Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Перлина архітектури Півдня України (від дня заснування державного історико-архітектурного музею-заповідника «Садиба Попова» м. Василівка)

Перлина архітектури Півдня України (від дня заснування державного історико-архітектурного музею-заповідника «Садиба Попова» м. Василівка)

Документи та матеріали підготовлені по фондах Державного архіву Запорізької області та Василівського історико-архітектурного музею-заповідника «Садиба Попова» м. Василівка за сприяння запорізького історика Валерія Стойчева – у 1917-2021 рр. директора музею-заповідника, нині директора відокремленого підрозділу «Запорізький обласний центр громадської організації «УТОПІК».

Садиба Попова — пам'ятка архітектури другої половини XIX століття, палацово-парковий ансамбль у Запорізькій області, нині Василівський історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова».

Землі поблизу майбутнього міста Олександрівська, були подаровані імператрицею Катериною II генералу Попову Василю Степановичу. Він і став засновником поселення, що пізніше стало містом Василівка. Раніше місцевість використовувалась для зимівників козаків і мала декілька хуторів.

Велике будівництво фундував онук генерала — Василь Павлович Попов у другій половині XIX століття.

Будівництво садиби тривало 20 років (1864—1884), вона стала найбільшою серед садиб Східної України. Побудований в історичних стилях XIX століття, замок має риси північно-італійського ренесансу, готичні і мавританські риси. Будівлі споруджені з червоної цегли з власних заводів Попова у Василівці.

 

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Зображення

1.

серпень 1918 р.

Відношення Мелітопольської повітової земської управи Міністерству землеробства Української Держави з проханням виділити землю для влаштування показового агрономічного центру в колишньому маєтку поміщика Ю.В.Попова

ДАЗО, ф.Р-4175, оп. 1, спр. 1, арк. 9-10

2.

20 серпня 1920 р.

Записка командира бронепоїзда № 41 військ Червоної Армії до ревкому села Василівки про дозвіл на реквізицію динамомашини із замку Ю.В.Попова

ДАЗО, ф.Р-3231, оп. 1, спр. 3, арк. 33 а.

3.

08 лютого 1921 р.

Відношення земельного відділу Василівського волвиконкому до командира військової частини, розміщеної у флігелі № 2 замку Ю.В.Попова про недопущення розорення замку

ДАЗО, ф.Р-346, оп. 2. спр. 22, арк. 13-13 зв.

4.

12 лютого 1921 р.

Додаток до акту обстеження маєтку колишнього поміщика Ю.В.Попова комісією земельного відділу Мелітопольського повітвиконкому

ДАЗО, ф.Р-346, оп. 2, спр. 22, арк. 16-

5.

не пізніше 20 червня 1929 р.

Інформація заступника Голови Ради Народних Комісарів УСРР О.К.Сербиченка про його враження після відвідування замку Ю.В.Попова

ДАЗО, ф.Р-785, оп. 1, спр. 1025, арк. 4

6.

16 березня 1929 р.

Повідомлення Запорізького окрвиконкому Народного комісаріату освіти про прийняте рішення закріпити будівлі колишнього маєтку Ю.В.Попова за сільськогосподарським інститутом у м. Запоріжжі

ДАЗО, ф.Р-785, оп. 1, спр. 1267, арк. 5

7.

1997 р.

Ігнатуша О.М., Тедєєв О.С. «Перлина архітектури Півдня України (за рядками архівних документів)»// Нариси історії Південної України. – Запоріжжя, 1997. – С. 43-50

 

8.

1997 р.

Мєшков В.В., Корсунський Д.Ю. «З історії Василівського району»// Нариси історії Південної України. – Запоріжжя, 1997. – С. 26-33

 

9.

2017 р.

Епістолярна спадщина дворянина Василя Степановича Попова за 1818 рік. Спроба систематизації та дослідження БузалоТ.М., СтойчевВ.М.//Партикулярна переписка Василя Степановича Попова 1818 року/НАН України [упоряд.: Т.М. Бузало І.М. Стойчева, В.М. Стойчев]. – Василівка; Запоріжжя : АА Тандем, 2017. – 396 с.

 

10.

2017 р.

Партикулярна переписка В.С. Попова як джерело з історії маєтку Васильева Мелитопольського повіту Таврійської губернії/СадовськаО.Ю. Стойчев В.М.//Партикуляртта переписка Василя Степановича Попова 1818 року/НАН України [упоряд.: Т.М. Бузало, І.М.Стойчева, В.М.Стойчев]. – Василівка Запоріжжя: АА Тандем, 2017. – 396 с. – (Василівська старовина; вип. 4), С. 16-20

 

11.

2018 р.

Дворянские фамилии Мелитопольского уезда. Летопись семьи Поповых из Васильевки /Стойчева И.Н., Стойчев В.М.// Історія дворянського роду Попових. Документи та матеріали /НАН України [упоряд. І.М. Стойчева, В.М. Стойчев] – Василівка; Запоріжжя: АА Тандем, 2018. – 160 с. – (Василівська старовина; вип. 5), С. 3-28

 

12.

2018 р.

Дело о дворянстве рода Поповых / Стойчев В.М.// Історія дворянського роду Попових. Документи та матеріали/ НАН України [упоряд.:І.М.Стойчева В.М. Стойчев] – Василівка; Запоріжжя: АА Тандем, 2018. – 160 с. – (Василівська старовина; вип. 5), С. 29-30

 

13.

2016 р.

Матеріали особистого архіву Володимира Мєшкова, першого директора музею-заповідника «Садиба Попова»/ НАН України [упоряд.:І.М. Стойчева В.М.Стойчев, В.М.Філас, С.О.Телюпа] – Василівка; Запоріжжя: АА Тандем, 2016. – 238 с. – (Василівська старовина; вип. 3)

 

 

Укладач начальник відділу інформації та використання документів

 

Олена ВЕЛИЧКО