Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

ДОВІДКА про підсумки роботи архівних установ області за 2014 рік та їх завдання на 2015 рік

Діяльність архівних установ області у 2014 році була спрямована на реалізацію Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Указу Президента України від 29.10.2014 № 830/2014 «Про заходи у зв'язку з Днем пам’яті жертв голодоморів», наказу Укрдержархіву від 11.04.2011 № 44 «Про участь державних архівів у заходах з увічнення пам’ті про події Великої Вітчизняної війни та її учасників на 2011-2015 роки», наказу Укрдержархіву від 22.07.2013 № 99 «Про участь державних архівних установ у заходах з підготовки та відзначення 200 - річчя від дня народження Тараса Шевченка», наказу Укрдержархіву від 30.05.2014 № 65 «Про участь у виконанні Плану заходів з проведення обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади», наказу Укрдержархіву від 08.08.2014 № 100 «Про участь державних архівів у святкуванні 25-ї річниці створення громадсько-політичної організації «Народний Рух України за перебудову», плану заходів щодо посилення соціального захисту колишніх політичних в'язнів, репресованих та їх сімей на період до 2015 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України.

У 2014 році тривала робота з перегляду грифів секретності на архівні документи установ колишнього СРСР.

На виконання доручення першого віце-прем'єр-міністра України (до листа Державної архівної служби України 27.11.2012 № 136/ДСК) від 04.01.2013 № 1118-ДСК та наказу Державної архівної служби України від 11.07.2011 № 1/ДСК «Про організацію роботи по приведенню грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації відповідно до вимог законодавства», в 2014 році скасовані грифи секретності 751 справі, з них 113 справам було надано гриф ДСК. Процентне співвідношення секретних справ до загальної кількості справ у Державному архіві Запорізької області (далі – Державному архіві) становить 0,39%.

Одне з центральних місць у діяльності архівних установ займають питання забезпечення збереженості документів, зміцнення матеріально-технічної бази.

На кошти, виділені з державного та місцевих бюджетів, в ряді архівних відділів області здійснено комплекс заходів щодо поліпшення умов зберігання документів НАФ, посилення охоронно-пожежного режиму та доступу до архівних приміщень.

З метою зміцнення охоронного режиму, поліпшення умов зберігання, оптимального розміщення в архівосховищах, контролю наявності та фізичного стану документів Національного архівного фонду в 2014 році здійснювалися наступні заходи. У Державному архіві Запорізької області актуалізована Інструкція з планування дій на випадок надзвичайних ситуацій у Державному архіві Запорізької області, розроблена Пам’ятка щодо складання Інструкції «Планування дій на випадок надзвичайних ситуацій в архівному відділі райдержадміністрації, міськради, трудовому архіві», яка рекомендована для використання в роботі архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення та трудових архівів. Відповідно до Програми розвитку архівної справи в Запорізькій області на 2013 - 2015 роки (зі змінами) в 2014 році за рахунок коштів обласного бюджету для Державного архіву Запорізької області придбано 954 нестандартні архівні коробки, придбано мережеве сховище об’ємом 12 ТБ, встановлено додатково 2 камери зовнішнього відеоспостереження в корпусі № 1, читальний зал корпусу № 2 обладнаний двома камерами відеоспостереження;

Здійснено ряд заходів щодо поліпшення умов зберігання документів в архівних відділах: Енергодарської міськради встановлена система кондиціонування повітря і замінено дерев'яні стелажі (148,8 пог. м.) Металевими (142 пог. м), Токмацької райдержадміністрації - виділено додаткове приміщення архівосховища площею 12,1 м2, Бердянської райдержадміністрації - замінені приміщення робочих кімнат площею 24 м2 та архівосховище - 28 м2, у новому приміщенні проведено ремонт та встановлено охоронну сигналізацію, Приазовської райдержадміністрації - відремонтовано охоронну сигналізацію, Запорізької райдержадміністрації - придбаний вогнегасник, Великобілозерської райдержадміністрації та Енергодарської міськради перезаряджені вогнегасники, Приморської райдержадміністрації - заміна електропроводки, в секторі з питань архівної справи Розівської райдержадміністрації та архівному відділі Енергодарської міськради проведено заміри опору ізоляції електромереж. Всі ці заходи сприяють забезпеченню збереження документів.

Проведено ряд заходів з метою забезпечення контролю наявності, фізико-хімічного та технічного стану документів. З метою фізичної схоронності документів проведена реставрація понад 4 тис. аркушів, відремонтовано 28 тис. аркушів документів. Архівними установами області підшито понад 2,5 тис. справ. У 2014 році тривала робота зі створення страхового фонду на особливо цінні документи: створено страховий фонд на 182 справи понад 18 тис. кадрів, протягом року закартоновано понад 22 тис. справ.

Пріоритетним напрямком роботи архівних установ у 2014 році була перевірка наявності документів Національного архівного фонду, чому сприяла Програма здійснення контролю наявності, стану і руху документів НАФ на 2009-2019 рр. Архівні установи області провели перевірку наявності понад 30 тис. справ по 228 фондах, які зберігаються в архівних установах, що становить 103% планових завдань та близько 12 тис. справ, які зберігаються в 102 установах - джерелах комплектування. Найбільший обсяг справ перевірили архівні відділи Бердянської, Веселівської, Михайлівської, Токмацької райдержадміністрацій, сектору з питань архівної справи Розівської райдержадміністрації, Токмацької міськради.

Архівними установами здійснювалася робота і у напрямку впровадження сучасних інформаційних технологій.

У 2014 році продовжена робота по складанню путівника, поповненню електронної версії фондового каталогу на фонди архіву, електронних покажчиків фондів архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад, зведеного покажчика про місцезнаходження і збереження документів сільськогосподарських підприємств, які діяли на території області в 1943-2014 рр., фондів ліквідованих установ, які зберігаються в архівних відділах і в Трудових архівах. Архівними відділами міськрад створені бази даних на тексти рішень сесій, виконкомів, розпоряджень міських голів і покажчиків до них. Все це значно полегшує пошукову роботу архівних установ, прискорює терміни виконання запитів юридичних і фізичних осіб.

Систематично оновлюється веб-сайт Державного архіву Запорізької області.

Архівні установи області продовжують планомірно комплектуватися документами Національного архівного фонду.

Всього в архівних установах області зберігається понад 2,1 млн. Справ, (у т. ч. в Державному архіві - 1 млн. 980 тис. справ, в архівних відділах райдержадміністрацій - 116,3 тис. справ, архівних відділах міськрад - 30, 9 тис. справ). У 2014 році прийнято на зберігання понад 25 тис. справ управлінської документації, що на 17% вище планових завдань.

По встановлені терміни прийняті документи архівними відділами Великобілозерської, Гуляйпільської, Кам'янсько-Дніпровської, Куйбишевської, Михайлівської, Пологівської, Приморської, Токмацької, сектором з питань архівної справи Розівської райдержадміністрацій, Бердянської, Мелітопольської, Токмацької та Енергодарської міськрад.

Протягом року скоротили кількість документів НАФ, які зберігалися понад встановлені строки в установах - джерелах комплектування архівні відділи Оріхівської райдержадміністрації та Енергодарської міськради.

Експертно-перевірною комісією Державного архіву Запорізької області у 2014 році розглянуто описи справ, представлені 415 установами області загальною кількістю понад 23 тис. справ постійного зберігання, в т. ч. 81 обласною установою на 6 тис. справ та 323 районними та міськими установами майже на 17 тис. справ.

ЕПК Державного архіву погоджено описи з особового складу на 25,5 тис. справ, представлені установами-джерелами комплектування, в т. ч. Державного архіву - 15,7 тис. справ, архівних відділів - понад 9 тис. справ. Експертними комісіями архівних відділів погоджені описи з особового складу на 17,8 тис. справ, представлені іншими установами. У 2014 році дещо збільшився рівень упорядкування документів в організаціях. В цілому по області він склав 78% відносно 75% в 2013 році.

Найбільший обсяг описів був представлений установами міст Бердянська, Запоріжжя, Мелітополя, Якимівського, Бердянського, Вільнянського, Гуляйпільського, Кам’янсько-Дніпровського, Куйбишевського, Оріхівського, Пологівського, Токмацького районів.

На 100% впорядковані документи лише в установах міст Бердянська, Енергодара, 90 - 97% - м Токмака, Великобілозерського, Вільнянського, Гуляйпільського, Кам’янсько-Дніпровського, Михайлівського, Оріхівського, Пологовського, Приморського, Розівського, Токмацького районів.

З метою підвищення якості формування Національного архівного фонду та кваліфікації працівників архівних установ, діловодних служб і відомчих архівів установ - джерел комплектування фахівцями Державного архіву регулярно проводяться семінари. У минулому році проведено два тематичних семінари для працівників архівних відділів та трудових архівів, семінар - практикум з питань діловодства та архівної справи для установ та організацій - джерел комплектування. Співробітники Державного архіву області взяли участь в роботі 2 семінарів та 8 курсів підвищення кваліфікації, які проводилися Запорізьким центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, рядом інших установ та організацій міста.

Архівними відділами проведено 27 семінарів, прийнято участь у роботі 39 семінарів, які проводилися іншими установами, де проведені заняття з питань діловодства та архівної справи.

З метою контролю над дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, станом діловодства та архівної справи, збереженням документів і своєчасною передачею їх на архівне зберігання, Державним архівом протягом 2014 проведено перевірки роботи 5 архівних відділів та 2 трудових архівів, 122 перевірки організацій обласного рівня. Архівними відділами проведено 362 перевірки районних, міських і сільських організацій.

Інформаційна діяльність архівних установ області та організація використання документів в минулому році була спрямована на висвітлення актуальних питань історії України.

Протягом року зацікавленим організаціям було підготовлено 7 ініціативних інформувань.

За документами архіву підготовлено 20 виставок документів, які експонувалися як в приміщенні архіву, так і на веб-сайтах Державного архіву, Запорізької облдержадміністрації, прийнято участь у всеукраїнських онлайнових виставках, організованих Державною архівною службою.

У місцевій пресі опубліковано 8 статей, присвячених таким знаменним датам в історії України, як 23-річчя незалежності України, День Конституції України, День Соборності та свободи України, 74-річчя утворення Запорізької області, 200-річчя з Дня народження Т.Г.Шевченка, річниця визволення України та Запорізької області від нацистської окупації, а також історії окремих підприємств і видатних земляків.

Не залишилися осторонь і архівні відділи, які активно працювали у сфері використання документів. Ними було підготовлено 1 ініціативне інформування, 16 виставок документів, 1 радіопередача, 10 публікацій в місцевій пресі про соціально-економічний розвиток районів і міст області за період незалежності, в ознаменування пам'ятних дат, стані архівної справи в районах та містах області.

Активніше за інших працювали на цій ділянці архівні відділи Кам’янсько-Дніпровської, Куйбишевської, Михайлівської райдержадміністрацій, Енергодарського міськради.

Архівними установами була організована робота близько 1 тис. Користувачів документної інформації, з них в Державному архіві - 423, в архівних відділах - 496 користувачів. У 2014 році у нас працювало 7 (в т. ч. в архівному відділі Куйбишевської райдержадміністрації - 1) дослідників іноземних держав.

Значну частину роботи архівних установ займає виконання запитів громадян та юридичних осіб.

Всього за рік виконано понад 2,4 тис. тематичних запитів, в т. ч. Державним архівом виконано близько 378 запитів, з них з позитивним результатом - 70%. Архівними відділами виконано понад 2 тис. тематичних запитів, в т. ч. з позитивним результатом - 96.

Одним з найважливіших ділянок роботи залишається виконання запитів соціально-правового характеру.

Всього за рік архівними установами області виконано понад 10,2 тис. запитів з них 86% з позитивним результатом. Державним архівом виконано 1,6 тис. запитів. Кількість звернень громадян України та іноземних держав із запитами соціально-правового характеру за 2014 зменшилася на 44%. Переважна тематика запитів: громадянський стан, заробітна плата, стаж роботи, втім, як і в архівних відділах. Розгляд звернень громадян з позитивним результатом склав 65%.

Архівними відділами виконано 8,6 тис. запитів, з них з позитивним результатом - 90%. Архівними відділами райдержадміністрацій виконано понад 1,7 тис., міськрад - понад 6,8 тис. запитів. Найбільша кількість запитів виконано архівними відділами Бердянської, Вільнянської, Запорізькій, Мелітопольської, Оріхівської, Пологівської, Приморської райдержадміністрацій, Запорізької (4 тис.), Бердянської (0,8 тис.), Енергодарської (1,6 тис.) міськрад,

На особистому прийомі у 2014 році в архівних установах було розглянуто понад 6,6 тис. звернень, з них в Державному архіві - 786, в архівних відділах райдержадміністрацій - 1,6 тис., міськрад - 4,2 тис.

Разом з тим, у діяльності архівних установ області залишається низка проблем і недоліків, які вимагають невідкладних рішень.

Розпорядженням голови Розівської райдержадміністрації від 07.12.2012 № 417 «Про реорганізацію структури районної державної адміністрації» з 01.01.2013 архівний відділ Розівської райдержадміністрації перейменовано у сектор з питань архівної справи Розівської райдержадміністрації. Таке рішення не відповідає чинному законодавству, зокрема, абзац 2 статті 11, п. 13 частини першої статті 16, п. 18 частини першої статті 25, абзац 3 статті 42 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 28 Закону України «Про Національний архівних фонд та архівні установи».

Архівними відділами Бердянської, Енергодарської, Мелітопольської, Токмацької міськрад не вирішено питання надання відділам статусу юридичної особи, відповідно Примірного положення про архівний відділ міської ради республіканського (Автономної республіки Крим), обласного значення.

Так і не вирішено питання про виділення архівному відділу Бердянської міськради приміщення, яке б відповідало діючим нормам зберігання документів і правилам пожежної безпеки, хоча й багато зроблено для поліпшення умов зберігання документів. Не відповідає вимогам і приміщення архівного відділу Великобілозерської райдержадміністрації.

Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2014 № 71 «Про деякі питання оптимізації державних цільових програм та національних проектів, економії бюджетних коштів та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України», достроково припинено виконання Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки, що ускладнює вирішення питання посилення режиму пожежної безпеки, поліпшення охоронно-пожежного стану архівних установ області (на виконання наказу Укрдержархіву від 15.08.2012 № 145 «Про посилення протипожежного захисту в архівних установах»).

Потребує активізації робота з підключення архівних відділів до мережі Інтернет, створення власних веб-сайтів або сторінок на сайтах райдержадміністрацій та міськрад.

Залишається низьким рівень упорядкування документів в установах міст Запоріжжя (49%) та Мелітополя (44%), Василівського (58%) Запорізького (39%), Приазовського (49%), Чернігівського (59%) районів.

У 2014 змінилася тенденція до скорочення кількості документів, які зберігаються в організаціях області понад встановлені строки. Незначно збільшилася кількість таких справ у Запорізькому, Новомиколаївському та Чернігівському районах, місті Запоріжжя. Це пов'язано з відсутністю необхідних площ в архівних відділах і несвоєчасним упорядкуванням документів установами.

Найбільша кількість документів НАФ понад встановлені строки зберігається в установах Якимівського, Василівського, Запорізького, Мелітопольського, Новомиколаївського, Оріхівського, Приазовського, Чернігівського районів, міста Запоріжжя.

Пріоритетні напрямки розвитку

архівної галузі Запорізького регіону у 2015 році

1. Забезпечення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, станом діловодства та архівної справи, збереженням архівних документів на підприємствах, в установах, організаціях-джерелах формування Національного архівного фонду.

2. Забезпечення належних умов для гарантованої збереженості архівних документів, проведення заходів щодо посилення пожежної та охоронної безпеки приміщень архівних установ.

3. Проведення заходів з організації широкого використання архівної інформації для забезпечення наукових, соціальних і культурних потреб громадян, забезпечення вільного доступу громадськості до архівних документів.

4. Виконання завдань і заходів, визначених наказом Укрдержархіву від 15.08.2012 № 145 «Про посилення протипожежного захисту в архівних установах», проведення заходів щодо посилення охоронної безпеки архівних установ, забезпечення надійності експлуатації інженерних систем.

5. Виконання завдань і заходів Програми розвитку архівної справи в Запорізькій області на 2013-2015 рр.;

6. Виконання завдань Програми здійснення контролю наявності, стану і руху документів Національного архівного фонду архівними установами Запорізької області на 2015-2019 роки;

7. Інформатизація архівної справи, впровадження інформаційно-пошукових систем, створення та інформаційне супровід власних веб-сайтів або сторінок на веб-сайтах райдержадміністрацій, міськрад, впровадження електронного документообігу, підключення архівних відділів до мережі Інтернет;

8. Активна участь у заходах до 70-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, 25-річчю прийняття Декларації про державний суверенітет України;

9. Забезпечення створення страхового фонду та фонду користування на документи НАФ.

10. Проведення заходів з дотримання нормативних вимог до організації своєчасного обліку документів, які надходять на державне зберігання; звірка та уточнення облікових документів.

11. Забезпечення своєчасного виконання звернень і запитів громадян та установ, організацій, підприємств.

12. Виявлення установ-джерел формування НАФ, в яких запроваджено електронний документообіг, що відповідає вимогам Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», і в діяльності яких створюються електронні документи з електронним цифровим підписом.

13. Забезпечення надання платних послуг.

14. Систематичне підвищення кваліфікації архівних кадрів, поповнення кадрового резерву молодими спеціалістами, запобігання проявам корупції.

15. Постійне оновлення інформації на веб-сайті Державного архіву Запорізької

 

Директор Державного архіву Запорізької області

О.С. Тедєєв

 

Протокол переговорів щодо закупівлі послуг теплопостачання

ПРОТОКОЛ

переговорів щодо закупівлі послуг в рамках проведення переговорної процедури закупівлі

02.03. 2015р. м. Запоріжжя, вул. Українська, 48

11.00 год.


замовник: Державний архів Запорізької області

Учасник: Концерн «Міські теплові мережі»


ПРИСУТНІ:

Пилявська О.Л. заступник директора Державного архіву Запорізької області голова комітету з конкурсних торгів;

Штефан А.В. – науковий співробітник відділу формування НАФ та діловодства, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів;

Бондар В.О. – головний спеціаліст-керівник режимно-секретної служби, член комітету з конкурсних торгів;

Видавська О.В. − головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи, член комітету з конкурсних торгів.


ЗАПРОШЕНІ:

Представник учасника процедури закупівлі: заступник генерального директора з питань роботи зі споживачами Концерну «Міські теплові мережі» Цегельник Тетяна Іванівна.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Розгляд питань щодо проведення переговорної закупівлі послуг за кодом ДК продукції та послуг 016:2010: 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (Теплова енергія) на об’єкти Державного архіву Запорізької області у Концерну «Міські теплові мережі».


СЛУХАЛИ:

Пилявську О.Л., голову комітету з конкурсних торгів Державного архіву Запорізької області.

Вона повідомила про необхідність проведення переговорної закупівлі послуг з постачання теплової енергії в гарячій воді на об’єкти Державного архіву Запорізької області у Концерну «Міські теплові мережі».

Системи теплопостачання будівель Державного архіву Запорізької області приєднані до мереж, які належать Концерну «Міські теплові мережі», і обслуговуються філіями Концерну в Орджонікідзевському та Жовтневому районах м. Запоріжжя.

Концерн «Міські теплові мережі» є одним з найбільших комунальних теплопостачальних підприємств міста Запоріжжя. Основною метою діяльності Концерну є здійснення виробничо-технічної діяльності, спрямованої на надійне та безперебійне забезпечення споживачів тепловою енергією. Згідно зі статтями 5 та 6 Закону України «Про природні монополії» до сфери діяльності суб’єктів природних монополій віднесено, зокрема, транспортування теплової енергії, а виробництво та постачання теплової енергії віднесено до суміжних ринків. Концерн «Міські теплові мережі» має ліцензії серії АВ №597460, серії АВ №597461, серії АВ №597462 на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії), на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та на право провадження діяльності з постачання теплової енергії.

У Зведеному переліку суб’єктів природних монополій від 14.02.2015р., який оприлюднений на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=108326&schema=main), в позиції № 365 розміщено Концерн «Міські теплові мережі» як суб’єкт, що займає монопольне становище в Запорізькій області у сфері транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

Відповідно до ст. 19 Закону України від 24.06.2004 № 1875-IV «Про житлово – комунальні послуги» зі змінами виконавцем послуг з централізованого постачання гарячої води для об’єктів усіх форм власності є суб’єкт господарювання з постачання теплової енергії (теплопостачальна організація), тобто для нашої установи це − Концерн «Міські теплові мережі».

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII – «відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи», замовником застосовується переговорна процедура закупівлі.

Тому, керуючись пп.2 п.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель», Концерн «Міські теплові мережі» 24.02.2015 було запрошено до участі у переговорах для подальшого укладення договору про закупівлю послуг.

Зауважила про те, що Державний архів Запорізької області не має орендаторів – суб’єктів підприємницької діяльності.

Концерном було надано до переговорів необхідний пакет документів відповідно до Закону України 10.04.2014 № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель».

Переговорна процедура була запланована відповідно до річного плану закупівель Державного архіву Запорізької області на 2015 рік, який оприлюднено на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі».

Вартість предмета закупівлі була визначена за розміром розмір бюджетного призначення за кошторисом Державного архіву Запорізької області на 2015 рік, а саме:

Лот № 1 (корпус 2 Орджонікідзевський район м. Запоріжжя) – 207824,00 грн. (двісті сім тисяч вісімсот двадцять чотири гривні 00 копійок, у тому числі ПДВ – 34637,33 грн. (тридцять чотири тисячі шістсот тридцять сім гривень 33 коп.); обсяг теплової енергії − 153,785 Гкал;

Лот № 2 (корпус 1 Жовтневий район м. Запоріжжя) – 243251,00 грн. (двісті сорок три тисячі двісті п’ятдесят одна гривна 00 копійок, у тому числі ПДВ – 40541,83 грн. (сорок тисяч п’ятсот сорок одна гривна 83 коп.); обсяг теплової енергії − 180 Гкал.

Строк надання послуг: січень 2015 року – грудень 2015 року. Під час підготовки договорів про закупівлю послуг теплопостачання необхідно врахувати, що згідно зі статтею 631 Цивільного кодексу України умови договорів застосовуються до відносин між Сторонами, які виникли до їх укладення – з 01.01.2015. Відносини підтверджуються листом Державного архіву Запорізької області від 30.12.2014 № 01-26/0093 «Про надання послуг теплопостачання на об’єкти Державного архіву Запорізької області».

Вартість предмета закупівлі та обсяги теплової енергії визначені виключно за розміром бюджетного призначення за кошторисом Державного архіву Запорізької області на 2015 рік і є значно нижчими від очікуваних обсягів теплової енергії на 2015 рік – за філією Концерну «МТМ» Орджонікідзевського району – 220 Гкал, за філією Концерну «МТМ» Жовтневого району – 386,29 Гкал.

Заплановані обсяги теплової енергії на 2015 рік є нижчими навіть за фактичне споживання у 2014 році: за філією Концерну «МТМ» Орджонікідзевського району – 185,178 Гкал, за філією Концерну «МТМ» Жовтневого району – 218,24 Гкал.

Враховуючи складне фінансове становище, Пилявською О.Л. внесено пропозицію погодитись із запланованою вартістю предмета закупівлі та обсягами теплової енергії на 2015 рік і взяти їх до уваги для підготовки договорів про закупівлю послуг теплопостачання.

Виступили:

Цегельник Т.І., заступник генерального директора з питань роботи зі споживачами Концерну «Міські теплові мережі».

Погодила ціну пропозиції та обсяги теплової енергії для об’єктів Державного архіву Запорізької області на термін з 01.01.2015 по 31.12.2014:

до Лоту № 1 (корпус 2 Державного архіву Запорізької області, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б) – 153,785 Гкал на суму 207824,00 грн. з ПДВ;

до Лоту № 2 (корпус 1 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, вул. Українська, 48) – 180 Гкал на суму 243251,00 грн. з ПДВ.

УХВАЛИЛИ:

Замовником (Державним архівом Запорізької області) та представником учасника (Концерн «Міські теплові мережі») здійснена домовленість про таке:

найменування предмета закупівлі: код – 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (Теплова енергія);

процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі;

найменування учасника, місцезнаходження: Концерн «Міські теплові мережі», м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 137, 69091;

місце надання послуг:

Лот № 1 – корпус 2 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б, 69054);

Лот № 2 – корпус 1 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095 – за адресою замовника);

інформація про ціну пропозиції:

Лот № 1 – 207824,00 грн. (двісті сім тисяч вісімсот двадцять чотири гривні 00 копійок, у тому числі ПДВ – 34637,33 грн. (тридцять чотири тисячі шістсот тридцять сім гривень 33 коп.)

Лот № 2 – 243251,00 грн. (двісті сорок три тисячі двісті п’ятдесят одна гривна 00 копійок, у тому числі ПДВ – 40541,83 грн. (сорок тисяч п’ятсот сорок одна гривна 83 коп.);

обсяг надання послуг:

Лот № 1 – 153,785 Гкал;

Лот № 2 – 180 Гкал;

джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України;

строк надання послуг: січень 2015 року – грудень 2015 року.

умови застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до пп.2 п.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.


Голова комітету О.Л. Пилявська

Секретар комітету А.В. Штефан

Член комітету В.О. Бондар

О.В. Видавська


Від Учасника:

Заступник генерального директора

з питань роботи зі споживачами

Концерну «Міські теплові мережі» Т.І. Цегельник

 

Звіт про результати проведення переговорної процедури

ЗВІТ

про результати проведення переговорної процедури закупівлі

1 від 02.04.2015

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний архів Запорізької області.

1.2. Код за ЄДРПОУ: 03494617.

1.3. Місцезнаходження: вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса) Пилявська Ольга Леонідівна, заступник директора Державного архіву Запорізької області, вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095, тел. (0612) 62 11 21, факс (0612) 62 24 31, е-mail: dazo@zp.ukrtel.net.

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування: Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води − код Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010 − 35.30.1.

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

Лот № 1 – 153,785 Гкал;

Лот № 2 – 180 Гкал.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

Лот № 1 – корпус 2 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б, 69054);

Лот № 2 – корпус 1 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095 – за адресою замовника).

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень 2015 року – грудень 2015 року.

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі: www.archivzp.gov.ua.

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 12.03.2015, №082251, «ВДЗ» №210(12.03.2015).

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 082251/1 від 12.03.2015р.

3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 19.03.2015р., №090087, «ВДЗ» №215(19.03.2015).

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 01.04.2015, №102751, «ВДЗ» №224(01.04.2015).

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 24.02.2015.

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 02.03.2015, час: 11-00, вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, каб. 2.

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):

Лот № 1 – 207824,00 грн. (двісті сім тисяч вісімсот двадцять чотири гривні 00 копійок, у тому числі ПДВ – 34637,33 грн. (тридцять чотири тисячі шістсот тридцять сім гривень 33 коп.);

Лот № 2 – 243251,00 грн. (двісті сорок три тисячі двісті п’ятдесят одна гривна 00 копійок, у тому числі ПДВ – 40541,83 грн. (сорок тисяч п’ятсот сорок одна гривна 83 коп.)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Концерн «Міські теплові мережі».

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32121458.

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: бул. Гвардійський, 137, м. Запоріжжя, 69091, тел. (061) 2222222, факс (061) 2240855.

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю;

Лот № 1 – 26.03.2015; 207824,00 грн. (двісті сім тисяч вісімсот двадцять чотири гривні 00 копійок, у тому числі ПДВ – 34637,33 грн. (тридцять чотири тисячі шістсот тридцять сім гривень 33 коп.);

Лот № 2 – 26.03.2015; 243251,00 грн. (двісті сорок три тисячі двісті п’ятдесят одна гривна 00 копійок, у тому числі ПДВ – 40541,83 грн. (сорок тисяч п’ятсот сорок одна гривна 83 коп.)

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі.

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель": Державний архів Запорізької області, як замовник, не встановлював кваліфікаційні критерії та не визначав перелік документів для учасника відповідно до пункту 3 (абз. 2, пп. 2) статті 16 Закону України від 10 квітня 2014 року № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель».

11. Інша інформація.

12. Склад комітету з конкурсних торгів:

Пилявська О.Л., голова комітету з конкурсних торгів;

Тарасенко О.В., начальник фінансово-господарчого відділу – головний бухгалтер, заступник голови комітету з конкурсних торгів;

Штефан А.В., науковий співробітник відділу формування НАФ та діловодства, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів;

Бондар В.О., головний спеціаліст – керівник режимно-секретної служби, член комітету з конкурсних торгів;

Видавська О.В., головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи, член комітету з конкурсних торгів.

 

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора Державного архіву Запорізької області

О.Л. Пилявська

 

Інформація про результати проведення переговорної процедури

Номер оголошення, номер і дата бюллетня

№102751, "ВДЗ" №224(01.04.2015) від 01.04.2015

Реєстраційний номер документа

15035XX341064

 

Квитанція №100988793 від 2015-03-28
Документ №937174 дата подання 2015-03-27 09:17:29

ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний архів Запорізької області.

1.2. Код за ЄДРПОУ: 03494617.

1.3. Місцезнаходження: вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095.

2. Джерело фінансування закупівлі. кошти Державного бюджету України.

3. Інформація про предмет закупівлі.

3.1. Найменування предмета закупівлі Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води − код Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010 − 35.30.1.

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

Лот № 1 – 153,785 Гкал;

Лот № 2 – 180 Гкал.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

Лот № 1 – корпус 2 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б, 69054);

Лот № 2 – корпус 1 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095 – за адресою замовника).

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень 2015 року – грудень 2015 року.

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної процедури закупівлі: www.archivzp.gov.ua.

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 12.03.2015, №082251, «ВДЗ» №210(12.03.2015).

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 12.03.2015, № 082251/1.

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 19.03.2015, №090087, «ВДЗ» №215(19.03.2015).

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 24.02.2015.

6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Концерн «Міські теплові мережі».

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32121458.

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: бул. Гвардійський, 137, м. Запоріжжя, 69091, тел. (061) 2222222, факс (061) 2240855.

7. Результат проведення процедури закупівлі.

7.1. Дата акцепту пропозиції:

лот 1 - Концерн «Міські теплові мережі» - 13.03.2015.

лот 2 - Концерн «Міські теплові мережі» - 13.03.2015.

7.2. Дата укладення договору про закупівлю:

лот 1 - Концерн «Міські теплові мережі» - 26.03.2015.

лот 2 - Концерн «Міські теплові мережі» - 26.03.2015.

7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

Лот № 1 – 207824,00 грн. (двісті сім тисяч вісімсот двадцять чотири гривні 00 копійок) з ПДВ;

Лот № 2 – 243251,00 грн. (двісті сорок три тисячі двісті п’ятдесят одна гривна 00 копійок) з ПДВ;

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

8. Відміна процедури закупівлі.

8.1. Дата прийняття рішення.

8.2. Підстава.

 

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора Державного архіву Запорізької області

О.Л. Пилявська

 

Повідомлення про акцепт за результатами застосування переговорної процедури

Номер оголошення, номер і дата бюллетня

№090087, "ВДЗ" №215(19.03.2015) від 19.03.2015

Реєстраційний номер документа

15034XX308726

Номер оголошення, номер і дата бюллетня

№082251, "ВДЗ" №210(12.03.2015) від 12.03.2015

 

Квитанція №100971333 від 2015-03-17
Документ №913981 дата подання 2015-03-16 08:47:56
Вхідний номер на порталі №15034XX308726

ПОВІДОМЛЕННЯ

про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1. Найменування: Державний архів Запорізької області.

1.2. Код за ЄДРПОУ: 03494617.

1.3. Місцезнаходження: вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095.

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води − код Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010 − 35.30.1; 2 лоти – лот № 1 − Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води − 153,785 Гкал; лот № 2 − Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води − 180 Гкал.

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

Лот № 1 – 153,785 Гкал;

Лот № 2 – 180 Гкал.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

Лот № 1 – корпус 2 Державного архіву Запорізької області (проспект Леніна, 162б, м. Запоріжжя, 69054);

Лот № 2 – корпус 1 Державного архіву Запорізької області (вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095 – за адресою замовника).

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень 2015 року – грудень 2015 року.

3. Процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі.

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №082251, «ВДЗ» № 210(12.03.2015) від 12.03.2015.

5. Учасник-переможець (учасники-переможці).

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Концерн «Міські теплові мережі».

5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32121458.

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: бул. Гвардійський, 137, м. Запоріжжя, 69091, тел. (061) 2222222, факс (061) 2240855.

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):

Лот № 1 – 207824,00 грн. (двісті сім тисяч вісімсот двадцять чотири гривні 00 копійок) з ПДВ;

Лот № 2 – 243251,00 грн. (двісті сорок три тисячі двісті п’ятдесят одна гривна 00 копійок) з ПДВ;

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі): 13.03.2015.

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода): не раніше 26.03.2015.

 

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора Державного архіву Запорізької області

О.Л. Пилявська

 

Обгрунтування застосування переговорної процедури

Номер оголошення, номер і дата бюллетня

№082251, "ВДЗ" №210(12.03.2015) від 12.03.2015

 

Квитанція №100958999 від 2015-03-07
Документ №899111 дата подання 2015-03-06 09:27:02
Номер на порталі №07032015/15225278


ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний архів Запорізької області.

1.2. Код за ЄДРПОУ: 03494617.

1.3. Місцезнаходження: вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Пилявська Ольга Леонідівна, заступник директора Державного архіву Запорізької області, вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095, тел. (0612) 62 11 21, факс (0612) 62 24 31, е-mail: dazo@zp.ukrtel.net.

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі: 05.03.2015.

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води − код Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010 − 35.30.1;

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

Лот № 1 – 153,785 Гкал;

Лот № 2 – 180 Гкал.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

Лот № 1 – корпус 2 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б, 69054);

Лот № 2 – корпус 1 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095 – за адресою замовника).

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень 2015 року – грудень 2015 року.

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: Концерн «Міські теплові мережі».

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32121458.

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс. бул. Гвардійський, 137, м. Запоріжжя, 69091, тел. (061) 2222222, факс (061) 2240855.

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до пп.2 п.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі:

Системи теплопостачання будівель Державного архіву Запорізької області приєднані до мереж, які належать Концерну «Міські теплові мережі», і обслуговуються філіями Концерну в Орджонікідзевському та Жовтневому районах м. Запоріжжя.

Концерн «Міські теплові мережі» є одним з найбільших комунальних теплопостачальних підприємств міста Запоріжжя. Основною метою діяльності Концерну є здійснення виробничо-технічної діяльності, спрямованої на надійне та безперебійне забезпечення споживачів тепловою енергією. Згідно зі статтями 5 та 6 Закону України «Про природні монополії» до сфери діяльності суб’єктів природних монополій віднесено, зокрема, транспортування теплової енергії, а виробництво та постачання теплової енергії віднесено до суміжних ринків. Концерн «Міські теплові мережі» має ліцензії серії АВ №597460, серії АВ №597461, серії АВ №597462, серії АД №073945 на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії), на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та на право провадження діяльності з постачання теплової енергії, на право провадження діяльності з виробництва теплової енергії на теплоцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.

У Зведеному переліку суб’єктів природних монополій від 14.02.2015р., який оприлюднений на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=108326&schema=main), в позиції № 365 розміщено Концерн «Міські теплові мережі» як суб’єкт, що займає монопольне становище в Запорізькій області у сфері транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

Відповідно до ст. 19 Закону України від 24.06.2004 № 1875-IV «Про житлово – комунальні послуги» зі змінами виконавцем послуг з централізованого постачання гарячої води для об’єктів усіх форм власності є суб’єкт господарювання з постачання теплової енергії (теплопостачальна організація), тобто для нашої установи це − Концерн «Міські теплові мережі».

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII – «відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи», замовником застосовується переговорна процедура закупівлі.

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.

- розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій», яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2012 р. за № 2119/22431;

- Зведений перелік суб’єктів природних монополій станом на 14.02.2015р., оприлюднений на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=108326&schema=main);

- постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» від 28.11.2014 № 640 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб релігійних організацій Концерну «Міські теплові мережі» (м. Запоріжжя)».

 

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора Державного архіву Запорізької області

О.Л. Пилявська

 

Інформація про застосування переговорної процедури

Номер оголошення, номер і дата бюллетня

№082251, "ВДЗ" №210(12.03.2015) від 12.03.2015

Реєстраційний номер документа

15032XX289300

 

Квитанція №100958984 від 2015-03-07
Документ №899094 дата подання 2015-03-06 09:25:10
Вхідний номер на порталі №15032XX289300

 


ІНФОРМАЦІЯ

про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний архів Запорізької області.

1.2. Код за ЄДРПОУ: 03494617.

1.3. Місцезнаходження: вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35219001008989 в ГУДКСУ в Запорізькій області, р/р 35224201008989 в ГУДКСУ в Запорізькій області, МФО 813015

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Пилявська Ольга Леонідівна, заступник директора Державного архіву Запорізької області, вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095, тел. (0612) 62 11 21, факс (0612) 62 24 31, е-mail: dazo@zp.ukrtel.net.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: розмір бюджетного призначення за кошторисом − 451075,00 (чотириста п’ятдесят одна тисяча сімдесят п’ять) грн. 00 коп.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.archivzp.gov.ua.

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі: Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води − код Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010 − 35.30.1;

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

Лот № 1 – 153,785 Гкал;

Лот № 2 – 180 Гкал.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

Лот № 1 – корпус 2 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б, 69054);

Лот № 2 – корпус 1 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095 – за адресою замовника).

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень 2015 року – грудень 2015 року.

5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Концерн «Міські теплові мережі», м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 137, 69091, заступник генерального директора з питань роботи зі споживачами Концерну «Міські теплові мережі» Цегельник Тетяна Іванівна, тел. (061) 2222222, факс (061) 2240855.

6. Інформація про ціну пропозиції:

Лот № 1 – 207824,00 грн. (двісті сім тисяч вісімсот двадцять чотири гривні 00 копійок) з ПДВ;

Лот № 2 – 243251,00 грн. (двісті сорок три тисячі двісті п’ятдесят одна гривна 00 копійок) з ПДВ;

7. Умова застосування переговорної процедури: відповідно до пп.2 п.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

8. Додаткова інформація.

 

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора Державного архіву Запорізької області

О.Л. Пилявська

 

Протокол переговорів щодо закупівлі послуг охоронців

ПРОТОКОЛ

переговорів щодо закупівлі послуг в рамках проведення переговорної процедури закупівлі

20.03.2015 м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, каб. 2

10.00 год.


замовник: Державний архів Запорізької області

Учасник: Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області


ПРИСУТНІ:

Пилявська О.Л. заступник директора Державного архіву Запорізької області голова комітету з конкурсних торгів;

Тарасенко О.В.– начальник фінансово-господарчого відділу – головний бухгалтер, заступник голови комітету з конкурсних торгів;

Штефан А.В. – науковий співробітник відділу формування НАФ та діловодства, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів;

Бондар В.О. – головний спеціаліст-керівник режимно-секретної служби, член комітету з конкурсних торгів;

Видавська О.В. − головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи, член комітету з конкурсних торгів.


ЗАПРОШЕНІ:

Представник учасника процедури закупівлі: начальник Жовтневого МВ Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області Отцов Андрій Олексійович.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Розгляд питань щодо проведення закупівлі послуг за кодом ДК продукції та послуг 016:2010: 84.24.1 (послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки), послуг охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області в Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області за рахунок коштів місцевих бюджетів.


СЛУХАЛИ:

Пилявську О.Л., голову комітету з конкурсних торгів Державного архіву Запорізької області.

Вона повідомила про нагальну необхідність у закупівлі послуг за кодом ДК продукції та послуг 016:2010: 84.24.1 (послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки) − послуг охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області в Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

Згідно з рішенням Запорізької обласної ради від 05.03.2015 № 33 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 16.01.2015 № 12 «Про обласний бюджет на 2015 рік» за Програмою розвитку архівної справи у Запорізькій області на 2013-2015 роки, затвердженою рішенням сесії обласної ради від 22.11.2012 № 14 із змінами, Державному архіву Запорізької області заплановано виділити кошти субвенції обласного бюджету державному бюджету в сумі 534,0 тис. грн. для закупівлі послуг у сфері громадського порядку та громадської безпеки, послуг охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області в Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

Для цього Державним архівом Запорізької області заплановано переговорну процедуру закупівлі послуг у сфері громадського порядку та громадської безпеки за кодом Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010 − 84.24.1, строк надання послуг: березень 2015 року − грудень 2015 року. Річний план закупівлі 16.03.2015 оприлюднено на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі».

Застосувати переговорну процедуру закупівлі послуг в Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області було заплановано у зв’язку з тим, що постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності» передбачено, що Державні архіви та їхні сховища підлягають обов’язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ.

Тому, враховуючи пп.2 п.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель», Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області було запрошено до участі у переговорах для подальшого укладення договору про закупівлю послуг охоронців.

На запит архіву від 16.03.2015 № 01-26/0198, відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 39 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII, УДСО надало необхідний пакет документів про відповідність кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII:

довідку про наявність достатньої кількості персоналу відповідної кваліфікації для надання послуг з забезпечення безпеки від 18.03.2015 № 19/2-493Рб;

довідку щодо дозволу або ліцензії на виконання певних робіт та послуг від 18.03.2015 № 19/2-494Рб;

довідку про наявність підстав для застосування процедури закупівлі від 18.03.2015 № 19/2-495Рб;

довідку про виконання аналогічних договорів та досвід роботи від 18.03.2015 № 19/2-496Рб;

довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання замовлення від 18.03.2015 № 19/2-497Рб;

баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 р., звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2014 рік, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 р., довідка Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» від 19.03.2015 № 32-05/139 про відсутність заборгованості за кредитами, відсотками.

Також було надано для ознайомлення копії наказу про призначення керівника УДСО, положення про Управління, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Серія А00 № 207837, витягу та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідки про взяття на облік платника податків від 13.05.2010 № 34/10/29-028, свідоцтва № 100150345 про реєстрацію платника податку на додану вартість НБ № 060936, ліцензії АЕ № 184858 на надання послуг з охорони власності та громадян.

Виступили:

Отцов А.О. − начальник Жовтневого МВ Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

Підтвердив початок відносин між Управлінням Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області та Державним архівом Запорізької області з 21.03.2015, з 8.00 год., й запропонував ціну пропозиції для закупівлі послуг у сфері громадського порядку та громадської безпеки (послуг охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області) з 21.03.2015 по 31.12.2015 від УДСО у розмірі 534000,00 грн. (п’ятсот тридцять чотири тисячі гривень 00 копійок) з ПДВ.

УХВАЛИЛИ:

Замовником (Державним архівом Запорізької області) та представником учасника (Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області) здійснена домовленість про таке:

найменування предмета закупівлі: послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки − код Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010 − 84.24.1.;

обсяг надання послуг: послуги охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області;

процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі;

найменування учасника, його адреса: Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 15, 69002;

ціна пропозиції: 534000,00 грн. (п’ятсот тридцять чотири тисячі гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ – 89000,00 (вісімдесят дев’ять тисяч гривень 00 коп.);

джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів;

місце надання послуг: вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095, проспект Леніна, 162б, м. Запоріжжя, 69054;

строк надання послуг: березень 2015 року – грудень 2015 року.

умови застосування процедури закупівлі: відповідно до пп.2 п.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

Одержані від учасника документи підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII.

 

Голова комітету

О.Л. Пилявська

Заступник голови комітету

О.В. Тарасенко

Секретар комітету

А.В. Штефан

Члени комітету

В.О. Бондар

О.В. Видавська

 

Від Учасника:

Начальник Жовтневого МВ

Управління Державної служби

охорони при ГУМВС України

в Запорізькій області А.О. Отцов

 

Повідомлення про акцепт за результатами застосування переговорної процеду

Номер оголошення, номер і дата бюллетня

№101682, "ВДЗ" №223(31.03.2015) від 31.03.2015

Реєстраційний номер документа

15035XX337730

 

Квитанція №100987906 від 2015-03-27
Документ №936252 дата подання 2015-03-26 10:42:55

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1. Найменування: Державний архів Запорізької області.

1.2. Код за ЄДРПОУ: 03494617.

1.3. Місцезнаходження вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095.

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки − код Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010 − 84.24.1.

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095 (за адресою замовника), проспект Леніна, 162б, м. Запоріжжя, 69054.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг березень – грудень 2015 року.

3. Процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі.

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №096457, «ВДЗ» №219(25.03.2015) від 25.03.2015.

5. Учасник-переможець (учасники-переможці).

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 08596891.

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс вул. Запорізька, 15, м. Запоріжжя, 69002, тел. (0612) 13 11 32, телефакс (0612) 62 20 11.

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі): 534000,00 грн. (п’ятсот тридцять чотири тисячі гривень 00 копійок) з ПДВ.

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі): 26.03.2015.

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода): не раніше 14.04.2015.

 

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора Державного архіву Запорізької області

О.Л. Пилявська

 

Обгрунтування застосування переговорної процедури

Номер оголошення, номер і дата бюллетня

№096457, "ВДЗ" №219(25.03.2015) від 25.03.2015

 

Квитанція №100981927 від 2015-03-21
Документ №925848 дата подання 2015-03-20 13:35:04
Номер на порталі №21032015/82274459

 


ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування переговорної процедури закупівлі


1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний архів Запорізької області.

1.2. Код за ЄДРПОУ: 03494617.

1.3. Місцезнаходження: вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Пилявська Ольга Леонідівна, заступник директора Державного архіву Запорізької області, вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095, тел. (0612) 62 11 21, факс (0612) 62 24 31, е-mail: dazo@zp.ukrtel.net.

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі: 20.03.2015.

2. Інформація про предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки − код Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010 − 84.24.1.

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095, проспект Леніна, 162б, м. Запоріжжя,69054.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: березень 2015 року – грудень 2015 року.

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 08596891.

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: вул. Запорізька, 15, м. Запоріжжя, 69002, тел. (0612) 13 11 32, факс (0612) 62 20 11.

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до пп.2 п.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі: постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності» передбачено, що Державні архіви та їхні сховища підлягають обов’язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ, тому з територіальним підрозділом Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ у Запорізькій області (Управлінням Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області) проведено переговори щодо закупівлі послуг охоронців.

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності» із змінами та доповненнями.

 

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора Державного архіву Запорізької області

О.Л. Пилявська