Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

«30 річниця з дня проголошення Декларації про державний суверенітет України»

16 липня 1990 р. Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Ця подія стала важливим елементом процесу державотворення, визначила основи державного, політичного, економічного ладу і що саме головне – самостійність і суверенітет України.

На зламі 90-х рр. XX cт. в українському радянському суспільстві відбувалися радикальні зміни, що стали передумовами проголошення Декларації. Роки горбачовської перебудови продемонстрували нездатність влади вирішити нагальні питання економічного розвитку країни, повноцінно та якісно забезпечити реалізацію назрілої системи модернізації радянського суспільства, що в свою чергу зумовило поширенню національно-демократичного руху.

В преамбулі Декларації підкреслювалося, що Верховна Рада УРСР проголошує суверенітет України, як «верховенство, самостійність, повноту і недоторканність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах».

Проголошувалося, що Україна має своє громадянство, де «всі громадяни рівні перед законом, незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять». Громадяни всіх національностей становлять народ України.

Декларація проголошувала економічну самостійність України та наміри створити банківську, цінову, фінансову, митну та податкову системи, сформувати власний бюджет і грошову одиницю.

Декларація визнавала самостійність республіки у вирішенні питань науки, освіти, культурного і духовного розвитку української нації. Проголошувала право реалізовувати відносини з іншими державами, укладати з ними договори, обмінюватися дипломатичними, консульськими та торговельними представництвами.

Тематичний перелік до виставки

«30 річниця з дня проголошення Декларації про державний суверенітет України»

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Зображення

1.

14 липня 1990 р.

«На сесії Верховної Ради УРСР» щодо обговорення проекту Декларації про державний суверенітет УРСР.

газета «Запорізька правда» № 132 (18559)

2.

14 липня 1990 р.

«Голова-усьому голова?».

газета «Комсомолець Запоріжжя» № 28 (5209)

3.

14 липня 1990 р.

«На сесії Верховної Ради УРСР» щодо обговорення проекту Декларації про державний суверенітет УРСР.

газета «Комсомолець Запоріжжя» № 28 (5209)

4.

17 липня 1990 р.

«На сесії Верховної Ради УРСР» щодо прийняття Декларації про державний суверенітет УРСР.

газета «Запорізька правда» № 134 (18561)

5.

18 липня 1990 р.

«Декларація про державний суверенітет України».

газета «Індустріальне Запоріжжя» № 136 (12895)

6.

25 липня 1990 р.

«На сесії Верховної Ради УРСР» про обрання Кравчука Леоніда Макаровича головою Верховної Ради УРСР.

газета «Запорізька правда» № 140 (18567)

 

Укладач: Провідний спеціаліст відділу інформації та використання документів

О.Л. Савощенко