Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Протокол переговорів 26.12.2013

ПРОТОКОЛ

переговорів щодо закупівлі послуг в одного учасника


26 грудня 2013 року м. Запоріжжя, вул. Українська, 48

10-00 год.

 

ПРИСУТНІ:

Пилявська О.Л. заступник директора Державного архіву Запорізької області голова комітету з конкурсних торгів;

Петренко І.І.– начальник фінансово-господарчого відділу – головний бухгалтер, заступник голови комітету з конкурсних торгів;

Зінчик О.Ю. – начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату, член комітету з конкурсних торгів;

Штефан А.В. – науковий співробітник відділу формування НАФ та діловодства, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів.

 

ЗАПРОШЕНІ:

Представник учасника процедури закупівлі: заступник начальника Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області Рижинський А.В.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про погодження ціни договору про закупівлю послуг у сфері громадського порядку та громадської безпеки, послуг охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області в Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

 

СЛУХАЛИ:

Пилявську О.Л., голову комітету з конкурсних торгів Державного архіву Запорізької області.

Вона повідомила, що в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі в одного учасника від 23.12.2013 № 101 (844), номер оголошення 225422. Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника розміщено на офіційному загальнодержавному веб-порталі у визначений термін.

Під час попередніх переговорів від 13.12.2013 Замовником (Державним архівом Запорізької області) та представником Учасника (Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області) здійснена домовленість про таке:

найменування предмета закупівлі: код – 84.24.1 (послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки);

процедура закупівлі: закупівля в одного учасника;

найменування учасника, його адреса: Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 15, 69002;

ціна пропозиції: 465874,00 грн. (чотириста шістдесят п’ять тисяч вісімсот сімдесят чотири гривни 00 коп.) з ПДВ.;

джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України;

місце надання послуг: м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б, 69054;

строк надання послуг: січень 2014 року – грудень 2014 року.

умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: абзац 2 пункту 2 статті 39 Закону України від 01.06.2010 № 2289–VІ «Про здійснення державних закупівель»: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

Державним архівом Запорізької області 18.12.2013 одержано лист Державної архівної служби України від 18.12.2013 № 01-3/4328 (копія листа додається) щодо листа Департаменту Державної служби охорони МВС України від 13.12.2013 № 11/5-7586/Кр, в якому встановлено єдину у всіх регіональних підрозділах ДСО вартість послуг охорони – 30,47 грн. за годину.

Тому очікувану вартість предмета закупівлі змінено (протокол від 24.12.2013 № 7) і визначено у сумі 30,47 грн. за годину, загальна очікувана вартість – 533834,40 грн. (п’ятсот тридцять три тисячі вісімсот тридцять чотири гривни 40 коп.) з ПДВ.

Запропонувала узгодити остаточну ціну договору про закупівлю послуг охорони за державні кошти – 533834,40 грн. (п’ятсот тридцять три тисячі вісімсот тридцять чотири гривни 40 коп.), у тому числі ПДВ 88972,40 грн.; договір набирає чинності з моменту підписання і буде діяти до 31.12.2014, згідно зі статтею 631 Цивільного кодексу України умови договору застосовуються до відносин між Державним архівом Запорізької області та Управлінням Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області, які виникли до його укладення – з 01.01.2014; кінцевий строк укладення договору про закупівлю: 24.01.2014.

 

Виступили:

Рижинський А.В. – заступник начальника Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

Підтвердив, що відносини між Державним архівом Запорізької області та Управлінням Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області продовжуватимуся й з 01.01.2014, та про те, що сума до договору про закупівлю послуг у сфері громадського порядку та громадської безпеки, послуг охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області з 01.01.2014 по 31.12.2014 від УДСО становить 533834,40 грн. (п’ятсот тридцять три тисячі вісімсот тридцять чотири гривни 40 коп.) з ПДВ.

УХВАЛИЛИ:

1. Погодити суму до договору про закупівлю послуг у сфері громадського порядку та громадської безпеки, послуг охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області в Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області на 2014 рік у сумі 533834,40 грн. (п’ятсот тридцять три тисячі вісімсот тридцять чотири гривни 40 коп.) з ПДВ.

2. Договір про закупівлю за результатами процедури закупівлі в одного учасника укласти до 24.01.2014 з урахуванням особливостей, визначених Законом України від 01.06.2010 № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель».

3. Цей протокол скласти та підписати у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких один примірник знаходиться у Замовника, а другий – в Учасника.

 

Голова комітету О.Л. Пилявська

Секретар комітету А.В. Штефан

Заступник голови І.І. Петренко

Члени комітету О.Ю. Зінчик

В.О. Бондар

 

Від Учасника:

Заступник начальника Управління

Державної служби охорони при

ГУМВС України в Запорізькій області А.В. Рижинський