Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Роми на Запоріжжі

Роми - назва групи народів індоарійської етнічної групи, що проживає у багатьох країнах світу. Згідно з переписом населення 2001 року, в Україні проживало 47 587 ромів (0,1% від загальної кількості населення). За даними неурядових організацій, до початку повномасштабної війни на території України проживало 400 - 500 тисяч ромів. З лютого 2022 року близько 100 тис. з них стали біженцями у європейських країнах, а понад 50 тис. — внутрішньо переміщеними особами.

Вперше роми з Валахії та Молдови в Україні з'явилися у XV—XVII ст. в Бессарабії та в Криму. І до XVІ століття вони кочували вже по всій території сучасної України. Перші ж писемні згадки про ромів на українських землях, що входили до Великого князівства Литовського і Королівства Польського, відносяться до початку XV ст. (грамоти польських королів, львівські актові книги, Статути Великого князівства Литовського).

В Україні проживає 15 етнічних груп ромів, серед яких: влахи, кишинівці, келдерари, крими, ловари, расейці (гімпени), русска рома, серви, сервітіка рома, сінті, унгріко рома, урсари інші. Етнічні групи відрізняються за мовою, культурою та традиціями. За релігією роми на Наддніпрянщині були православні, в Галичині й на Закарпатті — греко-католики, кримські ж роми — мусульмани. Ромська мова належить до індійської групи індоєвропейських мов. Багато представників ромської національної меншини говорять не лише своєю рідною мовою, а й послуговуються місцевими мовами або ж їхніми діалектами.

Традиційними заняттями ромів були ремесла: ковальство, столярство, лоткарство, конярство і мандрівна торгівля; інші джерела їхнього заробітку — музика, співи і танці, також ворожіння, жебракування тощо.

 

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Зображення

1.

1845 р.

Ревізька казка поселених у 1845 році до м. Олесандрівськ Олександрівського повіту Катеринославської губернії циган

Ф-12, оп. 2, спр. 181, арк. 62 - 67

2.

березень 1857 р.

Відомості Олександрівської міської ратуши Катеринославської губернії про родини циган

Ф-1, оп. 1, спр. 667, арк. 117, 118

3.

23 липня 1858 р.

Актовий запис про шлюб Панченка Івана Васильовича

Ф-87, оп. 1, спр. 1, арк. 98 зв.

4.

07 грудня 1926 р.

Відношення Запорізького окружного земельного відділу про складання списків циган, які проживали на території районів Запорізького округу

Р-738, оп. 4, спр. 137, арк. 27

5.

27 січня 1927 р.

Заяви та посімейні списки Борієва Сіїда, Муратова Саумура про бажання отримати земельні ділянки

Р-673, оп. 1, спр. 1440, арк. 5 – 7 зв.

6.

04 лютого 1927 р.

Відомость про безземельних циган, які проживали на території Запорізького округу та бажали отримати земельні ділянки

Р-673, оп. 1, спр. 1588, арк. 34 -36

7.

27 лютого 1927 р.

Список циган, які проживали у Софіївському районі Запорізького округу

Р-738, оп. 4, спр. 137, арк. 25

8.

04 березня 1927 р.

Протокол засідання райтехнаради при Балківському районному земельному відділі Запорізького округу про надання земельних ділянок циганам

Р-673, оп. 1, спр. 1440, арк. 17

9.

24 лютого 1928 р.

Відомості про циган, які проживали у Гуляйпільському районі Запорізького округу

Р-576, оп. 1, спр. 56, арк. 13 - 14

10.

27 березня 1927 р.

Відомості про кількість циган, які проживали у Запорізькому окрузі

Р-673, оп. 1, спр. 1440, арк. 31, 31 зв.

11.

03 березня 1928 р.

Протокол зборів циган Василівського району Запорізького округу щодо «переходу циган на трудове постійне життя землеробів»

Р-576, оп. 1, спр. 56, арк. 19 – 19 зв.

12.

27 березня 1928 р.

Посімейний список та заяви Петренка Михайла Михайловича про відмову від переселення до іншого округу

Р-576, оп. 1, спр. 56, арк. 29 – 32, 42

13.

13 червня 1928 р.

Протокол наради при Запорізькому окружному земельному відділу про переселення циганських родин на колфонди Херсонського округу

Р-576, оп. 1, спр. 56, арк. 56

14.

12 вересня 1928 р.

Обіжник Центральної комісії національних меншин ВЦВКу про недостатню роботусеред циган по переселенню або розселенню

Р-673, оп. 1, спр. 1588, арк. 598 598 зв.

 

Укладач Заступник начальника відділу інформації та використання документів

 

Ірина КОЗЛОВА