Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

«З історії розвитку української мови на Запоріжжі періоду визвольних змагань 1917 – 1920 рр. (До Міжнародного дня рідної мови)»

Зі здобуттям Україною незалежності розпочався і продовжується процес відновлення історичної правди про суспільно-політичні процеси, які пережила Україна та її народ протягом ХХ ст.

Державотворення періоду визвольних змагань 1917 - 1920 рр. (періоду відродження, становлення та захисту української державності) та сучасного етапу в Україні має чимало спільного. І насамперед, подібність простежується у відчайдушних спробах створити цивілізоване демократичне громадянське суспільство та захистити створену державність.

У період визвольних змагань 1917 – 1920 рр., як і в сучасні часи, одним з найважливіших напрямків національно-визвольного руху було національне-культурне відродження України (освітнє, культурне та наукове будівництво). І в першу чергу це стосується відродження освіти українською мовою та на українських засадах. У першій своїй відозві до українського народу Центральна Рада 09 березня 1917 р. проголошувала: «А в найближчім часі право на заведення рідної мови по всіх школах, од нижчих до вищих, по судах і всіх урядових інституціях. З таким же спокоєм, але рішуче, домагайся, народе, того ж права для української мови від пастирів церкви, земств і всіх неурядових інституцій на Україні».

Представляємо добірку документів з фондів навчальних закладів, що діяли на території сучасної Запорізької області, яка дає змогу ознайомитися зі спробами відродження української освіти, впровадженням спеціальних дисциплін з українознавства (галузі гуманітарних знань, орієнтованої на вивчення економічної, політичної, соціальної, культурної, історичної проблематики України) до програм середньої та вищої освіти.

Тематичний перелік до виставки

«З історії розвитку української мови на Запоріжжі

періоду визвольних змагань 1917 – 1920 рр.

(До Міжнародного дня рідної мови)»

 

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Зображення

1.

16 листопада 1917 р.

Циркуляр Секретарства справ освітніх Генерального секретаріату України про втілення у життя проектів національного виховання молоді

Ф-51, оп. 1, спр. 12, арк. 218 – 218 зв.

2.

25 квітня 1918 р.

Циркуляр Міністерства народної освіти УНР про включення до штатного розпису посад вчителів української мови та літератури, проведення курсів для підготовки вчителів з українознавства

Ф-58, оп. 1, спр. 94, арк. 4 – 4 зв.

3.

21 серпня 1918 р.

Проспект українських підручників для шкіл середніх, надісланий Міністерством народної освіти і мистецтва при обіжникові від 21 серпня 1918 р. за № 3264

Ф-51, оп. 1, спр. 2, арк. 12 – 15 зв.

4.

22 серпня 1918 р.

Розпорядження Комісаріату по справах Одеської шкільної округи Міністерства народної освіти про купівлю книжок з українознавства

Ф-51, оп. 1, спр. 2, арк. 31

5.

26 серпня 1918 р.

Закон про обов’язкове навчання української мови і літератури, а також історії та географії по всіх середніх школах від 01 серпня 1918 р.

Ф-51, оп. 1, спр. 2, арк. 34

6.

15 вересня 1918 р.

Рішення педагогічної Ради Олександрівського реального училища про введення викладання української мови, історії і географії

Ф-76, оп. 1, спр. 6, арк. 41, 44

7.

16 жовтня 1918 р.

Розпорядження Комісаріату Одеської шкільної округи Міністерства народної освіти про включення українознавства до числа навчальних предметів VІІІ класів жіночих гімназій

Ф-51, оп. 1, спр. 17, арк.16

8.

31 жовтня 1918 р.

Лист директора Олександрівського реального училища Шабловського П.І. до Комісаріату по справах Одеської шкільної округи з клопотанням про призначення на посаду вчителя української мови Янчука Г.Д.

Ф-76, оп. 1, спр. 3, арк. 165 – 165 зв.

9.

08 листопада 1918 р.

План навчання предметів українознавства на 1918 – 1919 шкільний рік в дівочих гімназіях (з російською викладовою мовою)

Ф-50, оп. 1, спр. 25, арк. 46

10.

19 листопада 1918 р.

Розпорядження Комісаріату по справах Одеської шкільної округи Міністерства народної освіти про не видавання атестату учням при відсутності балів з української мови та історії українського письменства

Ф-50, оп. 1, спр. 25, арк. 51

11.

29 листопада 1918 р.

Розпорядження Комісаріату по справах Одеської шкільної округи Міністерства народної освіти про непохитне виконання керівництвом навчальних закладів законів та розпоряджень Міністерства стосовно введення українознавства

Ф-50, оп. 1, спр. 25, арк. 35

12.

1918 -1919 рр.

Із звіту класної наставниці ІІ а класу Гуляйпільської жіночої гімназії товариства «Просвіта» за 1918 – 1919 навчальний рік про вивчення української мови

Ф-51, оп. 1, спр. 19, арк. 1, 2 зв. - 4

13.

29 січня 1919 р.

Циркуляр Попечителя Одеського навчального округу про скасування викладання української мови

Ф-50, оп. 1, спр. 31, арк. 5

 

Укладач: Заступник начальника відділу інформації та використання документів

І.В. Козлова