Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Конституції бути

Історія української конституції у часовому просторі налічує декілька століть. Біля її джерел лежать такі відомі науковому світові пам’ятки вітчизняної правової культури, як «Руська Правда», «Литовські статути», акти періоду козацької держави Богдана Хмельницького тощо. Будучи органічною складовою історії національного державотворення, історія українських конституцій (політико-правові умови підготовки проектів конституцій, їхнє затвердження, дія та ін.) певною мірою увібрала в себе весь трагізм багатовікової боротьби українського народу за свою національну державність. Безпосереднім початком історії українських конституцій вважають 5 квітня 1710 р., коли в м. Бендерах (теперішня територія республіки Молдова) було затверджено «ПРАВОВИЙ УКЛАД ТА КОНСТИТУЦІЯ ВІДНОСНО ПРАВ І ВОЛЬНОСТЕЙ ВІЙСЬКА ЗАПОРІЗЬКОГО, укладені Пилипом Орликом. Даний документ передбачав створення незалежної української держави в межах етнографічної національної території, держави, в якій державну владу мали б будувати за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу і судову.

Яскравою сторінкою історії українських конституцій є період УНР – ЗУНР (1917-1923 рр.), котрий представлений як низкою конституційних актів (чотири Універсали Української центральної Ради, Конституція УНР, закони УНР про державні символи, громадянство, національно - персональну автономію і та ін., Тимчасовий основний закон ЗУНР, її законодавство, Акт Злуки від 18 січня 1919 р., конституційні акти української держави гетьмана Павла Скоропадського), так і низкою конституційних проектів.

25 рокiв тому, з 27 на 28 червня, безперервно впродовж майже 24 годин Народнi Депутати України працювали над остаточною редакцією проекту Конституції нашої Держави.

Конституція набула чинності в день її прийняття. Віднині цей день, тобто день прийняття Конституції, став державним святом України.

Ця подія стала виявленням суверенної волі народу, яка спирається на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім українським народом права на самовизначення, з метою дбати про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклування про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнення розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу. Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина.

 

Тематичний перелік до виставки

«Конституції бути»

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Зображення

1.

06 грудня 1917 р.

Виписка резолюцій з протоколу з’їзду Повітової Ради від 05 грудня 1917 р. про Центральну Раду.

Ф-48, оп. 2, спр. 2, арк. 62-а.

2.

9 (22) січня 1918 р

Четвертий Універсал Української Центральної Ради про проголошення України вільною, самостійною і незалежною державою.

Ф-24, оп. 7, спр. 98, арк. 31.

3.

26 квітня 1918 р.

Лист голови Катеринославської Губерніальної Революційної Ради-І. Мазепи до Міських, Народних, Земських, Земельних та продовольчих Губерніальних і Повітових Управ, Повітових Комісарів, Начальників міліції Катеринославщини щодо розвішування в усіх державних і громадських інституціях третій і четвертий універсали Української Центральної Ради.

Ф-24, оп. 7, спр. 98, арк. 8.

4.

29 квітня 1918 р.

Лист Губерніальної Революційної Ради до повітових комісарів, міських, губерніальної, повітових земських управ Катеринославщини про вивішування національного українського прапору, ведення діловодства на українській мові.

Ф-24, оп. 7. спр. 98, арк. 7, 7 зв.

5.

04 травня 1918 р.

Наказ Повітового коменданта по Катеринославському повіту про національний прапор України.

Ф-64, оп. 3, спр. 1, арк. 41.

6.

16 травня 1918 р.

Оголошення Катеринославського повітового комісара про покарання за розповсюдження неправдивих відомостей про Українську Народну Республіку і її владу.

Ф-48, оп 2, спр. 6, арк. 49.

7.

26 травня 1918 р.

Наказ Катеринославського Губернського Старости Чернікова про його призначення за наказом Гетьмана України.

Ф-24, оп. 7, спр. 98, арк. 50.

8.

Травень 1918 р.

Декларація єврейської демократичної фракції Олександрівської Міської Думи

Ф-24, оп. 7, спр. 98, арк. 37-38.

9.

Травень 1918 р

«Декларація соціалістичного блоку Олександрівської Міської Думи

Ф-24, оп. 7, спр. 98, арк. 39-41.

10.

26 листопада 1918 р

«Оголошення генерал-майора Чернікова

Ф-24, оп. 7, спр. 99, арк. 20.

11.

17 грудня 1918 р.

Телеграма Олександрівському повітовому комісару від Губеріального комісара Кондрашенка.

Ф-24, оп. 7, спр. 99, арк. 29.

12.

09 січня 1919 р.

Телеграма від Катеринославського Губернського комісара.

Ф-24, оп. 7, спр. 99, арк. 90-91 зв.

13.

10 січня 1919 р.

Оголошення Олександрівського повітового комісара Лазаренка про введення в Україні грошової одиниці – гривні.

Ф-24, оп. 7, спр. 99, арк. 35.

14.

16 листопада 1919 р.

ОЗвернення Головної команди Українських Республіканських військ до українського народу.

Ф-64, оп. 3, спр. 1, арк. 125.

 

Укладач: Провідний спеціаліст відділу інформації та використання документів

 

О.Л. Савощенко