Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Соціально-правові запити

Соціально-правові запити


Запити соціально-правового характеру - запити фізичної або юридичної особи, пов’язані із соціальним захистом, спрямовані на забезпечення їх законних прав та інтересів, у тому числі пенсійне забезпечення та отримання пільг і компенсацій відповідно до законодавства та міжнародних зобов’язань України, що передбачають витребування інформації про реєстрацію актів громадянського стану, національність (підтвердження громадянства України), освіту, трудовий стаж (для трудових книжок лише архівна довідка) та заробітну плату, пенсії, присудження наукових ступенів, присвоєння вчених звань і підвищення кваліфікації, нагороди, присудження почесних звань, творчу діяльність, авторські та суміжні права на наукові й інші праці, службу у Збройних силах СРСР, Українському війську, військову службу в складі діючої армії в період бойових дій, у тому числі під час виконання інтернаціонального обов’язку, участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, поранення, стан здоров’я та перебування у військово-лікувальних установах, участь у Великій Вітчизняній війні, перебування в партизанських загонах та з’єднаннях, участь у підпільному русі в період Великої Вітчизняної війни, перебування в евакуації, на окупованій території України та інших держав у період Великої Вітчизняної війни, у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період війни; примусове вивезення з тимчасово окупованої території до Німеччини та інших країн Центральної та Східної Європи в період Великої Вітчизняної війни; репресії, депортації, розкуркулення, позбавлення волі та виборчих прав (у тому числі про конфіскацію майна) і наступну реабілітацію.

Надання архівних довідок, копій або витягів на запити фізичних і юридичних осіб, необхідних для соціального захисту громадян, здійснюється архівом безоплатно.

У першу чергу виконуються запити найменш соціально захищених верств населення, колишніх в'язнів гетто та концтаборів, репресованих, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, які мають встановлені законодавством пільги.


Перелік соціально-правових запитів щодо підтвердження законних прав

та інтересів громадян, що виконуються Державним архівом Запорізької області безкоштовно


- реєстрація актів громадянського стану;

- національність (підтвердження громадянства України);

- освіта;

- трудовий стаж (для трудових книжок лише архівна довідка) та заробітну плату;

- пенсії;

- присудження наукових ступенів, присвоєння вчених звань і підвищення кваліфікації;

- нагороди, присудження почесних звань;

- творча діяльність, авторські та суміжні права на наукові й інші праці;

- служба у Збройних силах СРСР, Українському війську;

- військова служба в складі діючої армії в період бойових дій, у тому числі під час виконання інтернаціонального обов’язку;

- участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

- поранення, стан здоров’я та перебування у військово-лікувальних установах;

- участь у Великій Вітчизняній війні;

- перебування в партизанських загонах та з’єднаннях, участь у підпільному русі в період Великої Вітчизняної війни;

- перебування в евакуації, на окупованій території України та інших держав у період Великої Вітчизняної війни, у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період війни;

- примусове вивезення з тимчасово окупованої території до Німеччини та інших країн Центральної та Східної Європи в період Великої Вітчизняної війни;

- репресії, депортації, розкуркулення, позбавлення волі та виборчих прав (у тому числі про конфіскацію майна) і наступну реабілітацію.