Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Наказ 38: Додаток 5

 

Додаток 5
до Порядку доступу до приміщень і на територію Державного архіву Запорізької області

 

ЖУРНАЛ

видачі (приймання) ключів від робочих приміщень Державного архіву Запорізької області


з/п

Дата та час видачі
ключів від
робочого
приміщення

Дата та час приймання
ключів від
робочого
приміщення

Номер робочого приміщення (кімнати)

Підпис працівника, який отримав (здав) ключі від робочого приміщення

Прізвище та ініціали працівника, який отримав (здав) ключі від робочого приміщення

Підпис, прізвище, ініціали працівника посту охорони

1

2

3

4

5

6

7

             
             
             
             
             
             
             

Форма журналу видачі (приймання) ключів від робочих приміщень Державного архіву Запорізької області

Формат А4 (297х210)

Наказ 38: Додаток 4

Додаток 4

до Порядку доступу до приміщень і на територію Державного архіву Запорізької області

 

 

 

Державний архів Запорізької області

 

Допуск № ___

до роботи в приміщеннях архіву

 

 

Дата                                                                                      м. Запоріжжя

 

 

 

Надано  ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________________

(посада)

 

допускається до роботи в приміщення архіву ___________________________

                                                                                     (№ приміщення)

 

_____________________                        з ________ до ____________

              (Дата)                                                          (час)

 

 

Мета проведення роботи_____________________________________________

 

 

 

Керівник архіву    ________________               _______________________

                                                  (підпис)                                        (розшифрування підпису)                                          

 

М.П.

 

 

 

 

Форма допуску до роботи в приміщеннях

Державного архіву Запорізької області

 

 

Формат А4 (297х210)

Наказ 38: Додаток 3

 

Додаток 3
до Порядку доступу до приміщень і на територію Державного архіву Запорізької області

 

 

 

 

КНИГА ОБЛІКУ ВІДВІДУВАЧІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ


з/п

Дата, час, відвідування

Кількість відвідувачів
(у разі групового відвідування)

Прізвище, ім’я та по батькові відвідувача
(керівника групи)

Місце роботи, навчання відвідувача

Мета відвідування

Дата, час повернення перепустки

Прізвище працівника посту охорони

Підпис працівника посту охорони

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Форма книги обліку відвідувачів Державного архіву Запорізької області

Формат А4 (297х210)

Наказ 38: Додаток 2

Додаток 2
до Порядку доступу до приміщень і на територію Державного архіву Запорізької області

 

 

Форма разової перепустки

Форма разової перепустки

Формат 95х70

Наказ 38: Додаток 1

Додаток 1
до Порядку доступу до приміщень і на територію Державного архіву Запорізької області

 

 

 

 

Лицьовий бік

Зразок перепустки   

Зворотній бік

Зворотній бік зразка перепустки   

Форма перепустки до читального залу

Формат 95х70

Порядок доступу до приміщень архіву

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного архіву Запорізької області
26.04.2010 № 38

                                                                                                                 

Зареєстровано в Головному управлінні
юстиції у Запорізькій області
18.05.2010 за № 13/1414

 

ПОРЯДОК
доступу до приміщень і на територію
Державного архіву Запорізької області

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку доступу до приміщень і на територію державних архівних установ, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 25.11.2008 № 236, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2008 за № 1190/15881, Положення про Державний архів Запорізької області, затвердженого розпорядженням Запорізької обласної державної адміністрації від 28.11.2007 № 407 «Про затвердження Положення та складу колегії Державного архіву Запорізької області».
1.2. Порядок установлює основні вимоги щодо організації та оформлення доступу фізичних осіб та представників юридичних осіб до приміщень і на територію Державного архіву Запорізької області (далі – архів).

ІІ. Оформлення документів, що дають право
доступу до приміщень архіву

2.1. Доступ до приміщень архіву здійснюється за пред’явленням особою відповідних документів.
2.2. Документ, що дає право на вхід до приміщень архіву, оформлюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорт, службове посвідчення тощо).
2.3. Документами, що дають право на вхід (вихід) до приміщень архіву, є:
службове посвідчення працівника архіву чи установи-орендаря;
членський квиток – для членів спілки архівістів України;
перепустка до читального залу (відділу інформації та використання документів архіву) (додаток 1) – для користувачів документами, які працюють у читальному залі;
разова перепустка (додаток 2) – для осіб, які звертаються за отриманням довідок та з інших питань.
2.4. Працівники органів законодавчої, виконавчої і судової влади, а також правоохоронних органів при виконанні ними службових обов’язків, кур’єри з кореспонденцією, працівники ремонтних, енергетичних та інших організацій, що обслуговують архів, мають право проходити до приміщень архіву за своїми службовими посвідченнями. Інформація щодо відвідувачів архіву зазначається у книзі обліку відвідувачів архіву (додаток 3), яка ведеться черговим на посту охорони, і яка має бути пронумерована, прошнурована та засвідчена печаткою.
2.5. Оформлення перепустки до читального залу здійснює працівник, відповідальний за роботу читального залу. Перепустка підлягає поверненню працівникові, відповідальному за роботу читального залу, після закінчення строку її дії.
2.6. Разову перепустку замовляє директор архіву, його заступник або працівник відповідного структурного підрозділу особисто. Перелік працівників, які мають право замовляти разові перепустки, затверджується наказом архіву. Оформлення разової перепустки здійснює завідувач канцелярії відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи архіву.
2.7. Разова перепустка, підписана особою, яка її замовляла, підлягає поверненню черговому на посту охорони при виході з архіву.
2.8. У корпусі 1 архіву у дні прийому громадян, що визначені окремими графіками згідно з наказами архіву, та у дні прийому громадян в установах-орендарях, відвідувачі проходять до приміщень, де здійснюється особистий прийом громадян, без пред’явлення документів, що посвідчують особу.
У корпусі 2 архіву у дні прийому громадян в архіві та в установах-орендарях, відвідувачі проходять до приміщення, де здійснюється особистий прийом громадян, після пред’явлення документів, що посвідчують особу у супроводі працівника архіву або установи-орендаря.
2.9. Члени колегій, громадських рад та інших дорадчих органів архівів, студенти-практиканти, особи, які прибувають для участі в конференціях, нарадах, семінарах, інших заходах, допускаються до приміщень архіву за списком, підписаним директором архіву або його заступником, після пред’явлення документа, що посвідчує особу. Список подається на пост охорони заздалегідь.
2.10. Працівники архіву та установ-орендарів для роботи у позаробочий час, а також працівники підрядних установ, задіяних у ремонтних роботах, допускаються за допуском до роботи в приміщеннях архіву (додаток 4). Такий допуск подається на пост охорони заздалегідь.
Перебування на території архіву фіксується черговим посту охорони у книзі обліку відвідувачів архіву.
2.11. Громадяни іноземних держав та особи без громадянства допускаються до приміщень архіву на загальних підставах.
2.12. Коли працівники архіву чи установи-орендаря залишають робочі приміщення (у позаробочий час та у зв’язку із виробничою необхідністю у робочий час), вони здають ключі від робочих приміщень черговому посту охорони, про що черговий фіксує у журналі видачі (приймання) ключів від робочих приміщень Державного архіву Запорізької області (додаток 5).
2.13. У позаробочий час відповідальні працівники архіву здають під охорону сховища та робочі приміщення, які визначаються наказом архіву, та ключі від них, про що чергові фіксують у журналі здавання (приймання) під охорону, зняття (приймання) з-під охорони робочих приміщень (кімнат, сховищ) та ключів від них Державного архіву Запорізької області (додаток 6).
2.14. Пост охорони має бути забезпечений зразками документів, зазначених у підпункті 2.3 та підписів відповідальних посадових осіб архіву.
2.15. Доступ до приміщень архіву заборонено:
за відсутності у відвідувача документа, що дає право на вхід до приміщень архіву;
у разі неправильного оформлення перепустки, закінчення терміну її дії.
2.16. Вхід до приміщень архіву відвідувачам з портфелями, господарськими та спортивними сумками, пакунками не дозволяється.
2.17. Унесення (увезення) до приміщень архіву сторонніх документів, їх копій, друкованих видань, технічних засобів (фотоапаратів, кінокамер, розмножувальних апаратів тощо) без письмового погодження з директором архіву забороняється.
2.18. Унесення (увезення) до архіву архівних документів здійснюється тільки за письмовим дозволом директора архіву або його заступника.
2.19. Адміністрація архіву зобов’язана створити умови для тимчасового зберігання верхнього одягу та предметів, вхід з якими до приміщень архіву заборонений.
2.20. Відповідальними за дотримання порядку перебування на території архіву будь-яких осіб є службові особи, які надали їм право на доступ.

ІІІ. Порядок виносу (вивозу) документів,
друкованих видань та інших матеріальних цінностей

3.1. Виносити (вивозити) документи (архівні і службові) та їх копії, друковані видання та інші матеріальні цінності дозволяється на підставі перепустки на винос (вивіз) документів та інших матеріальних цінностей (додаток 7).
Перепустка оформлюється у двох примірниках. Один примірник залишається в архіві, а другий видається особі, яка виносить (вивозить) документи. Оформлення перепусток на винос (вивіз) здійснюється:
архівних документів – відділом зберігання, обліку та довідкового апарату архіву;
службових документів – працівниками, призначеними відповідальними за діловодство і контроль відповідно до наказу архіву;
копій документів, друкованих видань – відділом інформації та використання документів архіву;
матеріальних цінностей – фінансово-господарчим відділом архіву.
При виході особа, яка виносить (вивозить) документи, залишає перепустку черговому на посту охорони.
3.2. На посту охорони ведеться книга обліку перепусток на винос (вивіз) документів та інших матеріальних цінностей (додаток 8), що має бути пронумерована, прошнурована та засвідчена печаткою.

ІV. Порядок в’їзду (виїзду) транспорту
на територію архіву

4.1. Документом, що дає право на в’їзд (виїзд) на територію архіву транспорту з вантажем (за вантажем), є перепустка на винос (вивіз) документів та інших матеріальних цінностей.
4.2. Черговий на посту охорони зобов’язаний перевірити вантаж та транспортний засіб на відповідність супровідним документам з метою запобігання несанкціонованому вивезенню документів та інших матеріальних цінностей.
4.3. В’їзд (виїзд) транспорту у святкові та вихідні дні дозволяється на підставі наказу або письмового розпорядження директора архіву.
4.4. У разі стихійного лиха, пожежі, аварії, іншої надзвичайної ситуації аварійно-рятувальні служби, а також транспортні засоби, залучені до виконання робіт з ліквідації надзвичайної ситуації, пропускаються на територію архіву без перепусток. Про це черговий на посту охорони складає акт, який підписує керівник відповідної аварійно-рятувальної служби і затверджує директор архіву.

Заступник директора
Державного архіву
Запорізької області                                                                                                       О.Л. Пилявська

Наказ 38

 
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

26.04.2010                                 м. Запоріжжя                                    № 38

Про затвердження Порядку
доступу до приміщень і на
територію Державного
архіву Запорізької області

                                                                                                                               

Зареєстровано в Головному управлінні
юстиції у Запорізькій області
18.05.2010 за № 13/1414

Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», наказу Державного комітету архівів України від 25.11.2008 № 236 «Про затвердження Порядку доступу до приміщень і на територію державних архівних установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2008 за № 1190/15881, Положення про Державний архів Запорізької області, затвердженого розпорядженням Запорізької обласної державної адміністрації від 28.11.2007 № 407 «Про затвердження Положення та складу колегії Державного архіву Запорізької області», та з метою посилення охоронних заходів щодо збереження документів Національного архівного фонду України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок доступу до приміщень і на територію Державного архіву Запорізької області, що додається.

2. Відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи Державного архіву Запорізької області (Білець С.Т.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Запорізькій області.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Державного архіву Запорізької області Пилявську О.Л.

4. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного оприлюднення.

 

Директор                                                                              О.С. Тедєєв

Проведення щорічного конкурсу серед журналістів

 
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного архіву

Запорізької області

26.04.2010
№ 39
 

Зареєстровано в Головному управлінні
юстиції у Запорізькій області
27.04.2010 за № 9/1410

ПОЛОЖЕННЯ


про проведення щорічного конкурсу
серед представників засобів масової інформації за найкраще висвітлення діяльності місцевих архівних установ, історичного минулого України та Запорізької області за допомогою оприлюднення та популяризації документів Національного архівного фонду

1. Загальні положення

1.1. Щорічний конкурс серед представників засобів масової інформації за найкраще висвітлення діяльності місцевих архівних установ Запорізької області, історичного минулого України та Запорізької області за допомогою оприлюднення та популяризації документів Національного архівного фонду (далі – Конкурс) проводиться відповідно до Законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», на підставі Положення про Державний архів Запорізької області, яке затверджене розпорядженням обласної державної адміністрації від 28.11.2007 № 407 «Про затвердження Положення та складу колегії Державного архіву Запорізької області».        

1.2. Конкурс засновано Державним архівом Запорізької області з метою стимулювання у представників засобів масової інформації інтересу до питань реалізації національної політики у сфері національно-культурного відродження та архівної справи через оприлюднення документів Національного архівного фонду, що зберігаються в місцевих архівних установах Запорізької області, активізації вивчення та популяризації в суспільстві подій, пов’язаних з історією українського державотворення, формування української нації, традицій Запорізького краю. 

1.3. Головним завданням Конкурсу є виявлення, підтримка та поширення кращих медійних прикладів або проектів з висвітлення історії рідного краю, інформування широкої громадськості про роль місцевих архівних установ у збереженні історичної спадщини – Національного архівного фонду України.        

1.4. Це Положення визначає порядок організації і проведення Конкурсу серед вітчизняних регіональних друкованих та електронних засобів масової інформації (далі ‑ ЗМІ), які висвітлюють діяльність місцевих архівних установ Запорізької області, історичне минуле України та Запорізької області, оприлюднюють та популяризують документи Національного архівного фонду, які зберігаються в місцевих архівних установах Запорізької області.

2. Організація проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться Державним архівом Запорізької області.

2.2. Підготовку та проведення Конкурсу здійснює організаційний комітет (далі ‑ Оргкомітет), функції якого покладено на відділи інформації та використання документів та організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи Державного архіву Запорізької області.

2.3. Оргкомітет забезпечує збір конкурсних матеріалів та їх передачу Конкурсній комісії.

2.4. Обов’язки Конкурсної комісії покладаються на колегію Державного архіву Запорізької області.         

2.5. Конкурсна комісія розглядає та оцінює подані на Конкурс роботи, проводить підбиття підсумків Конкурсу.

2.6. Члени Конкурсної комісії – члени колегії Державного архіву Запорізької області мають виключне право колегіально визначати переможців і проводити нагородження.

2.7. Робота із залучення до участі у Конкурсі журналістів місцевих ЗМІ Запорізької області здійснюється через Оргкомітет та архівні відділи районних державних адміністрацій та міських рад міст обласного значення.

3. Умови участі у Конкурсі

3.1. У Конкурсі можуть брати участь усі бажаючі представники ЗМІ.        

3.2. На Конкурс приймаються роботи:

  • періодичних масових видань та електронних засобів масової інформації у формах тематичних, наукових, науково-популярних, рекламно-інформаційних статей, добірок документів, документальних нарисів, тематичних журнальних і газетних рубрик, репортажів, інтерв’ю, кореспонденцій та інформацій про події архівного життя, про історичне минуле Української держави та Запорізької області тощо;
  • радіо- і телевізійних програм у формі тематичної бесіди, хроніки, інформації, репортажу, інтерв’ю, прес-конференції, рекламного блоку тощо, художніх, художньо-публіцистичних, науково-популярних, документальних фільмів.        

3.3. До конкурсних публікацій в газетах, журналах, на радіо- та телебаченні (на аудіо- та електронних носіях) додається лист-звернення до Оргкомітету Конкурсу (інформаційна довідка з описом робіт, рубрик, теле- та радіопрограм та інформацією про автора) від начальників архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення або від представників ЗМІ.        

3.4. Газетні та журнальні публікації, радіо- та телепередачі (на аудіо- та електронних носіях) подаються в одному примірнику, які не підлягають поверненню та оплаті.

3.5. На Конкурс приймаються роботи, які було оприлюднено у період з 1 січня по 31 грудня попереднього року.

3.6. Представлення конкурсних робіт на розгляд до Конкурсної комісії здійснюється до 15-го травня поточного року.

4. Підведення підсумків проведення конкурсу та оголошення його результатів        

4.1. Підведення підсумків проведення Конкурсу та оголошення його результатів має відбутися до 20 травня.

4.2. При підбитті підсумків враховуються:

  • факт висвітлення діяльності місцевих архівних установ, оприлюднення та популяризація документів Національного архівного фонду;
    актуальність публікацій, радіо- і телепередач;
  • розкриття журналістом друкованого чи електронного ЗМІ порушеної ним теми.        

4.3. Рішення про визначення переможців Конкурсу оголошується напередодні Дня журналіста на засіданні колегії Державного архіву Запорізької області.

5. Заохочення для учасників Конкурсу

5.1. Переможці Конкурсу нагороджуються Почесною грамотою Державного архіву Запорізької області в урочистій обстановці на засіданні колегії Державного архіву Запорізької області, на яке запрошуються переможці.

5.2. Інформація про кращу публікацію, радіо- та телепередачу, які визначено переможцями конкурсу, розміщується на офіційному веб–сайті Державного архіву Запорізької області.

 

Заступник директора
Державного архіву
Запорізької області                                                                              О.Л. Пилявська

Наказ 39


ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

26.04.2010                                    м. Запоріжжя                                   № 39

 

 

Зареєстровано в Головному управлінні
юстиції у Запорізькій області
27.04.2010 за № 9/1410

 

Про затвердження Положення про проведення щорічного конкурсу серед представників засобів масової інформації за найкраще висвітлення діяльності місцевих архівних установ, історичного минулого України та Запорізької області за допомогою оприлюднення та популяризації документів Національного архівного фонду

Відповідно до Законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Положення про Державний архів Запорізької області, затвердженого розпорядженням Запорізької обласної державної адміністрації від 28.11.2007 № 407 «Про затвердження Положення та складу колегії Державного архіву Запорізької області», з метою висвітлення діяльності місцевих архівних установ, історичного минулого Української держави та Запорізької області, оприлюднення та популяризації документів Національного архівного фонду, які зберігаються в місцевих архівних установах Запорізької області

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення щорічного конкурсу серед представників засобів масової інформації за найкраще висвітлення діяльності місцевих архівних установ, історичного минулого України та Запорізької області за допомогою оприлюднення та популяризації документів Національного архівного фонду.
2. Відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи (Білець С.Т.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Запорізькій області.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Державного архіву Запорізької області Пилявську О.Л.

4. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного оприлюднення.

 

Директор                                                                              О.С. Тедєєв

65-річчя Великої Перемоги

До 65-річчя Великої Перемоги
     
Державний архів Запорізької області розпочав цикл радіопередач на обласному радіо Запорізької обласної державної телерадіокомпанії «Народна війна. 1941-1945. Архіви свідчать.» до 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. В ефірі обласного радіо вийшли 3 радіопередачі (вийшли в ефірі 2, 9 та 12 квітня). Підготовка та проведення циклу радіопередач на обласному радіо Запорізької обласної державної телерадіокомпанії «Народна війна. 1941-1945. Архіви свідчать.» до 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років продовжується, планується щотижня проводити радіопередачі до кінця 2010 року.

 

       19 квітня 2010 року у Державному архіві Запорізької області відкрито виставку до 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.