Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

«До 60-річчя відновлення Запорізького титаномагнієвого комбінату та 60-річчя ДП «УНДП Інститут титану»

Запорізький титаномагнієвий комбінат заснований у 1935 як Дніпровський магнієвий завод. У 1939 р. завод був нагороджений орденом Трудового Червоного прапору. Під час Другої світової війни завод був зруйнований, устаткування було евакуйоване на Солікамський магнієвий завод.

Відбудова розпочалася у 1950-ті роки. Згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 9 березня 1954 р. № 407-177сс та наказу Міністру кольорової металургії СРСР від 11 березня 1954 р. № 7сс розпочато будівництво Дніпровського титанового заводу. У 1956 р. завод був ведений у число діючих підприємств. Наказом Міністру кольорової металургії від 7 червня 1956 р. завод отримав назву «Дніпровський титаномагнієвий завод». Наказом Міністру кольорової металургії СРСР від 17 квітня 1971 р. № 132 завод був реорганізований у Запорізький титаномагнієвий комбінат. У 1971 р. комбінат був нагороджений орденом Леніна, у 1985 р. – орденом Жовтневої революції.

Згідно з рішенням акціонерів від 17 лютого 1993 р. (протокол № 3), наказом від 13 квітня 1993 р. комбінат став іменуватися Орендне підприємство «Запорізький титаномагнієвий комбінат». Згідно з наказом фонду державного майна України від 26 січня 1994 р. з 1 листопада 1993 р. договір оренди був розірваний. Розпорядженням Заводського райвиконкому м. Запоріжжя від 30 березня 1994 р. № 273 комбінат був реорганізований у Запорізький державний титаномагнієвий комбінат. Згідно з наказом Державного комітету промислової політики України від 21 грудня 1999 р. № 436 Запорізький державний титаномагнієвий комбінат був перейменований в казенне підприємство Запорізький титаномагнієвий комбінат.

У 1956 р. на титаномагнієвому комбінаті було одержано перший вітчизняний промисловий титан. У 1958 р. освоєно виробництво германію, у 1964 р. – кремнію. У 1960 р. введено в дію цех електролізу магнію, у 1968 розпочато виробництво трихлорсилану. У 1978 р. створено цех кремнієвих структур для потреб мікроелектроніки. У 2009 р. введено в експлуатацію електропроменеву установку з виплавлення титанових зливків. Серед основних видів продукції – титан (зливки, титан губчастий, виливки титанові фасонні, феротитан, шлак, тетрахлорид титану), германій (діоксид германію, полі- й монокристалічні кристали германію оптичні), кремній. Частину продукції комбінат експортує у США, Німеччину, Японію, Корею, Велику Британію, Китай, Італію, РФ.

Державний науково-дослідний та проектний інститут титану створено в 1956 р. на підставі наказу Міністра кольорової металургії СРСР від 8 серпня 1956 р. № 364 в м. Запоріжжі для забезпечення науково-дослідними та проектними роботами підприємства кольорової металургії України. У 1956 р. на базі проектно-конструкторського відділу Дніпровського титаномагнієвого заводу був організований Запорізькій філіал Державного спеціалізованого проектного інституту (ДСПІ-1). Згідно з постановою ЦК КП України та Ради Міністрів УРСР від 24 червня 1958 р. № 815 Запорізький філіал інституту ДСПІ-1 був реорганізований в Український державний проектний інститут кольорової металургії «Укрдіпрокольормет». Наказом Голови Держкомітету по чорній та кольоровій металургії при Держплані СРСР від 19 червня 1965 р. № 132 інститут «Укрдіпрокольормет» був перейменований у Всесоюзний науково-дослідний та проектний інститут титану.

У зв’язку з проголошенням Верховною Радою України 24 серпня 1991 р. незалежності України інститут став іменуватися Український науково-дослідний та проектний інститут титану. На підставі наказу Міністерства промисловості України від 16 вересня 1993 р. № 209 інститут був перейменований в Державний науково-дослідний та проектний інститут титану. Відповідно до наказу Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном від 30 березня 2012 р. № 55 Інститут титану перейменовано у Державне підприємство «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану» (ДП «ДНДП Інститут титану»).

У 1966 р. інститут стає спеціалізованим головним інститутом з виробництва титану в Радянському Союзі, а з 1976 р. – провідним з виробництва магнію та генеральним проектувальником усіх титаномагнієвих підприємств. З 1992 р. Інститут титану – головний інститут та генеральний проектувальник підприємств кольорової металургії, виробництва на провідникових та вуглеграфітових матеріалів в Україні. У теперішній час Інститут титану – єдина в Європі комплексна науково-дослідна та проектна установа в галузі виробництва титану і магнію, первинної кольорової металургії.

Представляємо добірку документів з історії діяльності Запорізького титаномагнієвого комбінату і Державного науково-дослідного та проектного інституту титану у 1950 – 1960 рр., підготовлену співробітниками Державного архіву Запорізької області, Центрального державного науково-технічного архіву України.


Тематичний перелік до виставки

«До 60-річчя відновлення Запорізького титаномагнієвого комбінату

та 60-річчя ДП «УНДП Інститут титану».

 

№ з/п

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Примітки(номер файла)

1.

17 січня 1955 р.

Протокол розгляду Міністром кольорової металургії СРСР проектного завдання на будівництво Дніпровського титанового заводу Головредмета

ДАЗО, Р-2855, оп. 2, спр. 4, арк. 3 - 11

2.

21 січня 1955 р.

Довідка про перебіг будівництва Дніпровського заводу станом на січень 1955 р.

ДАЗО, Р-2855, оп. 2, спр. 5, арк. 5 -10

3.

18 лютого 1955 р.

Лист директора Дніпровського титанового заводу до голови Державного комітету Ради Міністрів СРСР у справах будівництва Соколову К.М. про збільшення капітальних затрат на будівництво заводу

ДАЗО, Р-2855, оп. 2, спр. 7, арк. 20 - 22

4.

18 лютого 1955 р.

Розрахунок необхідного збільшення об’єму капітальних витрат

ДАЗО, Р-2855, оп. 2, спр. 7, арк. 23 - 24

5.

13 травня 1955 р.

Основні положення проектування розширення виробництва титану на Дніпровському заводі Головредмета

ДАЗО, Р-2855, оп. 2, спр. 4, арк. 15 - 22

6.

13 травня 1955 р.

Схема розміщення цехів ІІ черги на генплані заводу

ДАЗО, Р-2855, оп. 2, спр. 4, арк. 23

7.

14 червня 1955 р.

Завдання на проектування розширення Дніпровського титанового заводу

ДАЗО, Р-2855, оп. 2, спр. 3, арк. 119 - 120

8.

16 листопада 1955 р.

Коротка технологічна схема виробництва титану на Дніпровському титановому заводі

ДАЗО, Р-2855, оп. 2, спр. 7, арк. 45 - 46

9.

30 червня 1956 р.

Мітинг на Дніпровському титано-магнієвому заводі, присвячений пуску заводу

О-4825, О-4823, О-4824

10.

3 липня 1956 р.

Загальний вигляд будівлі цехів №№ 1, 2 Дніпровського титаномагнієвого заводу

О-4831

110.

3 липня 1956 р.

Загальний вигляд головної прохідної Дніпровського титаномагнієвого заводу

О-4832

12.

7 липня 1956 р.

Загальний вигляд будівлі ремонтно-механічного цеху Дніпровського титаномагнієвого заводу

О-4833

13.

23 січня 1957 р.

З річного звіту Дніпровського титаномагнієвого заводу за 1956 р.

ДАЗО, оп. 2, спр. 7, арк. 3 -7, 26 – 34, 42 - 46

14.

1 вересня 1957 р.

Монтаж обладнання з очищення азоту на Дніпровському титаномагнієвому заводі

О-4884

15.

1 вересня 1957 р.

Загальний вигляд цеху № 8 Дніпровського титаномагнієвого заводу

О-4883

16.

26 липня 1957 р.

Загальний вигляд інструментальної ділянки ремонтно-механичного цеху Дніпровського титаномагнієвого заводу

О-4878

17.

1957 р.

Капітальні вкладення в будівництво ДТМЗ на повну потужність. [З техно-економічної частини проектного завдання розширення заводу].

ЦДНТА України, Р-62, к. 1-141, оп. 3, спр. 243, арк. 84

18.

24 грудня 1958 р.

Монтаж генераторної станції в експериментальному цеху № 4 Дніпровського титаномагнієвого заводу

О-4960

19.

1959 р.

Калькуляція собівартості 1 т титану, отриманого електролітичним рафінуванням титану за методом Центрального науково-дослідного інституту чорної металургії. [З техніко-економічної частини проектного завдання на проектування дослідного цеху електролізу титану ДТМЗ].

ЦДНТА України, Р-62, к. 1-141, оп. 3, спр. 245, арк. 28

20.

23 травня 1960 р.

Довідка про стан будівництва хімічних об’єктів Дніпровського титаномагнієвого заводу першої черги

ДАЗО, Р-2855, оп. 1, спр. 171, арк. 38 - 40

21.

1960 р.

Дослідна ділянка виготовлення виробів з особливо чистого кварцу. Апаратурно-технологічна схема. [З технологічної частини проектного завдання на проектування дослідної ділянки виготовлення виробів з особливо чистого кварцу ДТМЗ].

ЦДНТА України, Р-62, к. 1-141, оп. 3, д. 251, арк. 36

22.

1962 р.

Штати і фонд заробітної плати. [Із загальної та техніко-економічної частини проектного завдання на реконструкцію та розширення цеху № 8 ДТМЗ].

ЦДНТА України, Р-62, к. 1-141, оп. 3, спр. 246, арк. 16

23.

1963 р.

Завдання Українському державному інституту кольорової металургії «Укрдіпрокольормет» на проектування реконструкції та розширення (IV черга будівництва) ДТМЗ

ЦДНТА України, Р-62, к. 1-141, оп. 3, спр. 238, арк. 1

24.

1964 р.

Список осіб, які брали участь у проектуванні комплексу титанового виробництва ДТМЗ (IV черга будівництва).

ЦДНТА України, Р-62, к. 1-141, оп. 3, спр. 254, арк. 4

25.

1964 р.

Готова продукція переділу відновлення і сепарації (цех № 3; цех № 6, корпуси 1 і 2) ДТМЗ. [З технологічної частини проектного завдання на проектування комплексу титанового виробництва ДТМЗ (IV черга будівництва)].1964 р.

ЦДНТА України, Р-62, к. 1-141, оп. 3, спр. 254, арк. 141

Звіти про науково-дослідні роботи Українського державного проектного інституту кольорової металургії «Укрдіпрокольормет» / Всесоюзного науково-дослідного і проектного інституту титану (Інституту титану).

26.

1962 р.

Вивчення впливу електромагнітного поля на якість графітованих виробів. [Із звіту про науково-дослідну роботу «Укрдіпрокольормет» з теми № 29 «Розробка заходів зі збільшення продуктивності пічних трансформаторів графітувальних печей»].

ЦДНТА України, Р-62, к. 3-14, оп. 1, спр. 29, арк. 21

27.

1964 р.

Завантаження графітувальних печі при графітизації антрациту. Схема. [Із звіту про науково-дослідну роботу «Укрдіпрокольормет» з теми № 33: «Удосконалення технології електродного виробництва»].

ЦДНТА України, Р-62, к. 3-14, оп. 1, спр. 34, арк. 75

28.

1968 р.

Великолабораторна струменева установка. Схема. [Із звіту про науково-дослідну роботу Інституту титану з теми № 10-66-01 «Розробка і перевірка в дослідно-промислових умовах технології спеціального обладнання для підготовки відходів титану до переробки»].

ЦДНТА України, Р-62, к. 3-14, оп. 1, спр. 19, арк. 28)

29.

1968 р.

Стенд Інституту титану «ТИТАН» у павільйоні «Металургія» на Виставці досягнень народного господарства СРСР. Фото. [Із звіту про науково-дослідну роботу Інституту титану з теми № 10-67-34 «Розробити і освоїти в різних галузях промисловості технологію виготовлення виробів з титану і його сплавів, провести дослідно-промислові випробування з метою його впровадження»].

ЦДНТА України, Р-62, к. 3-14, оп. 1, спр. 41, арк. 172

30.

1968 р.

Рекламний проспект «Електролітичний титановий порошок». [Із звіту про науково-дослідну роботу Інституту титану з теми № 10-67-34 «Розробити і освоїти в різних галузях промисловості технологію виготовлення виробів з титану і його сплавів, провести дослідно-промислові випробування з метою його впровадження»]

ЦДНТА України, Р-62, к. 3-14, оп. 1, спр. 41, арк. 178

31.

 

Плазмова піч. Схема. [Із звіту про науково-дослідну роботу Інституту титану та ДТМЗ з теми № 10-66-02 «Розробити сплави вторинного титану, а також промислову технологію виплавки і обробки злитків і фасонного лиття»]. 1968 р.

ЦДНТА України, Р-62, к. 3-14, оп. 1, спр. 7, арк. 98

32.

1968 р.

Лабораторна вакуумно-дугова піч для порівняльних плавок титану. Фото. [Із звіту про науково-дослідну роботу Інституту титану та ДТМЗ з теми № 10-66-02 «Розробити сплави вторинного титану, а також промислову технологію виплавки і обробки злитків і фасонного лиття»].

ЦДНТА України, Р-62, к. 3-14, оп. 1, спр. 7, арк. 111

33.

1969 р.

Бункерна піч ПДО-500 для переплавки кускових відходів. Схема. [Із звіту про науково-дослідну роботу Інституту титану з теми № 10-66-02 «Розробити сплави вторинного титану, а також промислову технологію виплавки і обробки злитків і фасонного лиття»].

ЦДНТА України, Р-62, к. 3-14, оп. 1, спр. 11, арк. 43

34.

1969 р.

Керамічна ливарна форма вентиля ДУ-50 перед складанням. Фото. [Із звіту про науково-дослідну роботу Інституту титану з теми № 10-66-02 «Розробити сплави вторинного титану, а також промислову технологію виплавки і обробки злитків і фасонного лиття»].

ЦДНТА України, Р-62, к. 3-14, оп. 1, спр. 12, арк. 67

35.

1969 р.

Великолабораторна дугова вакуумна піч для виплавки споживаних електродів, обладнана конічним бункером з віброживильником. Фото. [Із звіту про науково-дослідну роботу Інституту титану з теми № 10-66-02 «Розробити сплави вторинного титану, а також промислову технологію виплавки і обробки злитків і фасонного лиття»].

ЦДНТА України, Р-62, к. 3-14, оп. 1, спр. 12, арк. 17