Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

«Засновник Бердянського степового лісництва Йоган Корніс»

Виставка архівних документів «Засновник Бердянського степового лісництва Йоган Корніс»

Документи Бердянського зразкового степового лісництва Таврійсько - Катеринославського управління землеробства та державного майна, що зберігаються у Державному архіві Запорізької області охоплюють період з 1846 року до 1917 року та налічують 356 справ. У фонді містяться особливо цінні документи дореволюційного періоду та тимчасового уряду. Це й обіжники Міністерства землеробства та державного майна, лісового департаменту; річні звіти про роботу лісництва; протоколи з'їздів лісників Таврійської та Катеринославської губерній; господарські плани лісових дач, короткий опис лісництва (1846 - 1887); статистичні дані про площі лісів, розподіл їх по повітах, заготівлю лісоматеріалів; описи порід дерев і трав лісництва; відомості про результати метеорологічних спостережень, кількість і стан плодових садів по селах Катеринославської і Таврійської губерній (1903 - 1907); оренду земель, підготовку учнів на курсах лісівництва; матеріали про мобілізацію менонітів у лісові команди та ін. У представлених документах за період 40 років ми маємо змогу побачити господарське освоєння південного степового краю.

Витоки цього культурного господарського освоєння запорізьких земель сягає 30-х років ХІХ століття. У 1830 р. у безкраїм степу було засновано хутір Юшанле на р. Молочній і закладено перший лісорозсадник. Засновником цієї справи був Йоган Корніс (20 червня 1789 р.н. – 1848 р.) – науковець, освітянин. Народився в Західній Прусії в Болевільді. Родина Корніс поселилася на Запоріжжі в 1804 році спочатку в Хортицькій волості, згодом – у кол. Орлово Бердянського повіту на річці Молочній. Він займався дослідженнями у веденні сільського господарства, використанні нових добрив, виводив сухостійкі види дерев і лісонасаджень. Стояв у витоках заснування сільськогосподарських союзів у Молочанському менонітському окрузі, й у 1830 р. був призначений довічним головою «Союзу для заохочення сільського господарства та промисловості», під його керівництвом у молочанських колоніях була створена Комісія зі швидкого розвитку лісництва, шовківництва та виноробства, у якій головував до самої смерті, був членом-кореспондентом вченого комітету Міністерства державного майна. У 1830-1840-х рр. у Мелітопольському та Бердянському повітах були насаджені великі лісові плантації. За ініціативою та безпосередньою участю Корніса в Орлово була відкрита народна школа, в якій проходили навчання та вчилися лісорозведенню хлопчики із сільських громад Бердянського та Мелітопольського повітів.

Підсумки його величезної і копіткої роботи дійшли до нашого часу. Особливою заслугою є Бердянське лісництво, яке стало вінцем його життя і діяльності.

 

№ з/п

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Примітки(номер файла)

1.

08 вересня 1847 р.

Лист від Міністерства державного майна члену-кореспонденту повітового комітету міністерства Йогану Корнісу про затвердження направлення на роботи працівників з волостей губернії в Бердянське степове лісництво та затвердження кошторису

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 1, арк. 17

2.

29 вересня 1847 р.

Статистичні відомості про кількість робітників, працюючих на лісових плантаціях у Бердянському та Мелітопольському повітах бердянського степового лісництва в 1846-1847 рр.

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 1, арк. 9

3.

18 грудня 1847 р.

Свідоцтво, видане учню Бердянської зразкової лісової плантації Олександру Кулінічу з характеристикою за власноручним підписом члена-кореспондента повітового комітету міністерства Йогана Корніса

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 1, арк. 23

4.

06 березня 1848 р.

Лист Таврійської палати державного майна члену-кореспонденту повітового комітету міністерства Йогану Корнісу про направлення до Бердянського лісництва каталогів рослинності

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 1, арк. 34

5.

1861 р.

Звіт по Бердянському степовому навчальному лісництву за 1860-1861 рр.

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 3, арк. 6, 6 зв., 7

6.

23 серпня 1867 р.

Свідоцтво, видане ліснику Мокроусову М.

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 11, арк. 10

7.

1867 р.

Список дерев та кустів, що Бердянське лісництво направляє до м. Сімферополь

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 11, арк. 19

8.

1867 р.

Вимоги до вирубки дерев

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 11, арк. 60, 60 зв.

9.

05 серпня 1868 р.

Лист про надання Бердянському степовому лісництву бронзової медалі на Паризькій світовій виставці 1867 року

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 12, арк. 34

10.

05 листопада 1868 р.

Звіт по Бердянському степовому навчальному лісництву за 1867-1868 рр.

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 12, арк. 45, 46

11.

1871 р.

Атестат, виданий учню Бердянського степового навчального лісництва

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 19, арк. 9

12.

1874 р.

Опис ділянок Бердянського степового навчального лісництва

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 26, арк. 19-23

13.

1876 р.

Програма дослідів Бердянського степового навчального лісництва

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 30, арк. 5-13

14.

квітень 1888 р.

Запрошення Бердянського степового навчального лісництва до участі у сільськогосподарській та промисловій виставці у Сімферополі

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 116, арк. 52

15.

11 липня 1888 р.

Рапорт Бердянського степового навчального лісництва до Управління державного майна про надані зразки для участі у сільськогосподарській та промисловій виставці у Сімферополі

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 116, арк. 54, 54 зв.

16.

жовтень 1888 р.

Лист Управління державним майном Таврійської та Катеринославської губерній до Бердянського лісництва про обов’язкове придбання жетонів на пам'ять 50-річчя управління

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 116, арк. 122, 122 зв.

17.

02 травня 1898 р.

Запрошення директора лісового департаменту Бердянському лісництву взяти участь у Паризькій світовій виставці 1900 року

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 193, арк. 1, 1 зв.

18.

28 жовтня 1898 р.

Список експонатів, які надсилаються Бердянським лісництвом на Паризьку світову виставку 1900 року

Державний архів Запорізької області, Ф-250, оп. 1, спр. 193, арк. 15, 15 зв.

 

Укладач: Начальник відділу інформації та використання документів

О.Г. Величко