Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

ІНФОРМАЦІЯ про стан протидії корупції в Державному архіві Запорізької області за 2013 рік

У Державному архіві Запорізької області організація роботи з питань недопущення та профілактики корупційних правопорушень здійснюється відповідно до вимог законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції», Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки та інших нормативно-правових актів.

Основні зусилля в роботі Державного архіву Запорізької області (далі – Архів) щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції протягом 2013 року було зосереджено на забезпеченні особистої відповідальності працівників, в першу чергу керівництва та керівників відділів, за дотримання вимог чинного законодавства, зразковому виконанні покладених обов’язків і визначених завдань.

Протягом 2013 року на нарадах у керівництва Архіву 14.01.2013, 31.01.2013, 04.02.2013, 18.02.2013, 27.02.2013, 25.03.2013, 15.04.2013, 13.05.2013, 23.09.2013, 07.10.2013, 21.10.2013, 18.11.2013, 09.12.2013, 23.12.2013 розглядалися питання щодо попередження корупційних діянь.

На виконання розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 22.07.2011 № 298 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та здійснення антикорупційних дій в Запорізької області» архівом протягом 2013 року було вжито заходів, спрямованих на активізацію боротьби з корупцією. За результатами моніторингу проведеної у 2012 році кадрової роботи в Державному архіві Запорізької області були підготовлені узагальнені матеріали та розглянуто на засіданні колегії архіву 23.01.2013 питання про роботу Державного архіву Запорізької області щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції у 2012 році. За результатами розгляду прийнято відповідне рішення за № 5. На засіданні колегії 23.12.2013 розглянуто питання «Про стан протидії корупції у Державному архіву Запорізької області за 9 місяців 2013 року», за результатами прийнято відповідне рішення за № 6.

У березні 2013 року було проведено щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за 2012 рік. П’ятнадцять державних службовців Державного архіву Запорізької області, які підлягали щорічній оцінці, отримали: високу оцінку – 14 осіб, добру – 1 особа. Державних службовців, які проходили щорічну оцінку, ознайомлено з підсумками її проведення, заповнені бланки щорічної оцінки долучено до їх особових справ.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про державну службу» у 2013 році організовано декларування доходів державних службовців за 2012 рік. Всі декларації подано у визначені терміни та долучено до особових справ.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» серед працівників Архіву немає випадків безпосереднього підпорядкування. Також Архівом взято до уваги те, що ситуація безпосереднього підпорядкування може виникати і у випадку тимчасового виконання заступником керівника або іншим працівником обов’язків безпосереднього керівника у зв’язку з його відсутністю.

Архів постійно вживає заходи щодо забезпечення дотримання державними службовцями обмежень, встановлених статтями 12 і 16 Закону України «Про державну службу» та розділом II Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Відповідно до п.11 Плану організаційних заходів Архіву щодо забезпечення дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», що затверджений наказом від 18.07.2011 № 42, вживаються заходи щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів.

Постійно діє контроль за вживанням заходів щодо недопущення отримання Архівом від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуг та майна, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України.

В Архіві постійно вивчається практика реагування керівниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на повідомлення правоохоронних органів стосовно корупційних правопорушень, скоєних державними службовцями та посадовими особами; вивчається та аналізується інформація прокуратури Запорізької області щодо боротьби з корупцією. Проводиться відповідна профілактична та роз’яснювальна робота.

У керівництва Архіву постійно перебуває на контролі питання невідкладного інформування облдержадміністрації у разі виявлення фактів корупційних проявів серед державних службовців Архіву. Протягом 2013 року серед державних службовців фактів корупційних проявів не виявлено.

В Архіві постійно тримається на контролі питання, що у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до кримінальної або адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», забезпечити прийняття у триденний строк відповідного наказу щодо звільнення в установленому порядку з відповідної посади такого державного службовця відповідно до частини 2 статті 22 зазначеного Закону.

Протягом 2013 року формування кадрового складу державних службовців Державного архіву Запорізької області здійснювалося за рахунок конкурсного відбору, проведенням стажування та призначення державних службовців на посади з кадрового резерву. Прийняття Присяги, присвоєння чергових рангів державним службовцям, встановлення надбавок за вислугу років здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Особлива увага приділяється спеціальній перевірці щодо кандидатів на зайняття посад у державній службі.

Конкурс на заміщення посад державних службовців у 2013 році оголошувався двічі. На ці посади були призначені особи, які пройшли за конкурсом на заміщення вакантної посади державного службовця та спецперевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Осіб, які претендували на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави, що не пройшли спецперевірку, немає.

На призначених сформовані особові справи, а також електронні картки у єдиній державній комп’ютерній системі «Кадри». Сформовані картки надані до Управління держслужби Головного управління держслужби України в Запорізькій області.

Відповідно до розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 24.12.2012 № 642 «Про затвердження планів-графiків навчання у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів на 2013 рік» державні службовці V-VI категорії протягом 2013 року підвищували кваліфікацію, у тому числі і за тематичним короткостроковим семінаром з актуальних питань запобігання і протидії корупції.

Також у Державному архіві Запорізької області продовжено практику внутрішнього вивчення антикорупційного законодавства.

У листопаді 2013 року відбулась атестація державних службовців Державного архіву Запорізької області. Директор та заступник директора Державного архіву Запорізької області пройшли атестацію в Запорізькій обласній державній адміністрації. Рішенням атестаційної комісії Запорізької обласної державної адміністрації визнані такими, що відповідають займаним посадам. Крім керівництва Державного архіву Запорізької області атестації у 2013 році підлягали 12 державних службовців.

За рішенням атестаційної комісії Державного архіву Запорізької області усі 12 державних службовців відповідають займаним посадам.

За результатами атестації переглянуто та підготовлено проект наказу Державного архіву Запорізької області щодо затвердження списків осіб, зарахованих до кадрового резерву для державної служби на посади начальників відділів та спеціалістів Державного архіву Запорізької області на 2014 рік.

З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльність Державного архіву Запорізької області постійно висвітлюється на веб-сайті Архіву. У рубриці «Запобігання проявам корупції» оприлюднюється інформація про забезпечення дотримання Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання та протидії корупції» в Державному архіві Запорізької області, Довідки про стан виконання нормативно-правових актів з питань запобігання корупційним проявам в Державному архіві Запорізької області.

На виконання статті 14 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» Державним архівом Запорізької області постійно вживаються заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяння їх усуненню шляхом виявлення будь-яких суперечностей між особистими інтересами особи та її повноваженнями. Для виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових та службових осіб, а також з метою належного дотримання вимог антикорупційного законодавства, наказом директора Архіву від 16.01.2012 № 9 затверджений Перелік посад працівників Державного архіву Запорізької області, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», листа облдержадміністрації від 11.11.2013 № 08503/08-03 «Про постанову Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706» наказом директора Державного архіву Запорізької області від 15.11.2013 № 82 затверджено Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Державному архіві Запорізької області; провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи – Хмура Н.О. призначена відповідальною особою за проведення роботи з питань запобігання та виявлення корупції у Державному архіві Запорізької області.

Станом на 31.12.2013 звернень фізичних та юридичних осіб щодо фактів корупції серед працівників Архіву не надходило. Посадові особи Архіву до відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, не притягалися.

Протягом 2013 року осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, звільнених у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення немає.


Провідний спеціаліст з питань

кадрової роботи та державної служби

відділу організації і координації

архівної справи та з питань кадрової роботи Н.О. Хмура