Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

З історії розвитку земської медицини на Запоріжжі

У другій половині XIX сторіччя земства, створені на підставі «Положення про губернські та повітові земські установи» від 01 січня 1864 р., стали невід’ємною складовою громадського, соціально-економічного та політичного життя на Запоріжжі. Їх поява сприяла вирішенню цілої низки болючих проблем соціальної сфери

У губерніях і повітах формувалися виборні земські установи – земські збори та земські управи. До їх компетенції входили місцеві господарські, соціальні та освітянські справи. Серед них не останнє місце займали медична та санітарна справи. Для завідування ними як дорадчий орган при управах .засновувалися повітові земські лікарсько-санітарні ради.

Земства прийняли від приказів громадського опікування лікарні, які здебільшого знаходилися у незадоволеному стані. Були створені лікарські дільниці, кожна з яких охоплювала кілька волостей, запрошені лікарі та фельдшери.

Тематичний перелік до виставки

«З історії розвитку земської медицини на Запоріжжі»

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Зображення

1.

23 травня 1868 р.

Інформація ТАРС Циркуляр Олександрівської повітової земської управи Катеринославської губернії про відкриття в Олександрівському повіті лікарських установ

Ф-56, оп. 1, спр. 2, арк. 1 – 2.

2.

23 травня 1868 р.

Інструкція земським лікарям Олександрівського повіту Катеринославської губернії

Ф-56, оп. 1, спр. 2, арк. 3 – 20 зв.

3.

04 жовтня 1868 р.

Доповідь Бердянської повітової земської управи «про витрати по приведенню приміщень Бердянської повітової міської лікарні в належну справність, і на утримання її у майбутньому 1869 р.»

Ф-269, оп. 1, спр. 1, арк. 64 зв. - 68

4.

22 жовтня 1876 р.

Доповідь Бердянської повітової земської управи про земські лікарні в м. Ногайськ та с. Великий Токмак

Ф-269, оп. 1, спр. 6, арк. 178 – 179 зв.

5.

11 жовтня 1878 р

Доповідь Бердянської повітової земської управи про земські лікарні в м. Ногайськ та с. Великий Токмак

Ф-269, оп. 1, спр. 8, арк. 94 зв. - 95

6.

1884 р.

Статут земської лікарської служби в Олександрівському повіті Катеринославської губернії

Ф-56, оп. 1, спр. 36, арк. 1 – 6 зв.

7.

1892 р.

Звіт земського лікаря С.Є Носенка про стан земської медицини в Олександрівському повіті Катеринославської губернії за 1891 р.

Ф-56, оп. 1, спр. 108, арк.1 – 28 зв

8.

1900 р.

Доповідь земського лікаря Лукашевича М. «Відомості делегатів – лікарів про сучасний стан земської медицини в Олександрівському повіті для VІІІ губернського з’їзду земських лікарів Катеринославської губ.»

Ф-56, оп. 1, спр. 205, арк. 1 – 5.

9.

1900 р.

«Відомість медичного персоналу по Олександрівському повіту», складена завідуючим санітарним відділенням Катеринославської губернської земської управи лікарем К. Коцевичем

Ф-56, оп. 1, спр. 205, арк. 6 зв. – 12.

10.

1903 р.

«Річний медичний звіт лікаря Чуніхіна А. по Бердянському повіту Таврійської губернії за 1902 р.

Ф-269, оп. 1, спр. 19, арк. 1 - 12

11.

1905 р.

Статут земської лікарської служби в Олександрівському повіті Катеринославської губернії

Ф-56, оп. 1, спр. 239, арк. 1 – 6 зв.

12.

1905 р.

Статут лікарсько-санітарної ради при Олександрівській повітовій земській управі Катеринославської губернії

Ф-56, оп. 1, спр. 239, арк. 7 – 8 зв.

 

Укладач: Заступник начальника відділу інформації та використання документів

Ірина КОЗЛОВА