Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

ПРОТОКОЛ переговорів щодо закупівлі послуг в одного учасника

ПРОТОКОЛ

переговорів щодо закупівлі послуг в одного учасника

03 січня 2013 року м. Запоріжжя

ПРИСУТНІ:

Пилявська О.Л. заступник директора Державного архіву Запорізької області голова комітету з конкурсних торгів;

Петренко І.І.– начальник фінансово-господарчого відділу – головний бухгалтер, заступник голови комітету з конкурсних торгів;

Бондар В.О. – головний спеціаліст – керівник режимно-секретної служби, член комітету з конкурсних торгів член комітету з конкурсних торгів;

Зінчик О.Ю. – начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату, член комітету з конкурсних торгів.

ЗАПРОШЕНІ:

Представник учасника процедури закупівлі: т.в.о. заступника начальника Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області Рижинський А.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про погодження ціни договору про закупівлю послуг з проведення розслідувань і забезпечення безпеки, послуг з охорони об’єктів Державного архіву Запорізької області.

СЛУХАЛИ:

Пилявську О.Л., голову комітету з конкурсних торгів Державного архіву Запорізької області.

Вона повідомила, що в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі в одного учасника від 31.12.2012 № 141 (743), номер оголошення 350317. Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника розміщено на офіційному загальнодержавному веб-порталі у визначений термін.

Під час попередніх переговорів Замовником (Державним архівом Запорізької області) та представником Учасника (Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області) здійснена домовленість про таке:

найменування предмета закупівлі: код – 74.60.1, послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки, послуги з охорони об’єктів Державного архіву Запорізької області;

процедура закупівлі: закупівля в одного учасника;

найменування учасника, його адреса: Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 15, 69002;

очікувана вартість предмета закупівлі: 452541,60 грн. (чотириста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот сорок одна гривна 60 коп.) з ПДВ;

джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України;

місце надання послуг: м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б, 69054;

строк надання послуг: січень 2013 року – грудень 2013 року;

умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: абзац 2 пункту 2 статті 39 Закону України від 01.06.2010 № 2289–VІ «Про здійснення державних закупівель»: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

Запропонувала узгодити остаточну ціну договору про закупівлю послуг охорони за державні кошти – 452541,60 грн. (чотириста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот сорок одна гривна 60 коп.) з ПДВ; договір набирає чинності з моменту підписання і буде діяти до 31.12.2013, згідно зі статтею 631 Цивільного кодексу України умови договору застосовуються до відносин між Державним архівом Запорізької області та Управлінням Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області, які виникли до його укладення – з 01.01.2013; кінцевий строк укладення договору про закупівлю: 28.01.2013.

Виступили:

Рижинський А.В. – т.в.о. заступника начальника Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

Підтвердив інформацію про те, що відносини між Державним архівом Запорізької області та Управлінням Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області виникли з 01.01.2013, та про те, що сума до договору для організації двох цілодобових постів цивільної охорони Державної служби охорони на об’єктах Державного архіву Запорізької області з 01.01.2013 по 31.12.2013 від УДСО становить 452541,60 грн. (чотириста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот сорок одна гривна 60 коп.) з ПДВ.

УХВАЛИЛИ:

1. Погодити суму послуг з проведення розслідувань і забезпечення безпеки, послуг охоронців для організації двох цілодобових постів цивільної охорони Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області на об’єктах Державного архіву Запорізької області з 01.01.2013 по 31.12.2013 до договору про закупівлю в розмірі 452541,60 грн. (чотириста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот сорок одна гривна 60 коп.) з ПДВ

2. Договір про закупівлю за результатами процедури закупівлі в одного учасника укласти до 28.01.2013 з урахуванням особливостей, визначених Законом України від 01.06.2010 № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель».

3. Цей протокол скласти та підписати у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких один примірник знаходиться у Замовника, а другий – в Учасника.

Голова комітету О.Л. Пилявська

Заступник голови І.І. Петренко

Члени комітету О.Ю. Зінчик

В.О. Бондар

Від Учасника:

Т.в.о. заступника начальника Управління

Державної служби охорони при

ГУМВС України в Запорізькій області А.В. Рижинський

ПРОТОКОЛ переговорів щодо закупівлі послуг в одного учасника

ПРОТОКОЛ

переговорів щодо закупівлі послуг в одного учасника

12 грудня 2012 року м. Запоріжжя

ПРИСУТНІ:

Пилявська О.Л. заступник директора Державного архіву Запорізької області голова комітету з конкурсних торгів;

Петренко І.І.– начальник фінансово-господарчого відділу – головний бухгалтер, заступник голови комітету з конкурсних торгів;

Зінчик О.Ю. – начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату, член комітету з конкурсних торгів;

Божко К.А. – провідний науковий співробітник відділу формування НАФ та діловодства, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів.

ЗАПРОШЕНІ:

Представник учасника процедури закупівлі: т.в.о. заступника начальника Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області Рижинський А.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Розгляд питань щодо проведення закупівлі послуг з проведення розслідувань і забезпечення безпеки, послуг охоронців – організація двох цілодобових постів цивільної охорони Державної служби охорони на об’єктах Державного архіву Запорізької області в Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

СЛУХАЛИ:

Пилявську О.Л., голову комітету з конкурсних торгів Державного архіву Запорізької області.

Вона повідомила про необхідність закупівлі послуг з проведення розслідувань і забезпечення безпеки, послуг охоронців – організація двох цілодобових постів цивільної охорони Державної служби охорони на об’єктах Державного архіву Запорізької області в Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області. Дія попереднього договору з Управлінням ДСО закінчується 31.12.2012.

Акцентувала увагу на тому, що архів забезпечує постійне зберігання, охорону документів Національного архівного фонду, які згідно із законодавством (Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи») перебувають під охороною держави.

Комітетом з конкурсних торгів Державного архіву Запорізької області було вирішено застосувати процедуру закупівлі послуг в одного учасника (протокол від 12.12.2012 № 11) – Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області у зв’язку з тим, що постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності» передбачено, що Державні архіви та їхні сховища підлягають обов’язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ.

Тому, враховуючи 2 пункту 2 статті 39 Закону України від 01.06.2010 № 2289–VІ «Про здійснення державних закупівель», Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області було запрошено до участі у переговорах для подальшого укладення договору про закупівлю послуг охорони у одного учасника.

На запит архіву від 23.11.2012 № 01-26/564, відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 39 Закону України від 01.06.2010 № 2289–VІ, УДСО надало інформацію про відповідність кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону України від 01.06.2010 № 2289–VІ:

довідка про наявність підстав для застосування процедури закупівлі в одного учасника;

довідка про виконання аналогічних договорів та досвід роботи;

довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання замовлення;

довідка про наявність достатньої кількості персоналу відповідної кваліфікації для надання послуг з забезпечення безпеки;

довідка щодо дозволу або ліцензії на виконання певних робіт та послуг;

баланс на 30 вересня 2012 р., звіт про фінансові результати за 9 місяців 2012 року, звіт про рух коштів за 12 місяців 2011 р., довідка банку про відсутність заборгованості за кредитом;

Також було надано для ознайомлення комітету з конкурсних торгів копії наказу про призначення керівника УДСО, положення про Управління, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки про взяття на облік платника податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.

У вищевказаних документах було вказано ціну пропозиції для організації двох цілодобових постів цивільної охорони Державної служби охорони на об’єктах Державного архіву Запорізької області від УДСО, вона становить 452541,60 грн. (чотириста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот сорок одна гривна 60 коп.) з ПДВ.

До бюджетного запиту на 2013 рік для Державного архіву Запорізької області внесено 408216,00 грн. (за узгодженою ціною 2012 року – 23,30 грн. за годину) на рік для оплати цілодобової цивільної охорони по двом об’єктам Державного архіву Запорізької області в Орджонікідзевському та Жовтневому районах міста Запоріжжя.

У листі Департаменту Державної служби охорони МВС України від 16.11.2012 № 11/2-1-6434/Нз на адресу Державної архівної служби України (копія листа додається) встановлено єдину у всіх регіональних підрозділах ДСО вартість послуг охорони – 25,83 грн. за годину.

Тому очікувану вартість предмета закупівлі визначено у сумі 25,83 грн. за годину, загальна очікувана вартість – 452541,60 грн. (чотириста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот сорок одна гривна 60 коп.) з ПДВ.

Строк надання послуг визначено таким: січень 2013 року – грудень 2013 року.

Виступили:

Рижинський А.В. – т.в.о. заступника начальника Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

Підтвердив домовленість між Державною архівною службою України та Державною службою охорони МВС України щодо встановлення єдиної у всіх регіональних підрозділах ДСО вартості послуг охорони – 25,83 грн. за годину. У зв’язку з цим, цінова пропозиція для організації двох цілодобових постів цивільної охорони Державної служби охорони на об’єктах Державного архіву Запорізької області з 01.01.2013 по 31.12.2013 від УДСО становить 452541,60 грн. (чотириста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот сорок одна гривна 60 коп.) з ПДВ.

УХВАЛИЛИ:

Замовником (Державним архівом Запорізької області) та представником учасника (Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області) здійснена домовленість про таке:

найменування предмета закупівлі: код – 74.60.1, послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки, послуги з охорони об’єктів Державного архіву Запорізької області;

процедура закупівлі: закупівля в одного учасника;

найменування учасника, його адреса: Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 15, 69002;

очікувана вартість предмета закупівлі: 452541,60 грн. (чотириста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот сорок одна гривна 60 коп.) з ПДВ;

джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України;

місце надання послуг: м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б, 69054;

строк надання послуг: січень 2013 року – грудень 2013 року.

умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: абзац 2 пункту 2 статті 39 Закону України від 01.06.2010 № 2289–VІ «Про здійснення державних закупівель»: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

Одержані від учасника документи підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам.

Голова комітету О.Л. Пилявська

Секретар комітету К.А. Божко

Заступник голови І.І. Петренко

Член комітету О.Ю. Зінчик

Від Учасника:

Т.в.о. заступника начальника Управління

Державної служби охорони при

ГУМВС України в Запорізькій області А.В. Рижинський

ПОВІДОМЛЕННЯ про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника

Вхідний №:

13012WD007291

Номер бюлетеня:

2 (745) від 07.01.2013

Номер оголошення у бюлетені:

008287

Код оголошення (www.tender.me.gov.ua):

03012013/472170628

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про акцепт пропозиції за результатами застосування

процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний архів Запорізької області.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03494617.

1.3. Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095.

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: код – 74.60.1, послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки, послуги з охорони об’єктів Державного архіву Запорізької області.

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б, 69054.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень 2013 року – грудень 2013 року.

3. Процедура закупівлі: закупівля в одного учасника.

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 31.12.2012 № 141 (743), номер оголошення 350317.

5. Учасник-переможець:

5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

5.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 08596891.

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 15, 69002, тел. (0612) 62 20 01, факс (0612) 62 20 11.

6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника): 452541,60 грн. (чотириста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот сорок одна гривна 60 коп.) з ПДВ.

6.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника): 03.01.2013.

8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю: 28.01.2013.

Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник директора Державного

архіву Запорізької області О.Л. Пилявська

 

ОБҐРУНТУВАННЯ застосування процедури закупівлі в одного учасника

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня:

№350317, «ВДЗ» №141 (743) від 31.12.2012р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний архів Запорізької області.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03494617.

1.3. Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Пилявська Ольга Леонідівна, заступник директора Державного архіву Запорізької області, м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095, тел. (0612) 62 11 21, факс (0612) 62 24 31, е-mail: dazo@zp.ukrtel.net.

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Запорізька обласна державна адміністрація, 00022504.

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника. 12.12.2012.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: код – 74.60.1 (послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки), послуги з охорони об’єктів Державного архіву Запорізької області.

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. послуги охоронців, організація двох цілодобових постів цивільної охорони Державної служби охорони на об’єктах Державного архіву Запорізької області.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б, 69054.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень 2013 року – грудень 2013 року.

4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи. Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 08596891.

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 15, 69002, тел. (0612) 62 20 01, факс (0612) 62 20 11.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: абзац 2 пункту 2 статті 39 Закону України від 01.06.2010 № 2289–VІ «Про здійснення державних закупівель»: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника: постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності» передбачено, що Державні архіви та їхні сховища підлягають обов’язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ, тому з територіальним підрозділом Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ у Запорізькій області (Управлінням Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області) проведено переговори щодо закупівлі послуг з охорони.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності» із змінами та доповненнями.

Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник директора Державного

архіву Запорізької області О.Л. Пилявська

ІНФОРМАЦІЯ про застосування процедури закупівлі в одного учасника

Вхідний №:

12125WI352524

Код оголошення (www.tender.me.gov.ua):

13122012/572766996

Номер бюлетеня:

141 (743) від 31.12.2012

Номер оголошення у бюлетені:

350317

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний архів Запорізької області.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03494617.

1.3. Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35217003000341, в ГУДКСУ в Запорізькій області, р/р 35220001000341, в ГУДКСУ в Запорізькій області.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Пилявська Ольга Леонідівна, заступник директора Державного архіву Запорізької області, м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095, тел. (0612) 62 11 21, факс (0612) 62 24 31, е-mail: dazo@zp.ukrtel.net.

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Запорізька обласна державна адміністрація, 00022504.

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення): 452541,60 грн. (чотириста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот сорок одна гривна 60 коп.) з ПДВ.

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення).

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.archivzp.gov.ua.

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: код – 74.60.1, послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки, послуги з охорони об’єктів Державного архіву Запорізької області.

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б, 69054.

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень 2013 року – грудень 2013 року.

6. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори. Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 15, 69002, т.в.о. заступника начальника Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області Рижинський Андрій Володимирович, тел. (0612) 62 20 01.

7. Ціна пропозиції: 452541,60 грн. (чотириста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот сорок одна гривна 60 коп.) з ПДВ.

7.1. Загальна ціна пропозиції.

7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

8. Додаткова інформація: кваліфікаційні критерії - відповідно до ст.16 Закону.

Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник директора Державного

архіву Запорізької області О.Л. Пилявська

Про план роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 2013 рік

РІШЕННЯ

колегії Державного архіву Запорізької області

 

19.12.2012

м. Запоріжжя

№ 1

 

Про план роботи колегії Державного архіву

Запорізької області на 2013 рік

Заслухавши й обговоривши інформацію заступника директора Пилявської О.Л. про план роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 2013 рік, колегія відмічає, що Державним архівом Запорізької області при плануванні роботи колегії було враховано проведення заходів, спрямованих на виконання законів України, актів та доручень Президента й Уряду України, Державної архівної служби України та основних напрямів розвитку архівної справи.

В плані роботи відображені заходи з питань:

- удосконалення системи управління архівною справою;

- виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів;

- виконавської дисципліни та контрольної діяльності у Державному архіві Запорізької області;

- протидії корупції в Державному архіві Запорізької області;

- роботи зі зверненнями громадян;

- охорони праці у Державному архіві Запорізької області;

- пожежної безпеки у Державному архіві Запорізької області;

- роботи в осінньо-зимовий період.

В проекті плану роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 2013 рік були враховані питання, які знаходяться на контролі.

Враховуючи зазначене колегія Державного архіву Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію заступника директора Пилявської О.Л. взяти до відома.

2. План роботи колегії на 2013 рік схвалити.

3. Заступнику директора Пилявській О.Л., керівникам структурних підрозділів Державного архіву Запорізької області, головному спеціалісту – керівнику режимно-секретної служби Бондарю В.О., секретарю колегії Федько А.А. забезпечити своєчасну підготовку документів для розгляду на засіданнях колегії.

4. Заступнику директора Пилявській О.Л. до 20.12.2012 забезпечити підготовку проекту наказу про оголошення рішення колегії.

5. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника директора Державного архіву Запорізької області Пилявську О.Л.

Голова колегії О.С. Тедєєв

Секретар колегії А.А. Федько

 

Протокол № 7 засідання колегії від 19.12.2012

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОТОКОЛ

19.12.2012 № 7

м. Запоріжжя

Засідання колегії

 

Голова колегії –

Тедєєв О.С.

Секретар –

Федько А.А.

Присутні члени колегії:

Білець С.Т.

Величко О.Г.

Зінчик О.Ю.

Пилявська О.Л.

Фурсенко Т.В.

Запрошені:

від Державного архіву Запорізької області

Бондар В.О.

Петроченко К.О.

 

Порядок денний:

1. Про план роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 2013 рік.

Інформує: Пилявська О.Л., заступник директора Державного архіву Запорізької області.

2. Про стан пожежної безпеки у Державному архіві Запорізької області та архівних установах області.

Інформують: Пилявська О.Л., заступник директора Державного архіву Запорізької області;

Зінчик О.Ю., начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату.

3. Про виконання Державним архівом Запорізької області у 2009-2012 роках заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки.

Інформують: Зінчик О.Ю., начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату;

Фурсенко Т.В., начальник відділу формування НАФ та діловодства.

4. Про виконання архівними установами Запорізької області у 2009-2012 роках заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки.

Інформує: Білець С.Т., начальник відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи.

5. Контроль за виконанням рішень колегії Державного архіву Запорізької області за 2012 рік.

Інформує: Пилявська О.Л., заступник директора Державного архіву Запорізької області.

1. СЛУХАЛИ: про план роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 2013 рік

Пилявську О.Л., заступника директора Державного архіву Запорізької області – довідка додається.

ВИРІШИЛИ: рішення додається.

2. СЛУХАЛИ: про стан пожежної безпеки у Державному архіві Запорізької області та архівних установах області

Пилявську О.Л., заступника директора Державного архіву Запорізької області – довідка додається.

ВИРІШИЛИ: рішення додається.

3. СЛУХАЛИ: про виконання Державним архівом Запорізької області у 2009-2012 роках заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки

Зінчик О.Ю., начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату; Фурсенко Т.В., начальник відділу формування НАФ та діловодства – довідка додається.

4. СЛУХАЛИ: про виконання архівними установами Запорізької області у 2009-2012 роках заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки

Білець С.Т., начальника відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи – довідка додається.

ВИРІШИЛИ: рішення додається.

5. СЛУХАЛИ: про контроль за виконанням рішень колегії Державного архіву Запорізької області за 2012 рік

Пилявську О.Л., заступника директора Державного архіву Запорізької області – довідка додається.

ВИРІШИЛИ: рішення додається.

 

Голова колегії

О.С. Тедєєв

Секретар колегії

А.А.Федько

ПЛАН роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 2013 рік


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Державного архіву Запорізької області

О.С.Тедєєв

2012 року

ПЛАН

роботи колегії Державного архіву Запорізької області

на 2013 рік

з/п

Назва питання

Термін

розгляду

Відповідальні

за підготовку

При-мітка

1

2

3

4

5

1.

1.1. Про основні напрямки діяльності Державного архіву Запорізької області на 2013 рік

січень

Директор

Тедєєв О.С.

1.2. Про план роботи Державного архіву Запорізької області на І квартал 2013 року

січень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

1.3. Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за 2012 рік

січень

Начальник відділу інформації та використання документів

Величко О.Г.

1.4. Про виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької області за 2012 рік

січень

Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи

Петроченко К.О.

1.5. Щодо організації контрольної діяльності та стану виконавської дисципліни в Державному архіві Запорізької області у 2012 році

січень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

2.

2.1. Про підсумки роботи архівних установ області за 2012 рік та завдання на 2013 рік

лютий

Директор

Тедєєв О.С.

2.2. Про підсумки роботи архівних установ області для зберігання документів, які не належать до складу Національного архівного фонду України (трудових архівів) за 2012 рік

лютий

Начальник відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи

Білець С.Т

2.3. Про підсумки щорічного огляду-конкурсу роботи колективів архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад за 2012 рік

лютий

Начальник відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи

Білець С.Т.

2.4. Про роботу Державного архіву Запорізької області щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції у 2012 році

лютий

Заступник директора

Пилявська О.Л.,

провідний спеціаліст з питань кадрової роботи відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи

Петроченко К.О.

3.

3.1. Про план роботи Державного архіву Запорізької області на ІІ квартал 2013 року

квітень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

3.2. Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за І квартал 2013 року

квітень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

3.3. Про підсумки роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад, трудових архівів за І квартал 2013 року

квітень

Начальник відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи

Білець С.Т.

3.4. Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за І квартал 2012 року

квітень

Начальник відділу інформації та використання документів

Величко О.Г.

3.5. Про стан виконавської дисципліни та контрольної діяльності у Державному архіві Запорізької області за І квартал 2013 року

квітень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

3.6. Про стан охорони праці у Державному архіві Запорізької області

квітень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

3.7 Звіт про роботу начальника архівного відділу Бердянської райдержадміністрації з питань здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, станом архівної справи і діловодства, забезпеченням формування, комплектування, збереженості та обліку документів Національного архівного фонду України, їх упорядкуванням в установах-джерелах формування НАФ

квітень

Начальник архівного відділу Бердянської райдержадміністрації

Бойко І.В.,

провідний спеціаліст-архівіст відділу організації і координації архівної справи

Федько А.А.

4.

4.1. Про заохочення представників ЗМІ області за краще висвітлення історичного минулого та популяризацію документів Національного архівного фонду до Дня журналіста

травень

Начальник відділу інформації та використання документів

Величко О.Г.

4.2. Звіт про роботу начальника архівного відділу Запорізької міської ради щодо виконання повноважень органів виконавчої влади, делегованих органам місцевого самоврядування з питань управління архівною справою та діловодством, зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення, на відповідній території

травень

Начальник архівного відділу Запорізької міськради

Щербаха Л.І.,

начальник відділу організації і координації архівної справи

Білець С.Т.

5.

5.1. Про план роботи Державного архіву Запорізької області на ІІІ квартал 2013 року

липень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

5.2. Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за І півріччя 2013 року

липень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

5.3. Про підсумки роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад, трудових архівів за І півріччя 2013 року

липень

Начальник відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи

Білець С.Т.

5.4. Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за І півріччя 2013 року

липень

Начальник відділу інформації та використання документів

Величко О.Г.

5.5. Про виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької області за І півріччя 2013 року

липень

Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи

Петроченко К.О.

5.6. Про стан виконавської дисципліни та контрольної діяльності у Державному архіві Запорізької області за І півріччя 2013 року

липень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

6.

6.1. Про план роботи Державного архіву Запорізької області на ІV квартал 2013 року

жовтень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

6.2. Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за 9 місяців 2013 року

жовтень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

6.3. Про підсумки роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад, трудових архівів за 9 місяців 2013 року

жовтень

Начальник відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи

Білець С.Т.

6.4. Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за 9 місяців 2013 року

жовтень

Начальник відділу інформації та використання документів

Величко О.Г.

6.5. Про стан протидії корупції в Державному архіві Запорізької області за 9 місяців 2013 року

жовтень

Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи

Петроченко К.О.

6.6. Про стан виконавської дисципліни та контрольної діяльності у Державному архіві Запорізької області за 9 місяців 2013 року

жовтень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

6.7. Про стан підготовки архівних установ Запорізької області до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр.

жовтень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

начальник відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи

Білець С.Т.

7.

7.1. Про план роботи колегії Державного архіву Запорізької області 2014 рік

грудень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

7.2. Про стан пожежної безпеки у Державному архіві Запорізької області

грудень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

Начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату

Зінчик О.Ю.

7.3. Про виконання Державним архівом Запорізької області у 2013 році заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки

грудень

Начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату

Зінчик О.Ю.

Начальник відділу формування НАФ та діловодства

Фурсенко Т.В.

7.5. Контроль за виконанням рішень колегії Державного архіву Запорізької області за 2013 рік.

грудень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

Укладач: секретар колегії А.А.Федько

СХВАЛЕНО

Протокол засідання

колегії Державного архіву

Запорізької області

19.12.2012 № 7

Про стан пожежної безпеки у Державному архіві Запорізької області та архівних установах області

РІШЕННЯ

колегії Державного архіву Запорізької області

 

 

19.12.2012

м. Запоріжжя

№ 2

 

Про стан пожежної безпеки у Державному архіві

Запорізької області та архівних установах області

Заслухавши й обговоривши інформацію заступника директора Пилявської О.Л. колегія відмічає, що у Державному архіві Запорізької області та архівних установах приділяється значна увага організації роботи з питань пожежної безпеки.

Питання забезпечення охоронно-пожежного режиму, надійної експлуатації інженерних мереж та комунікацій будівель архіву постійно розглядаються на засіданнях колегії Державного архіву Запорізької області (раз на рік), на нарадах у керівництва. Так, питання «Про стан пожежної безпеки у Державному архіві Запорізької області» розглядалося на засіданні колегії 13.12.2010, прийнято відповідне рішення за № 2 та 21.12.2011, прийнято відповідне рішення за № 2.

Відповідно до наказу від 05.01.2012 № 1 «Про призначення відповідальних за збереження документів Національного архівного фонду» та від 28.05.2012 № 42 «Про внесення змін до наказу Державного архіву Запорізької області від 05.01.2012 № 1» призначені відповідальні за пожежну безпеку, видачу-приймання справ, опечатування архівосховищ та робочих приміщень.

На виконання Плану заходів щодо забезпечення охоронно-пожежного режиму, надійної експлуатації інженерних мереж та комунікацій будівель архіву на 2012 рік наказом від 15.08.2012 № 60 призначені відповідальні за електрогосподарство та справний стан і безпечну та економічну експлуатацію устаткування теплових установок і електромереж; наказом директора від 15.08.2012 № 61 затверджено склад комісії з прийняття після ремонтів тепловикористовуючих установок та обладнання архіву. Проведено підготовчі роботи до опалювального періоду 2012-2013 років, створено комісію з перевірки готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період 2012-2013 років (наказ Державного архіву Запорізької області від 16.08.2012 №  2-АГ), до участі в якій запрошено за згодою представника Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Запорізькій області, затверджено заходи з підготовки до опалювального періоду 2012-2013 років (наказ Державного архіву Запорізької області від 16.08.2012 №  3-АГ).

У зв’язку з утворенням нових структурних підрозділів в Головному управлінні Держтехногенбезпеки у Запорізькій області та перерозподілом функцій у 2012 року було погоджено з територіальними відділами Інструкцію про заходи пожежної безпеки в Державному архіві Запорізької області (загальнооб’єктову інструкцію).

З територіальними відділами Головного управління Держтехногенбезпеки у Запорізькій області погоджено програму проведення вступного і первинного протипожежного інструктажів.

Інструкції з пожежної безпеки та плани евакуації розміщено на видних місцях у приміщеннях архіву.

На виконання завдання Укрдержархіву у вересні ц.р. розроблено та затверджено План заходів щодо посилення протипожежного захисту в Державному архіві Запорізької області у зв’язку з можливим тимчасовим перебуванням дітей в приміщеннях архіву.

Наказом архіву від 29.03.2010 № 26 затверджено склад добровільної пожежної дружини Державного архіву Запорізької області (ДПД). Наказом директора від 27.02.2012 № 20 «Про склад добровільної пожежної дружини Державного архіву Запорізької області» змінено склад добровільної пожежної дружини.

Відповідно до договору обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони, членів добровільної пожежної дружини від 02.07.2012 № 0401/3401, Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «Універсальний поліс» було застраховано 6 членів ДПД.

У травні ц.р. проведено відпрацювання практичних навиків користування первинними засобами пожежегасіння членами добровільної пожежної дружини.

Наказом архіву від 12.06.2012 № 48 «Про внесення змін до наказу Державного архіву Запорізької області від 29.03.2010 № 27 «Про затвердження Положення про пожежно-технічну комісію Державного архіву Запорізької області та її персонального складу» змінено склад пожежно-технічної комісії.

Членами пожежно-технічної комісії 30.03.2012, 27.06.2012, 27.09.2012, проведено огляди протипожежного стану приміщень, установок пожежної сигналізації та пожежегасіння, систем димовидалення, кондиціювання, протипожежного водопостачання, первинних засобів пожежегасіння, електричних мереж і електрообладнання та опалювального устаткування, складені відповідні акти і проведено 3 засідання пожежно-технічної комісії. Директором архіву видані накази про оголошення рішень пожежно-технічної комісії. Наступний огляд заплановано на 28.12.2012.

Відповідальні за пожежну безпеку відповідно до законодавства пройшли навчання та перевірку знань.

Згідно із графіком, який затверджено директором архіву, у квітні та серпні цього року проведено навчання та перевірку знань з охорони праці, пожежної безпеки та техніки безпеки працівників Державного архіву Запорізької області.

У вересні проведено практичне навчання персоналу архіву за сигналом «Пожежа»; проведено інструктаж з працівниками архіву з метою посилення персональної відповідальності за користування електроприладами у робочих приміщеннях.

У Державному архіві Запорізької області є в наявності та ведуться журнали реєстрації вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці, пожежної безпеки та техніки безпеки для працівників, зайнятих виконанням ремонтних робіт, журнал протоколів перевірки знань.

Для обслуговування технічних засобів пожежної сигналізації і газового пожежегасіння з ТОВ «Запорізьке підприємство протипожежних робіт «Спецавтоматика» укладено договір від 01.06.2012 № 78-2012 АПС-ПТ.

Наказом Державного архіву Запорізької області від 11.06.2012 № 46 «Про комісію з перевірки санітарно-гігієнічного стану архівосховищ» затверджено склад комісії з перевірки санітарно-гігієнічного стану архівосховищ. Ця комісія відповідно до п. 7.6. Положення про умови зберігання архівних документів, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 15.01.2003 № 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.02.2003 року за № 89/7410, плану роботи пожежно-технічної комісії на ІІ квартал 2012 року, з метою своєчасного виявлення пліснявих грибів і комах 16.04.2012 провела візуальне обстеження архівосховищ і документів. Ураження документів, стін, підлоги не виявлено. За результатами обстеження складено акти.

Між Державним архівом Запорізької області та Управлінням Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області укладено договір від 02.04.2012 № 01-0004566 на здійснення цілодобової охорони будівель архіву, пропускного режиму та спостереження за пультами пожежно-охоронної сигналізації до 31.12.2012.

Відповідно до Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2012 № 590, для Державного архіву області на 2013-2015 роки заплановано 1630800 грн. на заходи з пожежної безпеки.

На розгляд сесії обласної ради, яка відбудеться 25.12.2012 винесено Обласну цільову соціальну Програму забезпечення пожежної безпеки на 2013 – 2015 роки. У Програмі заплановано для архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад 738800 грн. за рахунок місцевих бюджетів заходи з приведення у відповідність з вимогами законодавчих та інших нормативно - правових актів у сфері пожежної безпеки шляхів евакуації, автоматичних систем протипожежного захисту, систем оповіщення людей про пожежу, електрообладнання будівель та споруд. Після прийняття Обласної програми на кожній території потрібно прийняти відповідно районні та міські програми для планування та виділення коштів на вищезазначені заходи.

Обласною радою 22.11.2012 уперше прийнята Програма розвитку архівної справи Запорізької області на 2013-2015 роки. За рахунок Програми передбачено у 2013 році придбати 50 нових вогнегасників, чим посилити протипожежний захист приміщень архіву.

На виконання наказу Державної архівної служби України від 15.08.2012 № 145 «Про посилення протипожежного захисту в архівних установах» в архіві видано наказ від 05.11.2012 № 70 «Про посилення протипожежного захисту в архівних установах Запорізької області», який доведено до керівників архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад.

До Головного фінансового управління облдержадміністрації були подані пропозиції включити до бюджетного запиту на 2012 рік:

- поточний ремонт електрообладнання систем автоматичного пожежегасіння і пожежної сигналізації – 56240 горн. – кошти не виділені;

- охорона архіву – 384 тис. грн. – отримано і використано 409335 грн.;

- оплата технічного обслуговування систем газового пожежегасіння і охоронно-пожежної сигналізації – 11520 грн. – отримано і використано 9380;

- страхування 6 членів добровільної пожежної дружини – 2700 грн.- отримано і використано 1545 грн.

- діагностування та перезарядження вогнегасників – 2720 грн. – зареєстровані платіжні документи в органах казначейської служби.

Подані пропозиції до Головного фінансового управління облдержадміністрації включити до бюджетного запиту на 2013 рік кошти на:

- поточний ремонт електрообладнання систем автоматичного пожежегасіння і пожежної сигналізації – 99 тис. грн;

- охорона архіву – 408,2 тис.грн.;

- оплата технічного обслуговування систем газового пожежегасіння і охоронно-пожежної сигналізації – 9840 грн.;

- страхування 6 членів добровільної пожежної дружини – 2700 грн.;

- діагностування та перезарядження вогнегасників – 3200 грн.

Архівними відділами райдержадміністрацій та міськрад міст обласного значення здійснюється постійний контроль за виконанням заходів щодо забезпечення пожежної безпеки.

Відповідно до посадових інструкцій, розпоряджень голів райдержадміністрацій, Енергодарської і Мелітопольської міськрад та наказів начальників архівних відділів, в архівних відділах контроль за забезпеченням пожежної безпеки у відділі здійснює начальник відділу. Навчання з питань пожежної безпеки пройшли та отримали посвідчення тільки начальник архівного відділу Запорізької райдержадміністрації та два працівники архівного відділу Енергодарської міськради.

З працівниками архівних відділів уповноваженими особами, відповідальними за стан пожежної безпеки в райдержадміністраціях та міськрадах протягом 2012 року проведені інструктажі з питань дій у випадку виникнення пожежі.

На виконання наказу Державного архіву Запорізької області від 05.11.2012 № 70 «Про посилення пожежного захисту в архівних установах Запорізької області» архівними відділами райдержадміністрацій та міськрад було проведено наступні заходи.

Переглянуті і, при необхідності, поновлені інструкції, які регламентують організацію пожежно-профілактичної роботи та плани евакуації людей і документів.

В усіх архівних відділах спільно з уповноваженими особами, відповідальними за стан пожежної безпеки в райдержадміністраціях та міськрадах два рази на рік в весняно-літній та осінньо-зимовий періоди проведені огляди стану електромереж, енергообладнання, стану первинних засобів пожежегасіння та протипожежного водопостачання.

Представниками Держпожежнагляду у 2012 році проведені пожежно-технічні обстеження архівних відділів Василівської, Гуляйпільської та Пологівської райдержадміністрацій.

Про результати оглядів та пожежно-технічні обстеження архівних відділів проінформовані керівники райдержадміністрацій та міськрад, які є розпорядниками коштів, для виділення фінансування на здійснення заходів щодо усунення виявлених недоліків.

На виконання припису здійснені заходи по ідентифікації та визначення потенційно небезпечних об’єктів архівного відділу Пологівської райдержадміністрації та внесення його до державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів.

Протягом 2012 року в двох архівосховищах архівних відділів Михайлівської і Приморської райдержадміністрацій, 13 архівосховищах архівних відділів Запорізької (1) та Енергодарської (12) міськрад встановлені автономні протипожежні сигналізації.

Протипожежні сигналізації встановлені у 8 із 29 архівосховищах восьми архівних відділів райдержадміністрацій (28%), в т.ч. в архівному відділі Токмацької райдержадміністрації - з виведенням на пульт чергового та в 26 (74%) із 35 архівосховищах чотирьох архівних відділів міськрад, з них 15 архівосховищ трьох архівних відділів - з виведенням на пульт центрального спостереження, чотири архівосховища архівного відділу - на пульт чергового в адміністративному будинку міськради, в трьох архівосховищах архівного відділу Запорізької міськради та всіх п’яти архівосховищах архівного відділу Токмацької міськради сигналізації відсутні.

Договори на технічне обслуговування сигналізацій укладені тільки трьома райдержадміністраціями із 8 – Веселівською, Михайлівською, Приморською та 4 міськими радами.

Автоматична система пожежегасіння встановлена в двох архівосховищах архівного відділу Енергодарської міськради, однак вона знаходиться в неробочому стані з моменту встановлення.

З первинних засобів пожежегасіння приміщення архівних відділів оснащені тільки вогнегасниками, пожежні щити відсутні. Протягом 2012 року придбано чотири вогнегасники архівним відділам Бердянської та Мелітопольської райдержадміністрацій, перезаправлено три вогнегасники архівному відділу Гуляйпільської райдержадміністрації.

Відсутній вогнегасник в архівному відділі Приазовської райдержадміністрації, в недостатній кількості оснащені вогнегасниками архівосховища архівних відділів: Оріхівської райдержадміністрації - на 2 архівосховища 1 вогнегасник; Мелітопольської міськради - на 2 архівосховища 1 вогнегасник; Токмацької міськради - на 5 архівосховищ 3 вогнегасники.

Технічне обслуговування вогнегасників проводиться нерегулярно, в більшості архівних установ при проведенні обстеження вогнегасників не вказано, хто проводив обстеження та номер посвідчення особи, яка проводила діагностування.

Протягом 2012 року в приміщенні архівного відділу Гуляйпільської райдержадміністрації проведено заміри опору ізоляції електромережі, в архівних відділах Пологівської та Приморської райдержадміністрацій та в архівному відділі Запорізької міськради проведено ремонт електрообладнання та електромереж.

Питання про стан пожежної безпеки та підготовки архівних відділів до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 рр. розглядалися на оперативних нарадах у керівників райдержадміністрацій та міськрад.

Враховуючи зазначене колегія Державного архіву Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію заступника директора Пилявської О.Л. взяти до відома.

2. Заступнику директора Пилявській О.Л., керівникам структурних підрозділів архіву, рекомендувати начальникам архівних відділів райдержадміністрації та міських рад:

2.1. постійно здійснювати заходи щодо посилення протипожежного захисту в архівних установах;

2.2. з метою удосконалення звітності архівних установ з питань протипожежного захисту забезпечити безумовне виконання наказу Державного архіву Запорізької області від 05.11.2012 № 70 «Про посилення протипожежного захисту в архівних установах Запорізької області» та інформування у визначені наказом терміни.

3. Заступнику директора Пилявській О.Л., начальнику відділу зберігання, обліку та довідкового апарату Зінчик О.Ю., начальнику фінансово-господарського відділу – головному бухгалтеру Петренко І.І.:

3.1. забезпечити планування та освоєння коштів відповідно до Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки;

3.2. забезпечити планування коштів на виконання заходів з пожежної безпеки до бюджетного запиту на 2014 рік; термін виконання – ІІ квартал 2013 року.

4. Рекомендувати начальникам архівних відділів райдержадміністрації та міських рад:

4.1. після прийняття Обласної цільової соціальної Програми забезпечення пожежної безпеки на 2013 – 2015 роки ініціювати внесення до відповідних районних та міських програм заходів з приведення у відповідність з вимогами законодавчих та інших нормативно - правових актів у сфері пожежної безпеки шляхів евакуації, автоматичних систем протипожежного захисту, систем оповіщення людей про пожежу, електрообладнання будівель та споруд архівних установ та їх фінансування, термін виконання – І квартал 2013 року;

4.2. забезпечити подання до бюджетного запиту установ на 2014 рік коштів на виконання заходів з пожежної безпеки; термін виконання – ІІ квартал 2013 року;

4.3. ініціювати вирішення питання щодо проходження начальниками архівних відділів навчань з питань пожежної безпеки та отримання відповідних посвідчень.

5. Начальнику фінансово-господарського відділу – головному бухгалтеру Петренко І.І., начальнику відділу зберігання, обліку та довідкового апарату Зінчик О.Ю. забезпечити у 2013 році освоєння коштів на придбання вогнегасників відповідно до Програми розвитку архівної справи Запорізької області на 2013-2015 роки.

6. Заступнику директора Пилявській О.Л. до 20.12.2012 забезпечити підготовку проекту наказу про оголошення рішення колегії.

7. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника директора Державного архіву Запорізької області Пилявську О.Л.

Голова колегії О.С. Тедєєв

Секретар колегії А.А. Федько