Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

ІНФОРМАЦІЯ про стан протидії корупції в Державному архіві Запорізької області за 9 місяців 2013 року

Основні зусилля в роботі Державного архіву Запорізької області (далі – Архів) щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції протягом 9 місяців 2013 року було зосереджено на забезпеченні особистої відповідальності працівників, в першу чергу керівництва та керівників відділів, за дотриманням вимог чинного законодавства, зразковому виконанні покладених обов’язків і визначених завдань.

Протягом 2013 року на нарадах у керівництва Архіву 14.01.2013, 31.01.2013, 04.02.2013, 18.02.2013, 27.02.2013, 25.03.2013, 15.04.2013, 13.05.2013 розглядалися питання щодо попередження корупційних діянь.

На виконання розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 22.07.2011 № 298 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та здійснення антикорупційних дій в Запорізької області» Архівом протягом 9 місяців 2013 року було вжито заходів, спрямованих на активізацію боротьби з корупцією. За результатами моніторингу проведеної у 2012 році кадрової роботи в Державному архіві Запорізької області були підготовлені узагальнені матеріали та розглянуто на засіданні колегії архіву 23.01.2013 питання про роботу Державного архіву Запорізької області щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції у 2012 році.  За результатами розгляду прийнято відповідне рішення за № 5.

Протягом 9 місяців 2013 року постійно проводилась робота з державними службовцями щодо роз’яснення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», виконанням Указів Президента України від 06.02.2003 № 84 «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією», від 09.02.2004 № 175 «Про систему заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють злочинним проявам і корупції», від 21.10.2011 № 1001/2011 «Національна антикорупційна стратегія на 2011-2015 роки», чинних розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією та інших нормативно-правових актів, що регулюють заходи протидії корупції у сфері державної служби.

У березні 2013 року було проведено щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за 2012 рік. Результати щорічної оцінки затверджені наказом директора архіву від 28.03.2013 № 22. П’ятнадцять державних службовців Державного архіву Запорізької області, які підлягали щорічній оцінці, отримали: високу оцінку – 14 осіб, добру – 1 особа. Відповідні звіти про результати щорічної оцінки за 2012 рік були надіслані до відділу кадрової роботи Запорізької обласної державної адміністрації та відділу кадрового забезпечення Державного комітету архівів України листом від 28.03.2013 № 01-04/245.

19 березня 2013 року заступник директора Державного архіву Запорізької області – Пилявська О.Л. провела у Державному архіві Запорізької області тематичний семінар для державних службовців щодо роз’яснення порядку заповнення та подання ними Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік.

Відповідні дані про результати декларування доходів за 2012 рік державними службовцями Державного архіву Запорізької області були надіслані до відділу кадрової роботи Запорізької обласної державної адміністрації листом від 02.04.2013 № 01-28/235.Осіб, які порушили вимоги декларування доходів (недодання, несвоєчасне подання, або подання неповних чи неправильних відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру) в Державному архіві Запорізької області немає.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» серед працівників Архіву немає випадків безпосереднього підпорядкування. Також Архівом взято до уваги те, що ситуація безпосереднього підпорядкування може виникати і у випадку тимчасового виконання заступником керівника або іншим працівником обов’язків безпосереднього керівника у зв’язку з його відсутністю.

Архів постійно вживає заходи щодо забезпечення дотримання державними службовцями обмежень, встановлених статтями 12 і 16 Закону України «Про державну службу» та розділом II Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Відповідно до п.11 Плану організаційних заходів Архіву щодо забезпечення дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», що затверджений наказом від 18.07.2011 № 42, вживаються заходи щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів.

Постійно діє контроль за вживанням заходів щодо недопущення отримання Архівом від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуг та майна, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України.

З боку директора, заступника директора, начальників відділів Архіву забезпечено постійний контроль за належним виконанням спеціалістами своїх посадових обов’язків. У III кварталі 2013 року були переглянуті Положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Державного архіву Запорізької області. Забезпечується виконання складеного та затвердженого графіку щорічних та додаткових відпусток працівників Державного архіву Запорізької області на 2013 рік. Щокварталу протягом 2013 року забезпечується своєчасна підготовка статистичних даних про склад кадрового потенціалу, кадрового резерву, зміни облікових даних, навчання, підвищення кваліфікації державних службовців Державного архіву Запорізької області.

З боку керівництва Архіву забезпечено постійний контроль за недопущенням випадків безпідставної відмови спеціалістами відділів юридичним та фізичним особам у наданні інформації, яка їх стосується, або надання неякісної інформації. У звітному періоді подібних випадків не зафіксовано.

З боку начальників відділів забезпечено належний контроль за недопущенням випадків надання неправдивої (недостовірної) звітності, інформацій до Запорізької обласної державної адміністрації, Державної архівної служби України, інших установ та організацій, яких така інформація стосується. Протягом 9 місяців 2013 року таких випадків не встановлено.

В Архіві постійно вивчається практика реагування керівниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на повідомлення правоохоронних органів стосовно корупційних правопорушень, скоєних державними службовцями та посадовими особами; вивчається та аналізується інформація прокуратури Запорізької області щодо боротьби з корупцією. Проводиться відповідна профілактична та роз’яснювальна робота.

У керівництва Архіву постійно перебувало на контролі питання невідкладного інформування облдержадміністрації у разі виявлення фактів корупційних проявів серед державних службовців Архіву. Протягом 9 місяців 2013 року серед державних службовців фактів корупційних проявів не виявлено.

В Архіві постійно тримається на контролі питання, що у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до кримінальної або адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», забезпечити прийняття у триденний строк відповідного наказу щодо звільнення в установленому порядку з відповідної посади такого державного службовця відповідно до частини 2 статті 22 зазначеного Закону.

Протягом 9 місяців 2013 року формування кадрового складу державних службовців Державного архіву Запорізької області здійснювалося за рахунок конкурсного відбору, проведенням стажування та призначення державних службовців на посади з кадрового резерву. Постійно перебуває на контролі питання забезпечення ознайомлення під розпис претендентів на посади державної служби Державного архіву Запорізької області з обмеженням щодо прийняття на державну службу та її проходженням, встановленими Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання та протидії корупції». Прийняття Присяги, присвоєння чергових рангів державним службовцям, встановлення надбавок за вислугу років здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Також постійно вживаються заходи щодо недопущення прийняття на посади державної служби в Архів осіб, притягнутих до відповідальності за корупційне правопорушення, стосовно яких судом прийнято рішення щодо заборони займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності або інше, передбачене законом. Згідно з наказом Державного архіву Запорізької області від 01.04.2013 № 26 «Про відповідальних за організацію проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на заняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» покладено відповідальність за організацію проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на заняття посад державних службовців в Державному архіві Запорізької області, на заступника директора Пилявську О.Л.

З 30.04.2013 вакантну з 15.02.2013 року посаду провідного спеціаліста з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи Державного архіву Запорізької області, займає Хмура Н.О., яка пройшла спецперевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи постійно тримає на контролі забезпечення виконання вимог статті 12 Закону України «Про державну службу» щодо недопущення прийняття на державну службу осіб, які підпадають під обмеження, визначені у зазначеній статті закону. 12.10.2013 оголошено конкурс на заміщення тимчасово вакантної посади провідного спеціаліста-архівіста відділу інформації та використання документів Державного архіву Запорізької області на період відпустки основного працівника у зв’язку з доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Об’ява з умовами конкурсу надрукована у газеті «Запорізька правда».

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації 24.12.2012 № 642 «Про затвердження планів-графіків навчання у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій на 2013 рік» у Державному архіві Запорізької області протягом 9 місяців 2013 року підвищили кваліфікацію 5 державних службовці з видачею відповідних посвідчень. З 04.01.2013 по 15.02.2013 підвищив кваліфікацію за професійною програмою (у тому числі за професійною програмою підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування) для спеціалістів відділів структурних підрозділів облдержадміністрації, виконавчого апарату обласної ради, райдержадміністрації, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад, райадміністрацій Запорізької міської ради, які вперше прийняті на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій, державний службовець VI категорії та отримав посвідчення про підвищення кваліфікації. У лютому 2013 року два державних службовця V категорії підвищили кваліфікацію за тематичним короткостроковим семінаром з питань реалізації державної політики у сфері створення страхового фонду документації, державний службовець VI категорії пройшов навчання за тематичним короткостроковим семінаром з актуальних питань запобігання і протидії корупції.

Постійно проводиться активна робота щодо підвищення кваліфікації державних службовців шляхом їх участі у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець». Державний службовець Державного архіву Запорізької області – головний спеціаліст-архівіст відділу зберігання, обліку та довідкового апарату Шевченко Дмитро Павлович у квітні 2013 року став переможцем I туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у номінації «Кращий спеціаліст», у II турі конкурсу він посів 2-е місце.

У рубриці «Запобігання проявам корупції» на веб-сайті Державного архіву Запорізької області оприлюднюються звіти про результати виконання плану заходів на 2013 рік щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності», інформація про забезпечення дотримання Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання та протидії корупції» в Державному архіві Запорізької області, Довідки про стан виконання нормативно-правових актів з питань запобігання корупційним проявам в Державному архіві Запорізької області.

Інформуємо, що протягом 9 місяців 2013 року осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, звільнених у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення немає.

Станом на 23.10.2013 звернень фізичних та юридичних осіб щодо фактів корупції серед працівників Архіву не надходило. Посадові особи Архіву до відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, не притягалися.

З метою належного дотримання вимог антикорупційного законодавства України та виконання завдань з питань запобігання та виявлення корупції, передбачених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також організації роботи щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них в Архіві, був прийнятий наказ від 16.01.2012 № 8 «Про затвердження Списку осіб, на яких покладено обов’язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції в Державному архіві Запорізької області» та наказ від 16.01.2012 № 9 «Про затвердження Переліку посад працівників Державного архіву Запорізької області, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції».

В Архіві взято до уваги постанову Кабінету Міністрів від 12.10.2011 № 1072 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення».


Провідний спеціаліст з питань

кадрової роботи та державної служби

відділу організації і координації

архівної справи та з питань кадрової роботи Н.О. Хмура