Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Товариство «ПРОСВІТА» на Запоріжжі у першій половині ХХ ст.

(за матеріалами архівних документів)

Виставка до 155-річчя заснування українського товариства «ПРОСВІТА» підготовлена за документами Державного архіву Запорізької області, присвячена історії діяльності українського товариства «ПРОСВІТА» на території сучасної Запорізької області у першій половині ХХ століття. Використані окремі матеріали пропонуються для подальшого вивчення зацікавленою громадськістю діяльності «ПРОСВІТИ» та просвітянського руху на території Запорізької області у розрізі боротьби за державну самостійність України.

Виставка присвячена історії діяльності товариства «ПРОСВІТА» на території сучасної Запорізької області у першій половині ХХ століття. До уваги представлені документи з фондів Державного архіву Запорізької області, зокрема, Олександрівської міської думи і управи м. Олександрівськ Олександрівського повіту Катеринославської губернії, Гуляйпільської чоловічої та жіночої гімназій товариства "Просвіта" Міністерства народної освіти, Балабино - Петрівського волосного військово - революційного комітету (волревкому) Балабино - Петрівської волості Олександрівського повіту Запорізької губернії, Культурно - освітнього товариства "Просвіта" при відділі народної освіти Солодкобалківського волосного виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів с. Солодка Балка Солодкобалківської волості Великотокмацького повіту Запорізької губернії, Запорізького губернського відділу народної освіти

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Зображення

1.

10 липня 1917 р.

Лист голови ради олександрівського міського товариства «Просвіта» Лазаренка до Олександрівської міської управи з проханням передати приміщення Народного будинку для потреб товариства

Ф-24, оп. 7, спр. 44, арк. 9

2.

11 липня 1917 р.

Протокол об’єднаного засідання українських організацій та партій м. Олександрівськ з підтримкою передати приміщення Народного будинку для потреб товариства

Ф-24, оп. 7, спр. 44, арк.10,10 зв.

3.

20 липня 1917 р..

Постанова Олександрівської міської управи про відмову товариству «Просвіта» приміщення Народного будинку

Ф-24, оп. 7, спр. 44, арк. 12

4.

21 липня 1917 р.

Рішення Олександрівської міської думи про відведення товариству «Просвіта» у приміщенні Народного будинку кімнати для бібліотеки-читальні в безкоштовне користування

Ф-24, оп. 7, спр. 44, арк. 12 зв.

5.

10 листопада 1917 р.

Лист Олександрівської міської управи до товариства «Просвіта» з приводу використання приміщення Народного будинку на час ремонту

Ф-24, оп. 7, спр. 44, арк. 22.

6.

12 травня 1918 р

Свідоцтво Томшинської Ципи Ханонівни про закінчення Гуляйпільської жіночої гімназії товариства «Просвіта»

Ф-51, оп. 1, спр. 28, арк. 83, 83 а

7.

01 жовтня 1918 р.

Заява студентки Київського українського університету Кузьменко Г.А. (дружини Нестора Махна) директору департаменту середніх шкіл Української держави про прийняття її вчителем української мови і українознавства Гуляйпільської гімназії товариства «Просвіта»

Ф-50, оп. 1, спр. 19, арк. 11

8.

02 листопада 1918 р

Посвідчення вчительки української мови Гуляйпільської гімназії товариства «Просвіта» Галини Кузьменко (дружини Нестора Махна)

Ф-50, оп. 1, спр. 19, арк. 9

9.

25 січня 1920 р.

Лист товариства «Просвіта» с. Балабине Запорізького району сучасної Запорізької області до селянської управи щодо спорудження пам’ятника Т.Г.Шевченку з резолюцією влади про дозвіл

Р-386, оп. 1, спр. 2, арк. 2

10.

29 січня 1920 р.

Протокол організаційного зібрання товариства «Просвіта» с. Солодка Балка Токмацького району сучасної Запорізької області

Р-1398, оп. 1, спр. 1, арк.. 16-16 зв.

11.

29 січня 1920 р.

Статут товариства «Просвіта» с. Солодка Балка Токмацького району сучасної Запорізької області

Р-1398, оп. 1, спр. 1, арк.. 5-7 зв

12.

30 вересня 1920 р.

Заява вчителя українознавства Чучка К.Д. до ради гуляйпільського українського товариства «Просвіта» про прийняття його вчителем українознавства до місцевої гімназії

Ф-50, оп. 1, спр. 19, арк. 14

13.

17 квітня 1920 р.

Перша сторінка статуту українського товариства «Просвіта» у с. Комишуваха Олександрівського повіту, не затвердженого владою

Р-3, оп. 1, спр. 380, арк. 1

14.

11 січня 1921 р.

Перша сторінка затвердженого статуту українського товариства «Просвіта» у с. Комишуваха Олександрівського повіту із внесеними на вимогу влади змінами

Р-3, оп. 1, спр. 380, арк. 37

15.

11 січня 1921 р

Список членів товариства «Просвіта» у с. Комишуваха Оріхівського району сучасної Запорізької області

Р-3, оп. 1, спр. 380, арк. 3-3 зв

16.

14 червня 1921 р.

Протокол загальних зборів с. Павло-Кічкас до Андріївського волосного відділу народної іти пропро затвердження статуту Павло-Кічкаської Просвіти імені Т.Г.Шевченка

Р-3, оп. 1, спр. 458, арк.. 20, 20 зв.

 

Укладач:, начальник відділу інформації та використання документів.

 

Олена Величко