Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

До 50-тої річниці створення історичного факультету Запорізького національного університету

У 1971 році у структурі Запорізького педагогічного інституту з'являється історичний факультет, який здійснював підготовку вчителів історії та суспільствознавства для загальних освітніх навчальних закладів, а з 1982 року – вчителів історії, суспільствознавства і радянського права. На базі історичного факультету створено ще два нові факультети університету – юридичний (виділився зі складу факультету у 1991 році) і факультет соціології та управління (виділився у 2001 році).

Представляємо добірку документів, яка дає змогу ознайомитися з діяльністю та розвитком історичного факультету Запорізького державного педагогічного інституту (з 24 грудня 2004 року Запорізького національного університету).

 

Тематичний перелік до виставки

До 50-тої річниці створення історичного факультету Запорізького національного університету

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Зображення

1.

13 січня 1971 р.

Наказ по Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР № 32

Р-2054, оп. 1, спр. 813, арк. 353

2.

28 січня 1971 р.

Наказ по Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР № 34-к.

Р-2054, оп. 1, спр. 813, арк. 352

3.

27 серпня 1974 р.

Результати виборів деканів факультетів Запорізького педагогічного інституту

Р-2054, оп. 7, спр. 2, арк. 3,

4.

18 квітня 1974 р.

Протокол засідання ради Запорізького педагогічного інституту

Р-2054, оп. 7, спр. 2, арк. 68-71

5.

1976 р.

Звіт про підсумки педагогічної практики студентів 4 курсу історичного факультету

Р-2054, оп. 7, спр. 414, арк. 13-18

6.

5 квітня 1977 р.

Протокол засідання ради Запорізького педагогічного інституту

Р-2054, оп. 7, спр. 414, арк. 42-43

7.

11 липня 1989 р.

Наказ по Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР № 175

Р-2054, оп. 7, спр. 2, арк. 5-7

8.

28 грудня 1990 р.

Наказ Запорізького державного університету

Р-2052, оп. 9, спр. 427, арк. 138-140

9.

5 листопада 1991 р.

Наказ Запорізького державного університету

Р-2052, оп. 9, спр. 487, арк. 105-107

10.

26 лютого 1992

Наказ Запорізького державного університету

Р-2052, оп. 9, спр. 554, арк. 15

11.

02 липня 1992 р.

Наказ Запорізького державного університету

Р-2052, оп. 9, спр. 554, арк. 52

12.

02 вересня 1993 р.

Наказ Запорізького державного університету

Р-2052, оп. 9, спр. 628, арк. 102

13.

28 липня 1995 р.

Наказ Запорізького державного університету

Р-2052, оп. 9, спр. 796, арк. 68

14.

10 липня 2000 р.

Наказ Запорізького державного університету

Р-2052, оп. 9, спр. 1315, арк. 12

15.

без дати

Ф.Г. Турченко, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, у минулому декан історичного факультету ЗНУ

Фото 3288

16.

без дати

Г.М. Тощев, доцент кафедри історії України Запорізького національного університету, керівник археологічної експедиції, яка здійснює розкопки могильника Мамай – Гора біля с. Велика Знам'янка Кам'янсько - Дніпровського району Запорізької області

Фото 3296

17.

без дати

М. Єльников, кандидат історичних наук, співробітник археологічної лабораторії Запорізького національного університету із амфорою IV ст.до н. е.

Фото 3297

18.

без дати

Ф. Турченко, декан історичного факультету Запорізького національного університету

Фото 4085

19.

без дати

Тощев Г., кандидат історичних наук, доцент, завідувач лабораторії археологічних досліджень історичного факультету Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет»

Фото 4307

20.

без дати

Працівники археологічної лабораторії історичного факультету ЗНУ під час проведення розкопок поховання доби бронзи у Хортицькому районі м. Запоріжжя

Фото 4524

21.

без дати

Презентація у Запорізькому національному університеті наукової збірки викладачів історичного факультету Турченка Ф. та Турченко Г. «Новоросія. 1764-2014. Ювілей на крові». Професор, доктор історичних наук Турченко Ф. відповідає на запитання під час прес-конференції

Фото 4557

 

Укладач Спеціаліст відділу формування національного архівного фонду та діловодства

 

Павло Семеренко