Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

«До 100-річчя початку Української революції та створення Української Центральної ради»

Один із найважливіших наслідків Першої світової війни потужне піднесення національно-визвольного та революційного рухів. На уламках трьох імперій, що зазнали поразки (Австро-Угорської, Німецької та Османської), і значно ослабленої Російської виникла велика кількість незалежних держав, зросла національна свідомість гноблених народів. Варто підкреслити, що Україна була в особливо тяжкому становищі, бо навіть недавно відродженні держави, у тому числі й ті, що виникали на уламках імперій (Польща, Чехословаччина, Румунія, Угорщина), прагнули анексувати на свою користь хоч якусь частину України. Отже, українці мусили боротися не лише проти імперій, а й проти молодих країн-хижаків. Після перемоги Лютневої революції в Україні виник ще один центр, який представляв інтереси українського народуУкраїнська Центральна Рада (УЦР). Її було створено 20 (7) березня 1917 р. у Києві з ініціативи українських політичних партій, наукових, освітніх, кооперативних, студентських та інших організацій. До Української Центральної Ради ввійшли керівники Товариства українських поступовців (ТУП), представники українських соціал-демократів, культурно-освітніх, кооперативних, студентських та інших організацій, громад і гуртків. Керівництво УЦР стало створювати в повітових містах, губерніях українські ради, підтримувало заходи щодо створення української преси, введення української мови в школах і становлення українських культурно-освітніх організацій – «Просвіт».

Таким чином Українська Центральна Рада стала центром українського національно-демократичного руху.

Представляємо добірку документів, яка дає змогу ознайомитися з подіями, що відбувалися на території Запорізького краю протягом 1917 р.

 

Тематичний перелік до виставки

«До 100-річчя початку Української революції та створення Української Центральної ради»

 

№ з/п

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Примітки(номер файла)

1.

30 травня 1917 р.

Звернення голови українського товариства «Просвіта» до Олександрівської міської управи про надання субсидії

Ф-24, оп. 7, спр. 44, арк. 1 а, 1 а зв.

2.

10 липня 1917 р.

Звернення голови українського товариства «Просвіта» до Олександрівської міської управи з проханням передати Народний Дім товариству

Ф-24, оп. 7, спр. 44, арк. 9

3.

11 липня 1917 р.

Протокол об’єднаного засідання українських організацій і партій міста Олександрівськ на Катеринославщині від 11 липня 1917 р.

Ф-24, оп. 7, спр. 44, арк. 10, 10 зв.

4.

20 липня 1917 р.

Постанова Олександрівської міської управи від 20 липня 1917 р. про відмову в передачі Народного Дому українському товариству «Просвіта»

Ф-24, оп. 7, спр. 44, арк. 12

5.

21 липня 1917 р.

Виписка з журналу Олександрівської міської думи від 21 липня 1917 р. про прохання передачі товариству «Просвіта» у власність Народного дому

Ф-24, оп. 7, спр. 44, арк. 12

6.

11 серпня 1917 р.

Лист до Олександрівської міської думи Олександрівської Української Військової Ради про її заснування

Ф-24, оп. 7, спр. 44, арк. 19

7.

11 серпня 1917 р.

Статут Олександрівської Української Військової Ради

Ф-24, оп. 7, спр. 44, арк. 20, 20 зв.

8.

28 жовтня 1917 р.

Телефонограма про створення Українською Центральною Радою Комітету охорони революції демократичних партій та організацій

Ф-24, оп. 7, спр. 66, арк. 22

9.

28 жовтня 1917 р.

Звернення Олександрівського міського громадського управління до населення міста

Ф-24, оп. 7, спр. 66, арк. 69

 

Укладач:

Бокій Г. А.