Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Перелік основних чинних нормативно-правових актів, що визначають повноваження Державного архіву Запорізької області

станом на 01.09.2022

Закони України:

 Конституція України;

https://www.president.gov.ua/documents/constitution

 Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12#Text

 Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text

 Закон України «Про звернення громадян»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text

 Закон України «Про інформацію»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text

 Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text

 Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text

 Закон України «Про захист персональних даних»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text

 Закон України «Про державну службу»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text

 Закон України «Про запобігання корупції»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text

 Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-19#Text

 Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення порядку та строків зберігання деяких категорій документів»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-17#Text

 Закон України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/594-15#Text

 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text

 Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2343-12#Text

 Закон України «Про правовий режим воєнного стану».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» із змінами;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF#Text

 Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.98 № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» із змінами;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/639-98-%D0%BF#Text

 Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2007 № 1004 «Про проведення експертизи цінності документів» із змінами;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1004-2007-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» із змінами;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-2012-%D0%BF#Text

 Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 584 «Про затвердження переліку документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-2015-%D0%BF#Text

 Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» із змінами;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2016-%D0%BF#Text

 Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» із змінами.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#Text

 

Стандарти та класифікатори:

 ДСТУ 8889:2019 «Документи з паперовими носіями. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги»;

http://bucha-mr.archives.kiev.ua/siteImg/bucha-mr/9d0552a33ce70fb91ef6677cded88317830065ba28ab3ad1b44c04a1da87bb875f0a3be3.pdf

 Національний стандарт ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів».

https://zakon.help/article/nacionalnii-standart-dstu-41632020-derzhavna?menu=82

 Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 12.03.2021 № 526 «Про затвердження національного класифікатора НК 010:2021 та скасування національного класифікатора ДК 010-98».

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0526915-21#Text

 

Накази Міністерства юстиції України:

 Наказ Міністерства юстиції України від 10.02.2012 № 232/5 «Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 р. за № 202/20515, із змінами;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0202-12#Text

 Наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 р. за № 571/20884, із змінами;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0571-12#Text

 Наказ Міністерства юстиції України від 14.03.2013 № 430/5 «Про затвердження Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 березня 2013 р. за № 428/22960, із змінами;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0428-13#n13

 Наказ Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5 «Про затвердження Правил роботи архівних установ України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р. за № 584/23116, із змінами;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0584-13#Text

 Наказ Міністерства юстиції України від 27.09.2013 р. № 2045/5 «Про затвердження порядку державного обліку документів Національного архівного фонду», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2013 р. за № 1695/24227;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-13#Text

 Наказ Міністерства юстиції України від 19.11.2013 № 2438/5 «Про затвердження Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 листопада 2013 р. № 1983/24515, із змінами;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1983-13#Text

 Наказ Міністерства юстиції України від 19.06.2013 № 1228/5 «Про затвердження Типового положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міст Києва і Севастополя», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 р. за № 1063/23595, із змінами;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1063-13#Text

 Наказ Міністерства юстиції України від 19.06.2013 № 1226/5 «Про затвердження Типового положення про експертну комісію архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 р. за № 1061/23593, із змінами;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1061-13#Text

 Наказ Міністерства юстиції України від 19.06.2013 № 1227/5 «Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 р. за № 1062/23594, із змінами;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1062-13#Text

 Наказ Міністерства юстиції України від 02.06.2014 № 864/5 «Про затвердження Типового положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 5 червня 2014 р. за № 592/25369, із змінами;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0592-14#Text

 Наказ Міністерства юстиції України від 11.07.2014 № 1117/5 «Про затвердження Порядку доступу до приміщень і на територію державних архівних установ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 липня 2014 р. за № 810/25587, із змінами;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0810-14#Text

 Наказ Міністерства юстиції України від 01.09.2014 № 1445/5 «Про затвердження Порядку підготовки архівними установами документів Національного архівного фонду до експонування на виставках та в інших інформаційних заходах», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2014 за № 1072/25849;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1072-14#Text

 Наказ Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5 «Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 р. за № 1421/26198;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1421-14#Text

Наказ Міністерства юстиції України від 02.03.2015 № 296/5 «Про затвердження Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 р. за № 250/26695;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-15#Text

 Наказ Міністерства юстиції України 02.03.2015 № 295/5 «Про затвердження Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 р. за № 251/26696, із змінами;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0251-15#Text

 Наказ Міністерства юстиції України від 13.05.2015 № 674/5 «Про затвердження Порядку доступу до виборчої документації тимчасового строку зберігання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 р. за № 529/26974, із змінами;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0529-15#Text

 Наказ Міністерства юстиції України від 27.05.2015 № 797/5 «Про затвердження положення про організацію роботи архівів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 травня 2015 р. за № 624/27069, із змінами;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0624-15#Text

Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181, із змінами;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15#Text

 Наказ Міністерства юстиції України від 28.08.2015 № 1612/5 «Про затвердження Порядку долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в цих документах», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2015 р. за № 1077/27522;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1044-15#Text

 Наказ Міністерства юстиції України від 07.09.2015 р. № 1656/5 «Про забезпечення зберігання документів, вивезених з тимчасово окупованої території та території проведення антитерористичної операції», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 вересня 2015 р. за № 1117/27562;

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1077-15#Text

 Спільний наказ Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ України від 21.09.2015 № 786/5/272«Про затвердження Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 вересня 2015 р. за № 1117/27562, із змінами;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1117-15#Text

Наказ Міністерства юстиції України від 16.06.2016 № 1693/5 «Про затвердження Типового положення про архівний відділ міської ради», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 червня 2016 р. за № 885/29015;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-16#Text

 Наказ Міністерства юстиції України від 19.07.2016 № 1962/5 «Про затвердження Порядку передавання кіно-, відео-, фото-, фонодокументів на постійне зберігання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 липня 2016 р. за № 1000/29130, із змінами;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1000-16#n14

Наказ Міністерства юстиції України від 16.08.2016 № 2505/5 «Про затвердження Методики віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 серпня 2016 р. за № 1148/29278, із змінами;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1148-16#n14

 Наказ Міністерства юстиції України від 24.04.2017 р. № 1350/5 «Про затвердження Порядку внесення змін до актових записів цивільного стану (метричних записів), що зберігаються в державних архівах, та їх анулювання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 травня.2017 р. за № 565/30433;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0565-17#Text

 Наказ Міністерства юстиції України від 19.07.2017 № 2301/5 «Про затвердження Порядку приймання-передавання документів Національного архівного фонду та інших архівних документів від однієї архівної установи до іншої», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 липня 2017 р. за № 884/30752, із змінами;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-17#n13

 Наказ Міністерства юстиції України від 27.11.2017 № 3790/5 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для архівних установ України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 листопада 2017 р. за № 1446/31314;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1446-17#Text

Наказ Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2805/5 «Про затвердження Порядку підготовки документальних публікацій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2018 р. за № 991/32443;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0991-18#Text

 Наказ Міністерства юстиції України від 10.05.2019 № 1420/5 «Про затвердження порядків проведення перевірок архівних установ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15травня 2019 р. за № 503/33474;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0503-19#Text

 Наказ Міністерства юстиції України від 17.10.2019 № 3194/5 «Про затвердження Порядку забезпечення евакуації, зберігання та знищення документів в умовах особливого періоду», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2019 р. за № 1132/34103;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1132-19#Text

 Наказ Міністерства юстиції України від 30.12.2020 № 4555/5 «Про затвердження Порядку приймання-передавання електронних документів Національного архівного фонду на постійне зберігання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2020 р. за № 1317/35600;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1317-20#Text

 Наказ Міністерства юстиції України від 27.10.2021 № 3802/5 «Про затвердження Типового положення про комісію з контролю за наявністю, станом та розшуком документів Національного архівного фонду», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2021 р. за № 1390/37012

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1390-21#Text

Наказ Міністерства юстиції України від 26.11.2021 №4251/5 «Про затвердження Порядку визначення вартості платних послуг, які надаються архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2021 р. за № 1554/37176;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1554-21#Text

 

Інші документи:

 

Розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 05.12.2018 № 646 «Про затвердження Положення та складу колегії Державного архіву Запорізької області»;

https://www.zoda.gov.ua/files/WP_Article_File/original/000105/105926.pdf

 Положення про відділи Державного архіву Запорізької області та режимно-секретну службу.