Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Завдання та функції

 

Державний архів Запорізької області
69095, м . Запоріжжя, вул. Українська, 48, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

web : http://archivzp.gov.ua

Основні напрямки роботи

Основними завданнями Державного архіву Запорізької області є: забезпечення реалізації державної політики на території Запорізької області у галузі архівної справи та діловодства;

здійснення управління архівною справою і діловодством на території Запорізької області, координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (приватні архіви) у питаннях архівної справи і діловодства;

внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення обліку та постійне зберігання цих документів, а також використання відомостей, що в них містяться;

здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику діяльності архівних установ.

Державний архів Запорізької області діє на підставі Положення, затвердженого розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 05.12.2018 № 646 «Про затвердження Положення та складу колегії Державного архіву Запорізької області».

Структура Державного архіву Запорізької області У структурі Державного архіву Запорізької області 6 відділів з основної діяльності:

  • • відділ організації і координації архівної справи;;
  • • відділ організаційно-кадрового та матеріально-технічного забезпечення;;
  • • відділ формування Національного архівного фонду та діловодства;
  • • відділ зберігання, обліку та довідкового апарату;
  • • відділ інформації та використання документів;
  • • відділ забезпечення фізичної збереженості документів та інформаційних технологій;

Основні функціональні обов’язки та повноваження структурних підрозділів

 

Відділ організації і координації архівної справи

Здійснює контроль за впровадженням законодавчих актів і нормативно-методичних документів з питань архівної справи і діловодства в державних архівних установах області, сприяє їх впровадженню в інших державних органах, установах, організаціях, підприємствах, незалежно від форм власності та підпорядкування.

Організовує документообіг в Державному архіві Запорізької області; здійснює контроль за своєчасним розглядом та проходженням документів, за своєчасним виконанням завдань, що передбачені документами, узагальнення підсумків їх виконання, здійснює зняття документів з контролю.

Здійснює науково-методичне керівництво та контроль за діяльністю архівних установ райдержадміністрацій, міських рад, трудових та приватних архівів.

Спільно з державними архівними установами області здійснює розробку основних напрямків і перспектив розвитку архівної справи в області, контролює хід їх реалізації

Відділ організаційно-кадрового та матеріально-технічного забезпечення

Здійснює правове забезпечення діяльності Державного архіву Запорізької області.

Забезпечує реалізацію в межах повноважень державної політики з питань кадрової роботи, державної служби, запобігання та протидії корупції в Державному архіві Запорізької області.

Забезпечує фінансовий супровід діяльності Державного архіву Запорізької області.

Бере участь в плануванні капітальних вкладень на капітальний і поточний ремонт приміщень архіву, веде облік фактичних затрат по капіталовкладеннях з державного бюджету.

Здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності Державного архіву Запорізької області.

Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства

Контролює впровадження нормативно-методичних документів з питань архівної справи і діловодства, складання та дотримання номенклатур справ на підприємствах, установах, організаціях та в об’єднаннях громадян незалежно від форм власності та підпорядкування. Контролює збирання на території області документальних пам’яток.

Контролює реалізацію переважного права держави на придбання профільних архіву документів у разі їх продажу, збирання на території області документальних пам’яток, готує подання до суду заяв про передачу у власність держави архівних документів, які не мають власника або власник яких невідомий.

Відділ зберігання, обліку та довідкового апарату

Забезпечує державний облік документів Національного архівного фонду. Організовує роботу щодо включення унікальних документів до Державного реєстру Національного культурного надбання і обов’язкового страхування.

Здійснює контроль з питань забезпечення збереженості, державного обліку документів НАФ в державних архівних установах області, інших власників документів НАФ України

Створює та вдосконалює систему науково-довідкового апарату до документів, приймає участь у створенні та розвитку автоматизованих систем обліку документів та пошуку інформації по них.

Відділ інформації та використання документів

Здійснює контроль з питань використання документів НАФ та довідкового апарату до них в державних архівних установах області, інших власників документів НАФ. Забезпечує надання архівної інформації для заінтересованих установ, довідок соціально-правового характеру громадянам

Готує публікації наукового та популярного характеру за документами Державного архіву Запорізької області.

Відділ забезпечення фізичної збереженості документів та інформаційних технологій

Здійснює виготовлення страхового фонду, реставрацію, ремонт документів Національного архівного фонду. Надає методичну допомогу та консультації з питань збереженості документів Національного архівного фонду.

Забезпечує створення, розвиток та експлуатацію інформаційної системи Державного архіву Запорізької області, впровадження інформаційних технологій у діяльність архіву, методичний супровід сфери інформаційних технологій та безпеки інформації в архівній галузі, функціонування, редагування, супроводу галузевого веб-порталу як складової інформаційної системи, організацію електронного документообігу, функціонування системи електронного документообігу, адміністрування та захист інформації.

Переглянути текст Положення про Державний архів Запорізької області