Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Довідка про роботу Державного архіву Запорізької області щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції у 2011 році


Додаток 3

до протоколу засідання колегії

22.02.2012 № 2

Довідка

про роботу Державного архіву Запорізької області щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції у 2011 році


Основні зусилля в роботі Державного архіву Запорізької області щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції у 2011 році було зосереджено на забезпеченні особистої відповідальності працівників, в першу чергу керівництва та керівників відділів, за дотриманням вимог чинного законодавства, зразковому виконанні покладених обов’язків і визначених завдань.

У Державному архіві Запорізької області практикується розгляд питань щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції на засіданні колегії.

Так, на засіданні колегії 15.07.2011 за результатами підготовленої довідки про забезпечення дотримання Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання та протидії корупції» було прийнято відповідне рішення за № 7.

На засідання колегії 26.10.2011 за результатами підготовленої довідки про стан виконання нормативно-правових актів з питань запобігання корупційним проявам в Державному архіві Запорізької області, прийнято відповідне рішення за № 5.

Протягом 2011 року на нарадах у керівництва Державного архіву Запорізької області розглядалися наступні питання щодо попередження корупційних діянь:

- 24.01.2011 - про лист облдержадміністрації від 17.01.2010 № 08-41/382 «Про аналіз порушень Закону України «Про боротьбу з корупцією» за 2010 рік»;

- про наказ Головного управління державної служби України від 04.08.2010 № 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.11.2010 за № 1089/18384 із змінами і доповненнями, зокрема, розділ IV. Запобігання проявам корупції;

- 07.02.2011 - про лист облдержадміністрації від 31.01.2011 № 08-41/382-3 «Про проект Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в України» та надісланий проект Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в України», який внесений на розгляд Верховної Ради Президентом України В.Ф. Януковичем, для організації його вивчення державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами органів місцевого самоврядування;

- 21.02.2011 - про лист облдержадміністрації від 02.02.2011 № 00276/08-41 «Про стан та результати роботи щодо реалізації антикорупційного законодавства у 2010 році»;

- 14.03.2011 - про методичні комендації щодо заповнення державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання функції держави, «Декларації про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім’ї», затверджені наказом Міністерства фінансів України від 09.04.2001 № 175 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну № 140 від 27.02.2002).

- 04.04.2011 - про проведення роз’яснювальної роботи із підлеглими працівниками, спрямовану на запобігання та протидію корупційним проявам у Державному архіві Запорізької області, звернувши особливу увагу на знання державними службовцями Державного архіву Запорізької області вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів України з питань державної служби та антикорупційної політики.

- 11.04.2011 - про зміст нового проекту Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в України» та продовження вивчення вищезазначеного проекту.

- 05.05.2011 – про проведення навчання з державними службовцями та іншими працівниками Державного архіву Запорізької області, на яких було забезпечення вивчення основних положень та вимог Законів України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення».

- 16.06.2011 - про участь у тематичному короткотерміновому семінарі з метою набуття знань, необхідних для ефективного виконання завдань запобігання корупції, підвищення рівня правової культури, який відбудеться 22.06.2011 в Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій.

- 30.06.2011 – про доведення до відома державних службовців Державного архіву Запорізької області вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

- 18.07.2011 – про інформування про проведену роботу Запорізьку облдержадміністрацію стосовно аналізу складу працівників Державного архіву Запорізької області щодо забезпечення виконання вимог статті 9 «Обмеження щодо роботи близьких осіб» розділу ІІ «Заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції» Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

- 23.08.2011 – про внесення відповідних змін у порядок проведення конкурсного іспиту претендентів на посади державної служби Державного архіву Запорізької області у зв’язку з втратою чинності Закону України «Про боротьбу з корупцією» та набранням чинності Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

- 26.09.2011 – про організацію проведення непланового семінару для працівників Державного архіву Запорізької області на виконання розпорядження голови облдержадміністрації № 298 від 22.07.2011 щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та здійснення антикорупційних дій в Запорізькій області;

- 03.10.2011 – про лист облдержадміністрації від 29.09.2011 № 08-36/02752 щодо попередження осіб, прийнятих на державну службу після 01.07.2011 стосовно спеціальних обмежень, встановлених Законом України «Про державну службу»;

- 07.11.2011 – про недопущення відзначення особистих святкових подій (в будь-якій формі) в приміщенні Державного архіву Запорізької області;

- 28.11.2011 – про лист Запорізької облдержадміністрації від 23.11.2011 № 08-50/3328 про результати проведення у 2011 році оцінки ефективності здійснення структурними підрозділами облдержадміністрації, районними державними адміністраціями контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації;

- про постанову Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1094 «Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції».

На контролі перебувають питання забезпечення виконання вимог статті 12 Закону України «Про державну службу» щодо недопущення прийняття на державну службу осіб, які підпадають під обмеження, визначені у зазначеній статті закону.

Станом на 04.07.2011 у Державному архіві Запорізької області було забезпечено ознайомлення під розпис із вимогами Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» працівників Державного архіву Запорізької області. Копії бланків відомостей щодо ознайомлення із Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» директора та заступника директора Державного архіву Запорізької області були надані до відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації.

30.09.2011 проведено тематичний семінар з питання профілактики корупційних проявів. Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи (Петроченко К.О.) надала роз’яснення щодо основних положень законодавства з питань запобігання корупційним проявам та провела тематичну презентацію за темою «Антикорупційне законодавство». На цьому ж семінарі заступник директора Державного архіву Запорізької області (Пилявська О.Л.) надала роз’яснення про відповідальність за адміністративні корупційні правопорушення.

У Державному архіві Запорізької області постійно перебуває на контролі питання забезпечення ознайомлення під розпис претендентів на посади державної служби Державного архіву Запорізької області з обмеженням щодо прийняття на державну службу та її проходженням, встановленими Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання та протидії корупції».

На виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» видано накази Державного архіву Запорізької області від 18.07.2011 № 42 «Про затвердження Плану організаційних заходів Державного архіву Запорізької області щодо забезпечення дотримання вимог Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання та протидії корупції» та від 05.08.2011 № 46 «Про додаткові заходи до Плану організаційних заходів Державного архіву Запорізької області щодо забезпечення дотримання вимог Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції».

Наказом Державного архіву Запорізької області від 13.09.2011 № 51 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу, Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Державному архіві Запорізької області та складу конкурсної комісії» внесені відповідні зміни у порядок проведення конкурсу та іспиту для претендентів на посади державної служби Державного архіву Запорізької області у зв’язку з втратою чинності Законом України «Про боротьбу з корупцією» та набранням чинності Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Дані про результати декларування доходів за 2010 рік державними службовцями Державного архіву Запорізької області. були надіслані до відділу кадрової роботи Запорізької обласної державної адміністрації листом від 04.04.2011 № 01-28/187 та відділу кадрового забезпечення Державного комітету архівів України листом від 12.04.2011 № 01-28/205. Осіб, які порушили вимоги декларування доходів (недодання, несвоєчасно подання, або подання неповних чи неправильних відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру) в Державному архіві Запорізької області немає.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» інформуємо, що серед працівників архіву немає випадків безпосереднього підпорядкування. Також взято до уваги те, що ситуація безпосереднього підпорядкування може виникати і у випадку тимчасового виконання заступником керівника або іншим працівником обов’язків безпосереднього керівника у зв’язку з його відсутністю.

Відповідно до п.11 Плану організаційних заходів Державного архіву Запорізької області щодо забезпечення дотримання вимог Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції», що затверджений наказом від 18.07.2011 № 42 «Про затвердження Плану організаційних заходів Державного архіву Запорізької області щодо забезпечення дотримання вимог Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції» вживаються заходи щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів.

Постійно діє контроль за вживанням заходів щодо недопущення отримання Державним архівом Запорізької області від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуг та майна, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України.

З боку директора, заступника директора, начальників відділів Державного архіву Запорізької області забезпечено постійний контроль за належним виконанням спеціалістами Державного архіву Запорізької області своїх посадових обов’язків.

З боку керівництва Державного архіву Запорізької області забезпечено постійний контроль за недопущенням випадків безпідставної відмови спеціалістами відділів юридичним та фізичним особам у наданні інформації, яка їх стосується, або надання неякісної інформації. У звітному періоді подібних випадків не зафіксовано.

З боку начальників відділів забезпечено належний контроль за недопущенням випадків надання неправдивої (недостовірної) звітності, інформацій до Запорізької обласної державної адміністрації, Державної архівної служби України, інших установ та організацій, яких така інформація стосується. Протягом 2011 року таких випадків не встановлено.

У Державному архіві області постійно вивчається практика реагування керівниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на повідомлення правоохоронних органів стосовно корупційних правопорушень, скоєних державними службовцями та посадовими особами; вивчається та аналізується інформація прокуратури Запорізької області щодо боротьби з корупцією. Проводиться відповідна профілактична та роз’яснювальна робота.

У керівництва Державного архіву Запорізької області постійно перебувало на контролі питання невідкладного інформування облдержадміністрації у разі виявлення фактів корупційних проявів серед державних службовців Державного архіву Запорізької області. Протягом 2011 року серед державних службовців Державного архіву Запорізької області фактів корупційних проявів не виявлено.

У Державному архіві Запорізької області постійно тримається на контролі питання, що у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до кримінальної або адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», забезпечити прийняття у триденний строк відповідного наказу щодо звільнення в установленому порядку з відповідної посади такого державного службовця відповідно до частини 2 статті 22 зазначеного Закону.

Також постійно вживаються заходи щодо недопущення прийняття на посади державної служби в Державний архів Запорізької області осіб, притягнутих до відповідальності за корупційне правопорушення, стосовно яких судом прийнято рішення щодо заборони займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності або інше, передбачене законом.

У 2011 році звернень фізичних та юридичних осіб щодо фактів корупції серед працівників Державного архіву Запорізької області не надходило. Посадові особи Державного архіву Запорізької області до відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, не притягалися.

Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи Державного архіву області Петроченко К.О. 22.06.2011 взяла участь у роботі тематичного короткотермінового семінару навчання працівників кадрових служб головних управлінь, управлінь та інших структурних підрозділів Запорізької облдержадміністрації з актуальних питань застосування антикорупційного законодавства України значення в Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації 23.12.2010 № 425 «Про затвердження плану-графіка навчання у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів на 2011 рік» у Державному архіві Запорізької області протягом 2011 року кваліфікацію усього 18 державних службовців з видачею відповідних посвідчень; два державних службовця VI категорії підвищили кваліфікацію за професійною програмою для спеціалістів відділів структурних підрозділів облдержадміністрації, які вперше прийняті на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування

Також державний службовець V категорії (заступник директора Державного архіву Запорізької області – Пилявська О.Л.) у 2011 році пройшла навчання та підвищення кваліфікації на курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Запорізької області; у Дніпропетровському регіональному інституту державного управління при Національної академії державного управління при Президентові України та Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ).

У 2011 році (15.03.2011) працівники Державного архіву Запорізької області, архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів прослухали лекцію «Нормативно-правове регулювання трудових відносин: нове в трудовому законодавстві України», лектор Смолярова М.Л. – завідуюча кафедрою трудового, земельного та господарського права Класичного приватного університету, к.ю.н.

Відповідно до листа Запорізької обласної державної адміністрації від 13.07.2011 № 08-36/2003 «Про участь у семінарі» 18.07.2011 та 19.07.2011 працівники Державного архіву Запорізької області брали участь у короткостроковому семінарі щодо ознайомлення з Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

У період з 02.09.2011 по 09.12.2011 2 державних службовця VI категорії пройшли навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації за темою «Англійська мова професійного спрямування для фахівців у сфері Європейської інтеграції, В2 рівень» у Запорізькому національному університеті.

Проведено роз’яснення для державних службовців архіву щодо декларування доходів за 2011 рік та заповнення форми декларації, яка визначена Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Постійно оновлюється рубрика «Запобігання проявам корупції» на веб-сайті Державного архіву Запорізької області.

Висновки і пропозиції:

1. Заступнику директора Державного архіву Запорізької області Пилявській О.Л., начальникам відділів:

1.1. відповідно до Державної програми запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1240, в частині, що стосується Державного архіву Запорізької області, здійснювати необхідні організаційні, інформаційно-роз’яснювальні, методичні та профілактичні заходи для підвищення ефективності роботи щодо попередження, запобігання та протидії корупційним проявам у діяльності державних службовців, їх поінформованості з означених проблем; термін виконання – постійно;

1.2. забезпечувати колективне обговорення та відкрите оприлюднення пропозицій щодо рішень з окремих питань службової діяльності що належать до компетенції Державного архіву Запорізької області та містять ризики корупційних проявів; термін виконання – постійно;

1.3. організовувати виконання підлеглими державними службовцями законодавства України щодо попередження, запобігання та протидії корупційним діянням, своєчасне надання необхідної інформації за потребою офіційних органів, недопущення порушень у повсякденній діяльності, при виконанні посадових обов’язків і завдань тощо; термін виконання – постійно;

1.4. забезпечити належний документальний облік та звітність, встановлення дієвих засобів об’єктивного контролю за діяльністю посадових осіб; термін виконання – постійно;

2. Заступнику директора Державного архіву Запорізької області Пилявській О.Л., провідному спеціалісту з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи ПетроченкоК.О.:

2.1. забезпечувати постійне виявлення причин та умов, що сприяють корупційним проявам в діяльності державних службовців Державного архіву Запорізької області, їх попередження та усунення;

2.2. організовувати розгляд стану виконання вимог антикорупційного законодавства на нарадах, заслуховування про проведену роботу відповідних посадових осіб; термін виконання – постійно;

2.3. здійснювати додаткові (колективні, індивідуальні) заходи щодо попередження корупційних діянь в період: прийому на роботу, проведення щорічної оцінки виконання держслужбовцями покладених обов’язків і завдань, подання декларацій, складання списків на заміщення вакантних посад, атестування, тощо); термін виконання – постійно;

2.4. забезпечувати вивчення вимог законодавства, нормативно-правових актів, методичних матеріалів з питань запобігання та протидії корупційним діянням працівниками; термін виконання – постійно.

3. Начальнику відділу інформації та використання документів Величко О.Г. забезпечувати роботу відділу в умовах відкритості, розміщення інформації про роботу зі зверненнями громадян в друкованих та електронних засобах масової інформації, безперешкодний прийом відвідувачів, реагування на звернення, інформаційні запити тощо; термін виконання – постійно.


Заступник директора
О.Л. Пилявська

Довідка про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за І півріччя 2012 року

Додаток 4

до протоколу засідання колегії

18.07.2012 № 5

Довідка

про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за І півріччя 2012 року


На виконання Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008 № 109/2008 відповідно до вимог Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630. Державним архівом Запорізької області у І півріччі 2012 року було проведено такі заходи.

Проводився постійний контроль за своєчасним і якісним виконанням запитів ветеранів війни та праці, інвалідів, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Повторних і колективних запитів не надходило.

Було забезпечено здійснення безперешкодного і регулярного прийому громадян директором архіву, заступником директора, начальником відділу інформації та використання документів, згідно з наказом Державного архіву Запорізької області від 01.07.2009 № 23, а також спеціалістами відділу інформації та використання документів щотижня в робочий час, згідно із графіком особистого прийому, затвердженим наказом Державного архіву Запорізької області від 16.01.2012 № 7.

Громадяни, які мешкають за межами обласного центру, приймалися спеціалістами в день приїзду. Прийом громадян пільгових категорій проводився щоденно.

З понеділка по п’ятницю в робочий час спеціалістами відділу інформації та використання документів у робочі дні з 8.00 до 17.00 здійснювалося надання консультацій та роз’яснень громадянам у телефонному режимі.

Читальний зал корп. 1 архіву працював без перерви на обід з 9-00 до 16‑00 з метою надання вільного доступу громадян до архівних документів у зручний для них час для пошуку інформації, необхідної для захисту своїх прав та законних інтересів.

Діловодство по прийому громадян, що звернулись до держархіву, і виконання запитів соціально-правового характеру велося окремо від іншого діловодства. Реєстрацію запитів громадян проводив завідувач канцелярії. Діє комп’ютерна система обліку звернень громадян. Для обліку громадян та контролю за вирішенням питань, з якими вони звернулись на особистому прийомі до керівників архіву, велися журнали відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян і електронна реєстрація.

Систему автоматизації діловодства та електронного документообігу ОПТіМА WorkFlow встановлено в Державному архіві Запорізької області у працівників, відповідальних за роботу зі зверненнями громадян.

Але в повній мірі можливості цієї системи не застосовуються.

Це пов’язано з тим, що у модулі ОПТіМА WorkFlow передбачена функція одержання клієнтом звітів за заздалегідь сформованими макетами. Макети формуються поза системою програмним пакетом Seagate Crystal Reports. Державним архівом Запорізької області було придбано ліцензійний програмний комплекс засобів «OPTiMA-WorkFlow-СТАНДАРТ» (версія 1.16.6), до складу якого не входив програмний пакет Seagate Crystal Reports.

Враховуючи специфіку документообігу Державного архіву Запорізької області щодо виконання запитів соціально-правового характеру, на даний час ми не в повній мірі використовуємо можливості ОПТіМА WorkFlow, а користуємося базою даних, що створена на основі Microsoft Office Acces.

Керівництвом Державного архіву Запорізької області вживаються заходи для того, щоб розпочати активно застосовувати програму.

З метою інформаційного забезпечення громадян Порядок організації та проведення особистого прийому громадян, Стандарт адміністративної послуги з надання інформаційних документів на заяви (запити) фізичних та юридичних осіб, графік прийому громадян директором архіву, заступником директора, начальником відділу інформації та використання документів, спеціалістами столу довідок, інформаційні матеріали щодо надання документів на заяви (запити) фізичних та юридичних осіб розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та на інформаційних стендах Державного архіву Запорізької області.

На веб-сайті Державного архіву Запорізької області розміщені рубрики «Звернення громадян», «Інформуємо громадськість», у яких розміщуються довідки про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян.

У рубриці «Про доступ до публічної інформації» надано Порядок опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Державному архіві Запорізької області та форми для подання до Державного архіву Запорізької області запитів на отримання публічної інформації від фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян.

У рубриці «Державні послуги» розміщено інформацію про роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Запорізької області на договірних засадах.

На засіданнях колегії 26.01.2012, 22.02.2012, 27.04.2012 розглядалися питання «Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян», було прийнято відповідні рішення.

На нарадах директора з керівниками структурних підрозділів Державного архіву Запорізької області 30.01.2012, 13.02.2012, 01.03.2012, 19.03.2012, 02.04.2012, 12.04.2012, 23.04.2012, 03.05.2012, 21.05.2012, 28.05.2012, 11.06.2012 заслуховувалися інформації начальника відділу інформації та використання документів Величко О.Г. про стан виконання запитів соціально-правового характеру, щодо порядку опрацювання та розгляду запитів, були надані доручення.

Протягом першого півріччя 2012 року у Державному архіві Запорізької області директором видано 5 наказів з питань звернень громадян:

Наказ Державного архіву Запорізької області від 16.01.2012 № 7 «Про режим роботи в Державному архіві Запорізької області», яким затверджено режим роботи та графік прийому громадян у відділі інформації та використання документів Державного архіву Запорізької області.

Наказ Державного архіву Запорізької області, яким провадилося у життя рішення колегії архіву, що відповідає пункту 27 Положення про колегію Державного архіву Запорізької області, яке затверджено наказом від 14.03.2006 № 14:

від 27.01.2012 № 11 «Про оголошення рішень колегії Державного архіву Запорізької області від 26 січня 2012 року», яким оголошено рішення від 26 січня 2012 року № 3 «Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за 2011 рік».

На виконання наказу Державної архівної служби України від 23.01.2012 № 8 «Про додаткові заходи щодо поліпшення роботи із запитами та зверненнями учасників ліквідації аварії на ЧАЕС» видано наказ від 20.02.2012 № 15 «Про заходи архівних установ Запорізької області щодо поліпшення роботи із запитами та зверненнями учасників ліквідації аварії на ЧАЕС».

Наказ Державного архіву Запорізької області від 02.03.2012 № 21 «Про призначення відповідальних», яким призначено відповідального в Державному архіві Запорізької області за ведення діловодства за зверненнями громадян та за здійснення моніторингу термінів виконання звернень громадян у Державному архіві Запорізької області.

Наказ Державного архіву Запорізької області від 19.04.2012 № 29 «Про виконання розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 06.04.2012 № 163 «Про стан роботи зі зверненнями громадян в області за підсумками 2011 року та вдосконалення відповідної роботи у 2012 році».

Під час перевірок архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення представниками Державного архіву Запорізької області значна увага приділяється виконанню працівниками цих відділів вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Відповідно до плану проведення перевірок протягом першого півріччя 2012 року проведено перевірки архівних відділів Бердянської, Новомиколаївської, Приазовської, Приморської райдержадміністрацій, Запорізької та Токмацької міських рад.

Інформацію про стан виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 працівниками архівних відділів включено до довідок за результатами перевірок, які направлялися керівництву райдержадміністрацій, міських рад та сектору контролю апарату облдержадміністрації.

У І півріччі 2012 року до Державного архіву Запорізької області надійшло 1591 звернення від громадян України, іноземних громадян та юридичних осіб (у І півріччі 2011 р. ‑ 1691). Виконано запитів, порушених у зверненнях – 1639, з них із позитивним результатом – 971 запит (59 %) (у І півріччі 2011 р. ‑ 1822).

За тематикою порушених питань вони розподілились таким чином:

– про акти цивільного стану – 546;

– про майнові права – 329;

– про підтвердження стажу роботи – 296;

– тематичних – 143;

– про заробітну плату – 91;

– підтвердження родинних стосунків (родовід) – 48 та ін.

– про примусове вивезення до Німеччини – 39;

– про репресії та розкуркулення – 37;

‑ про пільговий стаж і зарплату ‑28;

– про нагородження орденами і медалями – 12;

– про підтвердження депутатської діяльності – 11 та ін.

Протягом першого півріччя 2012 року надійшло запитів від учасників війни та бойових дій – 4, інвалідів – 6, членів багатодітних родин та їх матерів ‑ 5.

На особистому прийомі спеціалістами відділу інформації та використання документів було прийнято 354 громадян, керівництвом архіву – 31, всього – 385 громадян.

У І півріччі 2012 року до Державного архіву Запорізької області надійшло 6 (шість) звернень з Урядової телефонної «гарячої лінії».

Протягом І півріччя 2012 року розгляд звернень громадян проводився відповідно до Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.96 № 393/96-ВР, порушень термінів розгляду звернень громадян не було.

27 січня у прямому ранковому ефірі Запорізької телерадіокомпанії «Алекс» м. Запоріжжя заступник директора Пилявська О.Л. розповіла про основні напрямки діяльності Державного архіву Запорізької області; 22 лютого на обласному радіо Запорізької обласної державної телерадіокомпанії вийшла в ефір доповідь директора Державного архіву Запорізької області Тедєєва О.С. на засіданні колегії про підсумки роботи архівних установ області за 2011 рік та пріоритетні напрямки діяльності архіву на 2012 рік

22 лютого 2012 року, Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій проведено тематичний короткострокового семінар «Організація роботи місцевих архівних установ: нормативно-правове регулювання» для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та трудових архівів, в якому взяло участь 35 слухачів. Перед слухачами виступила начальник відділу інформації та використання документів Державного архіву Запорізької області Величко О.Г. з темою: «Розгляд запитів громадян в місцевих архівних установах: проблемні питання та шляхи їх вирішення».

Усі спеціалісти відділу інформації та використання документів виконували запити соціально-правового характеру, на даний час є вакансія провідного спеціаліста-архівіста відділу.

До повноважень відділу інформації та використання документів входить організаційно-методичне керівництво і контроль з питань використання документів у держархіві області, державних архівних установах області, інших власників документів Національного архівного фонду; організація заходів архіву суспільно-громадського значення; організація інформування органів влади та управління, установ, організацій, громадськості про наявність і склад документів з актуальної тематики; підготовка документів архіву до публікації, виставок, радіопередач та телепередач; надання методично-консультативної допомоги архівним підрозділам державних органів, організацій і підприємств області з питань особистого прийому громадян і роботи із запитами фізичних і юридичних осіб; проведення дослідження і розроблення методичних посібників з профільних питань, впровадження результатів у практику роботи архівних установ області; проведення особистого прийому громадян; виконання запитів соціально-правового характеру та тематичних запитів; організація роботи користувачів у читальних залах архіву.

Робота із зверненнями громадян проводиться відповідно до вимог Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630.

Відповідно до рішення колегії облдержадміністрації (протокол № 1 засідання колегії, яке відбулося 29.03.2012) головою облдержадміністрації видано розпорядження від 06.04.2012 № 163 «Про стан роботи зі зверненнями громадян в області за підсумками 2011 року та вдосконалення відповідної роботи у 2012 році». З метою виконання цього розпорядження видано наказ Державного архіву Запорізької області від 19.04.2012, № 29 «Про виконання розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 06.04.2012 № 163».

Висновки та пропозиції:

1 Начальнику відділу інформації та використання документів Величко О. Г.:

1.1 забезпечити неухильне виконання вимог законодавства України щодо забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення; термін виконання – постійно;

1.2 забезпечувати постійний уважний розгляд звернень громадян, отриманих на Урядовій телефонній «гарячій лінії», та оперативно вирішувати порушені у них питання;

2. Начальнику відділу інформації та використання документів Величко О. Г., завідувачу відділом фізичної збереженості документів Мурашку В.О. забезпечити регулярну, не рідше одного разу на квартал, підготовку та розміщення на веб-сайті Державного архіву Запорізької області інформації з найбільш актуальних питань, що хвилюють громадян, та відомостей про роботу зі зверненнями громадян.


Начальник відділу інформації

та використання документів
О.Г. Величко

 

Засідання колегії

ПЛАН роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 2024 рік

ПЛАН роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 2023 рік

ПЛАН роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 2022 рік

ПЛАН роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 2021 рік

ПЛАН роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 2020 рік

ПЛАН роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 2019 рік

ПЛАН роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 2018 рік

ПЛАН роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 2017 рік

ПЛАН роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 2016 рік

ПЛАН роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 2015 рік

ПЛАН роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 2014 рік

ПЛАН роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 2013 рік

ПЛАН роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 2012 рік


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Державного архіву Запорізької області

О.С.Тедєєв

21.12.2011

ПЛАН

роботи колегії Державного архіву Запорізької області

на 2012 рік

з/п

Назва питання

Термін

розгляду

Відповідальні

за підготовку

1

1.1 Про основні напрямки діяльності Державного архіву області на 2012 рік

січень

Директор

Тедєєв О.С.

1.2 Про план роботи Державного архіву Запорізької області на І квартал 2012 року

січень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

1.3 Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за 2011 рік

січень

Начальник відділу інформації та використання документів

Величко О.Г.

1.4 Про виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької області за 2011 рік

січень

Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи

Петроченко К.О.

1.5 Щодо організації контрольної діяльності та стану виконавської дисципліни в Державному архіві Запорізької області у 2011 році

січень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

2

2.1 Про підсумки роботи архівних установ області за 2011 рік та завдання на 2012 рік

березень

Директор

Тедєєв О.С.

2.2 Про підсумки роботи архівних установ області для зберігання документів, які не належать до складу Національного архівного фонду України (трудових архівів) за 2011 рік

березень

Начальник відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи

Білець С.Т

2.3 Про підсумки щорічного огляду-конкурсу роботи колективів архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад

березень

Начальник відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи

Білець С.Т.

2.4. Про роботу Державного архіву Запорізької області щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції у 2011 році

березень

Заступник директора

Пилявська О.Л.,

провідний спеціаліст з питань кадрової роботи відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи

Петроченко К.О.

3

3.1 Про план роботи Державного архіву області на ІІ квартал 2012 року

квітень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

3.2 Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за І квартал 2012 року

квітень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

3.3 Про підсумки роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад за І квартал 2012року

квітень

Начальник відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи

Білець С.Т.

3.4 Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за І квартал 2012 року

квітень

Начальник відділу інформації та використання документів

Величко О.Г.

3.5 Про стан виконавської дисципліни та контрольної діяльності у Державному архіві Запорізької області за І квартал 2012 року

квітень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

3.6 Про стан охорони праці у Державному архіві Запорізької області

квітень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

3.7 Про виконання рішення колегії Державного архіву Запорізької області від 30.16.2011 № 1 «Про виконання рішення колегії Державного архіву Запорізької області від 26.11.2010 № 2 «Про виконання рішення ЕПК від 25.09.2009 «Про виконання рішення ЕПК від 26.09.2009 «Про виконання рішення ЕПК від 26.10.2007 «Про виконання рішення ЕПК від 29.09.2006 «Про забезпечення формування, збереженості та обліку документів Національного архівного фонду України, упорядкування документів в установах-джерелах комплектування та якість описів, представлених на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області архівним відділом Бердянської райдержадміністрації»

квітень

Начальник архівного відділу Бердянської райдержадміністрації

Бойко І.В.,

провідний спеціаліст-архівіст відділу організації і координації архівної справи

Федько А.А.

4

4.1 Про заохочення представників ЗМІ області за краще висвітлення історичного минулого та популяризацію документів Національного архівного фонду до Дня журналіста

травень

Начальник відділу інформації та використання документів

Величко О.Г.

5

5.1 Про план роботи Державного архіву Запорізької області на ІІІ квартал 2012 року

липень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

5.2 Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за І півріччя 2012 року

липень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

5.3 Про підсумки роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад за І півріччя 2012 року

липень

Начальник відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи

Білець С.Т.

5.4 Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за І півріччя 2012 року

липень

Начальник відділу інформації та використання документів

Величко О.Г.

5.5 Про виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької області за І півріччя 2012 року

липень

Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи

Петроченко К.О.

5.6 Про стан виконавської дисципліни та контрольної діяльності у Державному архіві Запорізької області за І півріччя 2012 року

липень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

6

6.1 Про план роботи Державного архіву Запорізької області на ІV квартал 2012 року

жовтень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

6.2 Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за 9 місяців 2012 року

жовтень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

6.3 Про підсумки роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад за 9 місяців 2012 року

жовтень

Начальник відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи

Білець С.Т.

6.4 Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за 9 місяців 2012 року

жовтень

Начальник відділу інформації та використання документів

Величко О.Г.

6.5 Про стан протидії корупції в Державному архіві Запорізької області

жовтень

Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи

Петроченко К.О.

6.6 Про стан виконавської дисципліни та контрольної діяльності у Державному архіві Запорізької області за 9 місяців 2012 року

жовтень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

7

7.1 Про план роботи колегії Державного архіву Запорізької області 2012 рік

грудень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

7.2 Про стан пожежної безпеки у Державному архіві Запорізької області та архівних установах області

грудень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

Начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату

Зінчик О.Ю.

7.3 Про виконання Державним архівом Запорізької області у 2009-2012 роках заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки.

грудень

Начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату

Зінчик О.Ю.

Начальник відділу формування НАФ та діловодства

Фурсенко Т.В.

7.4 Про виконання архівними установами Запорізької області у 2009-2012 роках заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки.

грудень

Начальник відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи

Білець С.Т.

7.5 Контроль за виконанням рішень колегії Державного архіву Запорізької області за 2012 рік.

грудень

Заступник директора

Пилявська О.Л.

Укладач: секретар колегії

А.А.Федько

СХВАЛЕНО

Протокол засідання

колегії Державного архіву

Запорізької області

21.12.2012 № 8

ПЕРЕЛІК наказів Державного архіву Запорізької області, прийнятих за І півріччя 2012 року

Перелік

наказів Державного архіву Запорізької області,

прийнятих за І півріччя 2012 року

з/п

Дата прийняття наказу та його номер

Повна назва наказу

1.

05.01.2012,

№ 1

Про призначення відповідальних за збереження документів Національного архівного фонду

2.

05.01.2012,

№ 2

Про План заходів щодо забезпечення охоронно-пожежного режиму, надійної експлуатації інженерних мереж та комунікацій будівель архіву на 2012 рік

3.

05.01.2012,

№ 3

Про затвердження плану-графіку проведення заходів з відстеження результативності прийнятих

регуляторних актів на 2012 рік

4.

12.01.2012,

№ 4

Про затвердження Регламенту Державного архіву Запорізької області

5.

16.01.2012,

№ 5

Про організацію проходження практики студентки

6.

16.01.2012,

№ 6

Про план роботи з кадрами і підготовки кадрового резерву Державного архіву Запорізької області у 2012 році

7.

16.01.2012,

№ 7

Про режим роботи в Державному архіві Запорізької області

8.

16.01.2012,

№ 8

Про затвердження Списку осіб, на яких покладено обов’язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції в Державному архіві Запорізької області

9.

16.01.2012,

№ 9

Про затвердження Переліку посад працівників Державного архіву Запорізької області, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції

10.

25.01.2012,

№ 10

Про затвердження звіту про результати базового відстеження результативності регуляторного акта

11.

27.01.2012,

№ 11

Про оголошення рішень колегії Державного архіву

Запорізької області від 26 січня 2012 року

12.

09.02.2012,

№ 12

Про упорядкування умов оплати праці працівників

Державного архіву Запорізької області на основі Єдиної тарифної сітки

13.

09.02.2012,

№ 13

Про внесення змін до складу експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області

14.

16.02.2012,

№ 14

Про упорядкування умов оплати праці працівників

Державного архіву Запорізької області

15.

20.02.2012,

№ 15

Про заходи архівних установ Запорізької області щодо поліпшення роботи із запитами та зверненнями учасників ліквідації аварії на ЧАЕС

16.

20.02.2012,

№ 16

Про затвердження результатів проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями Державного архіву Запорізької області покладених на них обов’язків і завдань за 2012 рік

17.

23.02.2012,

№ 17

Про оголошення рішень колегії Державного архіву

Запорізької області від 22 лютого 2012 року

18.

27.02.2012,

№ 18

Про затвердження Зведеного плану-графіку на 2012-2014 роки першочергового приймання на постійне зберігання документів НАФ, що зберігаються в установах - джерелах комплектування Державного архіву Запорізької області, архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад понад встановлені роки

19.

27.02.2012,

№ 19

Про затвердження Інструкції з діловодства в Державному архіві Запорізької області

20.

27.02.2012,

№ 20

Про склад добровільної пожежної дружини Державного архіву Запорізької області

21.

02.03.2012,

№ 21

Про призначення відповідальних

22.

05.03.2012,

№ 22

Про організацію ведення відеоспостереження

23.

12.03.2012,

№ 23

Про затвердження Примірної інструкції з діловодства в архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад

24.

16.03.2012,

№ 24

Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста-архівіста відділу інформації та використання документів

25.

19.03.2012,

№ 25

Про посилення контролю за рухом справ

26.

02.04.2012,

№ 26

Про оголошення рішення пожежно-технічної комісії Державного архіву Запорізької області від 02.04.2012

27.

03.04.2012,

№ 27

Про виконання розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 29.03.2012 № 144

28.

09.04.2012,

№ 28

Про початок роботи зі створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ)

29.

19.04.2012,

№ 29

Про виконання розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 06.04.2012 № 163

30.

19.04.2012,

№ 30

Про внесення змін до кадрового резерву на 2012 рік для державної служби

31.

19.04.2012,

№ 31

Про відзначення Дня охорони праці

32.

19.04.2012,

№ 32

Про внесення доповнень до наказу Державного архіву Запорізької області від 09.02.2012 № 12,

33.

24.04.2012,

№ 33

Про заходи за участю архівних установ Запорізької області з вшанування пам’яті жертв насильного вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові роботи в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років

34.

24.04.2012,

№ 34

Про заходи за участю архівних установ Запорізької області з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни та її учасників та з підготовки та відзначення 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років

35.

27.04.2012,

№ 35

Про участь Державного архіву Запорізької області у заходах з відзначення у 2012 році 125-річчя від дня народження двічі Героя Радянського Союзу Ковпака С.А.

36.

27.04.2012,

№ 36

Про оголошення рішень колегії Державного архіву

Запорізької області від 27 квітня 2012 року

37.

15.05.2012,

№ 37

Про внесення змін до складу експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області

38.

15.05.2012,

№ 38

Про внесення змін до складу Науково-методичної ради Державного архіву Запорізької області

39.

16.05.2012,

№ 39

Про затвердження методичних рекомендацій

(методичні рекомендації «Передавання виборчих документів з виборів народних депутатів України на зберігання до архівних установ»)

40.

23.05.2012,

№ 40

Про оголошення рішення колегії Державного архіву Запорізької області від 23 травня 2012 року

41.

28.05.2012,

№ 41

Про проведення семінару з питань організації діловодства і архівної справи

42.

28.05.2012,

№ 42

Про внесення змін до наказу Державного архіву Запорізької області від 05.01.2012 № 1

43.

05.06.2012,

№ 43

Про організацію проходження практики студентів

44.

08.06.2012,

№ 44

Про організацію проходження практики студентів

45.

08.06.2012,

№ 45

Про участь архівних установ Запорізької області у відзначенні 16-ї річниці Конституції України

46.

11.06.2012,

№ 46

Про комісію з перевірки санітарно - гігієнічного стану архівосховищ

47.

12.06.2012,

№ 47

Про створення комісії для здійснення огляду документації щодо відповідності мікрофільмів СФД чинній документації

48.

12.06.2012,

№ 48

Про внесення змін до наказу Державного архіву Запорізької області від 29.03.2010 № 27

49.

18.06.2012,

№ 49

Про затвердження Положення про систему обліку публічної інформації, яка знаходиться у розпорядженні Державного архіву Запорізької області

50.

27.06.2012,

№ 50

Про оголошення рішення пожежно-технічної комісії Державного архіву Запорізької області від 27.06.2012

Архіви у ЗМІ

          2022 РІК

 Презентація архівних документів на електронному ресурсі «Запорізька спадщина» (https://heritage.zp.ua/) у рамках Програми охорони пам’яток історії і культури у м. Запоріжжя на 2018-2022 роки.

          2020 рік

 05 лютого 2020 року в ефірі Українського радіо «Запоріжжя» у програмі «На часі» (ведучий Герман Дубінін) заступник начальника відділу інформації та використання документів держархіву Запорізької області Ірина Козлова взяла участь у тематичній передачі «Визволення Запорізької області від нацистських окупантів».

 

15 червня 2020 року в прес-центрі Українського кризового медіа-центру відбулася презентація інтернет-проекту «Крим – це Україна», у якому були, зокрема представлені документи Державного архіву Запорізької області.

2018 рік

24 листопада 2018 року до річниці Голодомору в Україні 1932-1933 рр. начальником відділу інформації та використання документів надано інтерв’ю для тематичної телепередачі «Як це було» (журналіст О.Ларіонова) телевізійного каналу «Запоріжжя» ЗОДТРК

2016 рік

На сайті інтернет-ресурсу «Reporter UA» http://reporter-ua.com/ опубліковані дві частини матеріалів про Державний архів Запорізької області:

  

«Запорожский архив. Несекретные материалы. Фото» http://reporter-ua.com/node/287274;

  

«Запорожский архив. В поисках правды. Фото» http://reporter-ua.com/2016/03/22/287752_zaporozhskiy-arhiv-v-poiskah-pravdy-foto.

  

Інформаційний щотижневик «Верже» (№ 40 (1207) від 06.10.2016), стаття-інтерв’ю «Без грифа «секретно» (Директор Государственного архива Запорожской области Александр Тедеев раскрывает тайны одного из самых закрытых ведомств).

  

Інформаційний щотижневик «МИГ» (№ 44 (7093) від 03.11.2016), стаття за документами Державного архіву Запорізької області «Ильинская церковь в Терновке: судьба 110-летнего храма».

  

01 березня о 21-25 в Державно-му архіві Запорізької області відбулися зйомки телепередачі, надано інтерв'ю «Нові – старі вулиці» (з історії перейменування вулиць) циклу «Як це було», яка вийшла в ефірі ТРК «Запоріжжя» Запорізької обласної державної телерадіокомпанії.

  

08 квітня о 21:15 на телеканалі ТВ-5 відбувся показ фільму з документального циклу «Легенди. Будинок немовлят. Остання колискова». Фільм оснований на унікальних архівних документах та розповідях родичів свідків тих страшних подій. Напередодні в кіноконцертному залі ім. Довженка відбулась допрем`єрна демонстрація стрічки.

  

Анонс фільму на офіційному сайті телекомпанії: http://tv5.zp.ua/news/14849/Zaporiz'kij-telekanal-prezentue-dokumental'nij-fil'm-pro-tragichni-podii-u-Budinku-nemovlyat-chasiv-Golodomoru.

  

10 травня о 21-25 на запорізькому телеканалі «Запоріжжя» в ефірі програми «Як це було» (журналіст О.Ларіонова) вийшла тематична передача, присвячена подіям ІІ Світової війни, де були представлені документи Державного архіву Запорізької області та надано інтерв'ю.

 

 

Плани роботи із ЗМІ та громадськістю

Виїзне засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області

19 червня 2012 року відбулося виїзне засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області (далі – ЕПК) у Вільнянському районі на базі Вільнянської райдержадміністрації. Мета проведення заходу – надання організаційно-методичної допомоги експертній комісії архівного відділу Вільнянської райдержадміністрації та членам експертних комісій установ, підприємств, організацій району.

Детальніше:Виїзне засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області

Президентський кадровий резерв

З метою створення механізму добору до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» найбільш обдарованих громадян України, залучення їх до впровадження реформ у сферах державного управління Президент України Віктор Янукович підписав Указ «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації».

Добір кандидатів здійснюється на конкурсній основі. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які на день подання документів не досягли сорока років, відповідають установленим законом вимогам для вступу на державну службу, а також:

 • вільно володіють державною мовою та однією з мов Європейського Союзу;
 • мають:
 • повну вищу освіту;
 • стаж роботи не менше десяти років (у тому числі не менше п'яти років стажу державної служби та/або служби в органах місцевого самоврядування, із них не менш як три роки на керівних посадах, чи не менше п'яти років стажу на керівних посадах у відповідних сферах соціально-економічного розвитку);
 • бездоганні етичні стандарти;
 • лідерські якості й ініціативність;
 • високі комунікаційні навички;
 • досвід командної роботи;
 • сумісність із культурою програми;

· чітке розуміння участі у програмі Президентського кадрового резерву

 • бажання працювати у проектах державного сектору України;
 • високі аналітичні здібності.

Для участі у конкурсі особа, яка відповідає вимогам, особисто подає в друкованому вигляді до територіального органу Нацдержслужби України за місцем проживання такі документи (для прискорення обробки інформації прохання надсилати електронні версії документів на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.):

1) заяви про:

 • участь у конкурсі із зазначенням пріоритетної сфери державного управління;
 • згоду на проведення перевірки поданих нею відомостей;
 • згоду на зберігання, використання та оприлюднення персональної інформації, яку у разі зарахування особи до Президентського кадрового резерву буде внесено до відповідної бази даних;

2) копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчені в установленому порядку;

3) дві фотокартки розміром 4x6 см;

4) копії документів про повну вищу освіту, засвідчені в установленому порядку;

5) копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку;

6) медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України;

7) заповнену анкету за встановленою формою;

8) повідомлення про відсутність обставин, що унеможливлюють її зарахування до Президентського кадрового резерву і перебування в ньому за встановленою  формою;

9) тези публічного виступу з презентації власного досвіду реалізації проекту чи ідеї проекту у відповідній пріоритетній сфері державного управління, викладені державною мовою та однією з мов Європейського Союзу;

10) рекомендаційні листи фахівців у відповідних сферах державного управління (за наявності);

11) копію першої сторінки закордонного паспорта (за наявності).

Особа може надавати також додаткову інформацію про освіту (зокрема, засвідчені в установленому порядку копії документів про вчені звання, наукові ступені,підвищення кваліфікації), досвід роботи і ділову репутацію, громадську діяльність тощо.

У 2012 році добір кандидатів до Президентського кадрового резерву здійснюватиметься з урахуванням квот за пріоритетними сферами державного управління:

 • фінансово-економічна сфера;
 • соціально-гуманітарна сфера;
 • сфера інвестицій та інновацій;
 • сфера паливно-енергетичного комплексу;
 • сфера сільського господарства;
 • сфера житлово-комунального господарства.

Прийом документів здійснюється відповідними територіальними органами Нацдержслужби України з 10 травня до 25 червня у робочі дні з 9 до 18 години (для прискорення обробки інформації прохання надсилати електронні версії документів на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

Для отримання детальної інформації необхідно звертатись до територіальних органів Нацдержслужби України. Адреси знаходяться на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України (www.nads.gov.ua) в розділі «Контакти. Територіальні органи». Контактний телефон: (044) 256-00-27; електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

Основні вимоги до учасників конкурсу

Перелік документів для участі у конкурсі

Заява на участь у конкурсі (зразок)

Згода на проведення спеціальної перевірки відомостей про особу, яка претендує на участь у конкурсі

Згода на збір та обробку персональних даних

Анкета учасника конкурсу (зразок)

Повідомлення про відсутність обставин (зразок)

Рекомендаційний лист

Методичні рекомендації до підготовки тез публічного виступу

Графік прийому документів

Семінар з питань організації діловодства і архівної справи

07 червня 2012 року Державним архівом Запорізької області проведений семінар з питань організації діловодства і архівної справи для працівників діловодних служб та архівних підрозділів установ, організацій, підприємств - джерел формування Національного архівного фонду у зоні комплектування Державного архіву Запорізької області, в якому взяли участь 52 слухача.

Детальніше:Семінар з питань організації діловодства і архівної справи

Довідка про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за І квартал 2012 року

Довідка

про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за І квартал 2012 року

На виконання Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008 № 109/2008 відповідно до вимог Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630. Державним архівом Запорізької області у І кварталі 2012 року було проведено такі заходи.

Проводився постійний контроль за своєчасним і якісним виконанням запитів ветеранів війни та праці, інвалідів, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Повторних і колективних запитів не надходило.

Було забезпечено здійснення безперешкодного і регулярного прийому громадян директором архіву, заступником директора, начальником відділу інформації та використання документів, згідно з наказом Державного архіву Запорізької області від 01.07.2009 № 23, а також спеціалістами відділу інформації та використання документів щотижня в робочий час, згідно із графіком особистого прийому, затвердженим наказом Державного архіву Запорізької області від 16.01.2012 № 7.

Громадяни, які мешкають за межами обласного центру, приймалися спеціалістами в день приїзду. Прийом громадян пільгових категорій проводився щоденно.

З понеділка по п’ятницю в робочий час спеціалістами відділу інформації та використання документів у робочі дні з 8.00 до 17.00 здійснювалося надання консультацій та роз’яснень громадянам у телефонному режимі.

Діловодство по прийому громадян, що звернулись до держархіву, і виконання запитів соціально-правового характеру велося окремо від іншого діловодства. Реєстрацію запитів громадян проводив завідувач канцелярії. Діє комп’ютерна система обліку звернень громадян. Для обліку громадян та контролю за вирішенням питань, з якими вони звернулись на особистому прийомі до керівників архіву, велися журнали відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян і електронна реєстрація.

Систему автоматизації діловодства та електронного документообігу ОПТіМА WorkFlow встановлено в Державному архіві Запорізької області у працівників, відповідальних за роботу зі зверненнями громадян.

Але в повній мірі можливості цієї системи не застосовуються.

Це пов’язано з тим, що у модулі ОПТіМА WorkFlow передбачена функція одержання клієнтом звітів за заздалегідь сформованими макетами. Макети формуються поза системою програмним пакетом Seagate Crystal Reports. Державним архівом Запорізької області було придбано ліцензійний програмний комплекс засобів «OPTiMA-WorkFlow-СТАНДАРТ» (версія 1.16.6), до складу якого не входив програмний пакет Seagate Crystal Reports.

Враховуючи специфіку документообігу Державного архіву Запорізької області щодо виконання запитів соціально-правового характеру, на даний час ми не в повній мірі використовуємо можливості ОПТіМА WorkFlow, а користуємося базою даних, що створена на основі Microsoft Office Acces.

Керівництвом Державного архіву Запорізької області вживаються заходи для того, щоб розпочати активно застосовувати програму.

З метою інформаційного забезпечення громадян Порядок організації та проведення особистого прийому громадян, графік прийому громадян директором архіву, заступником директора, начальником відділу інформації та використання документів, спеціалістами столу довідок, інформаційні матеріали щодо надання документів на заяви (запити) фізичних та юридичних осіб розміщено на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації та Державного архіву Запорізької області, на інформаційних стендах Державного архіву Запорізької області.

На веб-сайті Державного архіву Запорізької області розміщені рубрики «Звернення громадян», «Інформуємо громадськість», у яких розміщуються довідки про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян.

У рубриці «Про доступ до публічної інформації» надано Порядок опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Державному архіві Запорізької області та форми для подання до Державного архіву Запорізької області запитів на отримання публічної інформації від фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян.

У рубриці «Державні послуги» розміщено інформацію про роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Запорізької області на договірних засадах.

На засіданні колегії 26.01.2012 розглядалося питання «Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за 2012 рік», було прийнято відповідне рішення.

На нарадах директора з керівниками структурних підрозділів Державного архіву Запорізької області 30.01.2012, 13.02.2012, 01.03.2012, 19.03.2012 заслуховувалися інформації начальника відділу інформації та використання документів Величко О.Г. про стан виконання запитів соціально-правового характеру, щодо порядку опрацювання та розгляду запитів, про роботу читальних залів архіву, були надані доручення.

Протягом І кварталу 2012 року у Державному архіві Запорізької області директором видано 4 накази з питань звернень громадян.

Наказ Державного архіву Запорізької області від 16.01.2012 № 7 «Про режим роботи в Державному архіві Запорізької області», яким затверджено режим роботи та графік прийому громадян у відділі інформації та використання документів Державного архіву Запорізької області. (Копія додається).

Наказ Державного архіву Запорізької області, яким проводилося у життя рішення колегії архіву, що відповідає пункту 27 Положення про колегію Державного архіву Запорізької області, яке затверджено наказом від 14.03.2006 № 14:

від 27.01.2012 № 11 «Про оголошення рішень колегії Державного архіву Запорізької області від 26 січня 2012 року», яким оголошено рішення від 26 січня 2012 року № 3 «Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за 2011 рік».

На виконання наказу Державної архівної служби України від 23.01.2012 № 8 «Про додаткові заходи щодо поліпшення роботи із запитами та зверненнями учасників ліквідації аварії на ЧАЕС» видано наказ від 20.02.2012 № 15 «Про заходи архівних установ Запорізької області щодо поліпшення роботи із запитами та зверненнями учасників ліквідації аварії на ЧАЕС».

Наказ Державного архіву Запорізької області від 02.03.2012 № 21 «Про призначення відповідальних», яким призначено відповідального в Державному архіві Запорізької області за ведення діловодства за зверненнями громадян та за здійснення моніторингу термінів виконання звернень громадян у Державному архіві Запорізької області.

Під час перевірок архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення представниками Державного архіву Запорізької області значна увага приділяється виконанню працівниками цих відділів вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Відповідно до плану проведення перевірок протягом І кварталу 2012 року проведено перевірку архівного відділу Токмацької міської ради.

Інформацію про стан виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 працівниками архівного відділу включено до довідки за результатами перевірки, яка направлялася керівництву міської ради та сектору контролю апарату облдержадміністрації.

У І кварталі 2012 року до Державного архіву Запорізької області надійшло 798 звернень від громадян України, іноземних громадян та юридичних осіб (у І кварталі 2011 р. ‑ 886). Кількість питань, порушених у зверненнях – 822 (у І кварталі 2011 р. ‑ 928). Виконано з них із позитивним результатом – 509 запитів (62 %), (у І кварталі 2011 р. – 618 (67 %).

За тематикою порушених питань вони розподілились таким чином:

– про акти цивільного стану – 266;

– про майнові права – 175;

– про підтвердження стажу роботи – 156;

– про заробітну плату – 49;

– про репресії та розкуркулення – 16;

– про примусове вивезення до Німеччини – 16;

– про нагородження орденами і медалями – 8;

– про підтвердження депутатської діяльності – 7;

– тематичних – 77;

– підтвердження родинних стосунків (родовід) – 26 та ін.

У 2012 році прогнозується збільшення запитів про актові записи цивільного стану та підтвердження майнових прав, зменшення запитів щодо підтвердження стажу роботи, заробітної плати.

Протягом І кварталу 2012 року надійшло запитів від інвалідів - 3, матері-героїні - 1, учасників війни - 3, пенсіонерів - 65.

У І кварталі 2012 року до Державного архіву Запорізької області надійшло 6 (шість) звернень з Урядової телефонної «гарячої лінії».

Протягом І кварталу 2012 року розгляд звернень громадян проводився відповідно до Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.96 № 393/96-ВР, порушень термінів розгляду звернень громадян не було.

На особистому прийомі спеціалістами відділу інформації та використання документів було прийнято 164 громадян, керівництвом архіву – 18, всього – 182 громадянина.

27 січня 2012 року у прямому ранковому ефірі Запорізької телерадіокомпанії «Алекс» м. Запоріжжя заступник директора Пилявська О.Л. розповіла про основні напрямки діяльності Державного архіву Запорізької області; 22 лютого на обласному радіо Запорізької обласної державної телерадіокомпанії вийшла в ефір доповідь директора Державного архіву Запорізької області Тедєєва О.С. на засіданні колегії про підсумки роботи архівних установ області за 2011 рік та пріоритетні напрямки діяльності архіву на 2012 рік

22 лютого 2012 року, Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій проведено тематичний короткострокового семінар «Організація роботи місцевих архівних установ: нормативно-правове регулювання» для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та трудових архівів, в якому взяло участь 35 слухачів. Перед слухачами виступила начальник відділу інформації та використання документів Державного архіву Запорізької області Величко О.Г. з темою: «Розгляд запитів громадян в місцевих архівних установах: проблемні питання та шляхи їх вирішення».

Усі спеціалісти відділу інформації та використання документів виконували запити соціально-правового характеру, на даний час є вакансія провідного спеціаліста-архівіста відділу.

До повноважень відділу інформації та використання документів входить організаційно-методичне керівництво і контроль з питань використання документів у держархіві області, державних архівних установах області, інших власників документів Національного архівного фонду; організація заходів архіву суспільно-громадського значення; організація інформування органів влади та управління, установ, організацій, громадськості про наявність і склад документів з актуальної тематики; підготовка документів архіву до публікації, виставок, радіопередач та телепередач; надання методично-консультативної допомоги архівним підрозділам державних органів, організацій і підприємств області з питань особистого прийому громадян і роботи із запитами фізичних і юридичних осіб; проведення дослідження і розроблення методичних посібників з профільних питань, впровадження результатів у практику роботи архівних установ області; проведення особистого прийому громадян; виконання запитів соціально-правового характеру та тематичних запитів; організація роботи користувачів у читальних залах архіву.

Робота із зверненнями громадян проводиться відповідно до вимог Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630.

Відповідно до рішення колегії облдержадміністрації (протокол № 1 засідання колегії, яке відбулося 29.03.2012) головою облдержадміністрації видано розпорядження від 06.04.2012 № 163 «Про стан роботи зі зверненнями громадян в області за підсумками 2011 року та вдосконалення відповідної роботи у 2012 році». З метою виконання цього розпорядження видано наказ Державного архіву Запорізької області від 19.04.2012, № 29 «Про виконання розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 06.04.2012 № 163».


Начальник відділу інформації

та використання документів

О.Г. Величко

АНОНС

Державним архівом Запорізької області 07 червня 2012 року буде проведено традиційний щорічний семінар з питань організації діловодства і архівної справи для працівників діловодних служб і архівних підрозділів установ, організацій, підприємств-джерел формування Національного архівного фонду України у зоні комплектування Державного архіву Запорізької області.

Запрошуємо до участі усіх зацікавлених осіб, семінар проводиться безкоштовно.

З організаційних питань звертатися до начальника відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Запорізької області Фурсенко Т.В. за тел. 62-91-63 щодня з 8.00 до 17.00 год., крім вихідних святкових днів.

План семінару