Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

«Розбудова Української держави на Запоріжжі (1917 – 1919 рр.)»

Бурхливі революційні події 1917 р. призвели до падіння Російської імперії і надали історичний шанс українському народові реалізувати своє право на самовизначення, на розбудову власної незалежної держави. З самого початку Україна в силу об'єктивних причин опинилася в епіцентрі боротьби різних зовнішніх сил та неодноразово зазнавала воєнної агресії з боку сусідніх країн. Але незважаючи на всі об'єктивні і низку суб'єктивних чинників (головним з яких була відсутність єдності української нації, яка ще не повністю сформувалася) український народ доклав героїчних зусиль для розбудови власної держави. Протягом 1917-1921 рр. українська державність набувала різних форм (Українська Народна Республіка періоду Центральної Ради і часів Директорії, Українська Держава гетьмана П. Скоропадського, Західно-Українська Народна Республіка) і закріпила в свідомості всього українства давню ідею самостійної держави, яка бере свій початок ще з часів гетьмана Б. Хмельницького.

Представляємо добірку документів, яка дає змогу ознайомитися з подіями, що відбувалися на території Запорізького краю протягом 1917 – 1919 рр.

 

Тематичний перелік до виставки

«Розбудова Української держави на Запоріжжі (1917 – 1919 рр.)»

 

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Зображення

1.

6 грудня 1917 р.

Витяг з протоколу з’їзду Олександрівської повітової ради від 5 грудня 1917 р. про визнання влади Центральної Ради

Ф-48, оп. 2, спр. 2, арк. 62 а

2.

2 березня 1918 р.

Циркуляр Народного Міністерства справ судових УНР про перехід на Григоріанський календар та середньоєвропейський час

Ф-257, оп. 2. спр. 6, арк. 18

3.

26 квітня 1918 р.

Циркуляр Катеринославської губернської революційної ради про опублікування ІІІ та ІV Універсалів Української Центральної Ради

Ф-24, оп. 7, спр. 42, арк. 8

4.

29 квітня 1918 р.

Циркуляр Катеринославської губернської революційної ради з постановою Міністерства Внутрішніх справ про українізацію

Ф-24, оп. 7, спр. 98, арк. 7 - 8

5.

4 травня 1918 р.

Наказ Катеринославського повітового комісара з вимогою негайно вивісити всім установам національний прапор України

Ф-64, оп. 3, спр. 1, арк. 41

6.

12 травня 1918 р.

Циркуляр Катеринославського повітового коменданта про обрання Гетьманом П. Скоропадського та перехід з 29 квітня під його контроль всіх державних установ

Ф-64, оп. 3, спр. 1, арк. 26

7.

15 травня 1918 р.

Постанова Олександрівської міської управи про оприбуткування пожертвуваних Є.К. Лазаренком, Олександрівським повітовим комісаром, коштів на відкриття в м. Олександрівськ вищої української школи

Ф-24, оп. 7, спр. 87, арк. 34

8.

23 травня 1918 р.

Лист Петрово-Строганівської волосної земської управи до Степнянської селянської управи про переведення діловодства на українську мову як державну

Ф-96, оп. 2, спр. 5, арк. 6

9.

24 травня 1918 р.

Наказ Катеринославського повітового старости про заміну в установах офіційних документів УНР на документи уряду Української Держави

Ф-64, оп. 3, спр.1, арк. 44, 45, 52

10.

26 травня 1918 р.

Наказ Катеринославського губернського старости Чернікова про припинення в губернії безладдя

Ф-24, оп. 7, спр. 98, арк. 50

11.

11 червня 1918 р.

Телефонограма про відкриття в м. Олександрівськ курсів для підготовки вчителів для української школи

Ф-48, оп. 2, спр. 6, арк. 52

12.

9 жовтня 1918 р.

Наказ Дубовського старости Катеринославського повіту про направлення призовних списків 1920 р., до яких були внесені дані про не громадян УНР

Ф-59. оп. 2. спр. 17, арк. 72

13.

24 листопада 1918 р.

Наказ Директорії про надання допомоги армії УНР

Ф-59, оп. 2, спр. 17, арк. 31

14.

26 листопада 1918 р.

Наказ по армії Української Народної Республіки про пільги військовим та членам їх родин

Ф-59. оп. 2, спр. 17, арк. 36

15.

6 грудня 1918 р.

Наказ по Олександрівській залозі Республіканських військ про призначення сотника Гладніва Олександрівським повітовим комендантом

Ф-24, оп. 7, спр. 98, арк. 91

16.

9 грудня 1918 р.

Наказ Катеринославського повітового комісара про відновлення всіх демократичних міських та земських установ самоврядування

Ф-59, оп. 2, спр. 17, арк. 30

17.

10 січня 1919 р.

Оголошення Олександрівського повітового комісара Лазаренка про ведення грошової одиниці – гривні

Ф-24, оп. 7, спр. 99, арк. 35

18.

16 січня 1919 р.

Оголошення Олександрівської міської управи про збирання для Українських республіканських військ білизни

Ф-24, оп. 7, спр. 99, арк. 95

 

Укладач: Заступник начальника відділу інформації та використання документів

Козлова І.В.