Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Довідка про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за І півріччя 2011 року

Довідка

про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області

зі зверненнями громадян за І півріччя 2011 року

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2008 року № 7960/1/1-08, п. 1 Указу Президента «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008 № 109/2008 На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 21.02.2011 № 50 «Про стан роботи зі зверненнями громадян в області за підсумками 2010 року та вдосконалення відповідної роботи у 2011 році» Державним архівом Запорізької області у І півріччі 2011 року було проведено такі заходи.

Проводився постійний контроль за своєчасним і якісним виконанням запитів ветеранів війни та праці, інвалідів, Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Повторних і колективних запитів не надходило.

Було забезпечено здійснення безперешкодного і регулярного прийому громадян директором архіву, заступником директора, начальником відділу інформації та використання документів, згідно з наказом директора Державного архіву Запорізької області від 01.07.2009 № 23, а також спеціалістами відділу інформації та використання документів щотижня в робочий час, згідно із графіком особистого прийому, затвердженим наказом Державного архіву Запорізької області від 30.09.2009 № 37. зі змінами, внесеними згідно з наказом від 18.10.2010 № 74. Громадяни, які мешкають за межами обласного центру, приймалися спеціалістами в день приїзду. Прийом громадян пільгових категорій проводився щоденно.

З понеділка по п’ятницю в робочий час спеціалістами відділу інформації та використання документів у робочі дні з 8.00 до 17.00 здійснювалося надання консультацій та роз’яснень громадянам у телефонному режимі.

У читальних залах архіву громадянам надавалися документи, необхідні для відновлення їх законних прав та інтересів, для особистого ознайомлення.

У читальних залах архіву працювали 339 користувачів.

Діловодство по прийому громадян, що звернулись до держархіву, і виконання запитів соціально-правового характеру велося окремо від іншого діловодства. Реєстрацію запитів громадян проводив завідувач канцелярії. Діє комп’ютерна система обліку звернень громадян. Для обліку громадян та контролю за вирішенням питань, з якими вони звернулись на особистому прийомі до керівників архіву, велися журнали відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян і електронна реєстрація.

Запити соціально-правового характеру, з якими зверталися громадяни до архіву, виконувалися спеціалістами відділу інформації та використання документів, працівники якого мають вищу спеціальну освіту та пройшли підвищення кваліфікації у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій.

У І півріччі 2011 року до Державного архіву Запорізької області надійшло 1691 звернення від громадян України, колишніх республік СРСР та інших держав (за І півріччя 2010 року ‑ 1706). Кількість питань, порушених у зверненнях громадян – 1822.

За тематикою порушених питань вони розподілились таким чином:

‑ про акти цивільного стану – 522;

– про підтвердження стажу роботи – 360;

– про майнові права – 275;

– про заробітну плату – 248;

‑ фактографічних – 139;

‑ підтвердження родинних стосунків (родовід) – 104;

– про репресії та розкуркулення – 53;

– про підтвердження депутатської діяльності – 30;

‑ проживання на території області – 21;

– про примусове вивезення до Німеччини – 20;

– про нагородження орденами і медалями – 7 та інші.

У 2011 році кількість запитів за тематикою порушених в них питань залишилася на тому ж рівні.

Протягом І півріччя 2011 року надійшло запитів від ветеранів війни та інвалідів – 10, від пенсіонерів – 101.

За І півріччя 2011 року спеціалістами відділу інформації та використання документів на особистому прийомі було прийнято 448 громадян; керівництвом архіву – 39 громадян, усього – 487 громадян.

До Державного архіву Запорізької області надійшло 3 (звернення) з Урядової телефонної «гарячої лінії».

Порушень Закону України від 02.10.96 № 393/96-ВР № «Про звернення громадян» не було. Скарг від заявників на роботу працівників архіву не надходило.

На нарадах директора з керівниками структурних підрозділів Державного архіву Запорізької області 21.02.2011, 28.02.2011, 14.03.2011, 05.05.2011, 30.05.2011 заслуховувалися інформації начальника відділу інформації та використання документів Величко О.Г. про стан виконання запитів соціально-правового характеру, про роботу читальних залів, щодо порядку опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації.

З метою інформаційного забезпечення громадян Порядок організації та проведення особистого прийому громадян, Стандарт адміністративної послуги з надання інформаційних документів на заяви (запити) фізичних та юридичних осіб, графік прийому громадян директором архіву, заступником директора, начальником відділу інформації та використання документів, спеціалістами столу довідок, інформаційні матеріали щодо надання документів на заяви (запити) фізичних та юридичних осіб розміщено на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації та Державного архіву Запорізької області, на інформаційних стендах Державного архіву Запорізької області.

На веб-сайті Державного архіву Запорізької області. (http://www.dazo.ho.ua/) розміщена інформація щодо організації роботи із зверненнями громадян, Порядок опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Державному архіві Запорізької області, форми для подання до Державного архіву Запорізької області запитів на отримання публічної інформації.

15.03.2011 був проведений семінар з актуальних питань діяльності місцевих архівних установ щодо забезпечення збереження документів та їх використання для працівників архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад, міст обласного значення та трудових архівів. Начальником відділу інформації та використання документів Державного архіву Запорізької області була проведена тематична зустріч за темою: «Порядок надання інформаційних документів на заяви (запити) фізичних і юридичних осіб».

Усі спеціалісти відділу інформації та використання документів виконували запити соціально-правового характеру, на даний час є вакансія провідного спеціаліста-архівіста відділу.

До повноважень відділу інформації та використання документів входить організаційно-методичне керівництво і контроль з питань використання документів у держархіві області, державних архівних установах області, інших власників документів Національного архівного фонду; організація заходів архіву суспільно-громадського значення; організація інформування органів влади та управління, установ, організацій, громадськості про наявність і склад документів з актуальної тематики; підготовка документів архіву до публікації, виставок, радіопередач та телепередач; надання методично-консультативної допомоги архівним підрозділам державних органів, організацій і підприємств області з питань особистого прийому громадян і роботи із запитами фізичних і юридичних осіб; проведення дослідження і розроблення методичних посібників з профільних питань, впровадження результатів у практику роботи архівних установ області; проведення особистого прийому громадян; виконання запитів соціально-правового характеру та тематичних запитів; організація роботи користувачів у читальних залах архіву.

Робота із зверненнями громадян проводиться відповідно до вимог Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630.

Начальник відділу інформації

та використання документів О.Г. Величко

Звернення громадян

Державний архів Запорізької області вул. Українська, 48, м. Запоріжжя

Робота столу довідок (каб. 4):

Прийом громадян: вівторок, четвер 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00.

Прийом іногородніх громадян та громадян пільгових категорій проводиться у понеділок – четвер 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00, у п’ятницю 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.30;

У відділі інформації та використання документів Державного архіву Запорізької області (стіл довідок) особистий прийом громадян проводять спеціалісти відділу:

1) науковий співробітник Желізна Аліна Юріївна, у разі її відсутності науковий співробітник Стовбур Олена Станіславівна. Прийом здійснюється за адресою: вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, адміністративний корпус 1 Державного архіву Запорізької області, кабінет № 4;

2) науковий співробітник Максименко Євген, у разі його відсутності науковий співробітник Желізна Аліна Юріївна. Прийом здійснюється за адресою: проспект Соборний, 162-б, м. Запоріжжя, адміністративний корпус 2 Державного архіву Запорізької області, вестибюль.

Особи з обмеженими фізичними можливостями можуть одержати консультації в телефонному режимі або на веб-сайті Державного архіву Запорізької області від працівників архіву щодо документів, одержати архівні довідки, копії документів на свої запити.

Прийом осіб з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі з порушенням опорно-рухового апарату, що пересуваються на кріслах колісних, проводиться у корпусі 2 архіву (вестибюль) за адресою: проспект Соборний, 162 б, м. Запоріжжя, де розміщений спеціально збудований пандус, на вхідних дверях розташований дзвоник, вхідні двері скляні, прозорі. Там же є можливість працювати з документами (у присутності відповідального працівника).

Якщо громадянин – особа з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі з порушенням опорно-рухового апарату, що пересуваються на кріслах колісних,  звернулася безпосередньо в корпус 1 Державного архіву Запорізької області за адресою: вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, то на сходах на рівні руки особи на візку розташована кнопка виклику, сигнал від якої лунає на першому поверсі будівлі. До заявника виходить відповідальна особа, надає консультацію

Читальні зали у 1 та 2 корпусах Державного архіву Запорізької області працюють в обмеженому режимі через віднесення частини території Запорізької області, у тому числі м. Запоріжжя до Переліку територій можливих бойових дій, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (зі змінами). Доступ користувачів до документів та довідкового апарату архіву у читальних залах архіву здійснюється таким чином: у більшості випадків ознайомлення з документами здійснюється через надсилання їх цифрових копій електронною поштою.

З користувачами, які бажають працювати безпосередньо в читальних залах архіву, проводиться інструктаж щодо дій під час повітряної тривоги та інформування їх про найближчі укриття.

 

Прийом звернень громадян, запитів фізичних і юридичних осіб, консультування буде проводитися таким чином:

на особистому прийомі;

через поштові скриньки: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

через номери засобів зв’язку (телефон, факс):

тел.: (061) 787 47 44; 280 07 30; 280 07 31; 280 07 32; 280 07 33; 280 07 35.

 

Нормативно-правова база

Засвідчення та проставлення апостилю на архівних документах.

Довідки про підсумки роботи із зверненнями громадян

Особистий прийом громадян

Доступ до публічної інформації

Державні послуги

Соціально-правові запити

Форми документів для соціально-правових запитів

Перелік запитів, які виконуються Державним архівом Запорізької області на платній основі

ПОРЯДОК опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Державному архіві Запорізької області

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державного
архіву Запорізької області

12.05.2011 № 29

ПОРЯДОК

опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації

в Державному архіві Запорізької області

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Державному архіві Запорізької області (далі – Порядок)

розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з метою систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Державний архів Запорізької області (далі – архів).

1.2. Публічна інформація, розпорядником якої є архів – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання архівом своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні архіву відповідно до його повноважень.

1.3. Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до архіву в усній формі, в письмовій формі, по телефону, факсом, електронною поштою за вибором запитувача.

1.4. Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити:

П.І.Б. (найменування для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

1.5. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеної у пп.1.4. цього Порядку, відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним законом термін. Повідомлення на запит, надісланий електронною поштою, надсилається запитувачу на вказану електронну адресу.

1.6. Уповноваженими підрозділами з питань надання доступу до публічної інформації (надання публічної інформації) за запитами, адресованими архіву є відділи формування Національного архівного фонду та діловодства та інформації та використання документів архіву.

1.7. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в уповноваженому підрозділі архіву – відділі інформації та використання документів архіву та на офіційному веб-сайті архіву.

1.8. У випадку надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, заступник директора архіву або начальник відділу інформації та використання документів архіву перевіряють обґрунтованість визначення запитувачем свого запиту як термінового згідно з положеннями Закону України «Про доступ до публічної інформації» та об’єктивні обставини відповідного запиту. У разі визначення терміновості запиту необґрунтованою він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.

1.9. Відповідальність за достовірність даних та інформації, наведеної у запиті щодо надання публічної інформації, несе запитувач.

1.10. У разі, якщо звернення громадянина серед інших перелічених питань містить питання, яке має ознаки запиту щодо надання публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», то таке питання розглядається разом з іншими питаннями звернення у порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

2. Процес отримання запитів щодо надання публічної інформації

2.1. Запити щодо надання публічної інформації приймаються архівом у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:00, у п’ятницю – з 8:00 до 15:45). Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто в адміністративній будівлі, в якій знаходиться архів, не приймаються протягом обідньої перерви (з 12:00 до 12:45).

2.2. Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою, які адресовані архіву, отримує відповідальний працівник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства архіву та реєструє.

2.3. Запити щодо надання публічної інформації за допомогою електронної пошти, які адресовані архіву, надсилаються на електронну адресу архіву «Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.». Відповідальний працівник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства архіву (але не рідше ніж 4 рази протягом робочого дня – о 9:00, 11:00, 13:00, 15:00) перевіряє наявність надходження нових запитів на зазначену електронну адресу. Нові запити реєструються.

2.4. У випадку, якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту, заступник директора архіву або начальник відділу інформації та використання документів архіву надають допомогу в ідентифікації документа.

2.5. Запити щодо надання публічної інформації, які адресовані архіву, у телефонному режимі приймаються та оформлюються відповідальними працівниками відділу інформації та використання документів архіву за спеціально визначеними для цього номерами телефонів.

2.6. При зверненні із запитом на отримання публічної інформації за телефоном структурні підрозділи архіву переадресовують запитувача за телефонами уповноваженого підрозділу – відділу інформації та використання документів архіву. При направленні запиту факсом працівник уповноваженого підрозділу – відділу формування Національного архівного фонду та діловодства архіву приймає та реєструє запит. Запити на отримання інформації, які надійшли засобами факсимільного зв’язку, оформлюються і реєструються як запити, що надійшли поштою.

Працівники уповноваженого підрозділу – відділу інформації та використання документів архіву приймають запит, викладений за телефоном, і на його підставі заповнюють форму запиту щодо надання інформації, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у пп. 1.4. цього Порядку, дати та часу прийняття запиту. В аналогічному порядку здійснюється прийом запиту на отримання публічної інформації, поданий в усній формі. Після заповнення форми запиту працівники відділу інформації та використання документів архіву передають його для реєстрації працівнику відділу формування Національного архівного фонду та діловодства архіву.

3. Процес реєстрації та обліку запитів

щодо надання публічної інформації

3.1. Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у пп. 1.4. цього Порядку, чи інша невідповідність запиту вимогам пп. 1.4. цього Порядку, не є підставою для відмови у реєстрації такого запиту.

3.2. Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження до архіву фактичного дня надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження в архіві наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

3.3. Запити щодо надання публічної інформації, які адресовані архіву, реєструються уповноваженим підрозділом – відділом формування Національного архівного фонду та діловодства архіву.

3.4. Реєстрація та облік запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані архіву, здійснюється працівником уповноваженого підрозділу – відділу формування Національного архівного фонду та діловодства архіву в окремій справі «Запити публічної інформації» в електронній базі даних документообігу.

На кожний окремий запит оформлюється відповідна реєстраційна картка в електронній базі даних, в якій, крім даних, зазначених у пп. 1.4. цього Порядку, обов’язково фіксується час реєстрації.

3.5. При реєстрації в електронній базі даних документообігу запити щодо надання публічної інформації класифікуються за:

3.5.1. статусом запитувача (фізична або юридична особа): громадська організація, ЗМІ, підприємство тощо;

3.5.2. територією знаходження запитувача: райони області, міста обласного значення, інші області тощо;

3.5.3. тематикою запиту;

3.5.4. способом надсилання запиту: письмово, електронною поштою, у телефонному режимі, факсом, подано особисто.

3.6. При реєстрації запити щодо надання публічної інформації, які подані у електронній формі, дублюються на паперових носіях. При отриманні усного запиту чи запиту за телефоном працівники уповноваженого підрозділу – відділу інформації та використання документів архіву заповнюють форму запиту, яка подається на реєстрацію.

3.7. Для реєстрації запитів щодо надання публічної інформації на паперових носіях використовується реєстраційний штамп.

3.8. На прохання заявника, який особисто подав запит щодо надання публічної інформації в адміністративній будівлі архіву, працівник уповноваженого підрозділу – відділу формування Національного архівного фонду та діловодства архіву проставляє штамп з реєстраційним номером на другому друкованому екземплярі запиту, якого запитувач залишає собі (у разі його стовідсотковій автентичності першому екземпляру запиту, який залишається в архіві).

3.9. Реєстраційні картки, запити на паперових носіях та відповіді, які надано запитувачу, формуються у справи та зберігаються в архівному підрозділі архіву працівниками уповноваженого підрозділу – відділу формування Національного архівного фонду та діловодства архіву протягом 2 років з дати реєстрації.

4. Процес розгляду запитів щодо надання публічної інформації

4.1. Розгляд запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані архіву, та накладення резолюцій здійснює директор архіву, у разі його відсутності (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність в зв’язку із хворобою) резолюцію накладає заступник директора.

4.2. Резолюція оформлюється протягом 3 робочих годин з часу реєстрації запиту. Для термінових запитів з терміном розгляду 48 годин резолюція оформлюється протягом 1 години після реєстрації запиту.

4.3. Працівник уповноваженого підрозділу – відділу формування Національного архівного фонду та діловодства архіву невідкладно передає запити з відповідною резолюцією виконавцям.

4.4. Архів має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.5. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

4.6. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтоване запитувачем.

4.7. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, архів може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку архів повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.8. У разі направлення запитів щодо надання публічної інформації на виконання архіву від Запорізької облдержадміністрації, архівом невідкладно (протягом одної години після отримання повідомлення про надходження запитів) забезпечується отримання запитів в загальному відділі апарату облдержадміністрації. Про одержання запиту на розгляд та підготовку відповідей запитувачам відповідальний працівник архіву повинен розписатися у відповідному журналі в загальному відділу апарату облдержадміністрації.

4.9. Архів розглядає запит, який надійшов на виконання від Запорізької облдержадміністрації та готує проект відповіді за підписом заступника керівника апарату облдержадміністрації, начальника відділу роботи із зверненнями громадян. У разі його відсутності (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність в зв’язку із хворобою) готується проект відповіді за підписом заступника керівника апарату облдержадміністрації, начальника організаційного відділу.

4.10. Архів готує проекти відповідей, вказані у пункті 4.9. цього Порядку та подає на підпис у 2 примірниках. До проекту відповіді у разі необхідності, додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).

4.11. У разі направлення запитів щодо надання публічної інформації на виконання архіву від Запорізької облдержадміністрації, термін підготовки відповіді зазначається в реєстраційній картці, але не може перевищувати 3 робочих днів.

4.12. Підготовлений архівом проект відповіді запитувачу, завізований керівником архіву, (у випадку, коли інформацію готують декілька структурних підрозділів Запорізької облдержадміністрації, проект відповіді необхідно завізувати всіма керівниками), передається до уповноваженого підрозділу – відділу роботи із зверненнями громадян апарату Запорізької облдержадміністрації для підписання та відправки.

4.13. У разі, якщо запит, який надійшов на виконання від Запорізької облдержадміністрації, стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, архів, не пізніше терміну, зазначеного у реєстраційній картці відповідного запиту як термін виконання запиту, архів готує проект листа на адресу запитувача про подовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин подовження за підписом заступника керівника апарату облдержадміністрації, начальника відділу роботи із зверненнями громадян. Зазначений лист надається до уповноваженого підрозділу – відділу роботи із зверненнями громадян апарату Запорізької облдержадміністрації в порядку, передбаченому в пп. 4.12. цього Порядку.

4.14. Директор архіву несе персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації та дотримання термінів їх розгляду, за виконання розгляду запитів згідно з резолюцією, а також за зміст підготовлених архівом проектів відповідей.

4.15. Після підписання відповіді на запит директором архіву, працівник уповноваженого підрозділу – відділу формування Національного архівного фонду та діловодства архіву реєструє та забезпечує відправку відповіді з додатками, якщо вони є, на адресу запитувача.

4.16. При наданні відповіді запитувачу на електронну адресу лист за підписом директора архіву, копії документів скануються та відправляються електронною поштою у форматі «PDF».

5. Процес контролю за дотриманням термінів розгляду

запитів щодо надання публічної інформації

5.1. Працівник уповноваженого підрозділу – відділу формування Національного архівного фонду та діловодства архіву здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду запитів щодо надання публічної інформації.

5.2. Фактичним виконанням виконавцем архіву завдання з розгляду відповідного запиту вважається момент подання директору архіву на підпис проекту відповіді на запит, а щодо запитів, які надійшли на виконання від Запорізької облдержадміністрації, то датою та часом виконання архівом завдання з розгляду відповідного запиту вважається дата та час реєстрації у відповідному журналі відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації факту надання архівом проекту відповіді запитувачу.

5.3. У разі порушення термінів підготовки проекту відповіді запитувачу працівник уповноваженого підрозділу – відділу формування Національного архівного фонду та діловодства архіву невідкладно інформує про цей факт директора архіву для вжиття відповідних заходів.

Заступник директора

Державного архіву

Запорізької області                                                                                           О.Л. Пилявська

Запит на отримання публічної інформації

Запит на отримання публічної інформації

«Поетеса в царстві куліс»

Державним архівом Запорізької області підготовлено виставку: «Поетеса в царстві куліс» (До 80-річчя від дня народження заслуженої артистки України, члена Національної спілки письменників України Нещерет Тетяни Іванівни)

 

 

 

 

 

 


Детальніше:«Поетеса в царстві куліс»

Довідка про діяльність антифашистського руху Опору

9 травня 1945 р. назавжди закарбується в пам’яті українського народу та інших народів колишнього СРСР як день грандіозної перемоги над страшним ворогом людства – фашизмом. Саме цього весняного дня 60 років тому скінчилася Велика Вітчизняна війна, яка стала для нашого народу справжнім випробуванням на міцність людського духу, на людяність і патріотизм.

Перетнувши 22 червня 1941 р. кордони УРСР, війська фашистської Німеччини та її союзників влітку 1942 р. захопили всю територію України. Окупація Запорізької області розпочалася 17 серпня і закінчилася 28 жовтня 1941 р., визволення радянськими військами – 11 вересня 1943 р. і тривало до 8 лютого 1944 р.1

Того часу територія нашої області складалася з 28 районів, 6 із яких – Генічеський, Великолепетиський, Іванівський, Нижньосірогозький, Новотроїцький та Сиваський – увійшли до Херсонської області, утвореної 30 березня 1944 р.2

Фашистські окупанти запровадили свій адміністративно-територіальний поділ України. Запорізька область увійшла до складу рейхскомісаріату “Україна”, який був поділений на 6 генеральних округів. Південна частина області була включена до генерального округу “Таврія” з центром у м. Мелітополі, а решта території (у тому числі м. Запоріжжя) – до генерального округу “Дніпропетровськ” з центром у м. Дніпропетровську3.

За більш як два роки свого панування на запорізькій землі фашисти знищили 66 745 мирних громадян і 10 916 радянських військовополонених, вивезли на примусову працю до Німеччини 157 416 осіб, переважно молодих людей.4 Було вщент зруйновано більшість промислових підприємств, культурно-освітніх установ, житлових будинків та інших об’єктів.

Важливим чинником у протистоянні німецько-фашистській навалі було розгортання підпільно-партизанського руху на окупованій території.

Саме цей процес став об’єктом нашого дослідження. Спираючись на архівні джерела, робиться спроба неупереджено висвітлити як загальновідомі, здавалося, питання антифашистського руху Опору, так і ті, які замовчувались протягом багатьох років.

Уже в липні 1941 р. Запорізький обком КП(б)У, керуючись вказівками директиви РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 29 червня 1941 р. і виступом по радіо 3 липня того ж року Й.В. Сталіна, розпочав створення “в містах і районах області підпільних партійних організацій та партизанських загонів для боротьби з німецькими загарбниками в їх тилу”. Для керівництва партійним підпіллям і організації партизанської боротьби на території Запорізької області були сформовані підпільний обком, Запорізький і Мелітопольський підпільні міськкоми й 11 підпільних об’єднаних райкомів КП(б)У, які охоплювали всі адміністративні райони області. Місцем перебування підпільного обкому було визначено Василівський район. У кожному районі організовувалися 3 підпільні партійні групи. Для підпільної роботи було підібрано і затверджено 310 членів та кандидатів КП(б)У, проте за визнанням самого обкому партії більшість із них відступили разом з частинами Червоної армії. У повному складі залишили межі області Мелітопольський підпільний міськком КП(б)У та 8 підпільних райкомів партії. Інші підпільні комітети, проіснувавши незначний час, в основному до початку 1942 р., були розгромлені ворожими спецслужбами (як Запорізький міськком КП(б)У) або ж вийшли з території області через загрозу викриття та репресій з боку окупаційної влади (як Запорізький підпільний обком партії).

Влітку 1942 р. Запорізький обласний комітет КП(б)У, який тоді знаходився у Ворошиловграді (нині Луганськ), зробив спробу відновити партійну підпільну мережу на території області. Було сформовано підпільний обком і 5 підпільних райкомів партії: Приморсько-Приазовський, Веселівський, Михайлівський, Великобілозерський і Великолепетиський (нині Херсонська область). Усього для підпільної роботи були підготовлені 24 особи, у тому числі 2 парторганізатори для створення партійних підпільних груп на території Оріхівського та Пологівського районів. Усі вони в червні 1942 р. кількома заходами були висаджені з літаків на парашутах у різних місцевостях області. Однак і ця спроба розгорнути комуністичну підпільну мережу на Запоріжжі зазнала невдачі. Група десантників на чолі з першим секретарем підпільного обкому Мосієвичем К.І. була розгромлена німецькими жандармами невдовзі після приземлення. Сам Мосієвич, захоплений ворогами, став на шлях зради і виказав усю структуру підпілля. Лише два підпільні райкоми розпочали свою роботу і частково виконали покладені на них завдання5.

Та все ж окремі комуністи, які залишалися на окупованій ворогом території, робили спроби об’єднатися в підпільні партійні організації. Так архівні документи містять відомості про Великотокмацький міський підпільний комітет КП(б)У, створений у вересні 1942 р. за ініціативою місцевих партійців для керування антифашистською боротьбою в місті та його околицях6.

Крім того, на території області досить тривалий час успішно діяли розвідувальні групи, сформовані партійними органами разом із військовою розвідкою й органами НКВС із залученням до них місцевих мешканців.

Для розгортання партизанської боротьби на теренах нашої області Запорізьким обкомом КП(б)У було сформовано 28 партизанських загонів (за кількістю районів), до складу яких увійшло 800 осіб7. Лише в 14 районах області ці загони досить успішно боролися проти окупантів, в основному у взаємодії з радянськими військами. Досить часто їм доводилося виконувати не властиві партизанським формуванням функції: тримати оборону разом із частинами діючої армії, боротися з дезертирами та диверсантами тощо. При відступі Червоної армії з території області партизанські загони фактично припинили свою діяльність. Частина з них перейшла до лав РСЧА, а партизани, які залишилися на окупованій території, здебільшого були виявлені та страчені німецькими каральними органами.

Для охорони важливих об’єктів і боротьби з німецькими диверсантами у прифронтовій зоні місцевими органами НКВС у районах області створювалися винищувальні батальйони та загони. У зв’язку з тим, що вже в серпні 1941 р. лінія фронту впритул наблизилася до Запоріжжя, ці формування фактично перейшли на партизанські методи боротьби з ворогом. Частина винищувальних загонів відійшла разом із діючою армією, а на базі тих, що залишилися на окупованій території, у багатьох випадках були створені підпільні групи чи партизанські загони. Доля більшості їхніх учасників була такою ж трагічною, як і доля всього підпільно-партизанського руху на Запоріжжі в перші місяці німецько-фашистської окупації.

У відповідь на безпрецедентний кривавий терор, розв’язаний фашистськими окупантами, на всій території нашої області почали виникати підпільні антифашистські формування. Зробивши аналіз архівних джерел можна визначити основні шляхи формування підпільних організацій та груп: групи, створені особами, спеціально залишеними чи направленими з цією метою партійними та радянськими органами; групи, сформовані за участю чи під керівництвом місцевих партійних і радянських активістів; підпільні групи організовані патріотично налаштованими громадянами разом із радянськими військовополоненими; підпільні групи, сформовані представниками Організації українських націоналістів. Діяльність підпільників зводилась до проведення антифашистської агітації, саботування розпоряджень німецької окупаційної влади, здійснення диверсій на комунікаціях і підприємствах, визволення військовополонених із німецьких таборів, перешкоджання примусовому вивезенню молоді на роботу до Німеччини, збирання та зберігання зброї, знищення окремих окупантів і тих, хто співпрацював із ними.

Багато мирних громадян, не сприйнявши так званого “нового порядку”, влаштованого на їхній рідній землі фашистами, на власний розсуд чинили опір загарбникам. Вони не виходили на роботу; не виконували розпоряджень і наказів окупаційної влади; допомагали радянським військовополоненим звільнятися з німецьких таборів і переховували втікачів з таборів військовополонених; надавали допомогу молоді, яку намагалися вивезти на примусові роботи до Німеччини; прослуховували та розповсюджували зведення Радінформбюро як в усній, так і в письмовій формі; збирали, роздавали та розклеювали антифашистські листівки, що скидалися з радянських літаків чи написані власноручно; збирали та зберігали зброю. Більше того, значна частина мешканців надавала різноманітну допомогу членам підпільних організацій.

У зв’язку з активізацією бойових дій у 1942 році органами НКВС на територію Запорізької області було закинуто декілька диверсійно-розвідувальних груп, які невдовзі були знищені німецькими спецслужбами. Крім того, для організації підпільно-партизанського руху на окупованій території, проведення розвідки та здійснення диверсій на комунікаціях ворога Українським штабом партизанського руху на теренах області в 1942 р., та влітку 1943 р. під час наступу радянських військ, було висаджено з літаків кілька диверсійно-організаторських груп. Окремі з них, поповнивши свій склад за рахунок місцевого населення, згодом перетворилися на боєздатні партизанські загони.

У представлених архівних документах містяться маловідомі широкому загалу відомості про існування й антифашистську діяльність на території Мелітопольського та Михайлівського районів підпілля ОУН.

З огляду на зазначене, антифашистський рух Опору на території Запорізької області не був одноманітним. На характер і масштаби підпільно-партизанської боротьби мали значний вплив природні умови. Майже безлісі степові райони Запоріжжя були малопридатні для проведення ефективної бойової діяльності партизанських загонів. Більш-менш зручним місцем для дислокації та оперування невеликих партизанських підрозділів були Дніпровські плавні, де не раз знаходили притулок партизани, підпільники, десантники-парашутисти, місцеві жителі, які переховувалися від переслідування окупантів. У містах і селах області в основному діяли невеликі антифашистські групи патріотів, які досить успішно протистояли окупантам. Підпільники намагалися діяти не лише за місцем організації групи, але й на сусідніх територіях. Інколи підпільні групи об’єднували свої зусилля для підготовки та здійснення окремих терористичних і диверсійних актів.

Проте більшість підпільних організацій у різний час були викриті та розгромлені німецькими спецслужбами. Серед основних причин поразок підпільників слід визначити: порушення принципу індивідуального добору кадрів для підпільної роботи; не завжди ретельне вивчення ділових якостей керівників підпільних і партизанських формувань; слабкі морально-вольові якості окремих підпільників; недостатня спеціальна підготовка чи повна її відсутність у більшості учасників руху Опору; недотримання елементарних правил конспірації; непоодинокі факти зрадництва з боку окремих мешканців; незначна кількість баз медикаментів, зброї та продовольства і швидке їх розкриття каральними органами окупантів; відсутність зв’язку з Центром та допомоги від нього. До того ж нашим підпільникам протистояли добре навчені та спеціально підготовлені служби фашистської Німеччини, які мали значний досвід боротьби з рухом Опору народів Західної Європи. На території нашої області діяли підрозділи польової жандармерії та таємної польової поліції ГФП, гестапо, служба безпеки поліції та СД, СС, відділи місцевої поліції. Крім того, у південних районах краю діяла спецслужба румунських окупантів сигуранца.

Та все ж таки, незважаючи на складні природні умови, кривавий терор, розв’язаний німецькими репресивними органами, відсутність єдиного керівництва і допомоги із Центру, ворог не знав спокою на Запорізькій землі.

Одразу після визволення краю розпочався процес затвердження діяльності підпілля та визнання учасників підпільного антифашистського руху Опору. Уже 1 листопада 1943 року Політбюро ЦК КП(б)У запропонувало обкомам, міськкомам і райкомам партії забезпечити виявлення учасників партійного підпілля, вивчати та розглядати їхні звіти на засіданнях бюро. Трохи пізніше обласним комітетам партії було надано право приймати остаточні рішення по звітах підпільних організацій та окремих учасників. Діяльність партизанських загонів, як правило, розглядав і затверджував Український штаб партизанського руху, який був створений в 1942 році. Здебільшого робота з виявлення та затвердження учасників підпільно-партизанського руху проводилася тільки при одержанні від них чи їхніх родичів відповідних заяв і скарг. Бюро Запорізького обкому КПУ в 1944–1964 рр. декілька разів розглядало питання про визнання діяльності підпільних організацій, партизанських груп і загонів, патріотичну діяльність окремих громадян, які діяли проти окупантів на території нашої області. У результаті вивчення та перевірки матеріалів про діяльність підпільників, у тому числі із залученням органів держбезпеки, були визнані учасниками руху Опору 712 осіб, які входили (умовно) до складу 36 партизанських загонів, підпільних, розвідувально-диверсійних і патріотичних груп. Багато звітів і заяв осіб, які претендували на одержання статусу учасника антифашистського руху, того часу були відхилені як необґрунтовані. Проте інколи партійні працівники, на яких була покладена перевірка цієї діяльності, вимагали вагомих доказів, які важко було надати, бо здебільшого керівництво підпілля та більшість підпільників були знищені фашистами, а місцеві жителі природньо не завжди могли знати про існування цих організацій і причетність до них окремих громадян. Тому центральні партійні і радянські органи неодноразово порушували питання про додаткове виявлення та затвердження учасників антифашистського руху. Так постановою Президії Верховної Ради УРСР від 28 липня 1967 року при районних, міських, районних у містах виконкомах створювались комісії з видачі партизанських документів учасникам партизанського руху і підпільних організацій в період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. Ці комісії за поданими їм заявами на підставі розгляду документів чи письмових підтверджень уже офіційно визнаних учасників антифашистського руху видавали партизанські документи (учасникам руху – партизанські квитки, родичам загиблих патріотів – відповідні довідки). Діяльність цих комісій тривала до середини 1970-х рр., партійні комітети продовжували вирішувати ці питання до 1991 р. У результаті роботи, проведеної партійними органами і партизанськими комісіями при виконкомах, статус учасників партизанського руху і підпільних організацій додатково одержали близько 200 осіб.

Науково-довідкове видання “Запорізький архів. Народна війна. 1941–1944. Антифашистський рух Опору на території Запорізької області”, яке пропонується читачеві, підготовлене на базі документів із фондів Державного архіву Запорізької області. Деякі з них вже були опубліковані, однак значна частина вводиться до наукового обігу вперше.

При підготовці видання використані такі фонди: Запорізький обласний комітет КПУ (п–102); Управління Служби безпеки України в Запорізькій області (р–5747); Комісії з видачі партизанських документів учасникам партизанського руху та підпільних організацій (п–6595); Хронологічні довідки найважливіших подій, що відбувалися на території Запорізької області в період тимчасової німецько-фашистської окупації (р–1675); Василівська, Мелітопольська, Нововасилівська, Новомиколаївська, Осипенківська, Червоноармійська, Якимівська районні комісії зі сприяння в роботі Надзвичайної державної комісії по встановленню та розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників та їхніх спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям і державним підприємствам (р–1852, р–3192, р–3199, р–1855, р–3200, р–1856, р–3198); Спогади, свідчення та інші матеріали з історії міст і сіл Запорізької області (р–2630); Колекція фотодокументів партархіву Запорізького обкому Компартії України (п–6748); Істпартколекція партійного архіву Запорізького обкому Компартії України (п–337); Партійний архів Запорізького обкому Компартії України (п–100).

Основні види документів, які подаються в збірнику: звіти підпільних організацій, партизанських формувань і окремих громадян про їхню антифашистську діяльність у період окупації; довідки партійних комітетів та органів держбезпеки про результати перевірки цих звітів; постанови та рішення партійних і радянських органів; стенограми бесід і протоколи опитувань учасників та свідків подій; листи, спогади, щоденники учасників та очевидців подій; переклади документів німецьких окупаційних установ; копії документів про діяльність запорізьких партизанських загонів, виявлених у Центральному архіві Міністерства оборони колишнього СРСР; акти Надзвичайних комісій з розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників; матеріали хронологічних довідок, складених у населених пунктах Запорізької області. Також були використані матеріали з газет як періоду окупації (“Нове Запоріжжя”, “Мелітопольський край”), так і післявоєнного часу.

Одним з основних завдань, які ми прагнули вирішити, – надати якомога більше документальних свідчень не лише про діяльність офіційно затверджених учасників антифашистського руху, але й тих, хто з різних причин не здобув цього статусу. Багато документів розкривають яскраві характери, людські та ділові якості патріотів. На нашу думку, сьогодні цікавими виглядають свідчення учасників та очевидців тих далеких трагічних подій, відтворені в щоденникових записах, передсмертних записках із німецьких катівень, спогадах про життя в окупації.

Спираючись на багатий фактичний матеріал, упорядники насамперед намагалися об’єктивно та якомога повніше відтворити картину антифашистської боротьби на Запоріжжі.

Запропонований збірник документів і матеріалів складається з 21 розділу за кількістю районів сучасної Запорізької області, включаючи обласний центр, якому присвячено окремий розділ. Кожний розділ містить вступну статтю, в якій подається коротка характеристика антифашистського руху на відповідній території. Далі йде добірка документів, поданих у хронологічній послідовності в межах одного розділу. Особливістю побудови розділів, присвячених м. Запоріжжю та Мелітопольському району, є структуризація за підпільними організаціями, що пов’язана з великим обсягом матеріалу.

Завершують видання список осіб, офіційно визнаних учасниками антифашистського руху на території Запорізької області, у якому подаються прізвища та ініціали громадян за алфавітним порядком з посиланням на номер сторінки, де міститься інформація про їх затвердження; список скорочень; перелік документів і зміст.

Усі документи мають заголовки, складені упорядниками. У них зазначено: порядковий номер, тип документа, за наявності – автор і дата. Більшість представлених документів публікуються скорочено. Неповне (часткове) подання текстів пов’язане з тематичною доцільністю. Пропущені частини тексту позначаються трикрапками. У деяких випадках прізвища осіб з етичних міркувань подаються скорочено. У виданні максимально збережено лексику, авторські і редакторські особливості текстів джерел. Документи подаються мовою оригіналу, але адаптовані до сучасного читача, орфографічні помилки в написанні виправлені без застережень, усі пропущені чи недописані літери та слова відтворені в квадратних дужках, географічні назви подано за тогочасним адміністративно-територіальним поділом, а написання прізвищ та інших власних назв залишено за першоджерелами. Після змісту документа подається прізвище автора. Надписи на документах та нерозбірливі підписи в збірнику не відтворені.

Кожен документ чи матеріал супроводжується легендою, у якій зазначено місце зберігання документа (скорочена назва архіву, номери фонду, опису, справи, аркушів), вказується автентичність документів (оригінал, копія, засвідчена копія) та спосіб їх відтворення (рукопис, машинопис, друкарський відбиток).

Хочеться сподіватися, що ця праця викличе серйозні роздуми над нашим непростим історичним минулим, стане документальною базою для більш ґрунтовних наукових досліджень.

Висловлюємо щиру вдячність усім, хто брав участь у підготовці книги.1 ДАЗО, ф. р-849, оп. 2, спр.77 а, арк. 67, 82, 124. Червоне Запоріжжя, – 1944 р.–8 лютого.

2 Відомості Верховної Ради УРСР. – 1945. – № 7/8.

3 Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні. Збірник документів і матеріалів. – К., 1963. – С. 35.

4 ДАЗО, ф. п-102, оп. 30 а, спр. 11, арк. 9, 14.

5 ДАЗО, ф. п-102, оп. 30 а, спр. 11, арк. 18, 19, 20, 24, 25, 27, 28.

6 Там само, ф. п-6595, оп. 1, спр. 16, арк. 35, 38.

7 Там само, ф. п-102, оп. 30 а, спр. 10, арк. 10.

Наказ 35

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ


НАКАЗ

 

16.06.2011 м. Запоріжжя № 35

Про додаткові заходи за участю архівних установ Запорізької області з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни та її учасників на 2011-2015 роки та з підготовки та відзначення 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни та 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років

На виконання наказу Держкомархіву України від 02.06.2011 № 60 «Про внесення змін до наказу Держкомархіву від 11.04.2011 № 44 «Про участь державних архівів у заходах з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни та її учасників на 2011-2015 роки та з підготовки та відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», наказу Держкомархіву України від 07.06.2011 № 61 «Про проведення 22 червня Хвилини пам’яті за загиблими у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років та порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги», наказу Держкомархіву України від 16.10.2010 № 190 «Про участь державних архівних установ у відзначенні 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни»

НАКАЗУЮ:

1. Керівництву Державного архіву Запорізької області:

1.1 на знак скорботи за загиблими у роки Великої Вітчизняної війни 22 червня кожного року забезпечувати приспущення Державного Прапора України із чорними стрічками на будівлі Державного архіву Запорізької області;

1.2 22 червня кожного року о 10 годині забезпечувати проведення хвилини мовчання на вшанування пам’яті за загиблими у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років шляхом зупинення на цей час роботи працівників.

2. Начальнику відділу інформації та використання документів Величко О.Г.:

2.1 забезпечити організацію та проведення тематичних виставок архівних документів, присвячених 70-річчю початку Великої Вітчизняної війни та 70‑річчю від початку партизанського руху;

2.2 сприяти проведенню пошукових робіт з метою встановлення осіб, які загинули або пропали безвісти під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років;

2.3 брати участь протягом червня 2011 року у місячнику пам’яті, присвяченому 70-річчю від початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

3. Рекомендувати начальникам архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад міст обласного значення:

3.1 брати участь у бесідах і тематичних заходах, присвячених історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років на території Запорізької області;

3.2 брати участь протягом червня 2011 року у місячнику пам’яті, присвяченому 70-річчю від початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років;

3.3 про проведену роботу інформувати відділ організації та координації архівної справи та з питань кадрової роботи Державного архіву Запорізької області (Білець С.Т.) постійно до 20 числа закінчення кожного кварталу за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

4. Відділу інформації та використання документів (Величко О.Г.) забезпечити підготовку узагальненої інформації про вжиті заходи для інформування Управління інформації та міжнародного співробітництва Державної архівної служби України до 20 червня 2011 року, постійно щороку до 20 числа закінчення кожного кварталу.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор О.С. Тедєєв

Наказ 26

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ


26.04.2011 м. Запоріжжя № 26

Про заходи за участю архівних установ Запорізької області з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни та її учасників на 2011-2015 роки та з підготовки та відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років

На виконання наказу Державної архівної служби України від 11.04.2011 № 44 «Про участь державних архівів у заходах з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни та її учасників на 2011-2015 роки та з підготовки та відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», наказу Держкомархіву України від 16.11.2010 № 190 «Про участь державних архівних установ у відзначенні 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни», відповідно до рішення Запорізької обласної ради від 29.10.2009 №9 «Про Обласну програму з увіковічення пам’яті захисників Вітчизни, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни, «Згадаймо всіх поіменно» на 2010-2015 роки»

НАКАЗУЮ:

1. Начальнику відділу інформації та використання документів Величко О.Г.:

1.1 провести виявлення та скласти перелік фото- та архівних документів про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років на Запоріжжі;

1.2 забезпечити організацію та проведення тематичних виставок архівних документів, присвячених історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, героїзму та самовідданості українського народу у боротьбі проти фашизму;

1.3 постійно сприяти представникам громадських організацій, наукових установ та організацій, ученим та громадянам у вільному доступі до архівних документів про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років;

1.4 надавати необхідну допомогу представникам науково-пошукового агентства «Книга пам’яті України», представникам НАН, Держкомтелерадіо у підготовці до видання наукової, мемуарної та документальної літератури з історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

2 Начальнику відділу зберігання, обліку та довідкового апарату Зінчик О.Ю. провести виявлення та скласти перелік архівних документів про поховання часів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, що розташовані на території Запорізької області.

3. Завідувачу відділу фізичної збереженості документів Мурашко В.О. забезпечити виготовлення цифрових копії архівних документів, присвячених історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років на території Запорізької області.

4. Рекомендувати начальникам архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад міст обласного значення:

4.1 брати участь у бесідах і тематичних заходах, присвячених історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років на території Запорізької області;

4.2 про проведену роботу інформувати відділ організації та координації архівної справи та з питань кадрової роботи Державного архіву Запорізької області (Білець С.Т.) до 20 травня 2011 року, постійно до 20 числа закінчення кожного кварталу до за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

5. Відділу інформації та використання документів (Величко О.Г.) забезпечити підготовку узагальненої інформації про вжиті заходи для інформування Управління інформації та міжнародного співробітництва Державної архівної служби України до 20 травня 2011 року, постійно щороку до 20 числа закінчення кожного кварталу.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор О.С. Тедєєв

Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років

Накази:

Наказ від 26.04.2011 № 26 «Про заходи за участю архівних установ Запорізької області з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни та її учасників на 2011-2015 роки та з підготовки та відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» (текст наказу № 26)

Наказ від 16.06.2011 № 35 «Про додаткові заходи за участю архівних установ Запорізької області з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни та її учасників на 2011-2015 роки та з підготовки та відзначення 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни та 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» (текст наказу № 35)

Довідка:

Довідка про організацію та діяльність антифашистського підпілля та підпільно-партизанський рух на території Запорізької області в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (текст довідки)

 

Статті спеціалістів Державного архіву Запорізької області, присвячені періоду Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.:

Осипенко Е.Д. «На крыльях «Родины». Полина Осипенко, наша землячка. // «Верже», Запоріжжя.– 2002. - № 19 (456);

Бондар В.О., Величко О.Г., Козлова І.В. Запоріжжя під владою окупантів (за спогадами й свідченнями очевидців, учасників руху Опору на території області в 1941-1943 рр.) // Архіви України. – К., 2005. – № 1-3. – С.262-287. http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/index.php?256

Величко Е.Г. Евреи Запорожской области в годы Второй мировой войны // Запорізький архів. Студії з історії євреїв Запорізького краю (ХІХ – І половини ХХ ст.): збірник документів і матеріалів: Наук.-довід. вид. – Мелітополь, ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – С. 101-104.

Величко О.Г. Довідки про євреїв, загиблих у роки Великої Вітчизняної війни на території Запорізької області // Запорізький архів. Студії з історії євреїв Запорізького краю (ХІХ – І половини ХХ ст.): збірник документів і матеріалів: Наук.-довід. вид. – Мелітополь, ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – С. 104-108.

Величко О.Г. З історії «малої» народної війни на Україні (до питання про участь євреїв у антифашистській боротьбі на окупованій території України в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. // Запорізький архів. Студії з історії євреїв Запорізького краю (ХІХ – І половини ХХ ст.): збірник документів і матеріалів: Наук.-довід. вид. – Мелітополь, ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – С. 108-112.

Виставки on-line:

На офіційному веб-сайті Запорізької облдержадміністрації експонується он-лайнова виставка документів «Вони наближали Перемогу. До 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр.». Були підготовлені 39 документів з особового фонду (зберігається у Державному архіві Запорізької області)Андросова Михайла Васильовича, помічника комісара по комсомольській роботі в партизанському з’єднанні С.А.Ковпака, що висвітлюють подвиги партизанів-ковпаковців у роки Великої Вітчизняної війни, зокрема, наших земляків Зінухової Юлії (Уляни), Павліної Валентини та інших. (http://www.zoda.gov.ua/news/7827/voni-nablizhali-peremogu.-do-65-richchya-peremogi-u-velikiy-vitchiznyaniy-viyni-1941--1945-rr..html)

До річниці початку Великої Вітчизняної війни на веб-сайті Державного архіву Запорізької області експонується тематична виставка. «Запорізький край у перші дні Великої Вітчизняної війни» (До 70-річчя від початку Великої Вітчизняної війни)

Видання:

1. Запорізький архів. Народна війна. 1941-1944. Антифашистський рух Опору на території Запорізької області : Збірник документів і матеріалів: Наук.-довід. вид. /

Авт.-упоряд.: В. О. Бондар, О. Г. Величко, І. В. Козлова. - Запоріжжя, Прем'єр, 2005. - 560 с.

www.archives.gov.ua/Publicat/Zip/Zap_arch.pdf


2. Збірник документів «Дневники с далекой неволи» / Інститут історії України НАН України – Запорізьке відділення Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького, Державний архів Запорізької області, Громадська організація «Вознесенівка» / Упоряд.: В. Ткаченко. – Запоріжжя, 2010. – 112 с.

Збірник документів «Дневники с далекой неволи» - (pdf)


Доступ до публічної інформації

 Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про інформацію»

ПОРЯДОК опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Державному архіві Запорізької області

 

Для оформлення інформаційного запиту

Усно: телефон (061 ) 787 47 44, 280 07 30; 280 07 31; 280 07 32; 280 07 33; 280 07 35.

Письмово: вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095

 

Форми для подання до Державного архіву Запорізької області запитів на отримання публічної інформації:

 

Форма для подання до Державного архіву Запорізької області письмового запиту на отримання публічної інформації від фізичних осіб

Форма для подання до Державного архіву Запорізької області письмового запиту на отримання публічної інформації від юридичних осіб

Форма для подання до Державного архіву Запорізької області письмового запиту на отримання публічної інформації від об’єднань громадян

 

  

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Запорізькій облдержадміністрації, яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»

Уповноважені підрозділи з питань надання доступу до публічної інформації

Про визначення спеціального місця в Державному архіві Запорізької області для роботи запитувачів з документами

Про створення страхового фонду і фонду користування на окремі архівні фонди

Система обліку публічної інформації

Засідання колегії

Засідання експертно-перевірної комісії

Управління об’єктами державної власності
ЗВІТ про результати виконання плану заходів на 2011 рік щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні

звіт

про результати виконання плану заходів на 2011 рік щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» Державним архівом Запорізької області за Іквартал 2011 року

 

На виконання розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 22.11.2010 № 382 «Про затвердження плану заходів на 2011 рік щодо реалізації Концепції подолання корупції в України «На шляху до доброчесності» Державним архівом Запорізької області протягом І кварталу 2011 року було вжито заходів, спрямованих на активізацію боротьби з корупцією.

Протягом звітного періоду постійно проводилась робота з державними службовцями Державного архіву Запорізької області щодо роз’яснення положень Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності», схваленої Указом Президента України від 11.09.2006 № 742/2006 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 № 657-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності».

Протягом кварталу на нарадах у керівництва Державного архіву Запорізької області розглядалися наступні питання щодо попередження корупційних діянь:

- 24.01.2011 - про лист облдержадміністрації від 17.01.2010 № 08-41/382 «Про аналіз порушень Закону України «Про боротьбу з корупцією» за 2010 рік»;

- про наказ Головного управління державної служби України від 04.08.2010 № 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.11.2010 за № 1089/18384 із змінами і доповненнями, зокрема, розділ IV. Запобігання проявам корупції;

- 07.02.2011 - про лист облдержадміністрації від 31.01.2011 № 08-41/382-3 «Про проект Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в України» та надісланий проект Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в України», який внесений на розгляд Верховної Ради Президентом України В.Ф. Януковичем, для організації його вивчення державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами органів місцевого самоврядування;

- 21.02.2011 - про лист облдержадміністрації від 02.02.2011 № 00276/08-41 «Про стан та результати роботи щодо реалізації антикорупційного законодавства у 2010 році»;

- 14.03.2011 - про методичні комендації щодо заповнення державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання функції держави, «Декларації про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім’ї», затверджені наказом Міністерства фінансів України від 09.04.2001 № 175 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну № 140 від 27.02.2002).

З боку директора, заступника директора, начальників відділів Державного архіву Запорізької області забезпечено постійний контроль за належним виконанням спеціалістами Державного архіву Запорізької області своїх посадових обов’язків.

З боку начальників відділів забезпечено належний контроль за недопущенням випадків надання неправдивої (недостовірної) звітності, інформацій до Запорізької обласної державної адміністрації, Державного комітету архівів України, інших установ та організацій, яких така інформація стосується. Протягом I кварталу 2011 року таких випадків не встановлено.

З боку керівництва Державного архіву Запорізької області забезпечено постійний контроль за недопущенням випадків безпідставної відмови спеціалістами відділів юридичним та фізичним особам у наданні інформації, яка їх стосується, або надання неякісної інформації. У звітному періоді подібних випадків не зафіксовано.

Проведено певну роботу, спрямовану на удосконалення рівня планування роботи Державного архіву Запорізької області, відділів та спеціалістів.

У лютому 2011 року було проведено щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за 2010 рік. У процесі здійснення щорічної оцінки увага приділялась дотриманню державними службовцями Державного архіву Запорізької області спеціальних обмежень, спрямованих на запобігання корупції, дисциплінованість, професіоналізм у роботі, етику поведінки та стиль спілкування та принципову оцінку діяльності кожного спеціаліста у звітному періоді, визначені «сильні» та «слабкі» сторони, надані конкретні рекомендації щодо поліпшення якості роботи. Результати щорічної оцінки затверджені наказом директора архіву від 07.02.2011 № 10. П’ятнадцять державних службовців Державного архіву Запорізької області, які підлягали щорічній оцінці, отримали: високу оцінку – 13 осіб, добру – 2 особи. Відповідні звіти про результати щорічної оцінки за 2010 рік були надіслані до відділу кадрової роботи Запорізької обласної державної адміністрації листом від 09.02.2011 № 01-04/94 та відділу кадрового забезпечення Державного комітету архівів України листом від 14.03.2010 № 01-28/146.

У І кварталі цього року не було призначень на посади державних службовців, тому що призупинено зайняття вакантних посад.

У Державному архіві області постійно вивчається практика реагування керівниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на повідомлення правоохоронних органів стосовно корупційних правопорушень, скоєних державними службовцями та посадовими особами; вивчається та аналізується інформація прокуратури Запорізької області щодо боротьби з корупцією. Проводиться відповідна профілактична та роз’яснювальна робота.

У керівництва Державного архіву Запорізької області постійно перебувало на контролі питання невідкладного інформування облдержадміністрації у разі виявлення фактів корупційних проявів серед державних службовців Державного архіву Запорізької області. Протягом I кварталу 2011 року серед державних службовців Державного архіву Запорізької області фактів корупційних проявів не виявлено.

Інформуємо, що у I кварталі 2011 року посадові особи Державного архіву Запорізької області до відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, не притягалися.

Щодо організації контрольної діяльності та стану виконавської дисципліни в Державному архіві Запорізької області, то на засіданні колегії Державного архіву Запорізької області 26.01.2011 розглянуто питання «Щодо організації контрольної діяльності та стану виконавської дисципліни в Державному архіві Запорізької області у 2010 році» та прийнято відповідне рішення за № 5. Стан виконавської дисципліни постійно аналізується, що значною мірою впливає на її покращення. На нарадах у директора щотижня розглядаються питання щодо контролю за виконанням планів та завдань, запитів соціально-правового характеру, дотримання виконавської дисципліни.

 

 

 

Директор                                                                                                              О.С. Тедєєв