Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

«До 120-ї річниці від дня народження В.Г. Фоменка, краєзнавця, автора нарисів, оглядів і статей з історії Південної України»

Відомий дослідник історії Запорізького краю Віктор Гаврилович Фоменко народився 28 липня 1900 року в с. Обіточне Чернігівського району Запорізької області. Трудове життя Віктора Гавриловича розпочалося з 14 років і далі було тісної пов’язане з історією країни. Брав участь у громадянській війні, навчався у військово-інженерній школі, на командирських курсах, працював на будівництві Нижньо-Тагільського металургійного та Уральського вагонобудівного заводів, потім - Всесоюзна академія кольорової металургії (закінчив її у званні “горный генерал - директор II ранга”), після якої працював головним інженером Коунрадського рудника, директором свинцево-срібного рудника „Ельбрус”, що в Грузії. У 1954 році Віктор Гаврилович вийшов на пенсію і переїхав на свою малу батьківщину. Решту життя він присвятив дослідженню історії, географії, культури рідного краю, активно цікавився його топонімікою. Стає читачем Всесоюзної бібліотеки ім. Леніна у Москві, Публічної бібліотеки ім. М. Е. Салтикова-Щедріна у Ленінграді, стає членом географічного товариства при АН СРСР. Така самовіддана дослідницька робота не могла не дати результатів. З’являються його дослідження в “Известиях Всесоюзного географического общества”, у центральних і республіканських журналах, обласних і районних газетах. В. Г Фоменко входив до комісії по складанню тому “Запорізька область”, що увійшов до 26-томного видання “Історії міст і сіл УРСР”. У 1969 році у видавництві “Промінь” виходить його книга “Звідки ця назва”, якою користуються читачі і по сьогоднішній день. Краєзнавець підготував до друку багато своїх праць, на жаль, вони так і не побачили світ. В. Г. Фоменко не був професійним істориком-краєзнавцем, але те, що він устиг дослідити, назавжди залишить його ім’я серед інших почесних дослідників нашого краю. В.Г. Фоменко зарекомендував себе авторитетним знавцем не тільки літопису Запорізького краю. Його праці були опубліковані в журналах „Дон”, “Волга,” в „Археологічному журналі” АН СРСР та інших виданнях. Краєзнавець розшифрував і витлумачив близько п’яти тисяч топонімів та гідронімів.

 

Тематичний перелік до виставки

«До 120-ї річниці від дня народження В.Г. Фоменка, краєзнавця, автора нарисів, оглядів і статей з історії Південної України»

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Зображення

1.

1946-1948 рр., 1950-1951 рр.

Авторські свідоцтва на винаходи Фоменка В.Г.

Р-3319, оп. 1, спр. 1, арк. 1-5

2.

27 листопада 1948 р.

Наказ Міністра металургійної промисловості № 29/ат про присвоєння персонального звання В.Г.Фоменку

Р-3319, оп. 1, спр. 99, арк. 1

3.

1961 рік

«Заметки краеведа. О некоторых славных местах Запорожья. Сечь.»

Р-3319, оп. 1, спр. 15, арк. 8-18

4.

1961 рік

«Заметки краеведа. О некоторых славных местах Запорожья. Хортица.»

Р-3319, оп. 1, спр. 15, арк. 19-29

5.

3 лютого 1967 рік

Автобіографія Фоменка Віктора Гавриловича

Р-3319, оп. 1, спр. 96, арк. 1-5

6.

3 лютого 1967 рік

Особовий листок по обліку кадрів Фоменка Віктора Гавриловича

Р-3319, оп. 1, спр. 96, арк. 6-7 зв.

7.

21 березня 1968 рік

Стаття В.Г. Фоменка «Старинные села»

Р-3319, оп. 1, спр. 19, арк. 21-23

8.

3 вересня 1968 рік

Стаття В.Г. Фоменка «Первые тавричане»

Р-3319, оп. 1, спр. 19, арк. 17-20

9.

20 лютого 1969 рік

Стаття В.Г. Фоменка «О пище запорожских казаков»

Р-3319, оп. 1, спр. 45, арк. 1-6

10.

22 травня 1969 рік

Стаття В.Г. Фоменка «На вопрос по истории края»

Р-3319, оп. 1, спр. 19, арк. 13-15

11.

27 серпня 1969 рік

Стаття В.Г. Фоменка «Откуда начался наш город ?»

Р-3319, оп. 1, спр. 23, арк. 1-3

12.

8 грудня 1969 рік

Стаття В.Г. Фоменка «Про запорізьких кошових»

Р-3319, оп. 1, спр. 19, арк. 3-5

13.

1975 рік

Фотографія В.Г. Фоменка

Р-3319, оп. 1, спр. 97, арк. 1

 

Укладач: головний спеціаліст відділу інформації та використання документів

Світлана ТРЕТЯК