Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Тематико-експозиційний план виставки «До 205 років від дня народження Гнєдіна Дмитра Титовича»

Гнєдін Дмитро Титович (1818-1885 рр. с. Олександрівка Олександрівського повіту, нині Запорізької області) - представник запорізько-дворянської родини, засновник Олександрівського повітового ремісницького училища. Закінчив Катеринославську гімназію. Деякий час перебував на військовій службі. Після відставки поселився у своєму маєтку в с. Олександрівка Олександрівського повіту. Ще до реформи 1861 р. відкрив у своєму маєтку школу для селянських дітей. Під час селянської реформи виконував обов’язки мирового посередника. Обраний гласним до земських зборів, був залучений М.О.Корфом до справи народної освіти. З 1872 р. очолив училищну раду Олександрійського повіту, а у 1874 р. залишив цю посаду і почав здійснювати свою мрію – відкрити ремісницьке училище. Оскільки коштів на це було недостатньо, Гнєдін заклав свій маєток і вніс 35000 карбованців на будівництво училища.

Упродовж другої половини 70-х років розроблялися навчальні програми та статут училища. У 1883 училище було відкрито. Метою цього училища стала підготовка для Запорізького краю кваліфікованих ковалів, теслярів, і слюсарів, а також майстрів з виробництва сільськогосподарського інвентарю. В училищі щорічно безкоштовно навчалося 90—100 селянських дітей. Навчання тривало чотири роки, поєднуючи теоретичні заняття в класах і практичні в майстернях. Поряд з загальноосвітніми предметами читались спеціальні: з технології деревини та металів, природознавства і народного господарства.

Тематичний перелік до виставки «До 205 років від дня народження Гнєдіна Дмитра Титовича»

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Зображення

1.

3 серпня 1883 р.

Статут Гнєдінського ремісницького училища Товариства Поліпшення Народної Праці

ф.-56, оп. 1, спр. 33, арк. 1-12 зв.

2.

червень 1888 р.

Доповідь Господарської Ради Гнєдінського ремісницького училища Загальним Зборам членів Олександрівського повітового комітету Товариства Поліпшення Народної Праці

ф.-56, оп. 1, спр. 70, арк. 19-21 зв.

3.

1888 р.

Відомості про постановку навчально-виховної частини у Гнєдінському ремісницькому училищі у 1887-1888 навчальному році

ф.-56, оп. 1, спр. 70, арк. 34-40

4.

1891 р.

Доповідь Господарської Ради Гнєдінського ремісницького училища Загальним Зборам членів Олександрівського повітового комітету Товариства Поліпшення Народної Праці

ф.-56, оп. 1, спр. 93, арк. 23-27 зв.

5.

1891 р.

Доповідь Ревізійної комісії Загальним Зборам членів Олександрівського повітового комітету Товариства Поліпшення Народної Праці

ф.-56, оп. 1, спр. 93, арк. 38-39

6.

1891 р.

Відомості про навчально-виховну частину Гнєдінського ремісницького училища

ф.-56, оп. 1, спр. 93, арк. 39 зв.-54 зв.

7.

1894 р.

Короткий нарис десятирічної діяльності училища

ф.-56, оп. 1, спр. 129, арк. 3-19

 

Укладач головний спеціаліст відділу інформації та використання документів

 

Світлана ТРЕТЯК