Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

РІШЕННЯ №5

РІШЕННЯ

колегії Державного архіву Запорізької області

24.04.2013

м. Запоріжжя

№ 5

Про стан виконавської дисципліни та контрольної діяльності у Державному архіві Запорізької області за І квартал 2013 року

Заслухавши інформацію заступника директора Пилявської О.Л., колегія констатує, що Державним архівом Запорізької області вживаються заходи щодо зміцнення виконавської дисципліни та вдосконалення контрольної діяльності.

Стан виконавської дисципліни постійно аналізується, що значною мірою впливає на її покращення. На нарадах у директора щотижня розглядаються питання щодо контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та дорученнями Укрдержархіву, розпорядженнями голови облдержадміністрації планів та завдань, запитів та заяв громадян, депутатських запитів та звернень, дотримання виконавської дисципліни.

Питання про стан виконавської дисципліни, контрольної діяльності систематично (щокварталу) розглядаються на засіданнях колегії архіву. У І кварталі 2013 року питання «Щодо організації контрольної діяльності та стану виконавської дисципліни в Державному архіві Запорізької області у 2012 році» розглядалося на засіданні колегії 23.01.2013, прийнято відповідне рішення за № 6.

На нарадах директора з керівниками структурних підрозділів розглядалися питання виконавської дисципліни, виконання документів облдержадміністрації та Державної архівної служби: 11.02.2013, 27.02.2013, 15.04.2013.

Контрольна діяльність архіву регламентована Положенням про Державний архів Запорізької області, яке затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 04.03.2013 № 100, Порядком здійснення контролю, перевірки виконання документів та моніторингу виконавської дисципліни у Державному архіві Запорізької області, який затверджено наказом від 12.07.2012 № 53, Регламентом роботи Державного архіву, який затверджено наказом від 12.01.2012 № 4.

Наказом Державного архіву Запорізької області від 02.03.2012 № 21 «Про призначення відповідальних» зі змінами, внесеними згідно з наказом від 12.04.2013 № 28, призначено відповідального в Державному архіві Запорізької області за ведення діловодства та здійснення контрольної діяльності, за здійснення моніторингу термінів виконання контрольних документів у Державному архіві Запорізької області.

Контрольна діяльність здійснюється відповідно до квартальних планів роботи облдержадміністрації та планів роботи архіву.

Контроль за виконанням документів у Державному архіві Запорізької області, особливо за виконанням завдань, визначених Президентом України та відповідними власними розпорядчими документами покладено на керівництво.

Працівник, відповідальний за ведення діловодства, за здійснення контрольної діяльності та моніторингу термінів виконання контрольних документів в архіві щоденно здійснює моніторинг термінів виконання контрольних документів, у разі виявлення порушень виконавської дисципліни структурними підрозділами архіву під час виконання контрольних документів інформує заступника директора, першого числа кожного місяця подає заступнику директора аналітичну інформацію за попередній місяць про хід виконання документів в архіві та про стан виконавської дисципліни, щокварталу, до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, готує довідку про документообіг та стан контрольної діяльності та надає її заступнику директора.

З метою забезпечення контролю за станом діловодства та умовами зберігання документів НАФ, дотриманням законодавства про архівну справу щоквартально плануються заходи: проведення комплексних перевірок роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад, проведення перевірок роботи архівних підрозділів в організаціях, установах та на підприємствах, розгляд результатів перевірок на засіданні колегії та засіданнях ЕПК.

За І квартал 2013 року проведено дві комплексних перевірки архівного відділу Новомиколаївської райдержадміністрації та сектору з питань архівної справи Розівської райдержадміністрації з питань здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, станом архівної справи та діловодства, упорядкуванням документів в установах – джерелах формування НАФ, забезпеченням формування, збереженості та обліку документів Національного архівного фонду. Довідки про результати перевіряння роботи архівних відділів надіслані до облдержадміністрації та головам райдержадміністрацій.

Під час перевірок архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення представниками Державного архіву Запорізької області значна увага приділяється виконанню працівниками цих відділів вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008.

За І квартал 2013 року проведено 7 комплексних перевірянь роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб – джерел комплектування Державного архіву Запорізької області (8 – у 2012 році, 7 - у 2011 році); 10 тематичних перевірянь щодо забезпечення збереженості документів, про виключення зі списку юридичних осіб – джерел формування НАФ, які передають документи до Державного архіву Запорізької області, наявності, стану та руху документів НАФ (9 – у 2012 році, 6– у 2011 році), 8 контрольних перевірянь щодо виконання пропозицій комплексних перевірянь, якості упорядкування документів (13 – у 2012 році, 9 - у 2011 році).

Проведено 14 перевірянь готовності підприємств, установ, організацій до передання справ постійного зберігання до Державного архіву Запорізької області (14 – у 2012 році, 13 – у 2011 році).

Контроль за дотриманням архівного законодавства здійснюється в ході проведення комплексних та тематичних перевірянь діяльності архівних відділів райдержадміністрацій, міськрад та підприємств, установ і організацій.

Контроль за своєчасним і якісним виконанням службових документів, що проходять через відділи, здійснюють їх керівники.

Контроль за виконанням рішень колегії, експертно-перевірної комісії, науково-методичної ради здійснюють їх секретарі і спеціалісти, на яких покладається контроль з конкретних питань.

За І квартал 2013 року в архіві зареєстровано 462 вхідних документів (318 – за аналогічний період минулого року, 252 – у 2011 році).

Вихідних документів зареєстровано 316 (261 – за аналогічний період минулого року, 254 у 2011 році).

Протягом кварталу директором держархіву було видано 25 наказів з основної діяльності, 25 – за цей період у 2012 році, 22 – у 2011 році.

Усі завдання виконано у встановлений термін. Порушень виконавської дисципліни протягом І кварталу 2013 року не було.

За результати роботи за 2012 рік головою Запорізької обласної державної адміністрації видано розпорядження від 20.02.2013 № 82 «Про поліпшення організації контролю та стану виконавської дисципліни». На виконання цього розпорядження в архіві було видано наказ від 28.03.2012 № 25 «Про виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 20.02.2013 № 82». Заступнику директора Пилявській О.Л., керівникам структурних підрозділів було доручено забезпечити постійне дотримання вимог Порядку здійснення моніторингу виконавської дисципліни в Запорізькій обласній державній адміністрації, який затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 17.10.2012 № 494; здійснювати дієвий контроль повноти та якості виконання завдань, визначених у документах; забезпечити обов’язкове ознайомлення новопризначених працівників з регламентуючими актами з питань організації роботи з документами.

Державний архів Запорізької області постійно працює над вдосконаленням форм та методів контролю за виконанням документів і покращенням виконавської дисципліни в установі.

Враховуючи зазначене, колегія Державного архіву Запорізької області

вирішила:

1. Інформацію заступника директора Пилявської О.Л. взяти до відома.

2. Заступнику директора Пилявській О.Л., начальникам відділів: забезпечити неухильне виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та дорученнями Укрдержархіву, розпорядженнями голови облдержадміністрації, систематично аналізувати та перевіряти стан цієї роботи.

3. Заступнику директора Пилявській О.Л., керівникам структурних підрозділів:

1) забезпечити постійне дотримання вимог Порядку здійснення моніторингу виконавської дисципліни в Запорізькій обласній державній адміністрації, який затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 17.10.2012 № 494;

2) забезпечити у 2013 році виконання наказу Державного архіву Запорізької області від 28.03.2012 № 25 «Про виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 20.02.2013 № 82» щодо поліпшення організації контролю та стану виконавської дисципліни

4. Заступнику директора Пилявській О.Л. до 29.04.2013 р. забезпечити підготовку проекту наказу про оголошення рішення колегії.

5. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника директора Державного архіву Запорізької області Пилявську О.Л.

Голова колегії О.С. Тедєєв

Секретар колегії А. А. Федько

РІШЕННЯ №4

РІШЕННЯ

колегії Державного архіву Запорізької області

24.04.2013

м. Запоріжжя

№ 4

Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за І квартал 2013 року

Колегія відмічає, що проведений аналіз роботи зі зверненнями громадян в Державному архіві Запорізької області свідчить, що  ця робота ведеться постійно і спрямована на її покращення.

Проводився постійний контроль за своєчасним і якісним виконанням запитів ветеранів війни та праці, інвалідів, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», громадян, громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Протягом І кварталу 2013 року надійшло запитів від інвалідів - 5, пенсіонерів - 118.

На особистому прийомі спеціалістами відділу інформації та використання документів було прийнято 251 громадянин, керівництвом архіву – 16, всього – 267 громадян.

У І кварталі 2013 року до Державного архіву Запорізької області надійшло 4 (чотири) звернення з Урядової телефонної «гарячої лінії».

Повторних і колективних запитів не надходило.

Було забезпечено здійснення безперешкодного і регулярного прийому громадян директором архіву, заступником директора, начальником відділу інформації та використання документів, згідно з наказом Державного архіву Запорізької області від 01.07.2009 № 23, а також спеціалістами відділу інформації та використання документів щотижня в робочий час, згідно із графіком особистого прийому, затвердженим наказом Державного архіву Запорізької області від 16.01.2012 № 7.

Громадяни, які мешкають за межами обласного центру, приймалися спеціалістами в день приїзду. Прийом громадян пільгових категорій проводився щоденно. З понеділка по п’ятницю в робочий час спеціалістами відділу інформації та використання документів у робочі дні з 8.00 до 17.00 здійснювалося надання консультацій та роз’яснень громадянам у телефонному режимі.

Діловодство по прийому громадян, що звернулись до держархіву, і виконання запитів соціально-правового характеру велося окремо від іншого діловодства. Реєстрацію запитів громадян проводив завідувач канцелярії. Діє комп’ютерна система обліку звернень громадян. Для обліку громадян та контролю за вирішенням питань, з якими вони звернулись на особистому прийомі до керівників архіву, велися журнали відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян і електронна реєстрація.

У І кварталі 2013 року до Державного архіву Запорізької області надійшло 979 звернень від громадян України, іноземних громадян та юридичних осіб (у І кварталі 2012 р. ‑ 798). Кількість питань, порушених у зверненнях – 979, з них виконано ‑ 791 (у І кварталі 2012 р. ‑ 822). Виконано з них із позитивним результатом – 510 запитів (64 %), переслано за належністю – 50 (у І кварталі 2012 р. – 509 (62 %).

За тематикою порушених питань вони розподілились таким чином:

– про акти цивільного стану – 256;

– про майнові права – 151;

– про підтвердження стажу роботи – 171;

– про заробітну плату – 43;

– про репресії та розкуркулення – 13;

– про примусове вивезення до Німеччини – 6;

– про нагородження орденами і медалями – 5;

– про підтвердження депутатської діяльності – 8;

– тематичних – 82;

– підтвердження родинних стосунків (родовід) – 8 та ін.

Протягом І кварталу 2013 року розгляд звернень громадян проводився відповідно до Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.96 № 393/96-ВР, порушень термінів розгляду звернень громадян не було.

На засіданні колегії 23.01.2013 розглядалося питання «Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за 2012 рік», було прийнято відповідне рішення.

На нарадах директора з керівниками структурних підрозділів Державного архіву Запорізької області 14.01.2013, 08.04.2013 заслуховувалися інформації начальника відділу інформації та використання документів Величко О.Г. про стан виконання запитів соціально-правового характеру, щодо порядку опрацювання та розгляду запитів, про роботу читальних залів архіву, були надані доручення.

19 лютого 2013 року, Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій проведено тематичний короткострокового семінар «Робота сучасних архівів в умовах діючої нормативно-методичної бази» для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та трудових архівів.

Робота із зверненнями громадян проводиться відповідно до вимог Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630.

Враховуючи зазначене колегія Державного архіву Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу інформації та використання документів Величко О. Г. взяти до відома.

2. Начальнику відділу інформації та використання документів Величко О. Г.:

2.1 забезпечити неухильне виконання вимог законодавства України щодо забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення; термін виконання – постійно;

2.2 забезпечувати постійний уважний розгляд звернень громадян, отриманих на Урядовій телефонній «гарячій лінії», від громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та оперативно вирішувати порушені у них питання;

2.3. посилити контроль за своєчасним та всебічним розглядом звернень громадян;

2.4. забезпечити надання інформації про стан роботи із зверненнями громадян до Укрдержархіву щопівроку, до облдержадміністрації – щоквартально.

3. Начальнику відділу інформації та використання документів Величко О. Г., завідувачу відділом фізичної збереженості документів Мурашку В.О. забезпечити регулярну, не рідше одного разу на квартал, підготовку та розміщення на веб-сайті Державного архіву Запорізької області інформації з найбільш актуальних питань, що хвилюють громадян, та відомостей про роботу зі зверненнями громадян.

4. Керівництву Державного архіву Запорізької області у ІІ кварталі ц.р. запланувати виїзний особистий прийом громадян.

5. Заступнику директора Пилявській О.Л. до 29.04.2013 забезпечити підготовку проекту наказу про оголошення рішення колегії.

6. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на директора Державного архіву Запорізької області Тедєєва О.С.

Голова колегії О.С. Тедєєв

Секретар колегії А.А. Федько

РІШЕННЯ №3

РІШЕННЯ

колегії Державного архіву Запорізької області

 

24.04.2013

м. Запоріжжя

3

 

Про підсумки роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад, трудових архівів за І квартал 2013 року

Архівними установами області протягом І кварталу 2013 року проводилася робота, спрямована на реалізацію основних завдань, визначених чинним законодавством України та Положеннями про архівні відділи райдержадміністрацій та міськрад.

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» та наказу Державної архівної служби України від 18.01.2013 № 4 «Про затвердження Методичних рекомендацій» архівними відділами розроблені нові редакції положень про архівні відділи райдержадміністрацій та здійснено заходи щодо їх реєстрації в установленому законом порядку.

З метою поліпшення умов зберігання документів та охоронно-пожежного режиму архівному відділу Енергодарської міськради установлено додатково стелажне обладнання протяжністю 150 пог.м.

Одним з пріоритетних напрямків роботи архівних установ у 2013 році залишалось перевіряння наявності документів НАФ на виконання Державної Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки.

Архівні установи області провели перевіряння наявності 11474 справи, які знаходяться на зберіганні в архівних відділах, в т.ч. архівними відділами райдержадміністрацій – 9799 справ, міськрад – 1675 справ, що складає відповідно 31% і 49% від програмних завдань року. Перевірено 4668 справ, які зберігаються в 41 установі – джерелах формування НАФ, що складає відповідно 46% і 39% від програмних завдань року.

Найбільший обсяг справ перевірили архівні відділи Бердянської, Веселівської, Гуляйпільської, Куйбишевської, Оріхівської, Приморської, Токмацької, Чернігівської райдержадміністрацій, Запорізької, Бердянської міськрад.

З метою забезпечення схоронності документів підшито 95 справ, закартоновано 4679 справ, що складає відповідно 118% та 188% планових завдань на квартал.

Найбільш значні обсяги робіт виконані архівними відділами Вільнянської, Гуляйпільської, Запорізької, Куйбишевської, Пологівської, Токмацької райдержадміністрацій, Бердянської, Запорізької, Енергодарської, Мелітопольської міськрад.

Протягом І кварталу продовжувалась робота зі створення та поповнення науково-довідкового апарату до документів, які зберігаються в архівних відділах: електронних покажчиків про місцезнаходження та збереженість документів з особового складу сільськогосподарських підприємств, які діяли на території районів Запорізької області у 1943-2011 рр., покажчиків фондів Національного архівного фонду, фондів ліквідованих установ, покажчиків до рішень сесій, виконкомів міських рад, розпоряджень міських голів та текстів, які зберігаються в архівних відділах.

Проводилась каталогізація документів по фондах місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Закаталогізовано 77 спр., складено карток на 404 документа.

В даних напрямках діяльності слід відмітити архівні відділи Вільнянської, Куйбишевської, Приморської, Токмацької райдержадміністрацій.

Архівним відділом Токмацької райдержадміністрації проведено описування відеофільму «Токмачани на Сорочинцях 2012».

Продовжувалось комплектування документами Національного архівного фонду. Архівними відділами прийнято на зберігання 4679 спр. управлінської документації, що складає 179% планових завдань.

Найбільші обсяги справ прийняли архівні відділи Вільнянської, Запорізької, Куйбишевської, Пологівської, Токмацької райдержадміністрацій, Запорізької, Мелітопольської міськрад.

Архівним відділом Токмацької райдержадміністрації прийнято на зберігання один відеофільм.

До архівних відділів надійшло на зберігання 4816 спр. з особового складу ліквідованих установ.

До Державного архіву області архівними відділами передано понад 1,2 тис. справ.

Продовжувалось упорядкування документів Національного архівного фонду. Протягом кварталу ЕПК держархіву схвалила описи, представлені 88 установами-джерелами формування НАФ в зоні комплектування архівних відділів загальним обсягом на 5102 спр. управлінської документації, що складає 162% планових завдань на квартал, в т.ч 62 установами в зоні комплектування архівних відділів райдержадміністрацій на 2941 спр. (130%), 26 установами в зоні комплектування архівних відділів міськрад на 2161 спр. (245%). Рівень упорядкування документів в установах-джерелах формування НАФ в зоні комплектування архівних відділів за І квартал складає 44%.

ЕПК держархіву погодила описи справ з особового складу загальним обсягом на 2499 спр., що складає 169% планових завдань на квартал, в т.ч представлені установами установами-джерелами формування НАФ в зоні комплектування архівних відділів райдержадміністрацій на 619 спр. (100%), міськрад – на 1880 спр. (219%).

Найбільший обсяг описів був представлений установами-джерелами формування НАФ в зоні комплектування архівних відділів Бердянської, Василівської, Великобілозерської, Запорізької, Пологівської, Токмацької, Якимівської райдержадміністрацій, Запорізької, Бердянської, Мелітопольської міськрад.

Проведено упорядкування та передавання на архівне зберігання виборчих документів окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України.

З метою контролю за додержанням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, станом архівної справи і діловодства, якістю упорядкування документів, їх збереженістю та своєчасним передаванням на архівне зберігання архівними відділами райдержадміністрацій та міських рад здійснено 78, в т.ч. 33 комплексних, 26 тематичних і 19 контрольних, перевірянь установ – джерел формування НАФ.

Для підвищення квадіфікації працівників архівних підрозділів і діловодних служб установ архівними відділами проведено 13 семінарів з питань діловодства та архівної справи, на яких були присутні 415 слухачів, прийнято участь в роботі 18 семінарів, які проводилися іншими установами.

Експертними комісіями архівних відділів погоджено 363 номенклатури справ, 36 інструкцій з діловодства, 25 положень про ЕК та 261 положення про архівні підрозділи, 51 акт про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, на 45 тис. справ, представлених установами – джерелами формування НАФ.

Погоджено описи з особового складу на 6,5 тис. справ, 115 номенклатур справ, 20 інструкцій з діловодства, 21 положення про ЕК та 31 положення про архівні підрозділи, 142 акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, на 49,3 тис. справ, представлені іншими установами районів і міст області.

Слід відмітити роботу архівних відділів:

- з проведення перевірок установ – джерел формування НАФ – Веселівської, Вільнянської, Гуляйпільської, Запорізької, Оріхівської, Приморської райдержадміністрацій;

- з погодження номенклатур справ – Запорізької, Енергодарської, Мелітопольської міськрад, Великобілозерської, Веселівської, Кам’янсько-Дніпровської, Оріхівської, Пологівської, Приморської, Токмацької райдержадміністрацій;

Продовжено роботу з цільової експертизи цінності документів Переглянуто 182 справи, до знищення виділено 49 справ з дублетною інформацією.

Проводилася робота з використання документів. Архівним відділом Василівської райдержадміністрації в місцевих ЗМІ опубліковано 2 статті з питань діяльності архівного відділу.

Архівними відділами виконано 485 тематичних запитів, з них 97 % з позитивною відповіддю, 2404 запити соціально-правового характеру, з них 88% з позитивною відповіддю. На особистому прийомі надійшло 1571 звернення громадян.

Найбільшу кількість запитів соціально-правового характеру виконано архівними відділами Запорізької - 1148, Бердянської - 255, Енергодарської – 487 міськрад, Василівської, Вільнянської, Мелітопольської, Михайлівської, Оріхівської, Приморської, Пологівської, Якимівської райдержадміністрацій.

Надано послуги 144 користувачам документів, яким було видано 826 справ.

Протягом І кварталу 2013 року пройшли зміни в мережі трудових архівів області. Рішенням сесії створено трудовий архів Констянтинівської сільської ради Мелітопольського району. Станом на 01.04.2013 в Запорізькій області діють в області діють 77 архівів для зберігання документів ліквідованих установ, що не входять до складу НАФ, у тому числі при районних, сільських та міських радах – 76, з них 5 – комунальні підприємства, при райдержадміністрації – 1.

Трудовими архівами прийнято на зберігання 2703 спр. з особового складу ліквідованих установ. Найбільшу кількість справ прийнято трудовими архівами райрад: Василівської – 118, Кам’янсько-Дніпровської – 113, Оріхівської – 1690 справ.

Виконано 417 тематичних запитів та 3677 запитів соціально-правового характеру, з них з позитивним результатом відповідно 405 (97%) і 3618 (98%) запитів. Про заробітну плату та трудовий стаж на пільгових умовах виконано 472 запити, що складає 13% від загальної кількості запитів.

На особистому прийомі надійшло 2512 звернень громадян.

Найбільшу кількість запитів виконано трудовими архівами Мелітопольської міськради – 278, районних рад: Бердянської – 196, Вільнянської – 173, Кам’янсько-Дніпровської – 299, Куйбишевської 196, Оріхівської – 260, Приазовської – 521, Токмацької - 263 запити. Сільськими радами 7 районів виконано 970 запитів.

Разом з тим, у діяльності архівних установ області залишається низка проблем і недоліків, які вимагають невідкладних рішень.

В порушення норм абз. 2 статті 11, п. 13 частини першої статті 16, п. 18 частини першої статті 25, абз. 3 статті 42 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», наказу Державної архівної служби України від 18.01.2013 № 4 «Про затвердження Методичних рекомендацій» архівний відділ Розівської райдержадміністрації реорганізований у сектор з питань архівної справи Розівської райдержадміністрації шляхом перейменування.

Архівними відділами Бердянської, Енергодарської, Мелітопольської, Токмацької міськрад не вирішено питання надання відділам статусу юридичної особи відповідно до Примірного положення про архівний відділ міської ради республіканського (Автономної республіки Крим), обласного значення.

Так і не визначено статус архівного підрозділу ліквідованих установ відділу культури і туризму Куйбишевської райдержадміністрації, організація його діяльності здійснюється з порушенням діючого законодавства.

Необхідно вжиття заходів щодо забезпечення належних умов для гарантованого збереження архівних документів, посилення пожежної та охоронної безпеки приміщень архівних установ. Тільки на 64% архівосховища архівних відділів обладнані охоронними сигналізаціями, з них лише 8 % - з виведенням на центральні пункти охорони й 8% - на пульти чергових адміністративних будинків райдержадміністрацій та міськрад. На 53% архівосховища обладнані пожежними сигналізаціями. Особливо актуальні ці питання в архівних відділах Бердянської, Великобілозерської, Запорізької райдержадміністрацій, приміщення яких не охороняються або мають окремий вихід.

В більшості трудових архівів приміщення не охороняються, відсутні системи охоронно – пожежної сигналізації.

Не відповідають вимогам до розташування приміщення архівних відділів Бердянської, Великобілозерської райдержадміністрацій, Бердянської міськради.

Для забезпечення збереженості документів в ряді архівних установ області є необхідність у виділенні додаткових площ архівосховищ, відсутні приміщення для зберігання документів в більшості трудових архівів сільських рад, необхідно встановлення додаткового стелажного обладнання, придбання вогнегасників, пристроїв для опечатування архівосховищ, картонажів, встановлення вхідних протипожежних дверей.

Залишається низьким рівень упорядкування документів в установах Бердянського (14% ), Василівського (21%), Запорізького (18%), Приазовського (10%) районів.

Не виконали планові завдання за І квартал 2013 року архівні відділи:

- з картонування справ – Бердянської міськради, Василівської, Веселівської, Мелітопольської, Приазовської, Розівської, Чернігівської райдержадміністрацій;

- з перевіряння наявності справ – Мелітопольської, Пологівської, Приазовської, Розівської райдержадміністрацій;

- з приймання на зберігання управлінської документації – Бердянської міськради, Василівської, Веселівської, Мелітопольської, Приазовської, Розівської, Чернігівської райдержадміністрацій;

- із схвалення ЕПК описів справ управлінської документації, представлених установами-джерелами формування НАФ в зоні комплектування архівних відділів – Енергодарської, Токмацької міськрад, Вільнянської, Гуляйпільської, Куйбишевської, Мелітопольської, Михайлівської, Приазовської, Приморської, Розівської, Чернігівської райдержадміністрацій.

Враховуючи зазначене, з метою покращення роботи у сфері архівної справи та забезпечення подальшого її розвитку колегія Державного архіву Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи Білець С.Т. взяти до відома.

2. Начальникам архівних відділів райдержадміністрацій та рекомендувати начальникам архівних відділів міськрад:

2.1 звернути увагу на недоліки в роботі та забезпечити виконання планових завдань 2013 року;

2.2. більш активно вирішувати питання щодо забезпечення належних умов для гарантованого збереження архівних документів, вжиття заходів щодо посилення пожежної та охоронної безпеки приміщень архівних установ;

2.3. посилити контроль за наявністю, станом і рухом документів, які зберігаються в архівних установах, забезпечити виконання завдань Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ в Запорізькій області та Плану заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2011-2014 рр. у 2013 році; термін виконання - листопад 2013 року;

2.4. посилити контроль за своєчасним упорядкуванням документів Національного архівного фонду та з особового складу установами-джерелами формування НАФ в зоні комплектування архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад; термін виконання – до 20 листопада 2013 року;

2.5. забезпечити першочергове приймання на зберігання документів НАФ, строки зберігання яких в архівних підрозділах установ закінчилися; термін виконання - листопад 2013 року;

2.6. вжити заходів щодо дотримання нормативних вимог до організації своєчасного обліку документів, що надходять на архівне зберігання;

2.7. ініціювати проведення необхідних заходів щодо інформатизації архівної справи, впровадження автоматизованих інформаційно-пошукових систем, створення та забезпечення інформаційного наповнення консультативних сторінок на веб-сайтах райдержадміністрацій, міських та районних рад, підключення архівних відділів до мережі Інтернет;

2.8. забезпечити активну участь у заходах, присвячених визволенню України від німецько-фашистських загарбників в роки Великої Вітчизняної війни 1941‑1945 рр.; до 90-річчя заснування районів сучасної Запорізької області та ін.; вільний доступ громадськості до архівних документів;

2.9. забезпечити своєчасне і якісне виконання звернень та запитів громадян і юридичних осіб.

3. Рекомендувати керівникам трудових архівів забезпечити виконання п.п. 2.2., 2.3., 2.6., 2.7., 2.9 цього рішення.

4. Рекомендувати голові Розівської райдержадміністрації Попову В.О. забезпечити неухильне виконання абз. 2 статті 11, п. 13 частини першої статті 16, п. 18 частини першої статті 25, абз. 3 статті 42 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

5. Рекомендувати міським головам міст Бердянська, Енергодара, Мелітополя, Токмака здійснити необхідні заходи щодо надання відділам архівним міськрад статусу юридичної особи та виготовлення їх печаток відповідно до Примірного положення про архівний відділ міської ради республіканського (Автономної республіки Крим), обласного значення.

6. Рекомендувати голові Куйбишевської райдержадміністрації Зайковському В.О. вирішити питання щодо приведення статусу архівного підрозділу ліквідованих установ відділу культури і туризму Куйбишевської райдержадміністрації до вимог діючого законодавства.

7. Керівникам структурних підрозділів Державного архіву надавати необхідну консультативно-методичну допомогу архівним відділам в організації роботи.

8. Заступнику директора Пилявській О.Л. до 29.04.2013 р. забезпечити підготовку проекту наказу про оголошення рішення колегії.

9. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника директора державного архіву Пилявську О.Л.

 

Голова колегії

О.С.Тедєєв

Секретар колегії

А.А. Федько

РІШЕННЯ №2

РІШЕННЯ

колегії Державного архіву Запорізької області

 

24.04.2013

м. Запоріжжя

№ 2

 

Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області

за І квартал 2013 року

Заслухавши і обговоривши інформацію заступника директора держархіву Пилявської О.Л., колегія Державного архіву Запорізької області визначає, що Державним архівом Запорізької області протягом І кварталу 2013 року проводилася певна робота, спрямована на реалізації основних завдань, визначених чинним законодавством України та Положенням про Державний архів Запорізької області.

Основні організаційні заходи

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» та наказу Державної архівної служби України від 18.01.2013 № 4 «Про затвердження Методичних рекомендацій» було підготовлено розпорядження голови облдержадміністрації від 04.03.2013 № 100 «Про затвердження положення та складу колегії Державного архіву Запорізької області.

На виконання наказу Державного комітету архівів України від 10.11.2009 № 190 «Про затвердження Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки» структурними підрозділами архіву та архівними відділами райдержадміністрацій і міських рад здійснювались заходи відповідно до планових завдань.

На виконання доручення Першого Віце-премєр-міністра України (до листа Державної архівної служби України від 27.11.2012 № 136/ДСК) від 04.01.2013 до № 1118-ДСК та наказу Державної архівної служби України від 11.07.2011 № 1/ДСК “Про організацію роботи щодо приведення грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації у відповідність до вимог законодавства” у І кварталі 2013 року було підготовлено та проведено 1 засідання експертної комісії по визначенню ступеня секретності режиму зберігання документів у Державному архіві Запорізької області за результатами якого скасовано грифи секретності 54 справам, засекреченим за часів колишнього СРСР, з них 9 справам було надано гриф ДСК.

Відповідно до Указу Президента України від 10.11.2009 № 915/2009 «Про відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 № 1288-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі», на виконання розпорядження Запорізької облдержадміністрації від 29.12.2010 № 441 «Про підготовку та відзначення в Запорізькій області 1025-річчя хрещення Київської Русі», з метою відзначення в Україні у липні 2013 року 1025-річчя хрещення Київської Русі надавалося сприяння представникам церков в читальних залах архіву в ознайомленні з документами щодо історії православних храмів Запорізької області, зокрема, з матеріалами справ репресованих священнослужителів. E фондах архіву виявлено документи та матеріали, що висвітлюють побудову, руйнацію та відновлення християнських храмів на території Запорізької області (складено довідки на 75 церков).

На виконання пунктів 9, 13 плану заходів щодо посилення соціального захисту колишніх політичних в’язнів, репресованих та членів їх сімей на період до 2015 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 року № 1052-р Державним архівом Запорізької області були проведені такі заходи:

- надавалося сприяння членам науково-редакційного підрозділу «Реабілітовані історією»;

- на сайті Державного архіву Запорізької області було розміщено документальну виставку документів «Голодомор 1932 – 1933 рр. на Запоріжжі. Мовою документів.» (http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=248:q-1932-1933-q.

На виконання наказу Укрдержархіву від 11.04.2011 № 44 «Про участь державних архівів у заходах з увічнення пам’яті про події Великої вітчизняної війни та її учасників на 2011‑2015 роки, листа Укрдержархіву від 29.06.2011 № 1716/06 «Щодо виконання розпорядження Президента України від 21.06.2011 № 204/2011-рп «Про додаткові заходи з пошуку, дослідження і впорядкування місць поховання жертв війни, політичних репресій та інших трагедій Українського народу» Державним архівом Запорізької області було проведено такі заходи:

‑ на сайті держархіву Запорізької області розміщена он-лайнова виставка документів «Добровільна організація патріотів с. Олексіївка Кам’янсько‑Дніпровського району Запорізької області» (http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=250:2013-01-04-08-00-57);

‑ 21 лютого у газеті «Запорізька правда» надрукована стаття «Добровільна організація патріотів с. Олексіївка Кам’янсько‑Дніпровського району Запорізької області» (http://zp-pravda.info/index.php?option=com_content&view=article&id=5971:2013-02-23-21-39-05&catid=53:2011-01-27-15-57-30&Itemid=71);

‑ у читальному залі архіву відкрита виставка документів «Об’єднана підпільна органiзацiя «Ревком» м. Запоріжжя»;

‑ Тернуватському селищному голові Новомиколаївського району Запорізької області направлено ініціативний лист про розстріляних в роки тимчасової нацистської окупації громадян с. Гайчур (с. Тернувате).

За І квартал 2013 року Державним архівом Запорізької області отримано на виконання листів, доручень та інших документів у кількості 1441 (1127 – у 2012 році, 1138 – у 2011 році) одиниць. Вихідних документів зареєстровано 316 (261 у 2012 році, 254 – у 2011 році).

Протягом І кварталу 2013 року до Запорізької обласної державної адміністрації підготовлено та подано 144 інформації, до Державної архівної служби України – 52.

Розроблення нормативно–правових актів, у т.ч. тих, що підлягають державній реєстрації, з них зареєстровано.

Протягом І кварталу 2013 року регуляторні та інші нормативно-правові акти не розроблялись.

Про проведення засідань колегії

Державного архіву Запорізької області

За І квартал 2013 року проведено 2 засідання колегії держархіву, на яких розглянуто 10 питань:

І квартал

- Про основні напрямки діяльності Державного архіву Запорізької області на 2013 рік;

- Про план роботи Державного архіву Запорізької області на І квартал 2013 року;

- Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за 2012 рік;

- Про виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької області за 2012 рік;

- Про роботу Державного архіву Запорізької області щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції у 2012 році;

- Щодо організації контрольної діяльності та стану виконавської дисципліни в Державному архіві Запорізької області у 2012 році.

- Про підсумки роботи архівних установ області за 2012 рік та завдання на 2013 рік;

- Про підсумки роботи архівних установ області для зберігання документів, які не належать до складу Національного архівного фонду України (трудових архівів) за 2012 рік та завдання на 2013 рік;

- Про огляд-конкурс на кращу організацію роботи колективів архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення Запорізької області;

- Про підсумки огляду-конкурсу на кращу організацію роботи колективів архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення Запорізької області за 2012 рік.

Проведення перевірок архівних установ

За І квартал 2013 року проведено дві комплексних перевірки архівного відділу Новомиколаївської райдержадміністрації та сектору з питань архівної справи Розівської райдержадміністрації з питань здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, станом архівної справи та діловодства, упорядкуванням документів в установах – джерелах формування НАФ, забезпеченням формування, збереженості та обліку документів Національного архівного фонду .

Довідки про результати перевіряння роботи архівних відділів надіслані до облдержадміністрації та головам райдержадміністрацій.

Здійснення заходів щодо розвитку мережі архівів для зберігання документів, що не входять до складу НАФ

Державним архівом Запорізької області надавалась організаційна, консультативно-методична допомога виконавчим органам сільських, селищних, міських рад у діяльності трудових архівів. Питання про підсумки роботи архівних установ області для зберігання документів ліквідованих установ, не віднесених до складу НАФ, за 2012 рік та їх завдання на 2013 рік розглядалося на засіданні колегії 19.02.2013.

Для працівників трудових архівів Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій 19.02.2013 проведено тематичний короткотерміновий семінар «Робота сучасних архівів в умовах діючої нормативно-методичної бази» з актуальних питань діяльності місцевих архівних установ щодо забезпечення збереження документів, їх обліку та використання.

Протягом І кварталу 2013 року пройшли зміни в мережі трудових архівів області. Рішенням сесії створено трудовий архів Констянтинівської сільської ради Мелітопольського району. Станом на 01.04.2013 в Запорізькій області діють діють 77 архівів для зберігання документів ліквідованих установ, що не входять до складу НАФ, (трудових архівів), у тому числі при районних, сільських та міських радах – 76, з них 5 – комунальні підприємства, при райдержадміністрації – 1.

Забезпечення збереженості та державний облік документів Національного архівного фонду

З метою забезпечення збереженості та державного обліку документів Національного архівного фонду за І квартал 2013 року відреставровано 2,4 тис.арк.(у 2012 році 0,5 тис. арк.), відремонтовано 13,2 тис. арк. (у 2012 році 1,6тис. арк.) документів, оправлено і підшито 469 справ ,(у 2012 році 1099 справ), виконано консерваційно-профілактичну обробку 10 рулонів страхового фонду (у 2011 році – 10 рулонів), 652 негативи фотодокументів.(у 2012 році 1017 негативів).

Проведено перевіряння наявності і стану документів по 98 фондах (по 69 фондах у 2012 році). Перевірено 14115 справ (3689 справ у 2012 році).

Здійснено державний облік документів, що надійшли на державне зберігання по 41 фонду (1912 справ), у 2012 році - 45 фондах (2927 справ) на паперовій основі.

Створення та розвиток науково-довідкового апарату

до документів Національного архівного фонду

Продовжена робота з підготовки путівника про склад і зміст документів НАФ, а саме: завершено складання характеристик фондів радянської доби та періоду незалежності України: постачальні, збутові організації; проводилась робота над розділами путівника: «Державна влада та управління. Місцеве самоврядування», «Промислова та споживча кооперація»

Проводилось удосконалення описів фондів:

Ф.24, оп. 4, Олександрівська міська дума і управа, м. Олександрівськ Олександрівського повіту Катеринославської губернії;

Ф. 115, Церква Воздвиження Чесного Хреста, с. Вищетарасівка Вищетарасівської волості Катеринославського повіту Катеринославської губернії;

Ф. 126, Церква Стретіння Господнього, с. Михайлівка Михайлівської волості Катеринославського повіту Катеринославської губернії;

Ф. 127, Церква Святого Миколая, с. Новоандріївка Оріхівської волості Бердянського повіту Таврійської губернії;

Ф.131, Маріє-Магдалинівська церква хутора-школи глухонімих, м. Запоріжжя Запорізької губернії;

Ф. 170, Церква Успіння Пресвятої Богородиці, с. Гусарка Кінсько-Роздорівської волості Олександрівського повіту Катеринославської губернії;

До бази даних «Архівні фонди України» внесено зміни та доповнення до 41 фонду.

Продовжена робота з поповнення електронної інформації про місцезнаходження та збереженість документів з особового складу сільськогосподарських підприємств, які діяли на території Запорізької області у 1943-2010 рр. та електронної версії фондового каталогу архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад.

Формування Національного архівного фонду.

Експертиза цінності документів. Організація зберігання документів НАФ в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій

На державне зберігання надійшли 1912 (2927 у 2012 році) справ по 41 (45 у 2012 році) фонду на паперовій основі (план на рік – 18100 справ).

Протягом І кварталу 2013 року проведено 6 засідань експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області, на яких заслухано голів експертних комісій трьох установ та завідувача сектором з питань архівної справи Розівської райдержадміністрації про стан упорядкування та забезпечення збереженості документів, погоджено 6 (11 у 2012 році) інструкцій з діловодства, 5 (2 у 2012 році) положень про експертні комісії, 12 (3 у 2012 році) положення про архівні підрозділи, 21 (8 у 2012 році) номенклатура справ, 46 актів про вилучення для знищення на 79 тис. справ та 4 пакувань виборчих бюлетенів із закінченим строком зберігання (у 2012 році 113 актів на 74 тис. справ та 2,8 тис. пакувань виборчих бюлетенів із закінченим строком зберігання), схвалено 113 описів на 4377 справ постійного зберігання (145 описів на 4392 справи у 2012 році) в т.ч. джерел комплектування держархіву – 418 справ (673 у 2012 році), архівних відділів – 3959 справ (3719 справ у 2012 році).

Погоджено 84 описи (129 у 2012 році) на 3783 (3767 у 2012 році) справи з особового складу, представлені 158 установами-джерелами формування Національного архівного фонду в т.ч. джерел комплектування держархіву – 1284 справи (план на рік – 5000), архівних відділів – 2499 справ (план на рік – 5910).

Погоджено дві інструкції з діловодства, два положення про експертні комісії, два положення про архівні підрозділи, сім номенклатур справ, 13 актів про вилучення для знищення на 6688 справ, 8 описів на 216 справ з особового складу, представлені 23 іншими установами.

Довідки перевірок та рішення експертно-перевірної комісії направлені керівникам установ.

Надана методична та практична допомога в упорядкуванні документів власними силами 5 установам (3 - у 2012 році), які схвалили та погодили описи справ з ЕПК Державного архіву Запорізької області.

Проведено 7 комплексних перевірянь роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб –джерел комплектування Державного архіву Запорізької області (8 - у 2012 році); 10 тематичних перевірянь щодо забезпечення збереженості документів, про виключення зі списку юридичних осіб –джерел формування НАФ, які передають документи до Державного архіву Запорізької області, наявності, стану та руху документів НАФ (9 – у 2012 році), 8 контрольних перевірянь щодо виконання пропозицій комплексних перевірянь, якості упорядкування документів ( 13 - у 2012 році).

Проведено 14 перевірянь готовності підприємств, установ, організацій до передання справ постійного зберігання до Державного архіву Запорізької області (14 – у 2012 році).

Продовжено роботу з цільової комплексної експертизи цінності документів установ сільського господарства. Переглянуто 1299 справ (1203 справи у 2012 році), до знищення виділено 175 справ (126 справ у 2012 році).

Проведення семінарів з підвищення кваліфікації

Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій 22.02.2013 проведено тематичний короткотерміновий семінар «Робота сучасних архівів в умовах діючої нормативно-методичної бази» з актуальних питань діяльності місцевих архівних установ щодо забезпечення збереження документів, їх обліку та використання для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та трудових архівів.

Взято участь у роботі курсів підвищення кваліфікації, які проводилися Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ, організацій для сільських, селищних голів, керівників апарату райдержадміністрацій та міськрад міст обласного значення, для спеціалістів, які вперше прийняті на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування, для працівників департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради – проведено чотири семінарських заняття.

Використання інформації документів НАФ

До пам’ятних дат подій Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. у газеті Запорізької облдержадміністрації та обласної ради «Запорізька правда», на офіційному сайті ЗМІ у розділі «Історичний ракурс» розміщено статтю Козлової І.В. «Добровільна організація патріотів із Олексіївки Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області» (№ 21-22 (23251-23252) від 21.02.2013).

На сайті держархіву Запорізької області розміщені он-лайнові виставки документів:

‑ «Добровільна організація патріотів с. Олексіївка Кам’янсько‑Дніпровського району Запорізької області» (http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=250:2013-01-04-08-00-57);

«Т.Г.Шевченко – Великий син Великого народу», прсвячена 199-річчю з його дня народження (http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=275:l-r-199-r).

На сайті «Комсомольская правда в Украине» (http://kp.ua/daily/210213/380846/) розміщено інформацію «Рассекретили документы «Мотор Сичи» и «Облавтодора» щодо розсекречення документів у Державному архіві Запорізької області періоду 1943-1980 рр.

На сайті газети «Мрия» (http://mriya.zp.ua/tainu-proshlogo/item/954-тайны-рассекреченных-архивов) у рубриці «Тайны рассекреченных архивов» розміщено інформацію:«Сотрудники хранилища показали «Мрии» материалы, которые более полувека были под семью замками».

На сайті «Комсомольская правда в Украине» (http://kp.ua/daily/210213/380846/) розміщено інформацію «Рассекретили документы «Мотор Сичи» и «Облавтодора» щодо розсекречення документів у Державному архіві Запорізької області періоду 1943-1980 рр.

На сайті газети «Мрия» (http://mriya.zp.ua/tainu-proshlogo/item/954-тайны-рассекреченных-архивов) у рубриці «Тайны рассекреченных архивов» розміщено інформацію:«Сотрудники хранилища показали «Мрии» материалы, которые более полувека были под семью замками».

У І кварталі 2013 року до Державного архіву Запорізької області надійшло 979 звернень від громадян України, іноземних громадян та юридичних осіб (у І кварталі 2012 р. ‑ 798). Кількість питань, порушених у зверненнях – 979, з них виконано ‑ 791 (у І кварталі 2012 р. ‑ 822). Виконано з них із позитивним результатом – 510 запитів (64 %), переслано за належністю – 50 (у І кварталі 2012 р. – 509 (62 %).

За тематикою порушених питань вони розподілились таким чином:

– про акти цивільного стану – 256;

– про майнові права – 151;

– про підтвердження стажу роботи – 171;

– про заробітну плату – 43;

– про репресії та розкуркулення – 13;

– про примусове вивезення до Німеччини – 6;

– про нагородження орденами і медалями – 5;

– про підтвердження депутатської діяльності – 8;

– тематичних – 82;

– підтвердження родинних стосунків (родовід) – 8 та ін.

Протягом І кварталу 2013 року надійшло запитів від інвалідів - 5, пенсіонерів - 118.

На особистому прийомі спеціалістами відділу інформації та використання документів було прийнято 251 громадянин, керівництвом архіву – 16, всього – 267 громадян.

У І кварталі 2013 року до Державного архіву Запорізької області надійшло 4 (чотири) звернення з Урядової телефонної «гарячої лінії».

Користувачам у читальний зал видано 5995 од. зб. на паперовій основі (5100 у 2012 році).

Методична робота

У І кварталі 2013 року проведено 2 засідання Науково-методичної ради, на яких розглянуті питання: про зміни у складі Науково-методичної ради Державного архіву Запорізької області, про план роботи Науково-методичної ради Державного архіву Запорізької області на 2013 рік, про план тематичного короткострокового семінару: «Робота сучасних архівів в умовах діючої нормативно-методичної бази» для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та трудових архівів, розділ Путівника по фондах Державного архіву Запорізької області: «Постачальні, збутові організації», Примірну номенклатуру справ сільської, селищної ради.

Враховуючи зазначене, колегія Державного архіву Запорізької області

вирішила:

1. Інформацію заступника директора Пилявської О.Л. взяти до відома.

2. Начальнику відділу інформації та використання документів Величко О.Г. у ІІ кварталі ц.р. забезпечити висвітлення у засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті архіву, у читальних залах архівних документів, присвячених 68-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр., ювілейним і пам’ятним датам:

«Запоріжжя. Рік після перемоги», виставка присвячена 70-річчю з початку визволення території Запорізької області від німецько-фашистських загарбників (14.09.1943 – 08.02.1944);

90 років з дня заснування Запорізького окружного відділення товариства сприяння авіації та повітроплаванню (зараз – обласне товариство сприяння обороні України), (30 травня 1923 р.).

3. Начальникам відділів: зберігання, обліку та довідкового апарату (Зінчик О.Ю.), організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи (Білець С.Т.), формування НАФ та діловодства (Фурсенко Т.В.) забезпечити виконання завдань Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2010-2014 рр. у ІІ кварталі 2013 року.

4. Начальнику відділу формування НАФ та діловодства Фурсенко Т.В. організувати проведення семінару з питань організації діловодства і архівної справи для працівників діловодних служб і архівних підрозділів установ, організацій, підприємств-джерел формування Національного архівного фонду України у зоні комплектування Державного архіву Запорізької області; термін виконання – червень 2013 року.

5. Начальнику відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи Білець С.Т.:

1) організувати проведення комплексної перевірки роботи архівного відділу Пологівської райдержадміністрації протягом ІІ кварталу 2013 року;

2) організувати проведення виїзного засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області протягом ІІ кварталу 2013 року

6. Заступнику директора Пилявській О.Л. до 29.04.2013 р. забезпечити підготовку проекту наказу про оголошення рішення колегії.

7. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника директора Державного архіву Запорізької області Пилявську О.Л.

Голова колегії О.С. Тедєєв

Секретар колегії А. А. Федько

 

РІШЕННЯ №1

РІШЕННЯ

колегії Державного архіву Запорізької області

 

24.04.2013

м. Запоріжжя

№ 1

 

Про план роботи

Державного архіву Запорізької області на ІІ квартал 2013 року

Заслухавши й обговоривши інформацію заступника директора Пилявської О.Л. про план роботи Державного архіву Запорізької області на ІІ квартал 2013 року, колегія відмічає, що Державним архівом Запорізької області постійно проводиться робота, спрямована на реалізацію основних завдань, визначених чинним законодавством України та Положенням про Державний архів Запорізької області.

Проект плану роботи Державного архіву області на ІІ квартал 2013 року було погоджено із заступником голови облдержадміністрації Гамовим А.М. у березні 2013 року. Заходи плану роботи Державного архіву області на ІІ квартал 2013 року, як структурного підрозділу Запорізької облдержадміністрації, є частиною Плану роботи Запорізької обласної державної адміністрації на ІІ квартал 2013 року та відповідають пріоритетам Державної архівної служби України.

Враховуючи зазначене колегія Державного архіву Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про план роботи Державного архіву Запорізької області на ІІ квартал 2013 року взяти до відома.

2. Заступнику директора Пилявській О.Л., керівникам структурних підрозділів, головному спеціалісту – керівнику режимно-секретної служби Бондарю В.О. забезпечити виконання плану роботи Державного архіву області на ІІ квартал 2013 року.

3. Заступнику директора Пилявській О.Л. забезпечити підготовку та подання інформації про виконання плану роботи Державного архіву області на ІІ квартал 2013 року організаційному відділу апарату Запорізької облдержадміністрації у визначені терміни.

4. Заступнику директора Пилявській О.Л. до 29.04.2013 р. забезпечити підготовку проекту наказу про оголошення рішення колегії.

5. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на директора Державного архіву Запорізької області Тедєєва О.С.

Голова колегії О.С. Тедєєв

Секретар колегії А.А. Федько

 

Протокол № 3 засідання колегії від 24.04.2013

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОТОКОЛ

24.04.2012 № 3

м. Запоріжжя

Засідання колегії

 

Голова –

Тедєєв О.С.

Секретар –

Федько А.А.

Присутні члени колегії:

Білець С.Т.

Величко О.Г.

Зінчик О.Ю.

Пилявська О.Л.

Фурсенко Т.В.

Запрошені:

працівники Державного архіву Запорізької області

34 особи

Головний технічний інспектор з охорони праці Запорізької обласної ради професійних спілок

Чос Микола Пилипович

начальник архівного відділу Бердянської райдержадміністрації

Бойко Ірина Володимирівна

начальник архівного відділу Вільнянської райдержадміністрації

Зарецька Вікторія Миколаївна

 

Порядок денний:

1. Про план роботи Державного архіву Запорізької області на ІІ квартал 2013 року.

Інформує: Пилявська О.Л., заступник директора Державного архіву Запорізької області.

2. Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за І квартал 2013 року.

Інформує: Пилявська О.Л., заступник директора Державного архіву Запорізької області.

3. Про підсумки роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад, трудових архівів за І квартал 2013 року.

Інформує: Білець С.Т., начальник відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи

4. Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за І квартал 2013 року.

Інформує: Величко О.Г., начальник відділу інформації та використання документів.

5. Про стан виконавської дисципліни та контрольної діяльності у Державному архіві Запорізької області за І квартал 2013 року.

Інформує: Пилявська О.Л., заступник директора Державного архіву Запорізької області.

6. Про стан охорони праці у Державному архіві Запорізької області.

Інформує: Пилявська О.Л., заступник директора Державного архіву Запорізької області.

7. Звіт про роботу начальника архівного відділу Бердянської райдержадміністрації з питань здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, станом архівної справи і діловодства, забезпеченням формування, комплектування, збереженості та обліку документів Національного архівного фонду України, їх упорядкуванням в установах-джерелах формування НАФ

Інформують: Бойко І.В., начальник архівного відділу Бердянської райдержадміністрації;

Федько А.А., провідний спеціаліст-архівіст відділу організації і координації архівної справи.

1. СЛУХАЛИ: про план роботи Державного архіву Запорізької області на ІІ квартал 2013 року

Пилявську О.Л., заступника директора Державного архіву Запорізької області – довідка додається.

ВИРІШИЛИ: рішення додається.

2. СЛУХАЛИ: про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за І квартал 2013 року

Пилявську О.Л., заступника директора Державного архіву Запорізької області – довідка додається.

ВИРІШИЛИ: рішення додається.

3. СЛУХАЛИ: про підсумки роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад, трудових архівів за І квартал 2013 року

Білець С.Т., начальника відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи – довідка додається.

ВИРІШИЛИ: рішення додається.

4. СЛУХАЛИ: про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за І квартал 2013 року

Величко О.Г., начальника відділу інформації та використання документів – довідка додається.

ВИРІШИЛИ: рішення додається.

5. СЛУХАЛИ: про стан виконавської дисципліни та контрольної діяльності у Державному архіві Запорізької області за І квартал 2013 року

Пилявську О.Л., заступника директора Державного архіву Запорізької області – довідка додається.

ВИРІШИЛИ: рішення додається.

6. СЛУХАЛИ: про стан охорони праці у Державному архіві Запорізької області

Пилявську О.Л., заступника директора Державного архіву Запорізької області – довідка додається.

ВИСТУПИВ:

Чос М.П., який звернув увагу присутніх на важливість проведення Днів охорони праці. В порівнянні з попередніми роками у 2012 році кількість нещасних випадків на виробництві скоротилася, а невиробничого травматизму - збільшилася. Складна ситуація і з професійними захворюваннями. Головна мета Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань – це профілактика, тобто заходи, направлені на запобігання та зниження рівня травматизму на виробництві. Але нам складно працювати ще й тому, що наші документи не обовязкові до виконання. Вихід – колективний договір. Ось він – є обов’язковим до виконання. Що стосується атестації робочих місць, то можна продовжити термін на 1 рік, але треба це зробити в цей 5-річний термін. Чос М.П. також привітав присутніх з Днем охорони праці, майбутніми травневими святами.

ВИРІШИЛИ: рішення додається.

7. СЛУХАЛИ: про роботу начальника архівного відділу Бердянської райдержадміністрації з питань здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, станом архівної справи і діловодства, забезпеченням формування, комплектування, збереженості та обліку документів Національного архівного фонду України, їх упорядкуванням в установах-джерелах формування НАФ

Бойко І.В., начальника архівного відділу Бердянської райдержадміністрації – довідка додається;

Федько А.А., головного спеціаліста-архівіста відділу організації і координації архівної справи – довідка додається.

ВИСТУПИВ:

Тедєєв О.С., який відзначив, що начальнику архівного відділу вдалося налагодити плідне співробітництво з керівництвом райдержадміністрації, адже від цього багато залежить. Низький відсоток упорядкування пояснюється тим, що всю увагу було привернуто до налагодження обліку в архівному відділі.

ВИРІШИЛИ: рішення додається.

 

Голова колегії

О.С.Тедєєв

Секретар колегії

А.А.Федько

Інформація про здійснення державної регуляторної політики Державним архівом Запорізької області у 2012 році

Інформація про здійснення державної регуляторної політики

Державним архівом Запорізької області у 2012 році


29 січня 2013 року


Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», згідно з Планом-графіком проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2012 рік (наказ Державного архіву Запорізької області від 05.01.2012 № 3), за результатами проведеного базового відстеження результативності регуляторного акта - наказу Державного архіву Запорізької області від 14.01.2011 № 4 «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Запорізької області на договірних засадах», який зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області 28.01.2011 за № 2/1444 та за № 3/1445, було затверджено звіт про результати базового відстеження результативності цього регуляторного акта (наказ Державного архіву Запорізької області від 26.01.2012 № 10). Наказ від 26.01.2012 № 10 та звіт про результати базового відстеження оприлюднено на веб-сайті Державного архіву Запорізької області (http://www.archivzp.gov.ua) 31.01.2012.

Звіт про результати базового відстеження 01.02.2012 було надіслано до спеціально уповноваженого органу щодо здійснення державної регуляторної політики - Департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Інформацію про здійснення державної регуляторної політики Державним архівом Запорізької області у 2011 році було оприлюднено 31.01.2012 на сайті Державного архіву Запорізької області (http://www.archivzp.gov.ua).

Державний архів Запорізької області планував у ІІ кварталі 2012 року підготовку проекту регуляторного акту – проекту наказу Державного архіву Запорізької області «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Запорізької області на договірних засадах» (далі – Проект). Підготовку Проекту розпочато у ІІ кварталі ц.р. Але у зв’язку з тим, що Державною архівною службою України підготовлено та розміщено на власному веб-сайті (http://www.archives.gov.ua) для обговорення проект регуляторного акту – проект наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку надання платних послуг архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів», який є одним із основних документів для підготовки Проекту, його підготовку перенесено.

У липні 2012 року, відповідно до наказу Державного архіву Запорізької області від 05.01.2012 № 3 «Про затвердження плану-графіку проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2012 рік» було проведено повторне відстеження результативності регуляторного акта - наказу Державного архіву Запорізької області від 14.01.2011 № 4.

За результатами проведення повторного відстеження видано наказ Державного архіву Запорізької області від 31.07.2012 № 56 «Про затвердження звіту про результати повторного відстеження результативності регуляторного акта».

Вищезгаданий наказ та звіт були розміщені у визначений законодавством термін (01.08.2012) на веб-сайті архіву за адресою: http://www.archivzp.gov.ua/images/pdf_files/01082012.pdf.

Звіт про результати повторного відстеження результативності регуляторного акта був направлений на адресу Держпідприємництва України 02.08.2012 за № 01-26/400.

В Державному архіві Запорізької області було видано наказ від 03.12.2012 № 74 «Про План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Державного архіву Запорізької області на 2013 рік».

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Державного архіву Запорізької області на 2013 рік 03.12.2012 було розміщено на веб-сайті архіву за посиланням: http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=67.


Директор Державного архіву

Запорізької області О.С. Тедєєв

 

ЗВІТ про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

№ 2 від 05.02.2013

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний архів Запорізької області.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03494617.

1.3. Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Пилявська Ольга Леонідівна, заступник директора Державного архіву Запорізької області, м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095, тел. (0612) 62 11 21, факс (0612) 62 24 31, е-mail: dazo@zp.ukrtel.net.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Запорізька обласна державна адміністрація, 00022504.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: код – 74.60.1, послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки, послуги з охорони об’єктів Державного архіву Запорізької області.

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б, 69054.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень 2013 року – грудень 2013 року.

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.archivzp.gov.ua.

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 31.12.2012 № 141 (743), номер оголошення 350317.

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 31.12.2012 № 141 (743), номер оголошення 350317/1.

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 07.01.20132 (745), номер оголошення 008287.

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 04.02.2013 10 (753), номер оголошення 043233.

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 23.11.2012.

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 12.12.2012, час: 14-00, вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, каб. 2.; 03.01.2013, час: 14-00, вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, каб. 2.

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ): 452541,60 грн. (чотириста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот сорок одна гривна 60 коп.) з ПДВ.

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 08596891.

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 15, 69002, тел. (0612) 62 20 01, факс (0612) 62 20 11.

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 28.01.2013; 452541,60 грн. (чотириста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот сорок одна гривна 60 коп.) з ПДВ.

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце).

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (2289-17): на запит Державного архіву Запорізької області від 23.11.2012 № 01-26/564, відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 39 Закону України від 01.06.2010 № 2289–VІ, Управлінням Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області було надано інформацію про відповідність кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону України від 01.06.2010 № 2289–VІ:

довідка про наявність підстав для застосування процедури закупівлі в одного учасника;

довідка про виконання аналогічних договорів та досвід роботи;

довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання замовлення;

довідка про наявність достатньої кількості персоналу відповідної кваліфікації для надання послуг з забезпечення безпеки;

довідка щодо дозволу або ліцензії на виконання певних робіт та послуг;

баланс на 30 вересня 2012 р., звіт про фінансові результати за 9 місяців 2012 року, звіт про рух коштів за 12 місяців 2011 р., довідка банку про відсутність заборгованості за кредитом;

Також було надано для ознайомлення комітету з конкурсних торгів копії наказу про призначення керівника УДСО, положення про Управління, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки про взяття на облік платника податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.

13. Інша інформація: постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності» передбачено, що Державні архіви та їхні сховища підлягають обов’язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ, тому з територіальним підрозділом Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ у Запорізькій області (Управлінням Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області) проведено переговори щодо закупівлі послуг з охорони.

14. Склад комітету конкурсних торгів:

Пилявська О.Л. заступник директора Державного архіву Запорізької області, голова комітету з конкурсних торгів;

Петренко І.І., начальник фінансово-господарчого відділу – головний бухгалтер Державного архіву Запорізької області, заступник голови комітету з конкурсних торгів;

Бондар В.О., головний спеціаліст – керівник режимно-секретної служби Державного архіву Запорізької області, член комітету з конкурсних торгів;

Зінчик О.Ю., начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату Державного архіву Запорізької області, член комітету з конкурсних торгів.


Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник директора Державного

архіву Запорізької області О.Л. Пилявська

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

Вхідний №:

13021WI043980

Код оголошення (www.tender.me.gov.ua):

29012013/461979093

Номер бюлетеня:

10 (753) від 04.02.2013

Номер оголошення у бюлетені:

043233

 

ІНФОРМАЦІЯ

про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний архів Запорізької області.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03494617.

1.3. Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095.

1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Запорізька обласна державна адміністрація, 00022504.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: код – 74.60.1, послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки, послуги з охорони об’єктів Державного архіву Запорізької області.

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б, 69054.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень 2013 року – грудень 2013 року.

4. Інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі розміщення): www.archivzp.gov.ua.

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 31.12.2012 № 141 (743), номер оголошення 350317.

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель») ( 2289-17 ).

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 31.12.2012 № 141 (743), номер оголошення 350317/1.

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 07.01.20132 (745), номер оголошення 008287.

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 23.11.2012.

6. Інформація про переможця процедури закупівлі в одного учасника:

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

6.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків 08596891.

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 15, 69002, тел. (0612) 62 20 01, факс (0612) 62 20 11.

7. Результат проведення процедури закупівлі:

7.1. Дата акцепту пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника: 03.01.2013.

7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 28.01.2013.

7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 452541,60 грн. (чотириста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот сорок одна гривна 60 коп.) з ПДВ.

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

7.5. Процедура закупівлі в одного учасника відмінена:

7.5.1. Дата прийняття рішення.

7.5.2. Причини.


Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник директора Державного

архіву Запорізької області                                                                                                                      О.Л. Пилявська

 

ЗВІТ про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

№ 1 від 22.01.2013

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний архів Запорізької області.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03494617.

1.3. Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Пилявська Ольга Леонідівна, заступник директора Державного архіву Запорізької області, м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095, тел. (0612) 62 11 21, факс (0612) 62 24 31, е-mail: dazo@zp.ukrtel.net.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Запорізька обласна державна адміністрація, 00022504.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: код – 40.30.1 (послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами), послуги з постачання теплової енергії в гарячій воді.

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

Лот № 1 – 265,0184 Гкал;

Лот № 2 – 340,0236 Гкал.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

Лот № 1 – корпус 2 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б, 69054);

Лот № 2 – корпус 1 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095).

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень 2013 року – грудень 2013 року.

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.archivzp.gov.ua.

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 24.12.2012 № 139 (741), номер оголошення 349749.

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 24.12.2012 № 139 (741), номер оголошення 349749/1.

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 31.12.2012 № 141 (743), номер оголошення 363509.

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 21.01.2013 № 6 (749), номер оголошення 020540.

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 04.12.2012.

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 12.12.2012, час: 11-00, вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, каб. 2.; 25.12.2012, час: 11-00, вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, каб. 2.

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ):

Лот № 1 – 228960,00 грн. (двісті двадцять вісім тисяч дев’ятсот шістдесят гривень 00 копійок) з ПДВ;

Лот № 2 – 293760,00 грн. (двісті дев’яносто три тисячі сімсот шістдесят гривень 00 копійок) з ПДВ.

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Концерн «Міські теплові мережі».

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32121458.

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 137, 69091, тел/факс (061) 2222229.

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 11.01.2013;

Лот № 1 – 228960,00 грн. (двісті двадцять вісім тисяч дев’ятсот шістдесят гривень 00 копійок) з ПДВ;

Лот № 2 – 293760,00 грн. (двісті дев’яносто три тисячі сімсот шістдесят гривень 00 копійок) з ПДВ.

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце).

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (2289-17): Державний архів Запорізької області, як замовник, не встановлював кваліфікаційні критерії та не визначав перелік документів для учасника відповідно до пункту 3 (абз. 2, пп. 2) статті 16 Закону України від 01.06.2010 № 2289–VІ «Про здійснення державних закупівель».

13. Інша інформація: відповідно до листа Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 27.11.2012 № 02-29.3/08-4641 Концерн «Міські теплові мережі» займає монопольне (домінуюче) становище як суб’єкт природної монополії на ринку транспортування теплової енергії в територіальних (географічних) межах м. Запоріжжя (в межах території, на якій розташовані діючі мережі). Розпорядженням голови Запорізького обласного територіального відділення від 30.11.2011 № 8 Концерн «Міські теплові мережі» було включено до Переліку суб’єктів природних монополій Запорізької області, затвердженого розпорядженням голови Запорізького обласного територіального відділення від 14.06.2005 № 21 та погодженого Головою Антимонопольного комітету України 19.10.2005 (зі змінами). Крім того, Концерн «Міські теплові мережі» внесено до Переліку суб’єктів природних монополій, який розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України http://www.amc.gov.ua/.

14. Склад комітету конкурсних торгів:

Пилявська О.Л. заступник директора Державного архіву Запорізької області, голова комітету з конкурсних торгів;

Петренко І.І., начальник фінансово-господарчого відділу – головний бухгалтер Державного архіву Запорізької області, заступник голови комітету з конкурсних торгів;

Бондар В.О., головний спеціаліст – керівник режимно-секретної служби Державного архіву Запорізької області, член комітету з конкурсних торгів;

Зінчик О.Ю., начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату Державного архіву Запорізької області, член комітету з конкурсних торгів.


Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник директора Державного

архіву Запорізької області О.Л. Пилявська

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

Вхідний №:

13014WO020042

Код оголошення (www.tender.me.gov.ua):

14012013/360264779

Номер бюлетеня:

6 (749) від 21.01.2013

Номер оголошення у бюлетені:

020540

 

ІНФОРМАЦІЯ

про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний архів Запорізької області.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03494617.

1.3. Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095.

1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Запорізька обласна державна адміністрація, 00022504.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: код – 40.30.1 (послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами), послуги з постачання теплової енергії в гарячій воді.

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Лот № 1 – 265,0184 Гкал;

Лот № 2 – 340,0236 Гкал.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Лот № 1 – корпус 2 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б, 69054);

Лот № 2 – корпус 1 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095).

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень 2013 року – грудень 2013 року.

4. Інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі розміщення): www.archivzp.gov.ua.

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 24.12.2012 № 139 (741), номер оголошення 349749.

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель») ( 2289-17 ).

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 24.12.2012 № 139 (741), номер оголошення 349749/1.

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 31.12.2012 № 141 (743), номер оголошення 363509.

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 04.12.2012.

6. Інформація про переможця процедури закупівлі в одного учасника:

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Концерн «Міські теплові мережі».

6.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32121458.

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 137, 69091, тел/факс (061) 2222229.

7. Результат проведення процедури закупівлі:

7.1. Дата акцепту пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника: 25.12.2012.

7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 11.01.2013.

7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

Лот № 1 – 228960,00 грн. (двісті двадцять вісім тисяч дев’ятсот шістдесят гривень 00 копійок) з ПДВ;

Лот № 2 – 293760,00 грн. (двісті дев’яносто три тисячі сімсот шістдесят гривень 00 копійок) з ПДВ.

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

7.5. Процедура закупівлі в одного учасника відмінена:

7.5.1. Дата прийняття рішення.

7.5.2. Причини.


Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник директора Державного

архіву Запорізької області                                                                                                                                                О.Л. Пилявська