Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Інформація про стан протидії корупції в Державному архіві Запорізької області за 9 місяців 2014 року

У Державному архіві Запорізької області організація роботи з питань недопущення та профілактики корупційних правопорушень здійснюється відповідно до вимог законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції».

Постійно забезпечується вжиття щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», виконанням Указів Президента України від 06.02.2003 № 84 «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією», від 09.02.2004 № 175 «Про систему заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють злочинним проявам і корупції», від 21.10.2011 № 1001/2011 «Національна антикорупційна стратегія на 2011-2015 роки», чинних розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією та інших нормативно-правових актів, що регулюють заходи протидії корупції у сфері державної служби, періодично розглядаються на нарадах, засіданнях колегії Державного архіву Запорізької області питання про роботу Державного архіву Запорізької області щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції.

Проводилась робота з державними службовцями Державного архіву Запорізької області щодо роз’яснення положень Національної антикорупційна стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21.10.2011 № 1001/2011.

Протягом 9 місяців 2014 року на нарадах у керівництва Державного архіву Запорізької області 27.01.2014, 17.02.2014, 03.03.2014, 11.03.2014, 30.06.2014, 30.09.2014 розглядалися питання щодо попередження корупційних діянь.

На засіданні колегії Державного архіву Запорізької області 12.02.2014 було розглянуто питання про роботу Державного архіву Запорізької області щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції у 2013 році, по цьому питанню прийняте відповідне рішення за №2.

На виконання розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 27.12.2013 № 633, 04-05 березня 2014 року проведено щорічне оцінювання виконання державними службовцями Державного архіву Запорізької області покладених на них обов’язків і завдань за 2013 рік. Високу оцінку отримало 14 державних службовців, добру – 3. Державних службовців, які проходили щорічну оцінку, ознайомлено з підсумками її проведення, заповнені бланки щорічної оцінки долучено до їх особових справ.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», у березні було організовано подання державними службовцями декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік. Своєчасно було надано 22 декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» серед працівників Державного архіву Запорізької області немає випадків безпосереднього підпорядкування. Також архівом взято до уваги те, що ситуація безпосереднього підпорядкування може виникати і у випадку тимчасового виконання заступником керівника або іншим працівником обов’язків безпосереднього керівника у зв’язку з його відсутністю.

Державного архіву Запорізької області постійно вживає заходи щодо забезпечення дотримання державними службовцями обмежень, встановлених статтями 12 і 16 Закону України «Про державну службу» та розділом II Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Відповідно до п.11 Плану організаційних заходів Державного архіву Запорізької області щодо забезпечення дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», що затверджений наказом від 18.07.2011 № 42, вживаються заходи щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів.

Постійно діє контроль за вживанням заходів щодо недопущення отримання Державним архівом Запорізької області від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуг та майна, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України.

У Державному архіві Запорізької області постійно вивчається практика реагування керівниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на повідомлення правоохоронних органів стосовно корупційних правопорушень, скоєних державними службовцями та посадовими особами; вивчається та аналізується інформація прокуратури Запорізької області щодо боротьби з корупцією. Проводиться відповідна профілактична та роз’яснювальна робота.

У керівництва Державного архіву Запорізької області постійно перебуває на контролі питання невідкладного інформування облдержадміністрації у разі виявлення фактів корупційних проявів серед державних службовців архіву. Протягом 9 місяців 2014 року серед державних службовців фактів корупційних проявів не виявлено.

У Державному архіві Запорізької області постійно тримається на контролі питання, що у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до кримінальної або адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», забезпечити прийняття у триденний строк відповідного наказу щодо звільнення в установленому порядку з відповідної посади такого державного службовця відповідно до частини 2 статті 22 зазначеного Закону.

Протягом звітного періоду формування кадрового складу державних службовців Державного архіву Запорізької області здійснювалося за рахунок конкурсного відбору, проведенням стажування та призначення державних службовців на посади з кадрового резерву. Прийняття Присяги, присвоєння чергових рангів державним службовцям, встановлення надбавок за вислугу років здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Особлива увага приділяється спеціальній перевірці щодо кандидатів на зайняття посад у державній службі. Конкурс на заміщення посад державних службовців протягом 9 місяців 2014 року оголошувався один раз. На посаду головного спеціаліста-архівіста відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи була призначена особа, яка пройшла за конкурсом на заміщення вакантної посади державного службовця та спецперевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

На призначених осіб сформовані особові справи, а також електронні картки у єдиній державній комп’ютерній системі «Кадри». Сформовані картки надані до Управління держслужби Головного управління держслужби України в Запорізькій області.

Відповідно до розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 23.12.2013 № 616 «Про затвердження планів-графiків навчання у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій на 2014 рік» державні службовці V-VI категорії протягом 9 місяців 2014 року підвищували кваліфікацію, у тому числі і за тематичним короткостроковим семінаром з актуальних питань запобігання і протидії корупції.

Також у Державному архіві Запорізької області продовжено практику внутрішнього вивчення антикорупційного законодавства.

Із 04.06.2014 набрав чинності Закон України від 13.05.2014 № 1261-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України». Забезпечено ознайомлення державних службовців зі змінами антикорупційного законодавства.

З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності Державного архіву Запорізької області, постійно оприлюднюється на веб-сайті архіву у рубриці «Запобігання проявам корупції» інформація про стан протидії корупції в Державному архіві Запорізької області.

Станом на 15.10.2014 звернень фізичних та юридичних осіб щодо фактів корупції серед працівників Архіву не надходило. Посадові особи архіву до відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, не притягалися.

Протягом 9 місяців 2014 року осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, звільнених у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення немає.

Додержання вимог антикорупційного законодавства постійно перебуває на у керівництва Державного архіву Запорізької області.


Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи

О.В. Видавська