Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

ПРОТОКОЛ переговорів щодо закупівлі послуг в одного учасника

ПРОТОКОЛ

переговорів щодо закупівлі послуг в одного учасника

25 грудня 2012 року м. Запоріжжя

ПРИСУТНІ:

Пилявська О.Л. заступник директора Державного архіву Запорізької області голова комітету з конкурсних торгів;

Петренко І.І.– начальник фінансово-господарчого відділу – головний бухгалтер, заступник голови комітету з конкурсних торгів;

Божко К.А. – провідний науковий співробітник відділу формування НАФ та діловодства, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів;

Бондар В.О. – головний спеціаліст – керівник режимно-секретної служби, член комітету з конкурсних торгів член комітету з конкурсних торгів;

Зінчик О.Ю. – начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату, член комітету з конкурсних торгів.

ЗАПРОШЕНІ:

Представник учасника процедури закупівлі: технічний директор Концерну «Міські теплові мережі» Тихенький І.Г.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про погодження обсягів закупівлі послуг з постачання водяної пари і гарячої води, (включно з холодоагентами), послуг з постачання теплової енергії в гарячій воді на об’єкти Державного архіву Запорізької області у Концерну «Міські теплові мережі» на 2013 рік та їх кінцевої ціни.

СЛУХАЛИ:

Пилявську О.Л., голову комітету з конкурсних торгів Державного архіву Запорізької області.

Вона повідомила, що в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі в одного учасника від 24.12.2012 № 139 (741), номер оголошення 349749. Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника розміщено на офіційному загальнодержавному веб-порталі у визначений термін.

Під час попередніх переговорів Замовником (Державним архівом Запорізької області) та представником Учасника (Концерн «Міські теплові мережі») здійснена домовленість про таке:

найменування предмета закупівлі: код – 40.30.1 (послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами), послуги з постачання теплової енергії в гарячій воді;

процедура закупівлі: закупівля в одного учасника;

найменування учасника, його адреса: Концерн «Міські теплові мережі», м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 137, 69091;

очікувана вартість предмета закупівлі:

Лот № 1 – 228960,00 грн. (двісті двадцять вісім тисяч дев’ятсот шістдесят гривень 00 копійок) з ПДВ;

Лот № 2 – 293760,00 грн. (двісті дев’яносто три тисячі сімсот шістдесят гривень 00 копійок) з ПДВ;

обсяг надання послуг:

Лот № 1 – 265,0184 Гкал;

Лот № 2 – 340,0236 Гкал;

джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України;

місце надання послуг: корпус 2 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б, 69054); корпус 1 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095);

строк надання послуг: січень 2013 року – грудень 2013 року.

Запропонувала погодити обсяги теплової енергії:

до Лоту № 1 (корпус 2 Державного архіву Запорізької області, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б) – 265,0184 Гкал. на суму 228960,00 грн. (двісті двадцять вісім тисяч дев’ятсот шістдесят гривень 00 копійок) з ПДВ;

до Лоту № 2 (корпус 1 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, вул. Українська, 48) – 340,0236 Гкал. на суму 293760,00 грн. (двісті дев’яносто три тисячі сімсот шістдесят гривень 00 копійок) з ПДВ.

Запропонувала укласти договір про закупівлю 11.01.2013.

Виступили:

Тихенький І.Г., технічний директор Концерну «Міські теплові мережі».

Запропонував остаточну ціну пропозиції та обсяги теплової енергії до договору про закупівлю теплової енергії за державні кошти:

до Лоту № 1 (корпус 2 Державного архіву Запорізької області, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б) – 265,0184 Гкал на суму 228960,00 грн. (двісті двадцять вісім тисяч дев’ятсот шістдесят гривень 00 копійок) з ПДВ;

до Лоту № 2 (корпус 1 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, вул. Українська, 48) – 340,0236 Гкал на суму 293760,00 грн. (двісті дев’яносто три тисячі сімсот шістдесят гривень 00 копійок) з ПДВ.

УХВАЛИЛИ:

1. Погодити такі обсяги та суми послуг з постачання теплової енергії в гарячій воді на об’єкти Державного архіву Запорізької області від Концерну «Міські теплові мережі» на січень 2013 року – грудень 2013 року:

Орджонікідзевський район за адресою: пр. Леніна, 162-6 – 265,0184 Гкал на суму 228960,00 грн.;

Жовтневий район за адресою: вул. Українська, 48 – 340,0236 Гкал на суму 293760,00 грн.

2. Договори про закупівлю за результатами процедури закупівлі в одного учасника укласти 11.01.2013 з урахуванням особливостей, визначених Законом України від 01.06.10 № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель».

3. Цей протокол скласти та підписати у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких один примірник знаходиться у Замовника, а другий – в Учасника.

Голова комітету О.Л. Пилявська

Секретар комітету К.А. Божко

Заступник голови І.І. Петренко

Члени комітету О.Ю. Зінчик

В.О. Бондар

Від Учасника:

Технічний директор Концерну

«Міські теплові мережі» І.Г. Тихенький