Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Реєстр державних закупівель Державного архіву Запорізької області

РЕЄСТР
державних закупівель Державного архіву Запорізької області
за 2010 рік

 

Найменування предмета закупівлі, кількість (обсяги) товарів, робіт і послуг

Найменування учасника процедури закупівлі, з яким укладено договір

Номер і дата укладення договору про закупівлю (ціна, зазначена у договорі, зокрема, за одиницю товару, роботи і послуги)

Вид процедури закупівлі

Примітки

Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (послуги з охорони будівель архіву)
74.60.1

ТОВ «Крона»

Договір від 21.05.2010
№ 7,
180000 грн.

Запит цінових пропозицій (котирувань)

-

 

Заступник директора
Державного архіву Запорізької області                                                              О.Л. Пилявська

ЗВІТ про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій

ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань)

№ 1 від 21 травня 2010 року

1. Загальна інформація:
1.1. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Запорізька обласна державна адміністрація, 00022504;
1.2. Джерело фінансування закупівлі кошти Державного бюджету України;
1.3. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі 198000 грн. (сто дев’яносто вісім тисяч гривень).
2. Замовник:
2.1. Найменування Державний архів Запорізької області;
2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03494617;
2.3. Місцезнаходження м. Запоріжжя, вул. Українська, буд.48, 69095;
2.4. Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) Петренко Ірина Іванівна, телефон (0612) 62 22 21, (0612) 62 11 21, телефакс (0612) 62 24 31, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
3. Опис предмета закупівлі:
3.1. Предмет закупівлі послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки 74.60.1;
3.2. Вид та кількість поставки товарів, вид виконання (проведення) робіт та надання послуг послуги охоронців, охорона будівель Державного архіву Запорізької області.
4. Інформування про процедуру закупівлі:
4.1. Дата відправлення запиту цінових пропозицій (котирувань)                          28 квітня 2010 року;
4.2. Дата відправлення повідомлення учасникам про результат проведеної процедури 12 травня 2010 року.
5. Інформація щодо цінових пропозицій:
5.1. Кінцевий строк подання цінових пропозицій (дата і час)                                   11 травня 2010 року, 10-00;
5.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час) 11 травня 2010 року, 11-00;
5.3. Кількість отриманих цінових пропозицій 3 (три);
5.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення не було;
5.5. Найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ініціали (для фізичної особи) учасників, що подали цінові пропозиції:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Кордон», м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, буд. 24/1, кв. 89, 69114, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32400145;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Крона», м. Запоріжжя, вул. Патріотична, буд. 32, кв. 47, 69035, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32061530;
3. Приватне підприємство «Охоронне агентство «ВЛАДА»,                            м. Запоріжжя, вул. Малиновського, буд. 16, кв. 166, 69104, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33272636;
5.6. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції та договору.
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Кордон» – ціна                 199500 грн.;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Крона» – ціна                  180000 грн.;
3. Приватне підприємство «Охоронне агентство «ВЛАДА» – ціна      193500 грн.;
5.7. Ціна обраної пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з ПДВ) 180000 грн., сто вісімдесят тисяч гривень.
(цифрами)                        (словами)
5.8. Дата акцепту пропозиції 12 травня 2010 року;
5.9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна                                          21 травня 2010 року, 180000 грн. (сто вісімдесят тисяч гривень).
6. Інформація про переможця торгів:
6.1. Найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ініціали (для фізичної особи) Товариство з обмеженою відповідальністю «Крона», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32061530;
6.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) 32061530;
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання               (для фізичної особи), телефон, телефакс м. Запоріжжя, вул. Патріотична,                буд. 32, кв. 47, 69035, тел. (061) 233 90 76.
7. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися (заповнюється тільки в разі відміни торгів або визнання торгів такими, що не відбулися):
7.1. Дата прийняття такого рішення.
7.2. Підстави.
8. Кількість поданих скарг, позовів не було.
9. Інша інформація у зв’язку з тим, що очікувана вартість предмета закупівлі становить менше, ніж 200 тис. грн., тому обрано процедуру запиту цінових пропозицій (котирувань) для закупівлі послуг з проведення розслідувань і забезпечення безпеки 74.60.1.
10. Склад тендерного комітету
(зазначити прізвища, ініціали та посади членів тендерного комітету).


Начальник фінансово-господарчого відділу – головний бухгалтер, голова тендерного комітету
Петренко І.І.

(підпис) 

Головний спеціаліст – керівник режимно-секретної служби, в.о. заступника голови тендерного комітету
Бондар В.О.

(підпис) 

Провідний спеціаліст-архівіст відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи, відповідальний секретар тендерного комітету
Федько А.А.

(підпис)

Заступник директора, член тендерного комітету
Пилявська О.Л.

 (підпис)

Провідний науковий співробітник відділу формування НАФ та діловодства, член тендерного комітету
Савранова О.В.

(підпис)

11. Голова тендерного комітету
Начальник фінансово-господарчого відділу –
головний бухгалтер, голова тендерного комітету
Петренко І.І.
(підпис, М. П.) 

Наказ 38: Додаток 8

 

Додаток 8
до Порядку доступу до приміщень і на територію Державного архіву Запорізької області

 

 

КНИГА
обліку перепусток на винос (вивіз) документів та інших матеріальних цінностей
Державного архіву Запорізької областіз/п

Номер перепустки

Дата видачі перепустки

Прізвище, ім’я та по батькові особи, яка супроводжує вантаж

Номер автомашини

Назва вантажу

Кількість вантажу

Прізвище, ініціали працівника посту охорони

Підпис працівника посту охорони

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Форма книги обліку перепусток на винос (вивіз) документів та інших матеріальних цінностей
Державного архіву Запорізької області

Формат А4 (297х210)

Наказ 38: Додаток 7

Додаток 7
до Порядку доступу до приміщень і на територію Державного архіву Запорізької області

 

 

 

 

Форма перепустки на винос (вивіз) документів та
інших матеріальних цінностей

Формат 95х70

Наказ 38: Додаток 6

 

Додаток 6
до Порядку доступу до приміщень і на територію Державного архіву Запорізької області

 

 

ЖУРНАЛ
здавання (приймання) під охорону, зняття (приймання) з-під охорони робочих приміщень (кімнат, сховищ) та ключів від них

Державного архіву Запорізької області


з/п

Дата здавання під охорону

Час здавання під охорону

Номери робочих приміщень, що здаються під охорону

Прізвище, ініціали та підпис особи, яка здала робоче приміщення  та ключі від нього під охорону

Прізвище, ініціали та підпис особи, яка прийняла робоче приміщення та ключі від нього під охорону

Дата зняття з-під охорони робочих приміщень та отримання ключів від них

Час зняття
з-під охорони
робочих приміщень та отримання ключів від них

Прізвище, ініціали та підпис особи, яка отримала ключі від робочого приміщення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 
                 
                 
                 

Форма журналу здавання (приймання) під охорону, зняття (приймання) з-під охорони робочих приміщень (кімнат, сховищ) та ключів від них Державного архіву Запорізької області

Формат А4 (297х210)

Наказ 38: Додаток 5

 

Додаток 5
до Порядку доступу до приміщень і на територію Державного архіву Запорізької області

 

ЖУРНАЛ

видачі (приймання) ключів від робочих приміщень Державного архіву Запорізької області


з/п

Дата та час видачі
ключів від
робочого
приміщення

Дата та час приймання
ключів від
робочого
приміщення

Номер робочого приміщення (кімнати)

Підпис працівника, який отримав (здав) ключі від робочого приміщення

Прізвище та ініціали працівника, який отримав (здав) ключі від робочого приміщення

Підпис, прізвище, ініціали працівника посту охорони

1

2

3

4

5

6

7

             
             
             
             
             
             
             

Форма журналу видачі (приймання) ключів від робочих приміщень Державного архіву Запорізької області

Формат А4 (297х210)

Наказ 38: Додаток 4

Додаток 4

до Порядку доступу до приміщень і на територію Державного архіву Запорізької області

 

 

 

Державний архів Запорізької області

 

Допуск № ___

до роботи в приміщеннях архіву

 

 

Дата                                                                                      м. Запоріжжя

 

 

 

Надано  ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________________

(посада)

 

допускається до роботи в приміщення архіву ___________________________

                                                                                     (№ приміщення)

 

_____________________                        з ________ до ____________

              (Дата)                                                          (час)

 

 

Мета проведення роботи_____________________________________________

 

 

 

Керівник архіву    ________________               _______________________

                                                  (підпис)                                        (розшифрування підпису)                                          

 

М.П.

 

 

 

 

Форма допуску до роботи в приміщеннях

Державного архіву Запорізької області

 

 

Формат А4 (297х210)

Наказ 38: Додаток 3

 

Додаток 3
до Порядку доступу до приміщень і на територію Державного архіву Запорізької області

 

 

 

 

КНИГА ОБЛІКУ ВІДВІДУВАЧІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ


з/п

Дата, час, відвідування

Кількість відвідувачів
(у разі групового відвідування)

Прізвище, ім’я та по батькові відвідувача
(керівника групи)

Місце роботи, навчання відвідувача

Мета відвідування

Дата, час повернення перепустки

Прізвище працівника посту охорони

Підпис працівника посту охорони

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Форма книги обліку відвідувачів Державного архіву Запорізької області

Формат А4 (297х210)

Наказ 38: Додаток 2

Додаток 2
до Порядку доступу до приміщень і на територію Державного архіву Запорізької області

 

 

Форма разової перепустки

Форма разової перепустки

Формат 95х70

Наказ 38: Додаток 1

Додаток 1
до Порядку доступу до приміщень і на територію Державного архіву Запорізької області

 

 

 

 

Лицьовий бік

Зразок перепустки   

Зворотній бік

Зворотній бік зразка перепустки   

Форма перепустки до читального залу

Формат 95х70

Порядок доступу до приміщень архіву

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного архіву Запорізької області
26.04.2010 № 38

                                                                                                                 

Зареєстровано в Головному управлінні
юстиції у Запорізькій області
18.05.2010 за № 13/1414

 

ПОРЯДОК
доступу до приміщень і на територію
Державного архіву Запорізької області

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку доступу до приміщень і на територію державних архівних установ, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 25.11.2008 № 236, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2008 за № 1190/15881, Положення про Державний архів Запорізької області, затвердженого розпорядженням Запорізької обласної державної адміністрації від 28.11.2007 № 407 «Про затвердження Положення та складу колегії Державного архіву Запорізької області».
1.2. Порядок установлює основні вимоги щодо організації та оформлення доступу фізичних осіб та представників юридичних осіб до приміщень і на територію Державного архіву Запорізької області (далі – архів).

ІІ. Оформлення документів, що дають право
доступу до приміщень архіву

2.1. Доступ до приміщень архіву здійснюється за пред’явленням особою відповідних документів.
2.2. Документ, що дає право на вхід до приміщень архіву, оформлюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорт, службове посвідчення тощо).
2.3. Документами, що дають право на вхід (вихід) до приміщень архіву, є:
службове посвідчення працівника архіву чи установи-орендаря;
членський квиток – для членів спілки архівістів України;
перепустка до читального залу (відділу інформації та використання документів архіву) (додаток 1) – для користувачів документами, які працюють у читальному залі;
разова перепустка (додаток 2) – для осіб, які звертаються за отриманням довідок та з інших питань.
2.4. Працівники органів законодавчої, виконавчої і судової влади, а також правоохоронних органів при виконанні ними службових обов’язків, кур’єри з кореспонденцією, працівники ремонтних, енергетичних та інших організацій, що обслуговують архів, мають право проходити до приміщень архіву за своїми службовими посвідченнями. Інформація щодо відвідувачів архіву зазначається у книзі обліку відвідувачів архіву (додаток 3), яка ведеться черговим на посту охорони, і яка має бути пронумерована, прошнурована та засвідчена печаткою.
2.5. Оформлення перепустки до читального залу здійснює працівник, відповідальний за роботу читального залу. Перепустка підлягає поверненню працівникові, відповідальному за роботу читального залу, після закінчення строку її дії.
2.6. Разову перепустку замовляє директор архіву, його заступник або працівник відповідного структурного підрозділу особисто. Перелік працівників, які мають право замовляти разові перепустки, затверджується наказом архіву. Оформлення разової перепустки здійснює завідувач канцелярії відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи архіву.
2.7. Разова перепустка, підписана особою, яка її замовляла, підлягає поверненню черговому на посту охорони при виході з архіву.
2.8. У корпусі 1 архіву у дні прийому громадян, що визначені окремими графіками згідно з наказами архіву, та у дні прийому громадян в установах-орендарях, відвідувачі проходять до приміщень, де здійснюється особистий прийом громадян, без пред’явлення документів, що посвідчують особу.
У корпусі 2 архіву у дні прийому громадян в архіві та в установах-орендарях, відвідувачі проходять до приміщення, де здійснюється особистий прийом громадян, після пред’явлення документів, що посвідчують особу у супроводі працівника архіву або установи-орендаря.
2.9. Члени колегій, громадських рад та інших дорадчих органів архівів, студенти-практиканти, особи, які прибувають для участі в конференціях, нарадах, семінарах, інших заходах, допускаються до приміщень архіву за списком, підписаним директором архіву або його заступником, після пред’явлення документа, що посвідчує особу. Список подається на пост охорони заздалегідь.
2.10. Працівники архіву та установ-орендарів для роботи у позаробочий час, а також працівники підрядних установ, задіяних у ремонтних роботах, допускаються за допуском до роботи в приміщеннях архіву (додаток 4). Такий допуск подається на пост охорони заздалегідь.
Перебування на території архіву фіксується черговим посту охорони у книзі обліку відвідувачів архіву.
2.11. Громадяни іноземних держав та особи без громадянства допускаються до приміщень архіву на загальних підставах.
2.12. Коли працівники архіву чи установи-орендаря залишають робочі приміщення (у позаробочий час та у зв’язку із виробничою необхідністю у робочий час), вони здають ключі від робочих приміщень черговому посту охорони, про що черговий фіксує у журналі видачі (приймання) ключів від робочих приміщень Державного архіву Запорізької області (додаток 5).
2.13. У позаробочий час відповідальні працівники архіву здають під охорону сховища та робочі приміщення, які визначаються наказом архіву, та ключі від них, про що чергові фіксують у журналі здавання (приймання) під охорону, зняття (приймання) з-під охорони робочих приміщень (кімнат, сховищ) та ключів від них Державного архіву Запорізької області (додаток 6).
2.14. Пост охорони має бути забезпечений зразками документів, зазначених у підпункті 2.3 та підписів відповідальних посадових осіб архіву.
2.15. Доступ до приміщень архіву заборонено:
за відсутності у відвідувача документа, що дає право на вхід до приміщень архіву;
у разі неправильного оформлення перепустки, закінчення терміну її дії.
2.16. Вхід до приміщень архіву відвідувачам з портфелями, господарськими та спортивними сумками, пакунками не дозволяється.
2.17. Унесення (увезення) до приміщень архіву сторонніх документів, їх копій, друкованих видань, технічних засобів (фотоапаратів, кінокамер, розмножувальних апаратів тощо) без письмового погодження з директором архіву забороняється.
2.18. Унесення (увезення) до архіву архівних документів здійснюється тільки за письмовим дозволом директора архіву або його заступника.
2.19. Адміністрація архіву зобов’язана створити умови для тимчасового зберігання верхнього одягу та предметів, вхід з якими до приміщень архіву заборонений.
2.20. Відповідальними за дотримання порядку перебування на території архіву будь-яких осіб є службові особи, які надали їм право на доступ.

ІІІ. Порядок виносу (вивозу) документів,
друкованих видань та інших матеріальних цінностей

3.1. Виносити (вивозити) документи (архівні і службові) та їх копії, друковані видання та інші матеріальні цінності дозволяється на підставі перепустки на винос (вивіз) документів та інших матеріальних цінностей (додаток 7).
Перепустка оформлюється у двох примірниках. Один примірник залишається в архіві, а другий видається особі, яка виносить (вивозить) документи. Оформлення перепусток на винос (вивіз) здійснюється:
архівних документів – відділом зберігання, обліку та довідкового апарату архіву;
службових документів – працівниками, призначеними відповідальними за діловодство і контроль відповідно до наказу архіву;
копій документів, друкованих видань – відділом інформації та використання документів архіву;
матеріальних цінностей – фінансово-господарчим відділом архіву.
При виході особа, яка виносить (вивозить) документи, залишає перепустку черговому на посту охорони.
3.2. На посту охорони ведеться книга обліку перепусток на винос (вивіз) документів та інших матеріальних цінностей (додаток 8), що має бути пронумерована, прошнурована та засвідчена печаткою.

ІV. Порядок в’їзду (виїзду) транспорту
на територію архіву

4.1. Документом, що дає право на в’їзд (виїзд) на територію архіву транспорту з вантажем (за вантажем), є перепустка на винос (вивіз) документів та інших матеріальних цінностей.
4.2. Черговий на посту охорони зобов’язаний перевірити вантаж та транспортний засіб на відповідність супровідним документам з метою запобігання несанкціонованому вивезенню документів та інших матеріальних цінностей.
4.3. В’їзд (виїзд) транспорту у святкові та вихідні дні дозволяється на підставі наказу або письмового розпорядження директора архіву.
4.4. У разі стихійного лиха, пожежі, аварії, іншої надзвичайної ситуації аварійно-рятувальні служби, а також транспортні засоби, залучені до виконання робіт з ліквідації надзвичайної ситуації, пропускаються на територію архіву без перепусток. Про це черговий на посту охорони складає акт, який підписує керівник відповідної аварійно-рятувальної служби і затверджує директор архіву.

Заступник директора
Державного архіву
Запорізької області                                                                                                       О.Л. Пилявська