відповідне рішення за № 5.

З метою упередження здійснення порушень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну службу» дані про результати декларування доходів за 2012 рік були надіслані до відділу кадрової роботи Запорізької обласної державної адміністрації листом від 02.04.2013 № 01-28/235.

Водночас інформуємо, що осіб, які порушили вимоги декларування доходів (недодання, несвоєчасне подання, або подання неповних чи неправильних відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру) в Державному архіві Запорізької області немає.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» інформуємо, що серед працівників Державного архіву Запорізької області немає випадків безпосереднього підпорядкування. Також Державним архівом Запорізької області взято до уваги те, що ситуація безпосереднього підпорядкування може виникати і у випадку тимчасового виконання заступником керівника або іншим працівником обов’язків безпосереднього керівника у зв’язку з його відсутністю.

Державний архів Запорізької області постійно вживає заходи щодо забезпечення дотримання державними службовцями Державним архівом Запорізької області обмежень, встановлених статтями 12 і 16 Закону України «Про державну службу» та розділом II Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Відповідно до п.11 Плану організаційних заходів Державного архіву Запорізької області щодо забезпечення дотримання вимог Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції», що затверджений наказом від 18.07.2011 № 42 «Про затвердження Плану організаційних заходів Державного архіву Запорізької області щодо забезпечення дотримання вимог Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції» вживаються заходи щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів.

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації 24.12.2012 № 642 «Про затвердження планів-графіків навчання у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій на 2013 рік» протягом 2013 року станом на 15.07.2013 підвищили кваліфікацію 4 державних службовці Державного архіву Запорізької області з видачею відповідних посвідчень. З 04.01.2013 по 15.02.2013 підвищив кваліфікацію за професійною програмою (у тому числі за професійною програмою підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування) для спеціалістів відділів структурних підрозділів облдержадміністрації, виконавчого апарату обласної роди, райдержадміністрації, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад, рай адміністрацій Запорізької міської ради, які вперше прийняті на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій, державний службовець VI категорії та отримав посвідчення про підвищення кваліфікації. У лютому 2013 року два державних службовця V категорії підвищили кваліфікацію за тематичним короткостроковим семінаром з питань реалізації державної політики у сфері створення страхового фонду документації, державний службовець VI категорії пройшов навчання за тематичним короткостроковим семінаром з актуальних питань запобігання і протидії корупції.

Постійно проводиться активна робота щодо підвищення кваліфікації державних службовців шляхом їх участі у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець». Державний службовець Державного архіву Запорізької області – головний спеціаліст-архівіст відділу зберігання, обліку та довідкового апарату Шевченко Д.П. у квітні 2013 року став переможцем I туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у номінації «Кращий спеціаліст», у II турі конкурсу він посів 2-е місце.

У березні 2013 року було проведено щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за 2012 рік. Результати щорічної оцінки затверджені наказом директора архіву від 28.03.2013 № 22. П’ятнадцять державних службовців Державного архіву Запорізької області, які підлягали щорічній оцінці, отримали: високу оцінку – 14 осіб, добру – 1 особа. Відповідні звіти про результати щорічної оцінки за 2012 рік були надіслані до відділу кадрової роботи Запорізької обласної державної адміністрації та відділу кадрового забезпечення Державного комітету архівів України листом від 28.03.2013 № 01-04/245.

Протягом півріччя на нарадах у керівництва Державного архіву Запорізької області розглядалися наступні питання щодо попередження корупційних діянь:

-14.01.2013 – про персональну відповідальність щодо виконання Державною архівною службою у ІІ півріччі 2012 року завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, КМУ у сфері державної кадрової політики;

- 31.01.2013 – про заповнення державними службовцями Декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік до 01.04.2013, про стан виконання звернень громадян, про додержання законодавства з питань запобігання та протидії корупції;

- 04.02.2013 – про неухильне дотримання вимог бюджетної політики;

- 18.02.2013 – про паспорт бюджетної програми, про стан виконання звернень громадян, про додержання законодавства з питань запобігання та протидії корупції;

- 27.02.2013 – про хід підготовки державними службовцями Державного архіву Запорізької області Декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік , про підготовку до проведення всесвітнього дня охорони праці;

- 25.03.2013 – про щорічне оцінювання діяльності державних службовців, про хід підготовки державними службовцями Державного архіву Запорізької області Декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік , про стан виконання звернень громадян, про додержання законодавства з питань запобігання та протидії корупції, про проведення комплексної перевірки роботи архівного відділу (сектору) Розівської райдержадміністрації;

- 15.04.2013 – щодо планування перевірки архівного відділу Якимівської районної державної адміністрації;

- 13.05.2013 - про поновлення та затвердження Положень про відділи архіву та посадові інструкції працівників, про лист Запорізької обласної державної адміністрації від 30.04.2013 № 08-50/1313 «Про порушення виконавської дисципліни» (доповідна записка).

У Державному архіві Запорізької області за діючим штатним розписом 21 посада державних службовців, на 15.07.2013 всі штатні одиниці державних службовців укомплектовані.

У Державному архіві області постійно вивчається практика реагування керівниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на повідомлення правоохоронних органів стосовно корупційних правопорушень, скоєних державними службовцями та посадовими особами; вивчається та аналізується інформація прокуратури Запорізької області щодо боротьби з корупцією. Проводиться відповідна профілактична та роз’яснювальна робота.

До адміністративної відповідальності за невжиття заходів щодо боротьби з корупцією, а саме, невжиття заходів в межах своєї компетенції у разі виявлення чи отримання ними інформації про вчинення підлеглими корупційного діяння або порушення спеціальних обмежень, встановлених ст. 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією» та ст. 5 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» до припинення таких діянь та неповідомлення про їх вчинення правоохоронним органам, у звітному періоді керівники Державного архіву Запорізької області не притягувалися.

Упродовж I півріччя 2013 року не було виявлено прогалин чи колізій у законодавчому полі, віднесеному до сфери діяльності Державного архіву Запорізької області, що сприяли або могли б сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

На виконання Розпорядження голови облдержадміністрації від 31.01.2013 № 37 «Про план реалізації завдань Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, забезпечення в кадровій роботі виконання вимог чинного законодавства з питань державної служби та засад запобігання і протидії корупції в Запорізькій обласній та районних адміністраціях у 2013 році» Державним архівом Запорізької області протягом I півріччя 2013 року було вжито заходів, спрямованих на активізацію боротьби з корупцією.

Протягом I півріччя 2013 року постійно проводилась робота з державними службовцями Державного архіву Запорізької області щодо роз’яснення положень Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності», схваленої Указом Президента України від 11.09.2006 № 742/2006 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 № 657-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності».

З метою запобігання корупційним проявам, упередження корупційних злочинів та діянь серед державних службовців керівництвом і кадровою службою державного архіву проводиться постійна роз’яснювальна робота. Державні службовці архіву ознайомлюються з результатами перевірки з цього питання інших установ і організацій, з рішеннями Головдержслужби України, Державного комітету архівів України та Запорізької обласної державної адміністрації.

За звітний період у Державному архіві Запорізької області не було виявлено порушення державними службовцями вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Керівництвом Державного архіву Запорізької області постійно проводиться робота по забезпеченню відкритості та прозорості роботи архіву: чітко регламентований доступ до документів громадянам, установам, організаціям; визначені дні особистого прийому громадян керівниками архіву; постійно надається методична допомога по роботі з документами відвідувачам та дослідникам; робота архіву регулярно висвітлюється у місцевих засобах масової інформації: обласних газетах, в ефірі обласного радіо та телебачення Запорізької обласної державної телерадіокомпанії.

Розгляд звернень громадян виконується у встановлені законодавством терміни. У I півріччі 2013 року до Державний архів Запорізької області надійшло 18200 звернень від громадян України, іноземних громадян та юридичних осіб. Кількість питань, порушених у зверненнях громадян – 2004. Виконано запитів, порушених у зверненнях – 1791, з них з позитивним результатом – 1151.

На веб-сайті Державного архіву Запорізької області створено рубрику «Доступ до публічної інформації», у якій розміщено Порядок опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Державному архіві Запорізької області та форми для подання до Державного архіву Запорізької області запитів на отримання публічної інформації.

У рубриці «Запобігання проявам корупції» на веб-сайті Державного архіву Запорізької області оприлюднюються щоквартальні звіти про результати виконання плану заходів на 2013 рік щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності».

Робота з дотримання законодавства про боротьбу с корупцією в Державному архіві Запорізької області перебуває на належному рівні. Необхідне подальше здійснення заходів з протидії корупції та контроль за виконанням вимог чинного законодавства України про запобігання та протидію корупції.

Інформуємо також, що у жовтні 2013 року на засіданні колегії Державного архіву Запорізької області, планується розглянути питання про стан протидії корупції в Державному архіві Запорізької області.


Директор Державного

архіву Запорізької області О.С. Тедєєв