Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

22 січня День Соборності та свободи України.

Виставка До Дня Соборності та свободи України «Самостійність тоді не прийшла, а… «злетіла до нас» (за документами Державного архіву Запорізької області 1917-1921 рр.)

Виставка До Дня Соборності та свободи України


Самостійність тоді не прийшла, а… «злетіла до нас»

(за документами Державного архіву Запорізької області 1917-1921 рр.)


«Історія, така скупа для українців протягом віків, занадто щедро наділила їх державними подарунками протягом місяців. Державність, самостійність, влада з усіма своїми труднощами і несподіванками не прийшла, а злетіла до нас... Україні довелось вести своє державне будівництво серед нечуваних обставин, на руїнах знесиленої Росії, на руїнах світової війни», - тонко підмітив один із вдумливих політиків початку ХХ століття, член Центральної ради й урядів Української народної республіки в екзилі Олександр Шульгин. Дійсно, потягом 1917-1920 років на території України існували республіка періоду Центральної Ради, Директорія, держава гетьмана Павла Скоропадського... Незважаючи на всі об'єктивні й суб'єктивні чинники, український народ доклав героїчних зусиль для розбудови власної держави.

Символічному акту возз'єднання українських земель в єдине ціле, урочисто проголошеному 22 січня 1919 року, передувало скликання Конгресу трудового народу, який мав дістати «всі верховні права і повновладність рішати всі питання соціального, економічного і політичного життя Республіки». 23 січня 1919 року саме Трудовий конгрес ратифікував «Універсал Соборності».

Документи, які зберігаються в Державному архіві Запорізької області, відображають події української революції 1917-1920 років, що відбувалися на нашій території. Вони свідчать, що, попри часту зміну влади як у центрі, так і на місцях, процес розбудови української держави не припинявся. Приділялась увага оформленню зовнішніх атрибутів - встановленню національного прапору України в установах, введенню української грошової одиниці - гривні, переведенню офіційного діловодства на українську мову як державну. Знайшов відображення в документах органів місцевого самоврядування і процес виборів делегатів на Трудовий конгрес. Цікавою є довідка про діяльність міської думи й управи в 1918-1919 роках (або, як зазначено в оригіналі, «о периодах бездум’я»).


Віталій Бондар, головний спеціаліст

-керівник режимно-секретної служби

 

№ з/п

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Примітки(номер файла)

1.

20 серпня 1917 р.

Протокол засідання повітового з’їзду в місті Олександрівськ. Розгляд питань: про федерацію і національно-територіальну автономію; про установчі збори; про вибори до Центральної, губернської та повітової рад; про події з полком ім. Гетьмана Богдана Хмельницького.

ДАЗО, ф. р-74, оп. 1, спр. 1, арк. 1,2,3.

2.

6 вересня 1917 р.

Посвідчення, видане Успенівським волосним виконавчим комітетом громадянам с. Успенівки Олександрівського повіту Катеринославської губерніїї Буряку Микиті та Іваненку Микиті щодо командирування їх на український з’їзд 8 вересня.

Ф. р-74, оп. 1, спр. 1, арк. 27.

3.

18 вересня 1917 р.

Протокол засідання президій українських організацій міста Олександрівськ. Розгляд питань про характер, функції та завдання президій українських організацій

Ф. р-74, оп. 1, спр. 1, арк. 19, 19 зв.

4.

4 травня 1918 р.

Наказ Катеринославського повітового коменданта про національний прапор України

Ф-64, оп. 3, спр. 1, арк. 41

5.

16 травня 1918 р.

Оголошення Катеринославського повітового комісара про покарання за розповсюдження неправдивих відомостей про українську владу

Ф-48, оп. 2, спр. 6, арк. 49

6.

23 травня 1918 р.

Наказ Петро-Строганівської волосної земської управи Олександрівського повіту Катеринославської губернії № 653 до Степнянської сільської управи про обов’язкове ведення діловодства українською мовою.

Ф-96, оп. 2, спр. 5, арк. 6

7.

10 січня 1919 р.

З оголошення Олександрівського повітового комісара Лазаренка про введення в Україні грошової одиниці – гривні

Ф-24, оп. 7, спр. 99, арк. 35

8.

15 січня 1919 р.

Протокол зборів Мар’ївської сільської громади Біленської волості про вибори делегата на Трудовий Конгрес

Р-95, оп. 1, спр. 6, арк.1

9.

12 грудня 1919 р.

Довідка міського секретаря для міського юрисконсульта “Про періоди “бездумья” в м. Олександрівську в 1918 та 1919 роках”.

Ф-24, оп. 7, спр. 70, арк. 97

10.

1919 р.

Відозва головної комісії по справах виборів до Установчих зборів Української Народної Республіки до громадян Української Народної Республіки

Ф-24, оп. 7, спр. 592, арк. 3

 

Укладач: начальник відділу інформації та використання документів

Величко О.Г.