Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Становлення архівної справи на Запоріжжі (1925 – 1941 рр.)

Основи державного архівного будівництва на Запоріжжі були закладені в 1921 р., коли при музейній секції Запорізького губернського відділу народної освіти було створено сховище архівних документів. Очолив цю секцію відомий краєзнавець, етнограф та історик Я.П. Новицький.

Централізований збір документальних матеріалів на Запоріжжі розпочався в 1925 р., коли згідно з постановою РНК УРСР від 10 червня 1925 р. «Про структуру і мережу архівних установ» при окрвиконкомах були створені окружні архівні управління з архівосховищами у м. Запоріжжі та м. Мелітополі.

З ліквідацією округів в 1930 р. архівні управління були реорганізовані в місцеві архівні управління. Згідно з обіжником ЦАУ СРСР від 23 лютого 1932 р. на базі Запорізького і Мелітопольського місцевих архівних управлінь були організовані державні історичні архіви з підпорядкуванням Дніпропетровському обласному архівному управлінню.

З утворенням в 1939 р. Запорізької області Запорізький державний історичний архів був реорганізований в Запорізький обласний державний архів, а Мелітопольський – в його філіал з підпорядкуванням Запорізькому обласному архівному відділу облвиконкому.

Згідно з «Положенням про Державний архівний фонд СРСР» від 29 березня 1941 р. Запорізький обласний державний архів перейменовано в Державний архів Запорізької області.

Представляємо добірку документів, яка дає змогу ознайомитися з розвитком архівної справи на Запоріжжі у 1925 – 1941 рр.

 

Тематичний перелік до виставки

Становлення архівної справи на Запоріжжі

(1925 – 1941 рр.)

 

№ з/п

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Примітки(номер файла)

1.

12 серпня 1929 р.

Висновки Центрального архівного управління УРСР «Про стан та роботу Запорізького округового архівного управління»

Р-33, оп. 1, спр. 145, арк. 2 – 3 зв.

2.

не раніше 1 грудня 1932 р.

Доповідь Запорізького державного історичного архіву про проведену роботу з 1 січня по 1 грудня 1932 р.

Р-849, оп. 1, спр. 8, арк. 1 – 8, 17

3.

грудень 1936 р.

План проведення наукової та агітмасової роботи Запорізького державного історичного архіву Дніпропетровської області на 1 квартал 1937 р.

Р-849, оп. 1, спр. 200, арк. 99

4.

грудень 1936 р.

Тематика наукової і агітмасової роботи Запорізького історичного архіву на 1937 р.

Р-849, оп. 1, спр. 200, арк. 100

5.

19 травня 1937 р.

Історія Запорізького історичного архіву

Р-849, оп. 1, спр. 200, арк. 57 - 59

6.

10 червня 1938 р.

Висновки та пропозиції Дніпропетровського обласного архівного управління по обстеженню роботи Запорізького державного історичного архіву

Р-849, оп. 1, спр. 236, арк. 6 - 10

7.

5 червня 1941 р.

Акт обстеження роботи архівних органів Запорізької області від 15 -20 лютого 1941 р.

Р-849, оп. 1, спр. 528, арк. 20 - 33

8.

1945 р.

Архівна довідка про стан роботи Запорізького обласного державного архіву в 1941 р.

Р-849, оп. 2, спр. 622, арк. 8 - 10

 

Укладач: Заступник начальника відділу інформації та використання документів

Козлова І.В.