Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

ОБҐРУНТУВАННЯ застосування процедури закупівлі в одного учасника

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня:

№349749, «ВДЗ» №139 (741) від 24.12.2012р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний архів Запорізької області.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03494617.

1.3. Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Пилявська Ольга Леонідівна, заступник директора Державного архіву Запорізької області, м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095, тел. (0612) 62 11 21, факс (0612) 62 24 31, е-mail: dazo@zp.ukrtel.net.

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Запорізька обласна державна адміністрація, 00022504.

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника. 12.12.2012.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: 40.30.1 (послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами), послуги з постачання теплової енергії в гарячій воді.

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

Лот № 1 – 265,0184 Гкал;

Лот № 2 – 340,0236 Гкал.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

Лот № 1 – корпус 2 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б);

Лот № 2 – корпус 1 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, вул. Українська, 48).

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень 2013 року – грудень 2013 року.

4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи. Концерн «Міські теплові мережі».

4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32121458

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 137, 69091, тел/факс (061) 2222229.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: абзац 2 пункту 2 статті 39 Закону України від 01.06.2010 № 2289–VІ «Про здійснення державних закупівель»: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника: відповідно до листа Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 27.11.2012 № 02-29.3/08-4641 Концерн «Міські теплові мережі» займає монопольне (домінуюче) становище як суб’єкт природної монополії на ринку транспортування теплової енергії в територіальних (географічних) межах м. Запоріжжя (в межах території, на якій розташовані діючі мережі). Розпорядженням голови Запорізького обласного територіального відділення від 30.11.2011 № 8 Концерн «Міські теплові мережі» було включено до Переліку суб’єктів природних монополій Запорізької області, затвердженого розпорядженням голови Запорізького обласного територіального відділення від 14.06.2005 № 21 та погодженого Головою Антимонопольного комітету України 19.10.2005 (зі змінами). Крім того, Концерн «Міські теплові мережі» внесено до Переліку суб’єктів природних монополій, який розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України http://www.amc.gov.ua/.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: Розпорядження Антимонопольного комітету України 12.12.2006 № 537-р «Про затвердження Положення про складання та ведення переліку суб’єктів природних монополій», яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.12.2006 за № 1358/13232, лист Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 27.11.2012 № 02-29.3/08-4641.

Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник директора Державного

архіву Запорізької області О.Л. Пилявська

ІНФОРМАЦІЯ про застосування процедури закупівлі в одного учасника

Вхідний №:

12124WO359308

Код оголошення (www.tender.me.gov.ua):

13122012/583720563

Номер бюлетеня:

139 (741) від 24.12.2012

Номер оголошення у бюлетені:

349749

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний архів Запорізької області.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03494617.

1.3. Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35217003000341, в ГУДКСУ в Запорізькій області, р/р 35220001000341, в ГУДКСУ в Запорізькій області.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Пилявська Ольга Леонідівна, заступник директора Державного архіву Запорізької області, м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095, тел. (0612) 62 11 21, факс (0612) 62 24 31, е-mail: dazo@zp.ukrtel.net.

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Запорізька обласна державна адміністрація, 00022504.

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення): Лот № 1 – 228960,00 грн. (двісті двадцять вісім тисяч дев’ятсот шістдесят гривень 00 копійок) з ПДВ; Лот № 2 – 293760,00 грн. (двісті дев’яносто три тисячі сімсот шістдесят гривень 00 копійок) з ПДВ.

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення).

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.archivzp.gov.ua.

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: код – 40.30.1 (послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами), послуги з постачання теплової енергії в гарячій воді.

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

Лот № 1 – 265,0184 Гкал;

Лот № 2 – 340,0236 Гкал.

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

Лот № 1 – корпус 2 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б, 69054);

Лот № 2 – корпус 1 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095).

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень 2013 року – грудень 2013 року.

6. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Концерн «Міські теплові мережі», м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 137, 69091, технічний директор Тихенький Ігор Григорович, тел/факс (061) 2222229.

7. Ціна пропозиції:

Лот № 1 – 228960,00 грн. (двісті двадцять вісім тисяч дев’ятсот шістдесят гривень 00 копійок) з ПДВ;

Лот № 2 – 293760,00 грн. (двісті дев’яносто три тисячі сімсот шістдесят гривень 00 копійок) з ПДВ.

7.1. Загальна ціна пропозиції.

7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

8. Додаткова інформація.

Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник директора Державного

архіву Запорізької області О.Л. Пилявська

ПРОТОКОЛ переговорів щодо закупівлі послуг в одного учасника

ПРОТОКОЛ

переговорів щодо закупівлі послуг в одного учасника

03 січня 2013 року м. Запоріжжя

ПРИСУТНІ:

Пилявська О.Л. заступник директора Державного архіву Запорізької області голова комітету з конкурсних торгів;

Петренко І.І.– начальник фінансово-господарчого відділу – головний бухгалтер, заступник голови комітету з конкурсних торгів;

Бондар В.О. – головний спеціаліст – керівник режимно-секретної служби, член комітету з конкурсних торгів член комітету з конкурсних торгів;

Зінчик О.Ю. – начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату, член комітету з конкурсних торгів.

ЗАПРОШЕНІ:

Представник учасника процедури закупівлі: т.в.о. заступника начальника Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області Рижинський А.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про погодження ціни договору про закупівлю послуг з проведення розслідувань і забезпечення безпеки, послуг з охорони об’єктів Державного архіву Запорізької області.

СЛУХАЛИ:

Пилявську О.Л., голову комітету з конкурсних торгів Державного архіву Запорізької області.

Вона повідомила, що в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі в одного учасника від 31.12.2012 № 141 (743), номер оголошення 350317. Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника розміщено на офіційному загальнодержавному веб-порталі у визначений термін.

Під час попередніх переговорів Замовником (Державним архівом Запорізької області) та представником Учасника (Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області) здійснена домовленість про таке:

найменування предмета закупівлі: код – 74.60.1, послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки, послуги з охорони об’єктів Державного архіву Запорізької області;

процедура закупівлі: закупівля в одного учасника;

найменування учасника, його адреса: Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 15, 69002;

очікувана вартість предмета закупівлі: 452541,60 грн. (чотириста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот сорок одна гривна 60 коп.) з ПДВ;

джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України;

місце надання послуг: м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б, 69054;

строк надання послуг: січень 2013 року – грудень 2013 року;

умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: абзац 2 пункту 2 статті 39 Закону України від 01.06.2010 № 2289–VІ «Про здійснення державних закупівель»: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

Запропонувала узгодити остаточну ціну договору про закупівлю послуг охорони за державні кошти – 452541,60 грн. (чотириста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот сорок одна гривна 60 коп.) з ПДВ; договір набирає чинності з моменту підписання і буде діяти до 31.12.2013, згідно зі статтею 631 Цивільного кодексу України умови договору застосовуються до відносин між Державним архівом Запорізької області та Управлінням Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області, які виникли до його укладення – з 01.01.2013; кінцевий строк укладення договору про закупівлю: 28.01.2013.

Виступили:

Рижинський А.В. – т.в.о. заступника начальника Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

Підтвердив інформацію про те, що відносини між Державним архівом Запорізької області та Управлінням Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області виникли з 01.01.2013, та про те, що сума до договору для організації двох цілодобових постів цивільної охорони Державної служби охорони на об’єктах Державного архіву Запорізької області з 01.01.2013 по 31.12.2013 від УДСО становить 452541,60 грн. (чотириста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот сорок одна гривна 60 коп.) з ПДВ.

УХВАЛИЛИ:

1. Погодити суму послуг з проведення розслідувань і забезпечення безпеки, послуг охоронців для організації двох цілодобових постів цивільної охорони Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області на об’єктах Державного архіву Запорізької області з 01.01.2013 по 31.12.2013 до договору про закупівлю в розмірі 452541,60 грн. (чотириста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот сорок одна гривна 60 коп.) з ПДВ

2. Договір про закупівлю за результатами процедури закупівлі в одного учасника укласти до 28.01.2013 з урахуванням особливостей, визначених Законом України від 01.06.2010 № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель».

3. Цей протокол скласти та підписати у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких один примірник знаходиться у Замовника, а другий – в Учасника.

Голова комітету О.Л. Пилявська

Заступник голови І.І. Петренко

Члени комітету О.Ю. Зінчик

В.О. Бондар

Від Учасника:

Т.в.о. заступника начальника Управління

Державної служби охорони при

ГУМВС України в Запорізькій області А.В. Рижинський

ПРОТОКОЛ переговорів щодо закупівлі послуг в одного учасника

ПРОТОКОЛ

переговорів щодо закупівлі послуг в одного учасника

12 грудня 2012 року м. Запоріжжя

ПРИСУТНІ:

Пилявська О.Л. заступник директора Державного архіву Запорізької області голова комітету з конкурсних торгів;

Петренко І.І.– начальник фінансово-господарчого відділу – головний бухгалтер, заступник голови комітету з конкурсних торгів;

Зінчик О.Ю. – начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату, член комітету з конкурсних торгів;

Божко К.А. – провідний науковий співробітник відділу формування НАФ та діловодства, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів.

ЗАПРОШЕНІ:

Представник учасника процедури закупівлі: т.в.о. заступника начальника Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області Рижинський А.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Розгляд питань щодо проведення закупівлі послуг з проведення розслідувань і забезпечення безпеки, послуг охоронців – організація двох цілодобових постів цивільної охорони Державної служби охорони на об’єктах Державного архіву Запорізької області в Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

СЛУХАЛИ:

Пилявську О.Л., голову комітету з конкурсних торгів Державного архіву Запорізької області.

Вона повідомила про необхідність закупівлі послуг з проведення розслідувань і забезпечення безпеки, послуг охоронців – організація двох цілодобових постів цивільної охорони Державної служби охорони на об’єктах Державного архіву Запорізької області в Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області. Дія попереднього договору з Управлінням ДСО закінчується 31.12.2012.

Акцентувала увагу на тому, що архів забезпечує постійне зберігання, охорону документів Національного архівного фонду, які згідно із законодавством (Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи») перебувають під охороною держави.

Комітетом з конкурсних торгів Державного архіву Запорізької області було вирішено застосувати процедуру закупівлі послуг в одного учасника (протокол від 12.12.2012 № 11) – Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області у зв’язку з тим, що постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності» передбачено, що Державні архіви та їхні сховища підлягають обов’язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ.

Тому, враховуючи 2 пункту 2 статті 39 Закону України від 01.06.2010 № 2289–VІ «Про здійснення державних закупівель», Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області було запрошено до участі у переговорах для подальшого укладення договору про закупівлю послуг охорони у одного учасника.

На запит архіву від 23.11.2012 № 01-26/564, відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 39 Закону України від 01.06.2010 № 2289–VІ, УДСО надало інформацію про відповідність кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону України від 01.06.2010 № 2289–VІ:

довідка про наявність підстав для застосування процедури закупівлі в одного учасника;

довідка про виконання аналогічних договорів та досвід роботи;

довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання замовлення;

довідка про наявність достатньої кількості персоналу відповідної кваліфікації для надання послуг з забезпечення безпеки;

довідка щодо дозволу або ліцензії на виконання певних робіт та послуг;

баланс на 30 вересня 2012 р., звіт про фінансові результати за 9 місяців 2012 року, звіт про рух коштів за 12 місяців 2011 р., довідка банку про відсутність заборгованості за кредитом;

Також було надано для ознайомлення комітету з конкурсних торгів копії наказу про призначення керівника УДСО, положення про Управління, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки про взяття на облік платника податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.

У вищевказаних документах було вказано ціну пропозиції для організації двох цілодобових постів цивільної охорони Державної служби охорони на об’єктах Державного архіву Запорізької області від УДСО, вона становить 452541,60 грн. (чотириста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот сорок одна гривна 60 коп.) з ПДВ.

До бюджетного запиту на 2013 рік для Державного архіву Запорізької області внесено 408216,00 грн. (за узгодженою ціною 2012 року – 23,30 грн. за годину) на рік для оплати цілодобової цивільної охорони по двом об’єктам Державного архіву Запорізької області в Орджонікідзевському та Жовтневому районах міста Запоріжжя.

У листі Департаменту Державної служби охорони МВС України від 16.11.2012 № 11/2-1-6434/Нз на адресу Державної архівної служби України (копія листа додається) встановлено єдину у всіх регіональних підрозділах ДСО вартість послуг охорони – 25,83 грн. за годину.

Тому очікувану вартість предмета закупівлі визначено у сумі 25,83 грн. за годину, загальна очікувана вартість – 452541,60 грн. (чотириста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот сорок одна гривна 60 коп.) з ПДВ.

Строк надання послуг визначено таким: січень 2013 року – грудень 2013 року.

Виступили:

Рижинський А.В. – т.в.о. заступника начальника Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

Підтвердив домовленість між Державною архівною службою України та Державною службою охорони МВС України щодо встановлення єдиної у всіх регіональних підрозділах ДСО вартості послуг охорони – 25,83 грн. за годину. У зв’язку з цим, цінова пропозиція для організації двох цілодобових постів цивільної охорони Державної служби охорони на об’єктах Державного архіву Запорізької області з 01.01.2013 по 31.12.2013 від УДСО становить 452541,60 грн. (чотириста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот сорок одна гривна 60 коп.) з ПДВ.

УХВАЛИЛИ:

Замовником (Державним архівом Запорізької області) та представником учасника (Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області) здійснена домовленість про таке:

найменування предмета закупівлі: код – 74.60.1, послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки, послуги з охорони об’єктів Державного архіву Запорізької області;

процедура закупівлі: закупівля в одного учасника;

найменування учасника, його адреса: Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 15, 69002;

очікувана вартість предмета закупівлі: 452541,60 грн. (чотириста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот сорок одна гривна 60 коп.) з ПДВ;

джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України;

місце надання послуг: м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б, 69054;

строк надання послуг: січень 2013 року – грудень 2013 року.

умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: абзац 2 пункту 2 статті 39 Закону України від 01.06.2010 № 2289–VІ «Про здійснення державних закупівель»: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

Одержані від учасника документи підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам.

Голова комітету О.Л. Пилявська

Секретар комітету К.А. Божко

Заступник голови І.І. Петренко

Член комітету О.Ю. Зінчик

Від Учасника:

Т.в.о. заступника начальника Управління

Державної служби охорони при

ГУМВС України в Запорізькій області А.В. Рижинський

ПОВІДОМЛЕННЯ про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника

Вхідний №:

13012WD007291

Номер бюлетеня:

2 (745) від 07.01.2013

Номер оголошення у бюлетені:

008287

Код оголошення (www.tender.me.gov.ua):

03012013/472170628

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про акцепт пропозиції за результатами застосування

процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний архів Запорізької області.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03494617.

1.3. Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095.

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: код – 74.60.1, послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки, послуги з охорони об’єктів Державного архіву Запорізької області.

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б, 69054.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень 2013 року – грудень 2013 року.

3. Процедура закупівлі: закупівля в одного учасника.

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 31.12.2012 № 141 (743), номер оголошення 350317.

5. Учасник-переможець:

5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

5.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 08596891.

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 15, 69002, тел. (0612) 62 20 01, факс (0612) 62 20 11.

6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника): 452541,60 грн. (чотириста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот сорок одна гривна 60 коп.) з ПДВ.

6.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника): 03.01.2013.

8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю: 28.01.2013.

Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник директора Державного

архіву Запорізької області О.Л. Пилявська

 

ОБҐРУНТУВАННЯ застосування процедури закупівлі в одного учасника

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня:

№350317, «ВДЗ» №141 (743) від 31.12.2012р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний архів Запорізької області.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03494617.

1.3. Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Пилявська Ольга Леонідівна, заступник директора Державного архіву Запорізької області, м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095, тел. (0612) 62 11 21, факс (0612) 62 24 31, е-mail: dazo@zp.ukrtel.net.

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Запорізька обласна державна адміністрація, 00022504.

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника. 12.12.2012.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: код – 74.60.1 (послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки), послуги з охорони об’єктів Державного архіву Запорізької області.

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. послуги охоронців, організація двох цілодобових постів цивільної охорони Державної служби охорони на об’єктах Державного архіву Запорізької області.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б, 69054.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень 2013 року – грудень 2013 року.

4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи. Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 08596891.

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 15, 69002, тел. (0612) 62 20 01, факс (0612) 62 20 11.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: абзац 2 пункту 2 статті 39 Закону України від 01.06.2010 № 2289–VІ «Про здійснення державних закупівель»: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника: постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності» передбачено, що Державні архіви та їхні сховища підлягають обов’язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ, тому з територіальним підрозділом Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ у Запорізькій області (Управлінням Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області) проведено переговори щодо закупівлі послуг з охорони.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності» із змінами та доповненнями.

Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник директора Державного

архіву Запорізької області О.Л. Пилявська

ІНФОРМАЦІЯ про застосування процедури закупівлі в одного учасника

Вхідний №:

12125WI352524

Код оголошення (www.tender.me.gov.ua):

13122012/572766996

Номер бюлетеня:

141 (743) від 31.12.2012

Номер оголошення у бюлетені:

350317

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний архів Запорізької області.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03494617.

1.3. Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35217003000341, в ГУДКСУ в Запорізькій області, р/р 35220001000341, в ГУДКСУ в Запорізькій області.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Пилявська Ольга Леонідівна, заступник директора Державного архіву Запорізької області, м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095, тел. (0612) 62 11 21, факс (0612) 62 24 31, е-mail: dazo@zp.ukrtel.net.

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Запорізька обласна державна адміністрація, 00022504.

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення): 452541,60 грн. (чотириста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот сорок одна гривна 60 коп.) з ПДВ.

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення).

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.archivzp.gov.ua.

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: код – 74.60.1, послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки, послуги з охорони об’єктів Державного архіву Запорізької області.

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б, 69054.

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень 2013 року – грудень 2013 року.

6. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори. Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 15, 69002, т.в.о. заступника начальника Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області Рижинський Андрій Володимирович, тел. (0612) 62 20 01.

7. Ціна пропозиції: 452541,60 грн. (чотириста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот сорок одна гривна 60 коп.) з ПДВ.

7.1. Загальна ціна пропозиції.

7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

8. Додаткова інформація: кваліфікаційні критерії - відповідно до ст.16 Закону.

Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник директора Державного

архіву Запорізької області О.Л. Пилявська

Про план роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 2013 рік

РІШЕННЯ

колегії Державного архіву Запорізької області

 

19.12.2012

м. Запоріжжя

№ 1

 

Про план роботи колегії Державного архіву

Запорізької області на 2013 рік

Заслухавши й обговоривши інформацію заступника директора Пилявської О.Л. про план роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 2013 рік, колегія відмічає, що Державним архівом Запорізької області при плануванні роботи колегії було враховано проведення заходів, спрямованих на виконання законів України, актів та доручень Президента й Уряду України, Державної архівної служби України та основних напрямів розвитку архівної справи.

В плані роботи відображені заходи з питань:

- удосконалення системи управління архівною справою;

- виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів;

- виконавської дисципліни та контрольної діяльності у Державному архіві Запорізької області;

- протидії корупції в Державному архіві Запорізької області;

- роботи зі зверненнями громадян;

- охорони праці у Державному архіві Запорізької області;

- пожежної безпеки у Державному архіві Запорізької області;

- роботи в осінньо-зимовий період.

В проекті плану роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 2013 рік були враховані питання, які знаходяться на контролі.

Враховуючи зазначене колегія Державного архіву Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію заступника директора Пилявської О.Л. взяти до відома.

2. План роботи колегії на 2013 рік схвалити.

3. Заступнику директора Пилявській О.Л., керівникам структурних підрозділів Державного архіву Запорізької області, головному спеціалісту – керівнику режимно-секретної служби Бондарю В.О., секретарю колегії Федько А.А. забезпечити своєчасну підготовку документів для розгляду на засіданнях колегії.

4. Заступнику директора Пилявській О.Л. до 20.12.2012 забезпечити підготовку проекту наказу про оголошення рішення колегії.

5. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника директора Державного архіву Запорізької області Пилявську О.Л.

Голова колегії О.С. Тедєєв

Секретар колегії А.А. Федько

 

Протокол № 7 засідання колегії від 19.12.2012

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОТОКОЛ

19.12.2012 № 7

м. Запоріжжя

Засідання колегії

 

Голова колегії –

Тедєєв О.С.

Секретар –

Федько А.А.

Присутні члени колегії:

Білець С.Т.

Величко О.Г.

Зінчик О.Ю.

Пилявська О.Л.

Фурсенко Т.В.

Запрошені:

від Державного архіву Запорізької області

Бондар В.О.

Петроченко К.О.

 

Порядок денний:

1. Про план роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 2013 рік.

Інформує: Пилявська О.Л., заступник директора Державного архіву Запорізької області.

2. Про стан пожежної безпеки у Державному архіві Запорізької області та архівних установах області.

Інформують: Пилявська О.Л., заступник директора Державного архіву Запорізької області;

Зінчик О.Ю., начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату.

3. Про виконання Державним архівом Запорізької області у 2009-2012 роках заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки.

Інформують: Зінчик О.Ю., начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату;

Фурсенко Т.В., начальник відділу формування НАФ та діловодства.

4. Про виконання архівними установами Запорізької області у 2009-2012 роках заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки.

Інформує: Білець С.Т., начальник відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи.

5. Контроль за виконанням рішень колегії Державного архіву Запорізької області за 2012 рік.

Інформує: Пилявська О.Л., заступник директора Державного архіву Запорізької області.

1. СЛУХАЛИ: про план роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 2013 рік

Пилявську О.Л., заступника директора Державного архіву Запорізької області – довідка додається.

ВИРІШИЛИ: рішення додається.

2. СЛУХАЛИ: про стан пожежної безпеки у Державному архіві Запорізької області та архівних установах області

Пилявську О.Л., заступника директора Державного архіву Запорізької області – довідка додається.

ВИРІШИЛИ: рішення додається.

3. СЛУХАЛИ: про виконання Державним архівом Запорізької області у 2009-2012 роках заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки

Зінчик О.Ю., начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату; Фурсенко Т.В., начальник відділу формування НАФ та діловодства – довідка додається.

4. СЛУХАЛИ: про виконання архівними установами Запорізької області у 2009-2012 роках заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки

Білець С.Т., начальника відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи – довідка додається.

ВИРІШИЛИ: рішення додається.

5. СЛУХАЛИ: про контроль за виконанням рішень колегії Державного архіву Запорізької області за 2012 рік

Пилявську О.Л., заступника директора Державного архіву Запорізької області – довідка додається.

ВИРІШИЛИ: рішення додається.

 

Голова колегії

О.С. Тедєєв

Секретар колегії

А.А.Федько